Expertengroep ‘Ambassadeurs zeewetenschappelijk onderzoek aan boord van RV Simon Stevin’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Ambassadeurs zeewetenschappelijk onderzoek aan boord van RV Simon Stevin’

Een expertengroep van zeven ambassadeurs communiceert regelmatig over het zeewetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt aan boord van de RV Simon Stevin. Deze communicatie gebeurt via sociale media waardoor hun onderzoek op een aantrekkelijke manier toegankelijk is voor een breed publiek.

Dagelijks stappen wetenschappers aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin en voeren er een breed gamma van marien onderzoek uit. Om zowel wetenschappers als het brede geïnteresseerde publiek op de hoogte te houden van het onderzoek uitgevoerd aan boord van de RV Simon Stevin werd een Facebookpagina opgericht. Het VLIZ tracht iedereen die inscheept ertoe aan te zetten om op het einde van hun staalnamedag een berichtje te posten, inclusief foto’s of een filmpje.

Enkele regelmatige gebruikers en/of vertegenwoordigers van belangrijke onderzoeksthema’s worden aangesteld als ambassadeurs van het zeewetenschappelijk onderzoek aan boord van het schip. Deze ambassadeurs hebben een voortrekkersrol in het communiceren via sociale media (wat alle andere gebruikers van het onderzoeksschip er ook toe zal aanzetten om dit te doen). Deze vorm van communicatie is voor de wetenschappers een uitgelezen kans om hun onderzoek op een aantrekkelijke en eenvoudige manier voor te stellen aan een breed publiek. Het ambassadeurschap wordt bij voorkeur toegekend aan een persoon die zelf regelmatig meevaart met de RV Simon Stevin. Wanneer het onderzoek van de ambassadeur aan boord van het schip afgerond is, wordt uitgekeken naar een vervanger.

 

Voor meer informatie: Karen Rappé

Meer informatie op de RV Simon Stevin facebookpagina.

Meer informatie over de ambassadeurs.