Blue Sky Research | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Blue Sky Research

Excellentie in onderzoek is in hoge mate afhankelijk van nieuwe inzichten en kennis in de voorste gelederen van de wetenschap. Om dit te bereiken, doen we mee aan samenwerkingen in het kader van risicovolle Blue Sky-onderzoeksprojecten gerelateerd aan de oceaan.

Dit thema omvat exploratief onderzoek voor het verwerven van nieuwe inzichten of het ontdekken van nieuwe trends, bijvoorbeeld door niet-gerichte datamining en toepassing van big data-technologie op nieuw beschikbare datasets of opportunistische metingen met bepaalde onderzoeksinfrastructuur

Voor meer gedetailleerde informatie rond ons Blue Sky Research verwijzen we naar de VLIZ-onderzoeksstrategie.