Expertengroep ‘LifeWatch’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘LifeWatch’

Deze Expertengroep ondersteunt de verdere uitwerking van het marien observatorium en de data archeologie actie die binnen het Vlaamse Lifewatch project worden opgezet en bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van experten met ervaring in de monitoring van diversiteit en het ecosysteem functioneren.

De oprichting van deze Expertengroep, in 2012, kadert in de bijdrage door de Vlaamse overheid aan de Europese LifeWatch infrastructuur (E-science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research) in de vorm van het door de Herculesstichting gefinancierde project ‘A Flemish marine, terrestrial and freshwater biodiversity observatory, models and data systems, including a central species information backbone for LifeWatch’.

Het Vlaamse LifeWatch project is een samenwerking van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en bevindt zich in de constructiefase (anno 2013). Als deel van de Vlaamse bijdrage wordt door het VLIZ een uitwerking gegeven aan het marien observatorium enerzijds en de mariene data-archeologieactie anderzijds. Het bijeenbrengen van expertise uit verschillende hoeken wil een optimale uitwerking van de geplande initatieven verzekeren. Deze expertengroep zal minstens behouden blijven tot de afwerking van de constructiefase van het LifeWatch plan in 2014.

De samenstelling van deze Expertengroep bestaat uit het VLIZ LifeWatch team, leden van de Wetenschappelijke Kerngroep en experten met ervaring in de monitoring van diversiteit en het ecosysteem functioneren en met brede visie op mariene onderzoeksvragen en kennisleemtes:

Colin Janssen (UGent - LMAE), Marleen De Troch (UGent - MARBIOL), Wim Vyverman (UGent - PAE), Filip Volckaert (KULeuven - LBEG), Tom Artois (UHasselt - CMKDK), Natalie Beenaerts (UHasselt - CMKMB), Patrick Roose (KBIN), Kris Hostens (ILVO), Eric Stienen (INBO), Peter Desmet (INBO), Els Knaeps (VITO), Peter Herman (Deltares/NIOZ), Johan Craeymeersch (Universiteit Wageningen).

 

Voor meer informatie: Klaas Deneudt

De doelstellingen en missie van deze Expertengroep werden vastgelegd in de referentietermen.

Meer informatie over het Vlaamse LifeWatch project.

Meer informatie over de Europese LifeWatch infrastructuur.