[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine jrg. 19, nr. 3 (maart 2018)

Geografie van de kustvisserij en duurzaamheid

Toegevoegd op 2012-05-21
VLIZ richt zich binnen het ‘GIFS’ project - samen met Engelse, Franse en Nederlandse partners - op het onderzoeken van de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij.
De Noordzee en het Kanaal zijn de thuisbasis van een onmisbare visserijindustrie die geconfronteerd wordt met ingrijpende veranderingen en uitdagingen.

Visquota en het verminderen of herverdelen van subsidies hebben gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij. Naast het economisch belang, is er steeds meer erkenning voor de sociale en culturele rol die de kustvisserij speelt in lokale gemeenschappen, in termen van cultureel erfgoed, plaatsgevoel, lokale identiteit en sociale samenhang.

Daarom richt het Interreg-project ‘GIFS’ zich op het onderzoeken van de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij om deze als bredere doelstellingen expliciet op te nemen in visserij- en maritiem beleid, kustvernieuwingsstrategieën en duurzame ontwikkeling van de kustgemeenschappen. Het project bestaat uit partners in Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen en gaat in op volgende thema's:


Het project zal een ‘State of the Coast toolkit’ ontwikkelen die methoden biedt voor het vastleggen van de brede maatschappelijke waarde van de visserij (op sociaal, cultureel en economisch vlak) en zal het belang van de visserij voor duurzame kustgemeenschappen documenteren.

Een bijzonder aspect van het project is het samenbrengen van de visies van de basisorganisaties/sociale netwerken en beleidsniveaus door invalshoeken van lokale gemeenschappen aan bod te laten komen met behulp van media zoals foto's en audio/film opnames.

Dit schitterende project zal op een geïntegreerde manier de economische, sociale en culturele aspecten van de kustvisserij samenbrengen. Een breed spectrum van belanghebbenden uit het beleid, het bedrijfsleven en de lokale gemeenschappen zullen worden betrokken om te verzekeren dat de gevolgen voor de ontwikkeling van duurzame kustgemeenschappen concreet worden gemaakt.

Meer infomatie bij Ann-Katrien Lescrauwaet: annkatrien.lescrauwaet@vliz.be.

Voorbeeldproject: Erremuuse trui (lees artikel in PZC)
[Overzicht] [Login]