Grootste gelijktijdige onderzoek wereldzeeën ooit | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Grootste gelijktijdige onderzoek wereldzeeën ooit

Oostende, 2014.06.19 - Nooit eerder hielpen zoveel mensenhanden bij het simultaan bemonsteren van de wereldzeeën. Ter gelegenheid van ‘Ocean Sampling Day’ (21 juni 2014) zullen oceanografen en burgers straks op niet minder dan 168 plekken wereldwijd de handen in elkaar slaan om de geheimen van het mariene microbiële leven te ontraadselen. Ook het VLIZ neemt met het onderzoeksschip Simon Stevin actief deel aan deze alomvattende oefening.

Persbericht door Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Ocean Sampling Day (OSD) is een initiatief van het Europese project Micro-B3 (www.microb3.eu). OSD onderzoekt het genetisch materiaal van de microben in de oceaan en wordt gecoördineerd  door de universiteit van Bremen. In dit project werken 32 instituten binnen negen interdisciplinaire teams (bio-informatica, computerwetenschappen, biologie, ecologie, oceanografie, bio-prospectie, biotechnologie, ethiek, wetgeving) samen om gegevens over biodiversiteit, oceanografie en het in zee aanwezige DNA te koppelen tot één informatiesysteem. Dankzij nieuwe sequencing-technieken kunnen wetenschappers vandaag immers niet alleen het menselijk DNA doorgronden, ze zijn ook in staat om op een semi-geautomatiseerde wijze het onzichtbare microbiële leven van de wereldzeeën te analyseren op basis van het in zeewater aanwezige DNA.

Dat microscopisch kleine leven in zee is overigens uitermate belangrijk. De oceaan krioelt van de micro-organismen. Miljarden jaren geleden waren het deze minuscule wezentjes die uit de primitieve atmosfeer gigantische hoeveelheden koolzuurgas opnamen, die omzetten tot de voor hoger leven zo noodzakelijke zuurstof en aldus de planeet omtoverden tot een leefbare omgeving. Marien microbieel leven is ook essentieel voor de gezondheid van het ecosysteem en dus voor de overleving van de mens. Tevens kunnen mogelijk diverse nieuwe toepassingen (bv. geneesmiddelen) worden ontwikkeld vanuit dit nog te ontdekken levend materiaal. Toch was tot op heden de kennis over deze kleinste zeeorganismen eerder beperkt en fragmentarisch.

Ook de inzet van burgers bij OSD is cruciaal. Door hun betrokkenheid kunnen wereldwijd zeewaterstalen worden genomen en kan aanvullend ook de omgeving worden ingemeten. Tezelfdertijd wordt zo actief de bevolking betrokken in wetenschappelijk onderzoek (‘Citizen Science’). De waterstalen gaan voor verdere verwerking van het microbieel DNA naar het Max Planck Instituut (Bremen, Duitsland) en een back-up van elk staal zal worden gearchiveerd bij het Smithsonian Institute (Washington D.C., US) voor mogelijke latere bijkomende analyse. Extra voordeel van deze simultane staalname is dat alle monsters op een identieke manier worden verzameld en verwerkt, wat vergelijkbare data en een snapshot oplevert van het mariene microbiële leven op onze planeet.

Voor het VLIZ kadert de actie van Ocean Sampling Day in een ruimer project, LifeWatch, dat op een semi-automatische wijze zoveel mogelijk levensvormen, hoger en lager, te land en ter zee opvolgt (www.lifewatch.eu).

Meer info

https://zarafa.mpi-bremen.de/owncloud/public.php?service=files&t=ed471e7d212ceedad863428b0ac411f1

Facebook

http://www.facebook.com/microb3osd

Twitter

https://twitter.com/Micro_B3

Perscontacten

 


Persknipsels