VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep 2018 | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep 2018

Op vrijdagnamiddag 7 december 2018 houdt het Vlaams Instituut voor de Zee in De Grote Post in Oostende zijn jaarlijkse bijeenkomst van de Wetenschappelijke Klankbordgroep, aansluitend aan de voorstelling van het Compendium voor Kust en Zee 2018. Mariene wetenschappers (uit wetenschappelijke instellingen en industrie) worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering van de VLIZ Wetenschappelijke Commissie bij te wonen.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wetenschappelijke Klankbordgroep wil de Wetenschappelijke Kerngroep van het VLIZ zijn plannen en activiteiten graag aftoetsen met een bredere groep van mariene experten. Op 7 december zal een stand van zaken worden gegeven van de grote lopende en toekomstige projecten binnen het VLIZ. Tevens zal er ingezoomd worden op de Vlaamse bijdrage aan de United Nations Decade of Ocean Science.

In de voormiddag vindt op dezelfde locatie in Oostende de voorstelling plaats van het Compendium voor Kust en Zee 2018. U kan na de lunch gewoon aansluiten voor de vergadering van de VLIZ Wetenschappelijke Klankbordgroep.

Blokkeer alvast 7 december in uw agenda. De agenda en meer informatie over u zich kan inschrijven volgen later.

Zowel de Wetenschappelijke Klankbordgroep als de lancering van het Compendium voor Kust en Zee zullen in het Nederlands plaatsvinden.

De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a, 8400 Oostende [wegbeschrijving]