[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine jrg. 19, nr. 6 (juni 2018)

Maritieme archeologische vondsten uit Noordzee en Kanaal tentoongesteld

Toegevoegd op 2012-05-23
Wil je weten wat het onderzoek naar verdronken prehistorische sites, een verdwenen middeleeuws vissersdorp en scheepswrakken uit de wereldoorlogen in de Noordzee en het Kanaal opleverde? Kom dan vanaf 6 juli de tijdelijke tentoonstelling ‘De Archeologische Atlas van de 2 Zeeën’ bekijken in het Provinciedomein Raversijde.
Maritieme archeologen van het Agentschap Onroerend Erfgoed voerden, samen met hun collega’s uit Frankrijk en Engeland, de afgelopen 3 jaar onderzoek uit naar het gemeenschappelijk maritiem erfgoed in de Noordzee en het Kanaal. Dit gebied is doorheen de geschiedenis steeds het toneel geweest van allianties, strijd en handel. Tienduizend jaar geleden vormde de zeebodem door de lagere zeespiegel zelfs een uitgestrekte vlakte die druk bezocht werd door onze voorouders. Het hoeft dus niet te verbazen dat er vandaag, diep onder de druk bevaren zeeroutes, talrijke waardevolle sporen van dit rijke verleden te vinden zijn.
In het Europese project Atlas van de 2 Zeeën (www.atlas2zeeen.eu) werden onder meer verdronken prehistorische sites, een verdwenen middeleeuws vissersdorp en scheepswrakken uit de wereldoorlogen bestudeerd. De resultaten van dit onderzoek worden voorgesteld op de tijdelijke tentoonstelling ‘De Archeologische Atlas van de 2 Zeeën’, van 6 juli tot 11 november 2012 te bezichtigen op het Provinciedomein Raversijde.
Het eindrapport van het project is online ter beschikking op www.atlas2zeeen.eu of kan worden opgevraagd bij Pieterjan Deckers of Ine Demerre, beiden medewerkers van het Agentschap Onroerend Erfgoed en Vlaamse partner in het Europese project.

Link: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/raversijde/Pages/activiteiten.aspx[Overzicht] [Login]