Expertengroep ‘Redactie De Grote Rede’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Redactie De Grote Rede’

De Grote Rede is een gratis informatieblad uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dit boeiende tijdschrift wordt samengesteld met de hulp van een zelf schrijvende redactie van maritieme professionals die zetelen ten persoonlijke titel. Noch de redactie, noch het VLIZ zijn verantwoordelijk voor standpunten vertolkt door derden. Overname van artikelen is toegelaten mits bronvermelding.

De redactie van het gratis huistijdschrift De Grote Rede is opgericht in het najaar van 2000 en is daarmee de oudste nog actieve expertengroep van het VLIZ. Bij de opstart bestond deze redactie uit een tiental dynamische krachten, met ervaring in de onderzoekswereld of met het kustzonebeleid, gerekruteerd uit verschillende disciplines en onderzoeksvelden. Intussen is de redactie uitgegroeid tot een groep van bijna 40 experten.

De redactie vergadert twee keer per jaar. Tevens is er een specifieke deelredactieteams actief ter verklaring van zeewoorden (zie Expertengroep ‘Zeewoordenteam’). De leden zetelen in de redactie ten persoonlijke titel, en worden geacht mee te waken over de kwaliteit van het tijdschrift en regelmatig nieuwe bijdragen aan te brengen of bijdragen na te lezen.

 

Voor meer informatie: Jan Seys en Nancy Fockedey

Meer informatie over De Grote Rede.

Meer informatie over de redactieleden van De Grote Rede.