Think Tank North Sea - werkgroepen rapporteren | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Think Tank North Sea - werkgroepen rapporteren

Met de Think Thank North Sea werkt men aan een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes voor het beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050). Twee werkgroepen gingen op vraag van een brede groep van stakeholders in 2019 aan de slag rond de thema's 'Working with nature’ en ‘Living with climate change’. Deze werkgroepen zullen op donderdag 19 december 2019 hun bevindingen toelichten aan een breder publiek geïnteresseerden. Ook zal er een blik op het traject in 2020 geworpen worden.

De Think Thank North Sea (TTNS) ontwikkelt een breed gedragen langetermijnvisie rond de kernprincipes die een goed beheer en gebruik van het Belgisch deel van de Noordzee in de toekomst (2050) mogelijk maken. De jaarlijkse focus van de TTNS wordt bepaald via een bottom-up bevraging van stakeholders uit de quadruple helix (beleid, privé-sector, wetenschap, burgers).

Dit resulteerde in 2019 in de opzet van twee thematische werkgroepen: ‘Working with nature’ en ‘Living with climate change’.

Van mei tot december 2019 werkten beide werkgroepen een visie uit die zij graag toelichten aan een breder publiek geïnteresseerden op donderdag 19 december 2019 van 10:30 tot 12:30 te Oostende (VLIZ, Wandelaarkaai 7). Ook zal er een blik op het traject in 2020 geworpen worden. We doen dit, samen met u,  aan de hand van toelichtingen uit de werkgroepen, een panelgesprek met vertegenwoordigers uit onderzoek, beleid, industrie en NGO’s en ten slotte geven we het woord aan beleidsmakers vanuit de Federale en Vlaamse administratie die aangeven hoe zij tegen de resultaten aankijken.

Aanmelden kan tot en met maandag 16/12 op http://registration.vliz.be/presentationTTNS

De trekkersrol van de Think Tank North Sea wordt opgenomen door de Operationele Directie Natuurlijk Milieu van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN/OD Natuur) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).