Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Gekaapte Brieven uit de Prize Papers Collectie

De Prize Papers Collectie, bewaard in het Nationaal Archief in Kew (UK), bevat documenten van schepen gekaapt door de Britse Admiraliteit van eind 17de tot begin 19de eeuw. Deze bronnen bieden een groot potentieel voor onderzoek naar de maritieme geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en zijn nog niet eerder gevaloriseerd in een Vlaamse context. In samenwerking met nationale en internationale partners heeft het VLIZ thematisch onderzoek opgestart naar dit unieke historische materiaal, met een eerste focus op de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1714).

Met dit onderzoeksproject wil het VLIZ het onderzoek op het gebied van maritieme geschiedenis in Vlaanderen stimuleren, zowel door origineel onderzoek te doen als door samenwerking op dit bronmateriaal mogelijk te maken. Daartoe worden meerdere onderzoeksthema's ontwikkeld en wordt verder contextueel materiaal verzameld. Initiële thema's zijn: het gebruik van de zee als hulpbron door Zuid-Nederlandse kapers, nieuwe inzichten over mediterrane verbindingen met de Noordzee (1704 - 1711) en de sociaal-culturele context van de kapergemeenschappen van Oostende en Duinkerke. Sommige onderzoeksthema's worden door het VLIZ verkend, andere worden in samenwerking met Vlaamse en internationale onderzoeksgroepen ontwikkeld.

Contacteer VLIZ voor meer informatie over dit onderzoeksproject: Wim De Winter en Michiel Vandegehuchte