[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Ontstaan en uitbouw van de badplaatsen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort

Toegevoegd op 2012-10-23
Wie wil horen hoe een aantal badplaatsen aan de Belgische westkust is ontstaan en uitgebouwd, is op zondag 28 oktober aan het goede adres in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe te Oostduinkerke. Historicus Johan Termote komt er een toelichting geven over dit boeiend stuk geschiedenis.
In tegenstelling tot de kustdorpen, die kunnen bogen op een lange geschiedenis, zijn onze badplaatsen vrij recente creaties uit het eind van de 19de - begin 20ste eeuw. Hun basisplan was het werk van enkele grootgrondbezitters en hun ontwerpers. Zij legden de basislijnen vast volgens hun eigen visie en (financiƫle) verwachtingen. De uitwerking gebeurde door gereputeerde architecten en landmeters. Juist dit gegeven bepaalde de grote variatie van onze badplaatsen. Bovendien bepaalden deze basisontwerpen ook in belangrijke mate de verdere uitbouw, iets wat tot op vandaag nog voelbaar is.

Toegang voor leden Familiekunde Vlaanderen is gratis, voor niet-leden 2 EUR. Deelname dient bevestigd te worden: stekelorum@telenet.be

Link: http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/voordracht-over-het-ontstaan-van-de-badplaatsen-ni/968888e3-1ed5-4f89-9372-034b45a8af07[Overzicht] [Login]