Hyperbenthische slede | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Hyperbenthische slede

Een hyperbenthische slede wordt gebruikt voor het verzamelen van hyperbenthos (organismen die leven op enige hoogte boven de zeebodem). De slede wordt verdeeld in twee compartimenten, elk voorzien van een hyperbenthos net. Dit zorgt ervoor dat er onderscheid kan gemaakt worden tussen het hyperbenthos dat zich vlak bij de zeebodem bevindt (<50 cm) en deze net iets hoger (tussen 50 en 100 cm boven de bodem).  

Hoe werkt een hyperbenthische slede?

Een hyperbenthische slede wordt voortgetrokken door een onderzoekschip. Om te voorkomen dat het onderste net vol sediment komt te zitten, wordt het onderste net geplaatst op 20 cm van de bodem tot een hoogte van 50 cm. Er wordt verondersteld dat deze staalname nog steeds representatief  is voor het onderzoek naar hyperbenthos. Het bovenste net wordt dan geplaatst op 50 cm tot een hoogte van 100 cm ten opzichte van de bodem. De netten hebben een maaswijdte van 1 mm.


©VLIZ

  Werking van een hyperbentische slede (Let op: dit is niet de hyperbenthische slede die het VLIZ ter beschikking heeft)

  Foto's

Waarom een hyperbenthische slede gebruiken?

 • Relatief eenvoudig instrument in gebruik, voor onderzoek van het hyperbenthos
 • Maakt een onderscheid tussen het hyperbenthos dat relatief dicht bij de bodem leeft en het hyperbenthos wat hoger boven de zeebodem
   

Enkele studies:

 • Onderzoek naar het hyperbenthos van de Oosterschelde en de Westerschelde: seizoenaliteit en patronen op middellange termijn:

 Chavatte, N. (2001)

 • Vroeg postlarvale vis in het hyperbenthos van de Nederlandse Delta (zuid-west Nederland):

  Beyst, B. et al. (1999)

 • Comparative study of the hyperbenthos of three European estuaries:

  Mees, J. et al. (1995)

 

Technische details

De hyperbentische slede die het VLIZ ter beschikking stelt, bevat volgende technische informatie:

 • Hyperbenthische slede:
  • Lengte: 1,5 m
  • Breedte: 1,3 m
  • Hoogte: 1,4 m
  • Gewicht: 50 - 100 kg
 • 2 hyperbenthische netten, elk met een maaswijdte van 1 mm
 • Onderste net op 20 cm; bovenste net op 50 cm

Gebruik maken van de hyperbenthische slede?

Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie over onze uitleendienst.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de hyperbenthische slede die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.