De Grote Rede nr. 45 is uit: over het Nieuwe Zwin 2019, prehistorische vondsten in de polders en El Niño | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

De Grote Rede nr. 45 is uit: over het Nieuwe Zwin 2019, prehistorische vondsten in de polders en El Niño

Oostende (2017.03.17) - Het VLIZ tijdschrift 'De Grote Rede' verschijnt sinds 2001 drie keer per jaar en wordt gratis verstuurd naar circa 8000 geïnteresseerden. Het bevat heel wat nieuwe (en vergeten) kennis over onze zee en kust, samengebracht door een 30-koppige redactie en met de hulp van de meer dan 1500 zee- en kustexperten die ons land rijk is. Deze 'news-alert' is bedoeld om media en belangstellenden te attenderen op dit nieuws. Alle vorige edities zijn te consulteren via: www.vliz.be/nl/de-grote-rede.

Persbericht door: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

Een greep uit ‘De Grote Rede 45’:

Perscontact

Jan Seys, eindredacteur De Grote Rede, woordvoerder/communicatieverantwoordelijke VLIZ - GSM: +32-(0)478-37 64 13; jan.seys@vliz.be