Symposium: Schelde door de getijden heen | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Symposium: Schelde door de getijden heen

In Vlaanderen is de voorbije jaren hard gewerkt aan een veilig, natuurlijk en economisch aantrekkelijke Schelde. Zo bestaat het sigmaplan dit jaar bijvoorbeeld 40 jaar. Dat wordt gevierd met het symposium ‘Schelde door de getijden heen’ op 25 februari 2016 in Antwerpen. U mag zich verwachten aan interessante cases met een goede mix van wetenschap en praktijkvoorbeelden.

De sprekers gaan dieper in op de evolutie van de Schelde, het belang van monitoring in de sturing van het beleid en het werken op het terrein. Ze zorgen voor een fijne mix van wetenschap en praktijkvoorbeelden. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij zal aanwezig zijn. Een van onze experten zal uiteenzetten hoe de waterkwaliteit van de Zeeschelde en haar zijrivieren de afgelopen jaren geëvolueerd is.                                                   

Dit symposium is een organisatie van Waterwegen en Zeekanaal NV, Universiteit Antwerpen, het Vlaams Instituut voor de Zee en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het programma:

Het water neemt een vaart

Werkt het Sigmaplan om Vlaanderen tegen overstromingen te beschermen?
Hoe worden modelleringen vertaald naar overstromingsgebieden op het terrein?

 

Sprekers

Patrik Peeters (Waterbouwkundig Laboratorium)
Hans De Preter (Waterwegen en Zeekanaal NV)

Zorgt de Schelde voor zichzelf? En zorgen wij voor de Schelde?

Hoe is de waterkwaliteit van de Zeeschelde en haar zijrivieren de afgelopen jaren geëvolueerd?
Welke inspanningen worden geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren?  

 

Sprekers

Stefan Van Damme (Universiteit Antwerpen)
Ward De Cooman (Vlaamse Milieumaatschappij)

Wat bloeit, doet leven

Merken we veranderingen in troebelheid van het Scheldewater en de morfologie van de rivier?
Wat zijn de effecten op de kleinste organismen in de Zeeschelde?

 

Sprekers

Tom Cox (Universiteit Antwerpen)
Micky Tackx (Universiteit van Toulouse)

Wat leeft, doet beleven

Zien we veranderingen in fauna en flora in en rond de Zeeschelde?
Welke inspanningen worden geleverd om habitats te verbeteren?

 

Sprekers

Erika Van den Bergh (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
Dominiek Decleyre (Agentschap voor Natuur en Bos)

Van experiment tot groot event

Samenvattende case: 10 jaar Lippenbroek. Hoe vertaalt al het voorgaande zich in Lippenbroek,
het eerste aangelegde gereduceerd getijdengebied?

 

Sprekers

Wim Dauwe (Waterwegen en Zeekanaal NV)
Patrick Meire (Universiteit Antwerpen)

 

Locatie:

Universiteit Antwerpen
Hof van Liere, F. de Tassiszaal (2de verdieping)
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven:

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht.
U kan hier uw gegevens invullen.