[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

VLIZ North Sea Award 2012 voor innovatief Noordzee-onderzoek

Toegevoegd op 2012-10-24
De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksteam die actief is in en verblijft in een land grenzend aan de Noordzee. De prijs bedraagt 1000 EUR en heeft tot doel het wetenschappelijk werk te erkennen en te bekronen dat bijdraagt tot innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.t. structuur, werking en duurzaam beheer van het Noordzee-ecosysteem, met bijzondere aandacht voor de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen zijn van postuniversitair of postdoctoraal niveau. Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 november 2012.

Link: http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/VLIZ_North_Sea_Award[Overzicht] [Login]