Expertengroep ‘Zeewoordenteam’ | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Expertengroep ‘Zeewoordenteam’

Een expertengroep van medewerkers aan mariene universitaire onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instellingen doet de moeilijke oefening om de oorsprong van zoveel mogelijk woorden met betrekking tot de zee en kust verklaard te krijgen.

Dit team van experten komt al sinds 2006 op regelmatige basis bijeen om de oorsprong van zeewoorden te duiden en is hiermee de op één na oudste expertengroep die vanuit het VLIZ is opgezet. Het team bestaat uit experten etymologie, hydrografie, archeologie, geschiedenis en ecologie. De groep komt twee keer per jaar samen en verklaart telkens één toponiem en één niet-toponiem die betrekking hebben op de kust en zee. De uitkomst wordt telkens in het volgende nummer van het tijdschrift De Grote Rede behandeld. Het zeewoordenteam maakt formeel deel uit van de redactie De Grote Rede.

 

Voor meer informatie: Jan Seys

Meer informatie over de zeewoorden die tot op heden zijn verklaard.

Meer informatie over de leden van deze expertengroep.