Slotconferentie CREST - Climate resilient Coast | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Slotconferentie CREST - Climate resilient Coast

Hoe kunnen we onze kust de veerkracht geven om bestand te zijn tegen een wijzigend klimaat? Deze onderzoeksvraag stond centraal in het project CREST – wat staat voor Climate Resilient Coast –  en bundelde de Vlaamse expertise met betrekking tot kustnabije processen. Vier jaar lang werden terreinmetingen, laboratoria-testen en numerieke modellering uitgevoerd. Benieuwd naar wat hun bevindingen zijn? En hoe deze nuttig zijn voor de toekomst Vlaamse kust? Dat waren enkele vragen die aan bod kwam op de CREST-slotconferentie op donderdag 26 september 2019 in Greenbridge in Oostende. Voertaal van de conferentie was Engels. Voor een nabeschouwing van de conferentie verwijzen we u naar de Engelstalige pagina op onze website.