BeRMS 2020 - een innovatieve telling van de Belgische mariene biodiversiteit | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

BeRMS 2020 - een innovatieve telling van de Belgische mariene biodiversiteit

Het Belgische deel van de Noordzee is een zeer soortenrijke omgeving, maar deze soortenrijkdom is tot op heden onvoldoende bekend. Hoewel veel van de soorten wel gekend zijn voor de wetenschap, blijft hun identificatie een belangrijk knelpunt in ecologisch onderzoek en het biodiversiteitsbeleid. Daarom lanceren we het project 'BeRMS 2020 - een innovatieve telling van de Belgische mariene biodiversiteit' om het bestaande Belgische Register van Mariene Soorten (BeRMS) van een grote update te voorzien tegen het jaar 2020.

Dit project omvat methodologisch onderzoek, wetenschappelijke bemonstering en analyse van recente databases, waaronder moleculaire gegevens. Het kan ook aanleiding geven tot aanvullend onderzoek om hypothesen te testen met betrekking tot uitsterven en migratie van soorten en verschuivingen in biodiversiteit.

In een eerste fase van het project richten we ons op onderzoek dat leidt tot een nauwkeurige en tijd- en kostenefficiënte karakterisering van de mariene soorten in het Belgisch deel van de Noordzee. In nauwe samenwerking met taxonomische experts willen we onderzoek doen naar automatisering en verbetering van soortidentificatie met behulp van de modernste visualisatie- en genotyperingsmethoden. Daarbij zorgen we voor kennisopbouw bij het VLIZ en de deelnemende Belgische mariene onderzoeksgroepen en een betere verbinding met bestaande internationale netwerken.

Contacteer VLIZ voor meer informatie over dit onderzoeksproject: Leen Vandepitte, Pascal Hablützel en Michiel Vandegehuchte