Europese infrastructuur | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

  • LifeWatch

    LifeWatch is een Europese infrastructuur voor biodiversiteitsonderzoek.

  • ICOS

    ICOS is een Europese onderzoeksinfrastructuur die de broeikasgasbalans van het Europese continent monitort.

  • EMBRC

    EMBRC is een Europese onderzoeksinfrastructuur die toegang verleent tot mariene soorten.

  • EMODnet

    EMODnet is een data-infrastructuur die een veelheid aan Europese mariene gegevens ter beschikking stelt.