IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Broedvogelatlas 2000-2002 [The atlas of Flemish breeding birds 2000-2002]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Beschrijving
De atlas van de Vlaamse Broedvogels 200-2002 beschrijft de toestand, verspreiding, aantallen en trends van alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten in de periode 2000 - 2002. meer

De atlas van de Vlaamse Broedvogels 200-2002 beschrijft de toestand, verspreiding, aantallen en trends van alle in Vlaanderen broedende vogelsoorten in de periode 2000 - 2002. Alle 170 in Vlaanderen broedende soorten worden uitvoerig besproken aan de hand van verspreidingskaarten, aantallenkaarten en relatieve dichtheidskaarten. Per soort wordt algemeen ingegaan op de ecologie, op de recente status en verspreiding en er wordt steeds een opverzicht gegeven van bedreigingen en toekomstperspectieven. Er wordt ook voor 2/3 van de soorten een nauwkeurige populatieschatting gegeven. Het boek is gebaseerd op duizenden uren veldwerk door vrijwillige medewerkers. In een appart hoofdstuk werd tevens een nieuwe rode lijst gepubliceerd.

Scope
Kernwoorden:
Aantallen, Broedvogels, Rode lijst, Status, Trends, Verspreiding, Vogels, Belgium, Vlaanderen, Aves

Geografische spreiding
Belgium, Vlaanderen Stations [Marine Regions]
UTM 5x5 km-hokken

Spreiding in de tijd
1 September 2000 - 1 September 2003

Taxonomische spreiding
Aves [WoRMS]

Parameters
Aantal vogels Methode , Broedzekerheid, Inventarisatie-Inspanning, Relatieve dichtheden
Aantal vogels: Atlasmethode (Anselin & Vermeersch, 1999)

Bijdrage door
Natuurpunt, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meerdata eigenaarfinancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Soortendiversiteit, meerdata beheerder
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Volgende versie:
Project Algemene Broedvogels in Vlaanderen, meer

Project
Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Vermeersch, G. et al. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 23. Instituut voor Natuurbehoud, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuur en Natuurpunt vzw: Brussel. ISBN 90-403-0215-4. 495 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2010-10-26
Informatie laatst gewijzigd: 2014-04-15
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid