Batcorder | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Batcorder

Batcorders worden gebruikt om de activiteit van vleermuizen te registreren. Dit doen ze door de ultrasone geluiden, die de vleermuizen uitzenden om zich te oriënteren en hun prooien te lokaliseren (echolocatie), op te nemen. Doordat deze ultrasone signalen karakteristiek zijn voor elke vleermuissoort, worden deze signalen gebruikt als een taxonomisch kenmerk. Op deze manier is de batcorder dé manier om de ecologie van vleermuizen te bestuderen.

Hoe werkt een batcorder?

De batcorder kan de ultrasone geluiden die vleermuizen uitzenden omzetten in hoorbaar geluid. Hierdoor kan men vleermuizen die moeilijk zichtbaar zijn in het donker, toch bestuderen. Een algoritme zorgt ervoor dat alle sequenties van ultrasone geluiden kenmerkend voor vleermuissignalen worden geregistreerd.  De geluidsbestanden (real-time spectra) worden digitaal opgeslagen op een uitneembaar medium dat gemakkelijk kan verplaatst worden naar een computer. De spectrumopnames worden geanalyseerd door software algoritmes die de signalen classificeren volgens vleermuissoort, genus of een hogere taxonomische groep karakteristiek voor de signalen. Het monitoren van de signalen kan ingesteld worden naar de gewenste tijdsperiode. De batcorder beschikbaar in het VLIZ werkt op batterijen en zonne-energie. Het VLIZ beschikt over twee batcorders. Eén werd opgehangen aan de buitenmuur van het Mariene Station Oostende en één op een windturbine in het windmolenpark op de Thortonbank. 

  Foto's

Waarom worden er batcorders gebruikt?

  • Akoestische monitoring van ultrasone signalen is een goede techniek om de ecologie van vleermuizen te bestuderen
  • De resultaten zijn uiterst effectief om de diversiteit en abundantie van voorkomende vleermuissoorten te onderzoeken

Studies:

  • Monitoren van vleermuissoorten langs de Belgische kust

Deze monitoring wordt uitgevoerd door VLIZ en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en kadert binnen het LifeWatch project.
Hiervoor werden twee batcorders opgehangen. Eén aan de buitenmuur van het MSO en één op een windturbine in het windmolenpark op de Thortonbank.
Voor meer informatie: klik hier.

Technische details

De batcorders van het VLIZ hebben volgende technische kenmerken:

  • Opnames worden opgeslagen op een SDHC-kaart; kaart van 16 GB kan 15 000 kenmerkende vleermuisgeluiden opslaan. Bij grondstations kan men hiermee 5 tot 20 opeenvolgende nachten ultrasone geluiden opnemen. 
  • Ultrasone geluiden worden opgenomen bij 500 kHz met 16 Bit amplitude resolutie (gebruik van 1 MB geheugen per seconde van geluidopname).
  • Batcorder is weerbestendig
  • Externe NiMH batterij (6V/2.4 Ah) + interne Li-Ion batterij
  • Voor meer informatie: zie de batcorder manual.

Gebruik maken van de batcorder?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de batcorder dat door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan naar te refereren in uw publicaties als: "This work was supported by data & infrastructure provided by VLIZ as part of the Flemish contribution to LifeWatch."

Financiering

Gefinancieerd door LifeWatch en VLIZ