Slotconferentie CREST - Climate resilient Coast | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Slotconferentie CREST - Climate resilient Coast

Hoe kunnen we onze kust de veerkracht geven om bestand te zijn tegen een wijzigend klimaat? Deze onderzoeksvraag stond centraal in het project CREST – wat staat voor Climate Resilient Coast –  en bundelde de Vlaamse expertise met betrekking tot kustnabije processen. Vier jaar lang werden terreinmetingen, laboratoria-testen en numerieke modellering uitgevoerd. Benieuwd naar wat hun bevindingen zijn? En hoe deze nuttig zijn voor de toekomst Vlaamse kust? Kom dan naar de CREST-slotconferentie op donderdag 26 september 2019 in Greenbridge in Oostende. De inschrijving is gratis, maar is wel verplicht voor 19 september. Voertaal van de conferentie: Engels. Voor het programma en inschrijven verwijzen we u naar de Engelstalige pagina op onze website.