EMSEA 2015: meer Oceaangeletterdheid in het onderwijs | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

EMSEA 2015: meer Oceaangeletterdheid in het onderwijs

Mariene wetenschappers, oceaanbeleidsmakers, leerkrachten en docenten in de wetenschappen worden allen uitgenodigd op de European Marine Science Educators Association (EMSEA) Conference in Kreta van 28 september tot 1 oktober 2015. Ontdek en discussieer mee over de ontwikkeling van Oceaangeletterdheid in Europa en hoe Oceaangeletterdheid gebruikt wordt bij formele en informele educatie. Luister naar de gastsprekers Pierre-Yves Cousteau en Dr. Kaiti Siakavara en neem deel aan de vier workshops over mariene wetenschapscommunicatie, het integreren van Oceaangeletterdheid in het curriculum van 5-14 jarigen, het aanpakken van marien zwerfvuil via een mobiele app en het gebruik van ‘storytelling’ in de oceaanwetenschappen.

Sinds de eerste EMSEA conferentie over Oceaangeletterdheid in Brugge (2012), wordt het tijd om op de EMSEA15 Conference de impact van acties, activiteiten en projecten die sinsdien plaatsvonden te evualeren en om te kijken naar de toekomst van Oceaangeletterdheid in (en buiten) Europa. Telkens zal dit besproken worden voor formele (scholen) en informele educatie (aquariums, ecotoerisme, commerciële ondernemingen of bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het maken van kinderboeken, leermateriaal,..).

Plaats: Cretaquarium, Heraklion, Kreta

Datum: 28 september – 1 oktober 2015

Organisatie: Hellenic Centre for Marine Research

Medeorganisatie: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de University of Gothenburg en de Marine Biological Association (MBA)

Voor meer informatie, conferentieprogramma en registratie: emsea2015.hcmr.gr