Expertengroep ‘Ontwerp RV Simon Stevin’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Ontwerp RV Simon Stevin’

De RV Simon Stevin wordt sinds 2012 ingezet voor academisch kustgebonden en oceanografisch onderzoek in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het algemeen en het detailontwerp van het onderzoeksschip Simon Stevin kwam tot stand door nauw overleg tussen experten.

De nood aan een modern en goed uitgerust onderzoeksschip, bleek uit een enquête georganiseerd onder de Vlaamse mariene wetenschappers begin 2005 door het VLIZ, in opdracht van de Administratie Wetenschap en Innovatie (nu EWI). Meer dan 500 mariene wetenschappers namen hieraan deel. Ze gaven hun beeld van de bestaande en de toekomstige noden aan scheepstijd en scheepsinfrastructuur: het werkterrein, de frequentie van gebruik, de gewenste karakteristieken van het schip, de nodige staalnameapparatuur, meettoestellen en infrastructuur.

Samen met VLOOT dab vertaalde VLIZ deze wensen en eisen tot het algemeen ontwerp. Deze werden in het bestek gegoten dat onderwerp werd van een Europese aanbesteding. Nadat de keuze van de scheepsbouwer was gemaakt, vonden tussen najaar 2010 en voorjaar 2012 tweewekelijkse meetings plaats waar de scheepsbouwer, VLOOT dab en toeleveranciers het ontwerp in detail bespraken.

 

De leden van deze Expertengroep:

VLOOT dab: Piet Leeuwerck, Marc Peeters, Herman Vandriessche, Jean-Paul Vandermeersch

VLIZ: André Cattrijsse, Francisco Hernandez en Michiel T’Jampens

DAMEN Shipyards Group: Ton van Oorschot, Joris Neven, Tjakko Keizer, Harrold van Vliet, Roelof Moorlag, Donald Postma, Piet Maaskant, Jan Van Leent en vele anderen.

 

Voor meer informatie: André Cattrijsse

Meer informatie over de RV Simon Stevin.