[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Niet-inheemse soorten in Belgische mariene en brakke wateren anno 2012

Toegevoegd op 2012-11-02
Samen met een 50-tal wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en de mensen van de Strandwerkgroep is het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in 2008 gestart met het opstellen van een lijst van niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Begin 2012 telde de lijst 69 soorten die zich met succes in onze wateren gevestigd hebben. Alle bijhorende informatie over de biologie en ecologie van deze soorten, alsook andere beleidsrelevante gegevens, werden bijeengezocht uit diverse bronnen en online ontsloten via het portaal niet-inheemse soorten in de VLIZ-Wiki. Nu is er ook een publicatie uitgebracht over dit onderwerp dat alle soortenfiches en inleidende informatie omvat. Het boek is slechts in zeer beperkte oplage uitgegeven, maar kan als pdf digitaal gedownload worden via

Link: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=217736[Overzicht] [Login]