[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Nieuwe call voor MARES-doctoraatsbeurzen

Toegevoegd op 2012-10-30
MARES is een internationaal doctoraatsprogramma aangeboden door een consortium van 23 partners uit 14 landen, en gecoördineerd door de Gentse universiteit. Een nieuwe call biedt de mogelijkheid aan een drietal Europese onderzoekers om een doctoraatsbeurs te verkrijgen voor een periode van 3 jaar.
MARES kadert in het Erasmus Mundus initiatief. Het geeft onderzoekers de kans om in een internationale context aan een doctoraat te werken binnen de thematiek van "Effecten van de mens op de mariene leefomgeving". Sollicitanten kunnen uiterlijk tot 16 december 2012 intekenen voor de derde call. De lijst aan mogelijke onderwerpen, alsook de te volgen procedure is te vinden op de MARES-website.

Link: www.mares-eu.org[Overzicht] [Login]