Expertengroep ‘Aankoop multibeam echosounder’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Aankoop multibeam echosounder’

De RV Simon Stevin wordt sinds 2012 ingezet voor academisch kustgebonden en oceanografisch onderzoek in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. De aankoop en het in dienst stellen van een multibeam echosounder aan boord van de RV Simon Stevin kwam tot stand door samenwerking met experten.

Voor de aanvang van de bouw van de RV Simon Stevin diende het VLIZ een multibeam echosounder systeem te selecteren en aan te schaffen. De keuze van het toestel bepaalde trouwens de wijze waarop de verschillende componenten moesten worden ingebouwd in de romp van het schip.

Het VLIZ ging voor de selectie te rade bij de Vlaamse Hydrografie (MDK, afdeling Kust), RCMG (UGent) en de Dienst Continentaal Plat (FOD Economie).

De indienststelling gebeurde in nauwe samenwerking met de Dienst Continentaal Plat en de leverancier.

 

Voor meer informatie: André Cattrijsse

Meer informatie over de multibeam echosounder.