Boomkor | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Boomkor

Een boomkor bestaat uit visnet dat opengehouden wordt door een stalen balk (‘boom’) met aan zijn uiteinden twee stalen platen (‘schoenen’). Achter de stalen balk hangt een net dat eindigt in een soort zak waarin de visvangst opgevangen wordt. Een boomkor wordt over de zeebodem voortgetrokken door een onderzoeksschip (of vissersboot) en wordt vooral gebruikt om garnalen, platvissen of vissen die dichtbij de zeebodem leven, te vangen.

Hoe gebruikt men een boomkor?

Een boomkornet wordt over de zeebodem getrokken door een onderzoeksschip (of vissersboot). Een grondkoord met bobijnen wordt gebruikt om de garnalen op te schrikken en te vangen in het achterliggende net. De treksnelheid van het schip is tussen de 2,5 en 3 knopen. Om platvissen op te schrikken wordt een reeks van kettingen (wekkerkettingen) gebruikt die door de zeebodem ploegen met een snelheid tot 7 knopen.

  Boomkor wordt terug uit het water gelaten

  Foto's

*Om de zeebodem minder schade toe te brengen wordt er geëxperimenteerd met kettingen die stroomstoten (electrotrawling/pulstrawling) uitsturen.

Waarom een boomkornet gebruiken?

  • Zeer effectief in het vangen van vissen en garnalen die op de zeebodem leven

Enkele studies:

  • Populatiedynamiek van platvis in de Noordzee in kaart brengen:

Dit onderzoekt kaderde binnen het FishConnect-project. Het gaat om de commercieel belangrijke platvissoorten: schol, tong, griet en tarbot. Deze vissen ondernemen elk jaar een migratie van hun voedselgebieden naar geschikte paaigronden om zich voor te planten.

  • Milieu-impact van warrelnet- en boomkorvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee?

Dit onderzoek kadert binnen het WAKO-project (Warrelnet-en Boomkorvisserij).
Depestele J. et al. (2008)

Technische details

Het boomkor dat het VLIZ ter beschikking heeft, bevat volgende eigenschappen:

  • Breedte: 3 m
  • Lengte: 3,40 m
  • Gewicht boomkor: 700 kg
  • Wekkerketting: om platvis te vangen
  • Bobijnen: om garnalen te vangen
  • Standaardgarnaalnet met een kuil van 12 x 12 mm (gestrekt)

Een boomkornet uitlenen?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van een boomkornet die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.