Expertengroep 'VLIZ Alien Species Consortium' | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep 'VLIZ Alien Species Consortium'

Het inventariseren van niet-inheemse soorten is een eerste stap in de wetenschappelijke onderbouwing van aangepaste beheersmaatregelen om de problematiek aan te pakken. Dit netwerk bestaat uit een 50-tal experten uit een 20-tal verschillende instituten en vormt een hecht samenwerkingsverband.

In juni 2006 startte het VLIZ het project ‘Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria’, ter voorbereiding van de informatiebehoeften in het kader van het Europese en internationale marien beleid. Het initiatief biedt een informatieplatform voor wetenschappelijk onderbouwde informatie inzake niet-inheemse soorten in mariene en kustgebieden in België. De informatie wordt systematisch verzameld uit de wetenschappelijke literatuur en aan de hand van gevalideerde waarnemingen door experten en biologen die actief zijn in het veld.

Het platform wordt ondersteund door een kerngroep (secretariaat, communicatie en informatiebeheer van het VLIZ) en een netwerk van experten die actief waarnemingen en bronnen aanreiken en ook borg staan voor de kwaliteit van de informatie. Het consortium verzamelt en beschrijft nieuwe waarnemingen op een systematische manier zodat ze voor eindgebruikers (wetenschappers, beleid, geïnteresseerd publiek) beschikbaar zijn.

De informatie is online raadpleegbaar via het portaal ‘Niet-inheemse soorten’ in de KustWiki en via een rapport gepubliceerd in juli 2012. Deze informatieproducten bevatten een lijst van de niet-'streekeigen' mariene en kustgebonden soorten, fiches met uitgebreide informatie over de levenscyclus en ecologie van de soort, de wijze van introductie en verspreiding, mogelijke effecten of meetbare impact van de soort op het milieu, mogelijke maatregelen, taxonomische informatie, foto's en relevante links. Het consortium staat voor een blijvende uitdaging om de informatieproducten te actualiseren en verder uit te bouwen. Want de vraag naar informatie groeit, en wijzigt voortdurend.

 

Voor meer informatie: Thomas Verleye

Meer informatie over de publicatie van 2012.

Meer informatie via het online portaal ‘Niet-inheemse soorten’ in de KustWiki.

Meer informatie over de leden van deze expertengroep: het ‘VLIZ Alien Species Consortium’.