Fish Welfare Mini-Symposium | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Fish Welfare Mini-Symposium

Hoe ervaren vissen pijn? Wat zijn de actuele onderzoeksbevindingen rond pijnperceptie en stress? Hoe kan men natuurlijk visgedrag meten? Is er een wetenschappelijke basis om vis optimaal te verwerken, te vervoeren en te houden? In hoeverre zijn de algemene inzichten in dierenwelzijn van toepassing op vissen? Wat zien we in aquacultuur, wildvangstvisserij en onderzoeksstaalnames als uitdagingen en mogelijke oplossingen? Hoe zit het met wetgeving en experimenten om de huidige praktijken te verbeteren? Tijdens dit eendaagse symposium, gezamenlijk georganiseerd door ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) en VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), zal het internationale kennislandschap worden verkend om prioriteiten te geven aan toekomstige acties. Op 29 november 2019 in Oostende, België. Lees alles over het programma en hoe te registreren op de Engelstalige pagina van onze website. Lees alvast het Grote Rede overzichtsartikel 'Voelen vissen pijn?' Dit als voorpublicatie van het nummer #51 (Nederlandstalig) dat in de lente van 2020 verschijnt.