CREST-Begeleidingscommissie (2) | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

CREST-Begeleidingscommissie (2)

De kennis over processen zoals golven, getij, sedimenttransport, wind ... nabij de kust en op land verhogen, dat is het doel van het in november 2015 opgestarte CREST-project. De onderzoekpartners en doctorandi deden ondertussen heel wat terreinmetingen, tests in het laboratorium en gingen aan de slag met numerieke modellering. Hun resultaten willen ze graag delen met zoveel mogelijk verschillende eindgebruikers, die verder aan de slag kunnen met deze bevindingen. Het CREST-team nodigt u dan ook graag uit voor deze tweede meeting van de begeleidingscommissie, die doorgaat op 21 september 2016 te Oostende. Op het programma staan, naast een toelichting van de eerste resultaten van het CREST-project, ook enkele interessante voordrachten van parallel lopende initiatieven en een demonstratie van het 'Augmented Reality Sandbox'-meubel dat ontwikkeld werd voor outreach-activiteiten binnen het project.

Op 1 november 2015 ging het CREST-project officieel van start voor een periode van vier jaar. De eindgebruikers zijn belangrijk in dit onderzoeksproject want de CREST-onderzoeksgroep wil dat eindgebruikers verder aan de slag kunnen met de resultaten. Een eerste begeleidingscommissie vond plaats op 15 januari 2016. Het CREST-team nodigt alle betrokkenen graag uit voor een tweede bijeenkomst op 21 september 2016.  Op het programma staan interessante voordrachten van parallel lopende initiatieven, alsook een toelichting van de eerste resultaten van het CREST-onderzoek. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en reacties.

Locatie

Zaal Planet Ocean (auditorium) - Pakhuis 61, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende

Hoe ons te bereiken ? Zie link

Programma

13:00-13:10  Welkom & inleiding - Jaak Monbaliu (projectcoördinator)

Presentaties door leden van de Begeleidingscommissie
13:10-13:30  Visie van Ruimte Vlaanderen over de kustzone - Stijn Vanderheiden (Ruimte Vlaanderen)
13:30-13:50  Studie eolisch zandtransport i.k.v. ecologisch onderzoek - Dries Bonte (UGent – Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC))
13:50-14:00  Discussie

Presentaties door partners van CREST
14:00-14:30 Studie over de belasting op constructies langs de zeedijk - Daphné Thoon (afdeling Kust)
14:30-15:00  Eerste resultaten eolisch zandtransport - Glenn Strypsteen (KU Leuven – TC Bouw)
15:00-15:30  Data rescue - Nathalie De Hauwere (VLIZ)
15:30-16:00  Overzicht van de meetcampagnes van CREST - Tina Mertens (VLIZ)
16:00: netwerkreceptie, met demo 'Augmented Reality Sandbox'-meubel

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven.