IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

OMES: Lippenbroek, evolutie van een GGG-GOG gebied [OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRTarea]
Citatie
• OMES: case study Lippenbroek, evolution of a FCA-CRT area. Ecosystem management group ECOBE, UA ; Protistology and Aquatic Ecology, Ugent; Laboratory of Analytical and Environmental Chemistry, Ugent; Faculty of Hydrology and Water management, VUB; Laboratoire d’Océanographie Chimique et de Géochimie des Eaux, ULB - Belgium; Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes, Université Paul Sabatier - France i.o.v. Waterwegen en Zeekanaal NV.
Contact: Maris, Tom

Beschikbaarheid: De data kan beschikbaar gesteld worden op aanvraag via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
Deze dataset verenigt alle gegevens verzameld tijdens de opvolging van het Lippenbroek. Naast waterkwaliteit, primaire productiviteit, SPM & sediment, phytoplankton, hydrodynamiek wordt er ook gekeken naar benthos en bioturbatieprocessen in de bodem.

Scope
Thema's:
Biologie > Benthos, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Benthos, Kwaliteit, Primaire productie, Waterkwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Moerzeke, GGG 'Lippenbroek'

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Moerzeke, GGG 'Lippenbroek' [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 2006 [Gestart]
Elk seizoen

Bijdrage door
Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meer
Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meer
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata eigenaardata creator
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata eigenaar
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-30
Informatie laatst gewijzigd: 2015-12-07
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid