[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Het 'Kustkompas' of hoe is het gesteld met de Belgische kust anno 2012?

Toegevoegd op 2012-11-28
Voor de derde keer al, werpt deze publicatie licht op 21 indicatoren die het duurzame karakter van onze kust evalueren. Zo blijkt o.a. de hoeveelheid restafval aan de kust eindelijk onder de streefwaarde te duiken en de vergrijzing verder toe te nemen.
Meer van dit kun je nalezen in deze publicatie van het Coördinatiepunt voor Duurzaam Kustbeheer. Op vrijdag 7 december (InnovOcean site, Oostende: 15-16u) is er een persmoment voorzien, waarop tot 3 december kan worden ingeschreven via de website.

Link: http://krt.be/kustkompas[Overzicht] [Login]