Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ: Coastal Treasures | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ: Coastal Treasures

Op vrijdagnamiddag 6 december 2019 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ in het auditorium van de InnovOcean site (ingang pakhuis 61, Wandelaarkaai 7, Oostende). Mariene experten (uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie) worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering van de VLIZ Wetenschappelijke Commissie bij te wonen en de Vlaamse bijdrage aan de UN Ocean Decade mee vorm te geven.

Het belooft een boeiende editie te worden volledig in teken van de Vlaamse, en bij uitbreiding Belgische, bijdrage aan de United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030). Naast een informatief gedeelte vragen wij jullie actieve bijdrage aan enkele thematische ronde tafels.

Tijdens een eerste bevragingsronde heeft VLIZ reeds een inventaris gemaakt van de kennis van de Ocean Decade bij mariene wetenschappers alsook mogelijke opportuniteit geïdentificeerd. Het doel van deze meeting is om een stap verder te gaan en vertrekkende vanuit onze eigen mariene expertise (onze ‘Coastal Treasures’) kansen te verkennen en concrete projecten en interdisciplinaire samenwerkingen te identificeren die verder vorm gegeven kunnen worden tijdens de Ocean Decade.

Naast een toelichting van de resultaten uit de bevragingsronde door Jan Mees (Algemeen directeur VLIZ) en een stand van zaken rond de Vlaamse bijdrage aan Ocean Decade door Gert Verreet (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan zes interactieve tafels opgehangen aan volgende thema’s:
1.    Coastal resilience/protection & nature-based solutions (NBS)
2.    Blue carbon including links with NBS
3.    Sustainable food from the sea (incl. biodiversity)
4.    Ocean literacy & public awareness (incl. tourism)  
5.    Capacity development
6.    Visionary view towards 2030

Elke tafel zal ingeleid worden door een expert ter zake en elke deelnemer krijgt de kans om aan een tafelgesprek deel te nemen. De resultaten van deze brainstorming zullen door VLIZ gebundeld worden in een rapport.

Hoewel de focus ligt op de Vlaamse bijdrage aan de Ocean Decade openen wij graag het debat om dit initiatief open te trekken tot een Belgisch verhaal. Wij nodigen graag alle Belgische mariene experten (zowel vanuit wetenschap, beleid als industrie) en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan deze denkoefening!

We starten om 14u00 in de kantoren van het VLIZ gelegen aan de Wandelaarkaai en sluiten om 17u00 af met een netwerkreceptie. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via http://registration.vliz.be/klankbordgroep2019

Locatie

Zaal Planet Ocean (auditorium) - Pakhuis 61
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
Hoe ons te bereiken?

Programma

14:00-14:05    Verwelkoming
Colin Janssen, voorzitter Wetenschappelijke Commissie

14:05-14:10    Verslag vorige vergadering Wetenschappelijke Klankbordgroep (7-12-2018)
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:10-14:15    Goedkeuring agenda
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:15-14:30    Hoogtepunten VLIZ-activiteiten 2018 en 2019
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:30-14:45    Toelichting resultaten bevragingsronde Ocean Decade
Jan Mees, algemeen directeur VLIZ

14:45-15:00    Stand van zaken Vlaamse bijdrage aan Ocean Decade
Gert Verreet, departement EWI

15:00-15:15    Opdeling in thematische interactieve tafels
15:15-15:45    Eerste brainstormingronde
15:45-16:00    Doorschuiven naar tweede interactieve tafel
16:00-16:20    Tweede brainstormingronde
16:20-16:40    Korte plenaire terugkoppeling
16:40-17:00    Rondvraag en afsluiting van de vergadering

Na afloop van de vergadering wordt u vanaf 17:00 een netwerkreceptie aangeboden.