FlowCAM | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

FlowCAM

De FlowCAM is een apparaat bestemd voor de semiautomatische identificatie van partikels, tussen 2µm en 2 mm. Het visualiseert - voornamelijk - fytoplankton op basis van morfologische eigenschappen en fluorescentie, al kan de FlowCAM ook gebruikt worden voor de analyse van zoöplankton. De FlowCAM heeft zijn vaste plaats in het Marien Station Oostende, de labofaciliteiten van het VLIZ. Maar het toestel kan ook ingezet worden aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin.
 

Hoe werkt de FlowCAM?

Eerst en vooral moet een planktonstaal in de FlowCAM gegoten worden, waarna dit staal gefilterd wordt op basis van de afmetingen van de organismen (afhankelijk van wat men wil bestuderen). Er zijn vier vergrotingsschalen beschikbaar om organismen van verschillende groottes te visualiseren. Organismen worden op semi-automatische wijze geïdentificeerd met behulp van VisualSpreadsheet Software. Dit betekent dat de FlowCam determinaties van organismen kan ‘onthouden’ en linken aan nieuwe specimen die lijken op een reeds gedetermineerd organisme. Dit gebeurt met behulp van classificatie-algoritmen gebaseerd op morfologische eigenschappen, zoals symmetrie en cirkelvormigheid. De FlowCAM heeft ook een ‘scatter trigger’-modus, waarbij beelden enkel gevormd worden wanneer één of meerdere partikels door de ‘flow cell’ vloeien. Dit zorgt ervoor dat er geen organismen overgeslagen worden Daartoe beschikt de FlowCAM over een fluorescentie-detecterende laser, dewelke ook gebruikt kan worden als alternatief voor het identificeren aan de hand van morfologische parameters.
 

Waarvoor wordt de FlowCAM gebruikt?

Het bestuderen van fytoplankton, de basis van mariene voedselwebben, is van groot belang om het leven in onze oceaan beter te begrijpen. Het toestel identificeert organismen op basis van fluorescentie of morfologische eigenschappen, met behulp van door experts goedgekeurde software. Fytoplanktonstalen worden maandelijks verzameld tijdens LifeWatch-cruises in het Belgisch deel van de Noordzee, waarbij het de bedoeling is om op lange termijn een grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie te bundelen.

Enkele studies:

The FlowCAM VS IV is zeer belangrijk binnen de LifeWatch planktonobservatie-activiteiten.

Technische details

VLIZ beschikt over het ‘benchtop model’ van de FlowCAM VS IV (Liquid Imaging Technologies), dat gebruikt wordt in combinatie met de bijbehorende VisualSpreadsheet Software.

  • Dimensies: 53,34 x 40,64 x 30,48 cm
  • Gewicht: 49,09 kg
  • Stroom: 100-240 AC, 50/60 Hz
  • Doorstromingssnelheid: 0,005 ml/min tot 250 ml/min
  • 2-20X vergroting (= 20-200X totale vergroting)
  • Geïntegreerde camera: Firewire (IEEE 1394) Digital 1280x960 Pixels

Gebruik maken van onze FlowCAM?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de FlowCAM die door het VLIZ ter beschikking wordt gesteld, gelieve daar dan aan te refereren in uw publicaties als: "Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), in kader van de Vlaamse bijdrage tot het LifeWatch project.