IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=422 [ photogallery ]
www.vliz.be

Engelse naam: Flanders Marine Institute

Thesaurustermen (8) : Bibliotheken; Datacollecties; Education: Environmental sensitizing; Gegevensverwerking; Gegevensverwerving; Informatie centra; Marien wetenschappelijk onderzoek; Onderzoekvaartuigen
Geografische termen (4) : ANE, België [Marine Regions]; ANE, Europa [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; MED, Europa [Marine Regions]
Adres:
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-34 21 30
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
JPG file
Type: Wetenschappelijk

Personen (98)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (5)

Abstract:
Het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ bevordert de vergaring van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en zeeën, de kust en de getijdengebieden. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (binnen het kader van de blauwe economie).

De vijf strategische doelstellingen van VLIZ kunnen als volgt worden samengevat:
- Innovatief en multidisciplinair marien onderzoek initiëren, ondersteunen, bevorderen en implementeren ten behoeve van, in samenwerking met of als aanvulling op Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen;
- Bevordering van het nationale en internationale imago van Vlaams marien onderzoek;
- Fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van marien onderzoek;
- Bevorderen van oceaangeletterdheid in Vlaanderen en zichtbaarheid van marien onderzoek bij het grote publiek;
- Verstrekken van op maat afgestemde wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en beleidsmakers met betrekking tot mariene aangelegenheden.

Om haar strategische doelstellingen te realiseren, vervult VLIZ een aantal kernactiviteiten:
- Ondersteuning van marien wetenschappelijk onderzoek door het ter beschikking stellen van onderzoeksapparatuur en -infrastructuur (bv. Onderzoeksschip Simon Stevin); uitbouwen en beheren van het VLIZ-datacentrum; vertonen van een uitgebreide collectie mariene literatuur in de VLIZ-bibliotheek;
- Combineren van het detecteren van uitdagingen en kansen voor marien onderzoek in Vlaanderen met actief onderzoek, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven;
- Ondersteuning van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor het kustgebied, de zeegebieden en de aangrenzende estuaria door het leveren van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en industrie;
- Beheer van een informatiedesk dat kwaliteitsvolle zee-gebonden informatie deelt met verschillende doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs- en onderzoeksgemeenschap) en in verschillende bestaande en innovatieve vormen;
- Het opnemen van mandaten om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in de internationale marien-wetenschappelijke kringen, en formele netwerken rond de blauwe economie;
- Het huisvesten en ondersteunen van internationale organisaties voor de Vlaamse overheid (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB-secretariaat, EMODnet secreatariaat, JPI Oceans secretariaat Brussel);
- (Co-)organisatie van de Vlaamse bijdrage aan mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst, zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Publicaties (1936)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  ( 226 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Aarup, T.; Wöppelmann, G.; Woodworth, P.L.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Schöne, T.; Thompson, P.R. (2019). Comments on the article “Uncertainty and bias in electronic tide-gauge records: evidence from collocated sensors” by Stella Pytharouli, Spyros Chaikalis, Stathis C. Stiros in Measurement (Volume 125, September 2018). Measurement 135: 613-616. https://hdl.handle.net/10.1016/j.measurement.2018.12.007, meer
 • Peer reviewed article Arvanitidis, C.; Warwick, R.M.; Somerfield, P.J.; Pavloudi, C.; Pafilis, E.; Oulas, A.; Chatzigeorgiou, G.; Gerovasileiou, V.; Patkos, T.; Bailly, N.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Appeltans, W.; Keklikoglou, K.; Chatzinikolaou, E.; Michalakis, N.; Filiopoulou, I.; Panteri, E.; Gougousis, A.; Bravakos, P.; Christakis, C.; Kassapidis, P.; Kotoulas, G.; Magoulas, A. (2019). The collaborative potential of research infrastructures in addressing global scientific questions. Biodiversity Information Science and Standards 3: e37289. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.37289, meer
 • Peer reviewed article Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2019). Marine biogenics in sea spray aerosols interact with the mTOR signaling pathway. NPG Scientific Reports 9(1): 10 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-36866-3, meer
 • Peer reviewed article Dannheim, J.; Bergström, L.; Birchenough, S.N.R.; Brzana, R.; Boon, A.R.; Coolen, J.W.P.; Dauvin, J.-C.; De Mesel, I.; Derweduwen, J.; Gill, A.B.; Hutchison, Z.L.; Jackson, A.C.; Janas, U.; Martin, G.; Raoux, A.; Reubens, J.; Rostin, L.; Vanaverbeke, J.; Wilding, T.A.; Wilhelmsson, D.; Degraer, S. (2019). Benthic effects of offshore renewables: identification of knowledge gaps and urgently needed research. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer Accepted. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz018, meer
 • Peer reviewed article Dekeyzer, S.; Decock, W.; Verfaille, K.; Vanhoorne, B.; Lanssens, T.; Vandepitte, L. (2019). Marine species traits in the LifeWatch Taxonomic Backbone. Biodiversity Information Science and Standards 3: e37492. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.37492, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; De Schamphelaere, K.; Everaert, G.; Mensens, C.; De Troch, M. (2019). Seasonal and spatial fatty acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis and Acartia clausi linked to environmental stressors in the North Sea. Mar. Environ. Res. 144: 92-101. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008, meer
 • Peer reviewed article Garcia-Moreno, D.; Gupta, S.; Collier, J.S.; Oggioni, F.; Vanneste, K.; Trentesaux, A.; Verbeeck, K.; Versteeg, W.; Jomard, H.; Camelbeeck, T.; De Batist, M. (2019). Middle-Late Pleistocene landscape evolution of the Dover Strait inferred from buried and submerged erosional landforms. Quat. Sci. Rev. 203: 209-232. https://hdl.handle.net/10.1016/j.quascirev.2018.11.011, meer
 • Peer reviewed article Hademenos, V.; Stafleu, J.; Missiaen, T.; Kint, L.; Van Lancker, V.R.M. (2019). 3D subsurface characterisation of the Belgian Continental Shelf: a new voxel modelling approach. Geol. Mijnb. 98(e1). https://hdl.handle.net/10.1017/njg.2018.18, meer
 • Peer reviewed article Hebbeln, D.; Bender, M.; Gaide, S.; Titschack, J.; Vandorpe, T.; Van Rooij, D.; Wintersteller, P.; Wienberg, C. (2019). Thousands of cold-water coral mounds along the Moroccan Atlantic continental margin: distribution and morphometry. Mar. Geol. 411: 51-61. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2019.02.001, meer
 • Peer reviewed article Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; Vanhaecke, D.; Ong'anda, H.; Wakwabi, E.O.; Mees, J. (2019). Biodiversity data rescue in the framework of a long-term Kenya-Belgium cooperation in marine sciences. Scientific Data 6(85): 1-6. https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0092-8, meer
 • Peer reviewed article Liu, S.; Van Rooij, D.; Vandorpe, T.; González-Pola, C.; Ercilla, G.; Hernández-Molina, F.J. (2019). Morphological features and associated bottom-current dynamics in the Le Danois Bank region (southern Bay of Biscay, NE Atlantic): A model in a topographically constrained small basin. Deep-Sea Res., Part 1, Oceanogr. Res. Pap. 149: 103054. https://hdl.handle.net/10.1016/j.dsr.2019.05.014, meer
 • Peer reviewed article Meyer, B.S.; Hablützel, P.I.; Roose, A.K.; Hofmann, M.J.; Salzburger, W.; Raeymaekers, J.A.M. (2019). An exploration of the links between parasites, trophic ecology, morphology, and immunogenetics in the Lake Tanganyika cichlid radiation. Hydrobiologia 832(1): 215-233. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-018-3798-2, meer
 • Peer reviewed article Moernaut, J.; Van Daele, M.; Heirman, K.; Wiemer, G.; Molenaar, A.; Vandorpe, T.; Melnick, D.; Hajdas, I.; Pino, M.; Urrutia, R.; De Batist, M. (2019). The subaqueous landslide cycle in south-central Chilean lakes: the role of tephra, slope gradient and repeated seismic shaking. Sediment. Geol. 381: 84-105. https://hdl.handle.net/10.1016/j.sedgeo.2019.01.002, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Goossens, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Hernandez, F. (2019). LifeWatch observatory date: zooplankton observations in the Belgian part of the North Sea. Geoscience Data Journal In press: 1-9. https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68 , meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7, meer
 • Peer reviewed article Muelbert, J.H.; Nidzieko, N.J.; Acosta, A.T.R.; Beaulieu, S.E.; Bernardino, A.F.; Boikova, E.; Bornman, T.G.; Cataletto, B.; Deneudt, K.; Eliason, E.; Kraberg, A.; Nakaoka, M.; Pugnetti, A.; Ragueneau, O.; Scharfe, M.; Soltwedel, T.; Sosik, H.M.; Stanisci, A.; Stefanova, K.; Stéphan, P.; Stier, A.; Wikner, J.; Zingone, A. (2019). ILTER – The International Long-Term Ecological Research network as a platform for global coastal and ocean observation. Front. Mar. Sci. 6: 527. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00527, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2): 2. https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8, meer
 • Peer reviewed article Sabbe, K.; Nohe, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W. (2019). Long-term phytoplankton change in a heavily impacted coastal area in the North Sea between the 1970s and 2000s. Eur. J. Phycol. 54(sup1): 67. https://hdl.handle.net/10.1080/09670262.2019.1626627, meer
 • Peer reviewed article She, J.; Muñiz Piniella, A.; Benedetti-Cecchi, L.; Boehme, L.; Boero, F.; Christensen, A.; Crowe, T.; Darecki, M.; Nogueira, E.; Grémare, A.; Hernandez, F.; Kõuts, T.; Kromkamp, J.; Petihakis, G.; Sousa Pinto, I.; Reißmann, J.H.; Tuomi, L.; Zingone, A. (2019). An integrated approach to coastal and biological observations. Front. Mar. Sci. 6: 314. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00314, meer
 • Peer reviewed article Steinhoff, T.; Gkritzalis, T.; Lauvset, S.K.; Jones, S.; Schuster, U.; Olsen, A.; Becker, M.; Bozzano, R.; Brunetti, F.; Cantoni, C.; Cardin, V.; Diverrès, D.; Fiedler, B.; Fransson, A.; Giani, M.; Hartman, S.; Hoppema, M.; Jeansson, E.; Johannessen, T.; Kitidis, V.; Kortzinger, A.; Landa, C.; Lefèvre, N.; Luchetta, A.; Naudts, L.; Nightingale, P.D.; Omar, A.M.; Pensieri, S.; Pfeil, B.; Castaño-Primo, R.; Rehder, G.; Rutgersson, A.; Sanders, R.; Schewe, I.; Siena, G.; Skjelvan, I.; Soltwedel, T.; van Heuven, S.; Watson, A. (2019). Constraining the oceanic uptake and fluxes of greenhouse gases by building an ocean network of certified stations: the ocean component of the Integrated Carbon Observation System, ICOS-Oceans. Front. Mar. Sci. 6: 544. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00544, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; Verfaille, K.; Lanssens, T.; De Pooter, D.; Hernandez, F. (2019). The LifeWatch Taxonomic Backbone: Connecting information on taxonomy, biogeography, literature, traits and genomics. Biodiversity Information Science and Standards 3: e38072. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.38072, meer
 • Peer reviewed article Vandorpe, T.; Collart, T.; Cnudde, V.; Lebreiro, S.M.; Hernández-Molina, F.J.; Alonso, B.; Mena, A.; Antón, L.; Van Rooij, D. (2019). Quantitative characterisation of contourite deposits using medical CT. Mar. Geol. 417: 106003. https://hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2019.106003, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Dujardin, A.; Fettweis, M.; Van Hoestenberghe, T.; Martens, C. (2019). Mud dynamics in the Port of Zeebrugge. Ocean Dynamics 69(9): 1085-1099. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-019-01273-3, meer
 • Peer reviewed article Vansteenwegen, D.; Ruddick, K.; Cattrijsse, D.; Vanhellemont, Q.; Beck, M. (2019). The Pan-and-Tilt Hyperspectral Radiometer system (PANTHYR) for autonomous satellite validation measurements—prototype design and testing. Remote Sens. 11(11): 1360. https://hdl.handle.net/10.3390/rs11111360, meer
 • Peer reviewed article Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.M.; Polet, H.; Aerts, J.; Ampe, B.; Romalde, J.L.; Haesebrouck, F.; Devriese, L.; Decostere, A.; Chiers, K.; Aerts, J. (2019). Scrutinizing the triad of Vibrio tapetis, the skin barrier and pigmentation as determining factors in the development of skin ulcerations in wild common dab (Limanda limanda). Vet. Res. 50(1): 41. https://hdl.handle.net/10.1186/s13567-019-0659-6, meer
 • Peer reviewed article Westmeijer, G.; Everaert, G.; Pirlet, H.; De Clerck, O.; Vandegehuchte, M.B. (2019). Mechanistic niche modelling to identify favorable growth sites of temperate macroalgae. Algal Research 41: 101529. https://hdl.handle.net/10.1016/j.algal.2019.101529, meer
 • Peer reviewed article Abecasis, D.; Steckenreuter, A.; Reubens, J.; Aarestrup, K.; Alós, J.; Badalamenti, F.; Bajona, L.; Boylan, P.; Deneudt, K.; Greenberg, L.; Brevé, N.; Hernandez, F.; Humphries, N.; Meyer, C.; Sims, D.W.; Thorstad, E.B.; Walker, A.M.; Whoriskey, F.; Afonso, P. (2018). A review of acoustic telemetry in Europe and the need for a regional aquatic telemetry network. Animal Biotelemetry 6(1): 1-7. https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-018-0156-0, meer
 • Peer reviewed article Assis, J.; Tyberghein, L.; Bosch, S.; Verbruggen, H.; Serrão, E.A.; De Clerck, O. (2018). Bio-ORACLE v2.0: extending marine data layers for bioclimatic modelling. Glob. Ecol. Biogeogr. 27(3): 277-284. https://hdl.handle.net/10.1111/geb.12693, meer
 • Peer reviewed article Benson, A.; Appeltans, W.; Bajona, L.; Bosch, B.; Cowley, P.D.; De Pooter, D.; Desmet, P.; Harcourt, R.; Hoenner, X.; Pye, J.; Van de Putte, A.; Walsh, P.; Woodward, B. (2018). Outcomes of the International Oceanographic Data and Information Exchange Ocean Biogeographic Information System OBIS-Event-Data Workshop on Animal Tagging and Tracking. Biodiversity Information Science and Standards 2: e25728. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.2.25728, meer
 • Peer reviewed article Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2018). In search of relevant predictors for marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset. Diversity Distrib. 24(2): 144-157. https://hdl.handle.net/10.1111/ddi.12668, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2018). Implications of movement for species distribution models - rethinking environmental data tools. Sci. Total Environ. 628-629: 893-905. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026, meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; Arvanitidis, C.; Bailly, N.; Deneudt, K.; De Pooter, D.; Herman, P.M.J.; Lear, D.; Vandepitte, L. (2018). Unlocking European marine biodiversity under EMODnet Biology data using the FAIR principles, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 215-216, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Everaert, G.; Goethals, P. (2018). Ecological models to infer the quantitative relationship between land use and the aquatic macroinvertebrate community. Water 10(2): 184. https://hdl.handle.net/10.3390/w10020184, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Boets, P.; Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E; Everaert, G.; Lock, K.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Bennetsen, E.; Gobeyn, S.; Ho, T.L.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2018). Impact assessment of local land use on ecological water quality of the Guayas river basin (Ecuador). Ecological Informatics 48: 226-237. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2018.08.009, meer
 • Peer reviewed article De Clercq, M.; Missiaen, T.; Wallinga, J.; Zurita Hurtado, O.; Versendaal, A.; Mathys, M.; De Batist, M. (2018). A well-preserved Eemian incised-valley fill in the southern North Sea Basin, Belgian Continental Shelf - Coastal Plain: Implications for northwest European landscape evolution. Earth Surf. Process. Landforms 43(9): 1913-1942. https://hdl.handle.net/10.1002/esp.4365, meer
 • Peer reviewed article Debusschere, E.; Mortelmans, J.; Tyberghein, L.; Artigas, L.F.; Creach, V.; de Blok, R.; Everaert, G.; Kromkamp, J.; Lizon, F.; Louchart, A.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K. (2018). Optimized plankton imaging, clustering and visualization workflows through integrative data management and application of artificial intelligence. Geophys. Res. Abstr. 20(EGU2018-14458), meer
 • Peer reviewed article Degen, R.; Aune, M.; Bluhm, B.A.; Cassidy, C.; Kedra, M.; Kraan, C.; Vandepitte, L.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zhulay, I.; Albano, P.G.; Bremner, J.; Grebmeier, J.M.; Link, H.; Morata, N.; Nordström, M.C.; Shojaei, M.G.; Sutton, L.; Zuschin, M. (2018). Trait-based approaches in rapidly changing ecosystems: A roadmap to the future polar oceans. Ecol. Indic. 91: 722-736. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2018.04.050, meer
 • Peer reviewed article Delerue-Ricard, S.; Stynen, H.; Barbut, L.; Morat, F.; Mahé, K.; Hablützel, P.I.; Hostens, K.; Volckaert, F.A.M. (2018). Size-effect, asymmetry, and small-scale spatial variation in otolith shape of juvenile sole in the Southern North Sea. Hydrobiologia First Online: 1-14. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-018-3736-3, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; Vergara, G.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Troch, M. (2018). Distribution of the invasive calanoid copepod Pseudodiaptomus marinus (Sato, 1913) in the Belgian part of the North Sea. Bioinvasions Records 7(1): 33-41. https://hdl.handle.net/10.3391/bir.2018.7.1.05, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Deschutter, Y.; De Troch, M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Multimodel inference to quantify the relative importance of abiotic factors in the population dynamics of marine zooplankton. J. Mar. Syst. 181: 91-98. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jmarsys.2018.02.009, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Risk assessment of microplastics in the ocean: modelling approach and first conclusions. Environ. Pollut. 242(B): 1930-1938. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2018.07.069, meer
 • Peer reviewed article Fauville, G.; McHugh, P.; Domegan, C.; Mäkitalo, Å.; Friis Møller, L.; Papathanassiou, M.; Alvarez Chicote, C.; Lincoln, S.; Batista, V.; Copejans, E.; Crouch, F.; Gotensparre, S. (2018). Using collective intelligence to identify barriers to teaching 12–19 year olds about the ocean in Europe. Mar. Policy 91: 85-96. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2018.01.034, meer
 • Peer reviewed article Gomes, I.; Pérez-Jorge, S.; Peteiro, L.; Andrade, J.; Bueno-Pardo, J.; Quintino, V.; Rodrigues, A.M.; Azevedo, M.; Vanreusel, A.; Queiroga, H.; Deneudt, K.; Gomes, I. (2018). Marine biological value along the Portuguese continental shelf; insights into current conservation and management tools. Ecol. Indic. 93: 533-546. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2018.05.040, meer
 • Peer reviewed article Hyder, K.; Weltersbach, M.S.; Armstrong, M.; Ferter, K.; Townhill, B.; Ahvonen, A.; Arlinghaus, R.; Baikov, A.; Bellanger, M.; Birzaks, J.; Borch, T.; Cambie, G.; de Graaf, M.; Diogo, H.M.C.; Dziemian, L.; Gordoa, A.; Grzebielec, R.; Hartill, B.; Kagervall, A.; Kapiris, K.; Karlsson, M.; Kleiven, A.R.; Lejk, A.M.; Levrel, H.; Lovell, S.; Lyle, J.; Moilanen, P.; Monkman, G.; Morales-Nin, B.; Mugerza, E.; Martinez, R.; O'Reilly, P.; Olesen, H.J.; Papadopoulos, A.; Pita, P.; Radford, Z.; Radtke, K.; Roche, W.; Rocklin, D.; Ruiz, J.; Scougal, C.; Silvestri, R.; Skov, C.; Steinback, S.; Sundelöf, A.; Svagzdys, A.; Turnbull, D.; van der Hammen, T.; van Voorhees, D.; van Winsen, F.; Verleye, T.; Veiga, P.; Vølstad, J.H.; Zarauz, L.; Zolubas, T.; Strehlow, H.V. (2018). Recreational sea fishing in Europe in a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment. Fish Fish. 19(2): 225–243. https://hdl.handle.net/10.1111/faf.12251, meer
 • Peer reviewed article Kmentová, N.; Van Steenberge, M.; Raeymaekers, J.A.M.; Koblmüller, S.; Hablützel, P.I.; Bukinga, F.M.; N’sibula, T.M.; Mulungula, P.M.; Nzigidahera, B.; Ntakimazi, G.; Gelnar, M.; Vanhove, M.P.M. (2018). Monogenean parasites of sardines in Lake Tanganyika: diversity, origin and intra-specific variability. Contributions to Zoology 87(2): 105-132, meer
 • Peer reviewed article Le Quéré, C.; Andrew, R.M.; Friedlingstein, P.; Sitch, S.; Hauck, J.; Pongratz, J.; Pickers, P.A.; Korsbakken, J.I.; Peters, G.P.; Canadell, J.G.; Arneth, A.; Arora, V.K.; Barbero, L.; Bastos, A.; Bopp, L.; Chevallier, F.; Chini, L.P.; Ciais, P.; Doney, S.C.; Gkritzalis, T.; Goll, D.S.; Harris, I.; Haverd, V.; Hoffman, F.; Hoppema, M.; Houghton, R.A.; Hurtt, G.C.; Ilyina, T.; Jain, A.K.; Johannessen, T.; Jones, C.D.; Kato, E.; Keeling, R.F.; Goldewijk, K.K.; Landschützer, P.; Lefèvre, N.; Lienert, S.; Liu, Z.; Lombardozzi, D.; Metzl, N.; Munro, D.R.; Nabel, J.E.M.S.; Nakaoka, S.; Neill, C.; Olsen, A.; Ono, T.; Patra, P.; Peregon, A.; Peters, W.; Peylin, P.; Pfeil, B.; Pierrot, D.; Poulter, B.; Rehder, G.; Resplandy, L.; Robertson, E.; Rocher, M.; Rödenbeck, C.; Schuster, U.; Schwinger, J.; Séférian, R.; Skjelvan, I.; Steinhoff, T.; Sutton, A.; Tans, P.P.; Tian, H.; Tilbrook, B.; Tubiello, F.N.; van der Laan-Luijkx, I.T.; van der Werf, G.R.; Viovy, N.; Walker, A.P.; Wiltshire, A.J.; Wright, R.; Zaehle, S.; Zheng, B. (2018). Global Carbon Budget 2018. ESSD 10(4): 2141-2194. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-10-2141-2018, meer
 • Peer reviewed article Lloret, L.; Heredia, I.; Aguilar, F.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Convolutional Neural Networks for Phytoplankton identification and classification. Biodiversity Information Science and Standards 2: e25762. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.2.25762, meer
 • Peer reviewed article Mestdagh, S.; Bagaço, L.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; De Smet, B.; Moens, T.; van Colen, C.; De Smet, B. (2018). Functional trait responses to sediment deposition reduce macrofauna-mediated ecosystem functioning in an estuarine mudflat. Biogeosciences 15(9): 2587-2599. https://doi.org/10.5194/bg-15-2587-2018, meer
 • Peer reviewed article Missiaen, T.; Evangelinos, D.; Claerhout, C.; De Clercq, M.; Pieters, M.; Demerre, I. (2018). Archaeological prospection of the nearshore and intertidal area using ultra-high resolution marine acoustic techniques: Results from a test study on the Belgian coast at Ostend-Raversijde. Geoarchaeology 33(3): 386-400. https://hdl.handle.net/10.1002/gea.21656, meer
 • Peer reviewed article Moerdijk-Poortvliet, T.C.W.; van Breugel, P.; Sabbe, K.; Beauchard, O.; Stal, L.J.; Boschker, H.T.S. (2018). Seasonal changes in the biochemical fate of carbon fixed by benthic diatoms in intertidal sediments. Limnol. Oceanogr. 63(2): 550-569. https://hdl.handle.net/10.1002/lno.10648, meer
 • Peer reviewed article Moerdijk-Poortvliet, T.C.W.; Beauchard, O.; Stal, L.J.; Boschker, H.T.S. (2018). Production and consumption of extracellular polymeric substances in an intertidal diatom mat. Mar. Ecol. Prog. Ser. 592: 77-95. https://hdl.handle.net/10.3354/meps12481, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Everaert, G.; Boets, P.; Forio, M.A.E.; Bennetsen, E.; Volk, M.; Hoang, T.H.T.; Goethals, P.L.M. (2018). Modelling tools to analyze and assess the ecological impact of hydropower dams. Water 10(3): 259. https://hdl.handle.net/10.3390/w10030259, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E.; Boets, P.; Lock, K.; Damanik-Ambarita, M.N.; Suhareva, N.; Everaert, G.; Van der heyden, C.; Dominguez-Granda, L.; Hoang, T.H.; Goethals, P.; Boets, P. (2018). Threshold responses of macroinvertebrate communities to stream velocity in relation to hydropower dam: a case study from the Guayas river basin (Ecuador). Water 10(9): 1195. https://hdl.handle.net/10.3390/w10091195, meer
 • Peer reviewed article Nohe, A.; Knockaert, C.; Goffin, A.; Dewitte, E.; De Cauwer, K.; Desmit, X.; Vyverman, W.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; Sabbe, K. (2018). Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010. Scientific Data 5: 180126. https://hdl.handle.net/10.1038/sdata.2018.126, meer
 • Peer reviewed article Oset Garcia, P.; Claus, S.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Waumans, F.; Calewaert, J.-B.; Derycke, P.; Giorgetti, A.; Lillis, H.; Novellino, A.; Pititto, A.; Schaap, D.; Vallius, H.; Schmitt, T. (2018). EMODnet Central Portal data services, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 40-41, meer
 • Peer reviewed article Pereira, C.M.S.; Everaert, G.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Multigenerational effects of nickel on Daphnia magna depend on temperature and the magnitude of the effect in the first generation. Environ. Toxicol. Chem. 37(7): 1877-1888. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.4135, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. (2018). Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine environment: results from a new setup. Hydrobiologia Online: 1–14. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-017-3478-7, meer
 • Peer reviewed article Schepers, L.; Oset Garcia, P.; Lonneville, B.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). MarineRegions.org - a world reference for marine placenames and Maritime Boundaries, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 310-311, meer
 • Peer reviewed article Stewart, A.; Hablützel, P.I.; Brown, M.; Watson, H.V.; Parker-Norman, S.; Tober, A.V.; Thomason, A.G.; Friberg, I.M.; Cable, J.; Jackson, J.A. (2018). Half the story: thermal effects on within-host infectious disease progression in a warming climate. Glob. Chang. Biol. 24(1): 371-386. https://hdl.handle.net/10.1111/gcb.13842, meer
 • Peer reviewed article Stewart, A.; Hablützel, P.I.; Watson, H.V.; Brown, M.; Friberg, I.M.; Cable, J.; Jackson, J.A. (2018). Physical cues controlling seasonal immune allocation in a natural piscine model. Frontiers in Immunology 9(582): 1-15. https://hdl.handle.net/10.3389/fimmu.2018.00582, meer
 • Peer reviewed article Toussaint, A.; Charpin, N.; Beauchard, O.; Grenouillet, G.; Oberdorff, T.; Tedesco, P.A.; Brosse, S.; Villéger, S. (2018). Non-native species led to marked shifts in functional diversity of the world freshwater fish faunas. Ecol. Lett. 21(11): 1649-1659. https://hdl.handle.net/10.1111/ele.13141, meer
 • Peer reviewed article Van Haelst, S.; Pieters, M. (2018). Vissen naar wrakken en beenderen: archeologisch onderzoek op het strand en in de Noordzee. M&L, Monum. Landsch. 2018(2): 39-52, meer
 • Peer reviewed article Van Steenberge, M.; Raeymaekers, J.A.M.; Hablützel, P.I.; Vanhove, M.P.M.; Koblmüller, S.; Snoeks, J. (2018). Delineating species along shifting shorelines: Tropheus (Teleostei, Cichlidae) from the southern subbasin of Lake Tanganyika. Front. Zool. 15(1): 42. https://hdl.handle.net/10.1186/s12983-018-0287-4, meer
 • Peer reviewed article Van Waerebeek, K.; Reyes, J.C.; Secchi, E.R.; Alfaro-Shigueto, J.; Félix, F.; Guerra-Correa, C.; Jung, J.-L.; Lai, H.-y.; Lescrauwaet, A.-K.; Mangel, J.C.; Pan, W.; Podestà, M.; Ritter, F.; Sanino, G.P.; Sequeira, M.; Siciliano, S.; Van Bressem, M.-F.; Yáñez, J.L. (2018). On the recommended vernacular names of Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead & Van Waerebeek, 1991 (Cetacea, Ziphiidae) in several world languages. Journal of Marine Biology & Oceanography 7(4). https://hdl.handle.net/10.4172/2324-8661.1000195, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Lanssens, T.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Horton, T.; Kroh, A. (2018). 10 years of the World Register of Marine Species (WoRMS): where do we stand & where are we heading? PeerJ Preprint. https://hdl.handle.net/10.7287/peerj.preprints.26682v1, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Vranken, S.; Lanssens, T.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Horton, T.; Kroh, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). A decade of the World Register of Marine Species – General insights and experiences from the Data Management Team: Where are we, what have we learned and how can we continue? PLoS One 13(4): e0194599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194599, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Benitez, J.-P.; Coeck, J.; Goethals, P.L.M.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration behaviour in a highly regulated shipping canal. Fish. Res. 206: 176-184. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2018.05.013, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Buysse, D.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T.; Coeck, J.; Mouton, A. (2018). Movement behaviour of large female yellow European eel (Anguilla anguilla L.) in a freshwater polder area. Ecol. Freshw. Fish. 27(1): 471-480. https://hdl.handle.net/10.1111/eff.12362, meer
 • Peer reviewed article Vranken, S.; Bosch, S.; Peña, V.; Leliaert, F.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2018). A risk assessment of aquarium trade introductions of seaweed in European waters. Biological Invasions 20(5): 1171-1187. https://hdl.handle.net/10.1007/s10530-017-1618-7, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Vandamme, L.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Coeck, J. (2017). Successful external acoustic tagging of twaite shad Alosa fallax (Lacépède 1803). Fish. Res. 191: 36-40. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.03.003, meer
 • Peer reviewed article De Pooter, D.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Bristol, S.; Deneudt, K.; Eliezer, M.; Fujioka, E.; Giorgetti, A.; Goldstein, P.; Lewis, M.; Lipizer, M.; Mackay, K.; Marin, M.; Moncoiffe, G.; Nikolopoulou, S.; Provoost, P.; Rauch, S.; Roubicek, A.; Torres, C.; Van de Putte, A.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vinci, M.; Wambiji, N.; Watts, D.; Salas, E.K.; Hernandez, F. (2017). Toward a new data standard for combined marine biological and environmental datasets - expanding OBIS beyond species occurrences. Biodiversity Data Journal 5: e10989. hdl.handle.net/10.3897/BDJ.5.e10989 , meer
 • Peer reviewed article De Pooter, D.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Bristol, S.; Deneudt, K.; Eliezer, M.; Fujioka, E.; Giorgetti, A.; Goldstein, P.; Lewis, M.; Lipizer, M.; Mackay, K.; Marin, M.; Moncoiffe, G.; Nikolopoulou, S.; Provoost, P.; Rauch, S.; Roubicek, A.; Torres, C.; van de Putte, A.P.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vinci, M.; Wambiji, N.; Watts, D.; Klein, E.; Hernandez, F. (2017). Expanding the Ocean Biogeographic Information System (OBIS) beyond species occurrences. Biodiversity Information Science and Standards 1: e20196. https://hdl.handle.net/10.3897/tdwgproceedings.1.20196, meer
 • Peer reviewed article De Tender, C.; Devriese, L.I.; Haegeman, A.; Maes, S.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Dawyndt, P.; Ruttink, T. (2017). Temporal dynamics of bacterial and fungal colonization on plastic debris in the North Sea. Environ. Sci. Technol. 51(13): 7350-7360. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b00697, meer
 • Peer reviewed article Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). Relative contribution of multiple stressors on copepod density and diversity dynamics in the Belgian part of the North Sea. Mar. Pollut. Bull. 125(1-2): 350-359. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2017.09.038, meer
 • Peer reviewed article Devriese, L.I.; De Witte, B.; Vethaak, A.D.; Hostens, K.; Leslie, H.A. (2017). Bioaccumulation of PCBs from microplastics in Norway lobster (Nephrops norvegicus): an experimental study. Chemosphere 186: 10-16. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2017.07.121, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Ruus, A.; Hjermann, D.Ø.; Borgå, K.; Green, N.; Boitsov, S.; Jensen, H.; Poste, A. (2017). Additive models reveal sources of metals and organic pollutants in Norwegian marine sediments. Environ. Sci. Technol. 51(21): 12764-12773. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b02964, meer
 • Peer reviewed article Horton, T.; Gofas, S.; Kroh, A.; Poore, G.C.B.; Read, G.; Rosenberg, G.; Stöhr, S.; Bailly, N.; Boury-Esnault, N.; Brandão, S.N.; Costello, M.J.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Hernandez, F.; Mees, J.; Paulay, G.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vranken, S. (2017). Improving nomenclatural consistency: a decade of experience in the World Register of Marine Species. Eur. J. Taxon. 389: 1-24. https://hdl.handle.net/10.5852/ejt.2017.389, meer
 • Peer reviewed article Kociolek, J.P.; Balasubramanian, K.; Blanco, S.; Coste, M.; Ector, L.; Liu, Y.; Kulikovskiy, M.; Ludwig, T.; Lundhom, N.; Potapova, M.; Rimet, F.; Sabbe, K.; Sala, S.; Sar, E.; Taylor, J.; Van de Vijver, B.; Wetzel, C.E.; Williams, D.M.; Witkowski, A.; Witkowski, J.; Vandepitte, L.; Decock, W.; Vanhoorne, B. (2017). Beyond names: developing a names database and other applications for diatoms. Phycologia 56(Supplement 4): 102-103, meer
 • Peer reviewed article Marin Jarrin, J.R.; Vanaverbeke, J.; Fockedey, N.; de Grunauer, M.d.P.C.R.; Dominguez-Granda, L. (2017). Surf zone fauna of Ecuadorian sandy beaches: Spatial and temporal patterns. J. Sea Res. 120: 41-49. hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2016.12.005, meer
 • Peer reviewed article Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two marine parasitic crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): 143–153. https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12, meer
 • Peer reviewed article Provoost, P.; De Pooter, D.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Bristol, S.; Deneudt, K.; Eliezer, M.; Fujioka, E.; Giorgetti, A.; Goldstein, P.; Lewis, M.; Lipizer, M.; Mackay, K.; Marin, M.; Moncoiffe, G.; Nikolopoulou, S.; Rauch, S.; Roubicek, A.; Torres, C.; Van de Putte, A.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vinci, M.; Wambiji, N.; Watts, D.; Klein, E.; Hernandez, F. (2017). Expanding the Ocean Biogeographic Information System (OBIS) beyond species occurrences. Biodiversity Information Science and Standards 1: e20515. https://hdl.handle.net/10.3897/tdwgproceedings.1.20515, meer
 • Peer reviewed article Raeymaekers, J.A.M.; Chaturvedi, A.; Hablützel, P.I.; Verdonck, I.; Hellemans, B.; Maes, G.E.; De Meester, L.; Volckaert, F.A.M. (2017). Adaptive and non-adaptive divergence in a common landscape. Nature Comm. 8(1): 9 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-017-00256-6, meer
 • Peer reviewed article Rees, T.; Vandepitte, L.; Decock, W.; Vanhoorne, B. (2017). IRMNG 2006–2016: 10 years of a global taxonomic database. Biodiversity Informatics 12: 1-44. https://hdl.handle.net/10.17161/bi.v12i0.6522, meer
 • Peer reviewed article Staes, J.; Broekx, S.; Van Der Biest, K.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; De Nocker, L.; Liekens, I.; Poelmans, L.; Verheyen, K.; Panis, J.; Meire, P. (2017). Quantification of the potential impact of nature conservation on ecosystem services supply in the Flemish Region: a cascade modelling approach. Ecosystem Services 24: 124-137. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoser.2017.02.020, meer
 • Peer reviewed article Tedesco, P.A.; Beauchard, O.; Bigorne, R.; Blanchet, S.; Buisson, L.; Conti, L.; Cornu, J.-F.; Dias, M.S.; Grenouillet, G.; Hugueny, B.; Jézéquel, C.; Leprieur, F.; Brosse, S.; Oberdorff, T. (2017). A global database on freshwater fish species occurrence in drainage basins. Scientific Data 4: 170141. https://hdl.handle.net/10.1038/sdata.2017.141, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Claus, S.; Dekeyzer, S.; Vranken, S.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2017). Documenting marine species traits in the World Register of Marine Species (WoRMS): current status, future plans and encountered challenges. Proceedings of TDWG 1: e20337. https://hdl.handle.net/10.3897/tdwgproceedings.1.20337, meer
 • Peer reviewed article Vandorpe, T.; Wienberg, C.; Hebbeln, D.; Van den Berghe, M.; Gaide, S.; Wintersteller, P.; Van Rooij, D. (2017). Multiple generations of buried cold-water coral mounds since the Early-Middle Pleistocene Transition in the Atlantic Moroccan Coral Province, southern Gulf of Cádiz. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 485: 293-304. https://hdl.handle.net/10.1016/j.palaeo.2017.06.021, meer
 • Peer reviewed article Voultsiadou, E.; Gerovasileiou, V.; Vandepitte, L.; Ganias, K.; Arvanitidis, C. (2017). Aristotle’s scientific contributions to the classification, nomenclature and distribution of marine organisms. Mediterr. Mar. Sci. 18(3): 468-478. https://hdl.handle.net/10.12681/mms.13874, meer
 • Peer reviewed article Vrebos, D.; Beauchard, O.; Meire, P. (2017). The impact of land use and spatial mediated processes on the water quality in a river system. Sci. Total Environ. 601-602: 365-373. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.05.217, meer
 • Peer reviewed article Chust, G.; Villarino, E.; Chenuil, A.; Irigoien, X.; Bizsel, N.; Bode, A.; Broms, C.; Claus, S.; Fernández de Puelles, M.L.; Fonda Umani, S.; Hoarau, G.; Mazzocchi, M.G.; Mozetic, P.; Vandepitte, L.; Veríssimo, H.; Zervoudaki, S.; Borja, A. (2016). Dispersal similarly shapes both population genetics and community patterns in the marine realm. NPG Scientific Reports 6(28730): 12 pp. hdl.handle.net/10.1038/srep28730, meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; Vandepitte, L.; Waumans, F.; Pinto Vitorino, B.; Hernandez, F. (2016). Towards better data access: the development of a new data download tool for marine biological data, in: IMDIS 2016 International Conference on Marine Data and Information Systems, 11-13 October 2016, Gdansk, Poland. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 57(Suppl.): pp. 176-177, meer
 • Peer reviewed article Engelhard, G.H.; Thurstan, R.H.; MacKenzie, B.R.; Alleway, H.K.; Bannister, R.C.A.; Cardinale, M.; Clarke, M.W.; Currie, J.C.; Fortibuoni, T.; Holm, P.; Holt, S.J.; Mazzoldi, C.; Pinnegar, J.K.; Raicevich, S.; Volckaert, F.A.M.; Klein, E.S.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). ICES meets marine historical ecology: placing the history of fish and fisheries in current policy context. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 73(5): 1386-1403. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv219, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Reubens, J.; Schollema, P.P.; Winter, H.V.; Mouton, A. (2016). Heading south or north: novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 554: 257-262. https://hdl.handle.net/10.3354/meps11797, meer
 • Peer reviewed article Lagring, R.; Adam, M.; Goffin, A.; Stojanov, Y.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T. (2016). The implementation of a data management plan to uplift historical data: long-term change detection in the Belgian Continental Shelf, in: IMDIS 2016 International Conference on Marine Data and Information Systems, 11-13 October 2016, Gdansk, Poland. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 57(Suppl.): pp. 127, meer
 • Peer reviewed article Le Quéré, C.; Andrew, R.M.; Canadell, J.G.; Sitch, S.; Korsbakken, J.I.; Peters, G.P.; Manning, A.C.; Boden, T.A.; Tans, P.P.; Houghton, R.A.; Keeling, R.F.; Alin, S.; Andrews, O.D.; Anthoni, P.; Barbero, L.; Bopp, L.; Chevallier, F.; Chini, L.P.; Ciais, P.; Currie, K.; Delire, C.; Doney, S.C.; Friedlingstein, P.; Gkritzalis, T.; Harris, I.; Hauck, J.; Haverd, V.; Hoppema, M.; Goldewijk, K.K.; Jain, A.K.; Kato, E.; Körtzinger, A.; Landschützer, P.; Lefèvre, N.; Lenton, A.; Lienert, S.; Lombardozzi, D.; Melton, J.R.; Metzl, N.; Millero, F.; Monteiro, P.M.S.; Munro, D.R.; Nabel, J.E.M.S.; Nakaoka, S.; O'Brien, K.; Olsen, A.; Omar, A.M.; Ono, T.; Pierrot, D.; Poulter, B.; Rödenbeck, C.; Salisbury, J.; Schuster, U.; Schwinger, J.; Séférian, R.; Skjelvan, I.; Stocker, B.D.; Sutton, A.J.; Takahashi, T.; Tian, H.; Tilbrook, B.; van der Laan-Luijkx, I.T.; van der Werf, G.R.; Viovy, N.; Walker, A.P.; Wiltshire, A.J.; Zaehle, S. (2016). Global carbon budget 2016. ESSD 8(2): 605-649. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-8-605-2016, meer
 • Peer reviewed article Montgomery, L.; Seys, J.; Mees, J. (2016). To pee, or not to pee: a review on envenomation and treatment in European jellyfish species. Mar. Drugs 14(7): 127. hdl.handle.net/10.3390/md14070127, meer
 • Peer reviewed article Mukhwana, L.V.; Luke, Q.; Delmas, E.; Otoi, K.; Hamerlynck, O.; Vandepitte, L.; Adkins, B. (2016). Corrigendum: Carbon stocks of the terraces of the Lower Tana River floodplain and delta, Kenya, prior to conversion for biofuel production. Afr. J. Aquat. Sci. 41(2): 249. https://hdl.handle.net/10.2989/16085914.2016.1184468, meer
 • Peer reviewed article Mukhwana, L.V.; Luke, Q.; Delmas, E.; Otoi, K.; Hamerlynck, O.; Vandepitte, L.; Adkins, B. (2016). Carbon stocks of the terraces of the Lower Tana River floodplain and delta, Kenya, prior to conversion for biofuel production. Afr. J. Aquat. Sci. 41(1): 119-125. hdl.handle.net/10.2989/16085914.2016.1151401, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. https://hdl.handle.net/10.3897/zookeys.555.6173, meer
 • Peer reviewed article T'Jampens, R.; Hernandez, F.; Vandecasteele, F.; Verstockt, S. (2016). Automatic detection, tracking and counting of birds in marine video content, in: López, M.B. et al. (Ed.) IPTA 2016: 6th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, Oulu, Finland, December 2016. International Conference on Image Processing Theory Tools and Applications, 6: pp. [1-6]. https://dx.doi.org/10.1109/IPTA.2016.7821031, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Provoost, P.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Eliezer, M.; Fujioka, E.; Goldstein, P.; Giorgetti, A.; Lewis, M.N.; Lipizer, M.; Mackay, K.A.; Moncoiffe, G.; Nikolopoulou, S.; Rauch, S.; Roubicek, A.; Torres, C.; Van de Putte, A.; Vinci, M.; Wambiji, N.W.; Hernandez, F. (2016). Expanding the Ocean Biogeographic Information System (OBIS) beyond species occurrences, by including associated environmental data - experiences from the OBIS-ENV-DATA project, in: IMDIS 2016 International Conference on Marine Data and Information Systems, 11-13 October 2016, Gdansk, Poland. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 57(Suppl.): pp. 155-157, meer
 • Peer reviewed article Coro, G.; Webb, T.J.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Cattrijsse, A.; Pagano, P. (2015). Classifying degrees of species commonness: North Sea fish as a case study. Ecol. Model. 312: 272-280. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.033, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Claus, S.; Dekeyzer, S.; Vandepitte, L.; Ó Tuama, É.; Lear, D.; Tyler-Walters, H. (2015). Biological and ecological traits of marine species. PeerJ 3(e1201): 29 pp. hdl.handle.net/10.7717/peerj.1201, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Appeltans, W. (2015). Conservation of biodiversity through taxonomy, data publication, and collaborative infrastructures. Conserv. Biol. 29(4): 1094-1099. hdl.handle.net/10.1111/cobi.12496, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Cheung, A.; De Hauwere, N. (2015). Topographic statistics for the surface and seabed area, volume, depths, and slopes for the world's seas, oceans and countries, in: (2014). 2nd International Ocean Research Conference Barcelona, 17-21 November. ScienceOpen Posters, : pp. 1 poster. https://hdl.handle.net/10.14293/P2199-8442.1.SOP-LIFE.PZDAWX.v1, meer
 • Peer reviewed article de Jong, Y.; Kouwenberg, J.; Boumans, L.; Hussey, C.; Hyam, R.; Nicolson, N.; Kirk, P.; Paton, A.; Michel, E.; Guiry, M.D.; Boegh, P.S.; Pedersen, H.A.; Enghoff, H.; von Raab-Straube, E.; Güntsch, A.; Geoffroy, M.; Müller, A.; Kohlbecker, A.; Berendsohn, W.; Appeltans, W.; Arvanitidis, C.; Vanhoorne, B.; Declerck, J.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Nash, R.; Costello, M.J.; Ouvrard, D.; Bezard-Falgas, P.; Bourgoin, T.; Wetzel, F.T.; Glöckler, F.; Korb, G.; Ring, C.; Hagedorn, G.; Haüser, C.; Aktaç, N.; Asan, A.; Ardelean, A.; Vieira Borges, P.A.; Dhora, D.; Khachatryan, H.; Malicky, M.; Ibrahimov, S.; Tuzikov, A.; De Wever, A.; Moncheva, S.; Spassov, N.; Chobot, K.; Popov, A.; Borsic, I.; Sfenthourakis, S.; Kõljalg, U.; Uotila, P.; Olivier, G.; Dauvin, J.C.; Tarkhnishvili, D.; Chaladze, G.; Tuerkay, M.; Legakis, A.; Peregovits, L.; Gudmundsson, G.A.; Ólafsson, E.; Lysaght, L.; Galil, B.S.; Raimondo, F.M.; Domina, G.; Stoch, F.; Minelli, A.; Spungis, V.; Budrys, E.; Olenin, S.; Turpel, A.; Walisch, T.; Krpach, V.; Gambin, M.T.; Ungureanu, L.; Karaman, G.; Kleukers, R.M. J. C.; Stur, E.; Aagaard, K.; Valland, N.; Moen, T.L.; Bogdanowicz, W.; Tykarski, P.; Weslawski, J.M.; Kendra, M.; de Frias Martins, A.M.; Abreu, A.D.; Silva, R.; Medvedev, S.; Ryss, A.; Simic, S.; Marhold, K.; Stloukal, E.; Tome, D.; Ramos, M.A.; Valdés, B.; Pina, F.; Kullander, S.O.; Telenius, A.; Gonsenth, Y.; Tschudin, P.; Sergeyeva, O.; Vladymyrov, V.; Rizun, W.B.; Raper, C.; Lear, D.; Stoev, P.; Penev, L.; Rubio, A.C.; Backeljau, T.; Saarenmaa, H.; Ulenberg, S. (2015). PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data Journal 3: e5848. hdl.handle.net/10.3897/BDJ.3.e5848, meer
 • Peer reviewed article Garcia-Moreno, D.; Verbeeck, K.; Camelbeeck, T.; De Batist, M.; Oggioni, F.; Oscar, Z.H.; Versteeg, W.; Jomard, H.; Collier, J.S.; Gupta, S.; Trentesaux, A.; Vanneste, K. (2015). Fault activity in the epicentral area of the 1580 Dover Strait (Pas-de-Calais) earthquake (northwestern Europe) . Geophys. J. Int. 201(2): 528-542. hdl.handle.net/10.1093/gji/ggv041, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J. (2015). Open Research Data. Het Vlaams Instituut voor de Zee. META 7(5): 14-17, meer
 • Peer reviewed article Jones, M.T.; Galeczka, I.M.; Gkritzalis-Papadopoulos, A.; Palmer, M.R.; Mowlem, M.C.; Vogfjörð, K.; Jónsson, Þ.; Gislason, S.R. (2015). Monitoring of jökulhlaups and element fluxes in proglacial Icelandic rivers using osmotic samplers. J. Volcanol. Geotherm. Res. 291: 112-124. hdl.handle.net/10.1016/j.jvolgeores.2014.12.018, meer
 • Peer reviewed article Kopf, A.; Bicak, M.; Kottmann, R.; Schnetzer, J.; Kostadinov, I.; Lehmann, K.; Fernàndez-Guerra, A.; Jeanthon, C.; Rahav, E.; Ullrich, M.; Wichels, A.; Gerdts, G.; Polymenakou, P.; Kotoulas, G.; Siam, R.; Abdallah, R.Z.; Sonnenschein, E.; Cariou, T.; O'Gara, F.; Jackson, S.; Orlic, S.; Steinke, M.; Busch, J.; Duarte, B.; Caçador, I.; Canning-Clode, J.; Marteinsson, V.; Reynisson, E.; Loureiro, C.M.; Luna, G.M.; Quero, G.M.; Löscher, C.R.; Kremp, A.; DeLorenzo, M.E.; Øvreås, L.; Tolman, J.; LaRoche, J.; Penna, A.; Frischer, M.; Davis, T.; Barker, K.; Meyer, C.P.; Ramos, S.; Magalhães, C.; Jude-Lemeilleur, F.; Aguirre-Macedo, M.L.; Wang, S.; Poulton, N.; Jones, S.; Collin, R.; Fuhrman, J.A.; Conan, P.; Alonso, C.; Stambler, N.; Goodwin, K.; Yakimov, M.M.; Baltar, F.; Bodrossy, L.; Van de Kamp, J.; Frampton, D.M.F.; Ostrowski, M.; Van Ruth, P.; Malthouse, P.; Claus, S.; Deneudt, K.; Mortelmans, J.; Pitois, S.; Wallom, D.; Salter, I.; Costa, R.; Schroeder, D.C.; Kandil, M.M.; Amaral, V.; Biancalana, F.; Santana, R.; Pedrotti, M.L.; Yoshida, T.; Ogata, H.; Ingleton, T.; Munnik, K.; Rodriguez-Ezpeleta, N.; Berteaux-Lecellier, V.; Wecker, P.; Cancio, I.; Vaulot, D.; Bienhold, C.; Ghazal, H.; Chaouni, B.; Essayer, S.; Ettamimi, S.; Zaid, E.H.; Boukhatem, N.; Bouali, A.; Chahboune, R.; Barrijal, S.; Timinouni, M.; El Otmani, F.; Bennani, M.; Mea, M.; Todorova, N.; Karamfilov, V.; ten Hoopen, P.; Cochrane, G.; L'Haridon, S.; Bizsel, K.C.; Vezzi, A.; Lauro, F.M.; Martin, P.; Jensen, R.M.; Hinks, J.; Gebbels, S.; Rosselli, R.; De Pascale, F.; Schiavon, R.; dos Santos, A.; Villar, E.; Pesant, S.; Cataletto, B.; Malfatti, F.; Edirisinghe, R.; Herrera Silveira, J.A.; Barbier, M.; Turk, V.; Tinta, T.; Fuller, W.J.; Salihoglu, I.; Serakinci, N.; Ergoren, M.C.; Bresnan, E.; Iriberri, J.; Nyhus, P.A.F.; Bente, E.; Karlsen, H.E.; Golyshin, P.N.; Gasol, J.M.; Moncheva, S.; Dzhembekova, N.; Johnson, Z.; Sinigalliano, C.D.; Gidley, M.L.; Zingone, A.; Danovaro, R.; Tsiamis, G.; Clark, M.S.; Costa, A.C.; El Bour, M.; Martins, A.M.; Collins, R.E.; Ducluzeau, A.-L.; Martinez, J.; Costello, M.J.; Amaral-Zettler, L.A.; Gilbert, J.A.; Davies, N.; Field, D.; Glóckner, F.O. (2015). The ocean sampling day consortium. GigaScience 4: 27. http://hdl.handle.net/10.1186/s13742-015-0066-5, meer
 • Peer reviewed article Le Quere, C.; Moriarty, R.; Andrew, R.M.; Canadell, J.G.; Sitch, S.; Korsbakken, J.I.; Friedlingstein, P.; Peters, G.P.; Andres, R.J.; Boden, T.A.; Houghton, R.A.; House, J.I.; Keeling, R.F.; Tans, P.; Arneth, A.; Bakker, D.C.E.; Barbero, L.; Bopp, L.; Chang, J.; Chevalier, F.; Chini, L.P.; Ciais, P.; Fader, M.; Feely, R.A.; Gkritzalis, T.; Harris, I.; Hauck, J.; Ilyina, T.; Jain, A.K.; Kato, E.; Kitidis, V.; Klein Goldewijk, K.; Koven, C.; Landschützer, P.; Lauvset, S.K.; Lefèvre, N.; Lenton, A.; Lima, I.D.; Metzl, N.; Millero, F.; Munro, D.R.; Murata, A.; Nabel, J.E.M.S.; Nakaoka, S.; Nojiri, Y.; O'Brien, K.; Olsen, A.; Ono, T.; Pérez, F.F.; Pfeil, B.; Pierrot, D.; Poulter, B.; Rehder, G.; Rödenbeck, C.; Saito, S.; Schuster, U.; Schwinger, J.; Séférian, R.; Steinhoff, T.; Stocker, B.D.; Sutton, A.J.; Takahashi, T.; Tilbrook, B.; van der Laan-Luijkx, I.T.; van der Werf, G.R.; van Heuven, S.; Vandemark, D.; Viovy, N.; Wiltshire, A.; Zaehle, S.; Zeng, N. (2015). Global Carbon Budget 2015. ESSD 7(2): 349-396. http://hdl.handle.net/10.5194/essd-7-349-2015, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Fockedey, N.; De Pooter, D.; Verleye, T.; Mees, J. (2015). Invasive Alien Species in Belgian marine waters: an information platform and checklist for science and policy support. Manag. Biol. Inv. 6(2): 209–213. hdl.handle.net/10.3391/mbi.2015.6.2.11, meer
 • Peer reviewed article Meland, K.; Mees, J.; Porter, M.; Wittmann, K.J. (2015). Taxonomic review of the orders Mysida and Stygiomysida (Crustacea, Peracarida). PLoS One 10(4): 28 pp. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0124656, meer
 • Peer reviewed article Robuchon, M.; Vranken, S.; Vandepitte, L.; Dekeyzer, S.; Julliard, R.; Le Gall, L.; De Clerck, O. (2015). Towards a seaweed trait database for European species. Eur. J. Phycol. 50(Supplement 1): 196-196, meer
 • Peer reviewed article ten Hoopen, A.; Pesant, S.; Kottmann, R.; Kopf, A.; Bicak, M.; Claus, S.; Deneudt, K.; Borremans, C.; Thijssen, P.; Dekeyzer, S.; Schaap, D.M.A.; Bowler, C.; Glóckner, F.O.; Cochrane, G. (2015). Marine microbial biodiversity, bioinformatics and biotechnology (M2B3) data reporting and service standards. Stand Genomic Sci. 10: 20 [1-10]. hdl.handle.net/10.1186/s40793-015-0001-5, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Trias Verbeeck, A.; Bovit, L.; Hernandez, F.; Mees, J. (2015). How Aphia - the platform behind several online and taxonomically oriented databases - can serve both the taxonomic community and the field of biodiversity informatics. J. Mar. Sci. Eng. 3(4): 1448-1473. hdl.handle.net/10.3390/jmse3041448, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2015). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases. Database 2015: 14 pp. hdl.handle.net/10.1093/database/bau125, meer
 • Peer reviewed article Vanhaecke, D.; García de Leániz, C.; Gajardo, G.; Dunham, J.; Giannico, G.; Consuegra, S. (2015). Genetic signatures of historical dispersal of fish threatened by biological invasions: the case of galaxiids in South America. J. Biogeogr. 42(10): 1942-1952. https://hdl.handle.net/10.1111/jbi.12568, meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Deckers, P.; Souza Dias, F.; Hernandez, F.; Mees, J. (2014). Marine Regions: towards a global standard for georeferenced marine names and boundaries. Mar. Geod. 37(2): 99-125. https://hdl.handle.net/10.1080/01490419.2014.902881, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Appeltans, W.; Bailly, N.; Berendsohn, W.G.; de Jong, Y.; Edwards, M.; Froese, R.; Huettmann, F.; Los, W.; Mees, J.; Segers, H.; Bisby, F.A. (2014). Strategies for the sustainability of online open-access biodiversity databases. Biol. Conserv. 173: 155-165. hdl.handle.net/10.1016/j.biocon.2013.07.042, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J. (2014). "Wetenschappelijke bibliotheken evolueren steeds meer naar informatielaboratoria". META 6: 27, meer
 • Peer reviewed article Kane, I.O.; Vanderlinden, J.P.; Baztan, J.; Touili, N.; Claus, S. (2014). Communicating risk through a DSS: A coastal risk centred empirical analysis. Coast. Eng. 87: 240-248. hdl.handle.net/10.1016/j.coastaleng.2014.01.007, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
 • Peer reviewed article Warrington, S. (Ed.) (2014). International work. Europe, Belgium: Peeling shrimp. Oral History 42(1): 22, meer
 • Peer reviewed article Claus, S.; Souza Dias, F.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Hernandez, F. (2013). Marine Regions: towards a standard for georeferenced marine names, in: IMDIS 2013 International Conference on Marine Data and Information Systems 23-25 September, 2013 - Lucca (Italy). Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 54(Supplement): pp. 200-202, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Fauchald, K.; Gordon, D.; Hoeksema, B.W.; Poore, G.C.B.; Van Soest, R.W.M.; Stöhr, S.; Walter, T.C.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Appeltans, W. (2013). Global coordination and standardisation in marine biodiversity through the World Register of Marine Species (WoRMS) and related databases. PLoS One 8(1): 20 pp. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0051629, meer
 • Peer reviewed article Deneudt, K.; Jensen, H.M.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Hernandez, F. (2013). Making SeaDataNet more fit for handling biological data, in: IMDIS 2013 International Conference on Marine Data and Information Systems 23-25 September, 2013 - Lucca (Italy). Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 54(Supplement): pp. 42-43, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J. (2013). Post-publishing peer review: snelle transparante wetenschapsevaluatie. META 3(3): 30, meer
 • Peer reviewed article Jueterbock, A.; Tyberghein, L.; Verbruggen, H.; Coyer, J.A.; Olsen, J.L.; Hoarau, G. (2013). Climate change impact on seaweed meadow distribution in the North Atlantic rocky intertidal. Ecol. Evol. 3(5): 1356-1373. hdl.handle.net/10.1002/ece3.541, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010. Fish. Res. 147: 161-174. hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2013.05.007, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries. Rev. Fish Biol. Fish. 23(2): 229-243. hdl.handle.net/10.1007/s11160-012-9287-1, meer
 • Peer reviewed article Moore, M.N.; Depledge, M.H.; Fleming, L.; Hess, P.; Lees, D.; Leonard, P.; Madsen, L.; Owen, R.; Pirlet, H.; Seys, J.; Vasconcelos, V.; Viarengo, A. (2013). Oceans and Human Health (OHH): a European perspective from the Marine Board of the European Science Foundation (Marine Board-ESF). Microb. Ecol. 65(4): 889-900. hdl.handle.net/10.1007/s00248-013-0204-5, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian Continental Shelf. Mar. Pollut. Bull. 73(1): 161-169. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.05.026, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environ. Pollut. 182: 495-499. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.08.013, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Waumans, F.; Tyberghein, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2013). Marine biogeographic data in EurOBIS: assessing their quality, completeness and fitness for use, in: IMDIS 2013 International Conference on Marine Data and Information Systems 23-25 September, 2013 - Lucca (Italy). Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 54(Supplement): pp. 26-28, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Tyberghein, L.; Belton, G.S.; Mineur, F.; Jueterbock, A.; Hoarau, G.; Gurgel, C. F.D.; De Clerck, O. (2013). Improving transferability of introduced species' distribution models: New tools to forecast the spread of a highly invasive seaweed. PLoS One 8(6): 13 pp. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0068337, meer
 • Peer reviewed article Verbruggen, H.; Marcelino, V.R.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2013). Evolution of the thermal niche and its impact on biodiversity patterns in seaweeds. Phycologia 52(4): 117-117, meer
 • Peer reviewed article Verleye, T.J.; Martinez, P.; Robinson, R.S.; Louwye, S. (2013). Changes in the source of nutrients associated with oceanographic dynamics offshore southern Chile (41°S) over the last 25,000 years. Quatern. Res. 80(3): 495-501. hdl.handle.net/10.1016/j.yqres.2013.07.002, meer
 • Peer reviewed article Appeltans, W.; Ahyong, S.T.; Anderson, G.; Angel, M.V.; Artois, T.; Bailly, N.; Bamber, R.N.; Barber, A.; Bartsch, I.; Berta, A.; Blazewicz-Paszkowycz , M.; Bock, P.; Boxshall, G.; Boyko, C.B.; Nunes Brandão, S.; Bray, R.A.; Bruce, N.L.; Cairns, S.D.; Chan, T.-Y.; Cheng, L.; Collins, A.G.; Cribb, T.H.; Curini-Galletti, M.; Dahdouh-Guebas, F.; Davie, P.J.F.; Dawson, M.N.; De Clerck, O.; Decock, W.; De Grave, S.; de Voogd, N.J.; Domning, D.P.; Emig, C.C.; Erséus, Ch.; Eschmeyer, W.; Fauchald, K.; Fautin, D.G.; Feist, S.W.; Fransen, C.H.J.M.; Furuya, H.; García-Alvarez, O.; Gerken, S.; Gibson, D.; Gittenberger, A.; Gofas, S.; Gómez-Daglio, L.; Gordon, D.P.; Guiry, M.D.; Hernandez, F.; Hoeksema, B.W.; Hopcroft, R.R.; Jaume, D.; Kirk, P.; Koedam, N.; Koenemann, S.; Kolb, J.B.; Kristensen, R.M.; Kroh, A.; Lambert, G.; Lazarus, D.B.; Lemaitre, R.; Longshaw, M.; Lowry, J.; MacPherson, E.; Madin, L.P.; Mah, C.; Mapstone, G.; McLaughlin, P.A.; Mees, J.; Meland, K.; Messing, C.G.; Mills, C.E.; Molodtsova, T.N.; Mooi, R.; Neuhaus, B.; Ng, P.K.L.; Nielsen, C.; Norenburg, J.; Opresko, D.M.; Osawa, M.; Paulay, G.; Perrin, W.; Pilger, J.F.; Poore, G.C.B.; Pugh, Ph.R.; Read, G.B.; Reimer, J.D.; Rius, M.; Rocha, R.M.; Sáiz Salinas, J.I.; Scarabino, V.; Schierwater, B.; Schmidt-Rhaesa, A.; Schnabel, K.E.; Schotte, M.; Schuchert, P.; Schwabe, E.; Segers, H.; Self-Sullivan, C.; Shenkar, N.; Siegel, V.; Sterrer, W.; Stöhr, S.; Swalla, B.; Tasker, M.L.; Thuesen, E.V.; Timm, T.; Todaro, M.A.; Turon, X.; Tyler, S.; Uetz, P.; van der Land, J.; Vanhoorne, B.; van Ofwegen, L.P.; Van Soest, R.W.M.; Vanaverbeke, J.; Walker-Smith, G.K.; Walter, T.C.; Warren, A.; Williams, G.C.; Wilson, S.P.; Costello, M.J. (2012). The magnitude of global marine species diversity. Curr. Biol. 22(23): 2189-2202. hdl.handle.net/10.1016/j.cub.2012.09.036, meer
 • Peer reviewed article Philippart, C.J.M.; Amaral, A.; Asmus, R.; van Bleijswijk, J.; Bremner, J.; Buchholz, F.; Cabanellas-Reboredo, M.; Catarino, D.; Cattrijsse, A.; Charles, F.; Comtet, T.; Cunha, A.; Deudero, S.; Duchêne, J.-C.; Fraschetti, S.; Gentil, F.; Gittenberger, A.; Guizien, K.; Gonçalves, J.M.; Guarnieri, G.; Hendriks, I.; Hussel, B.; Pinheiro Vieira, R.; Reijnen, B.T.; Sampaio, I.; Serrão, E.; Sousa Pinto, I.; Thiebaut, E.; Viard, F.; Zuur, A.F. (2012). Spatial synchronies in the seasonal occurrence of larvae of oysters (Crassostrea gigas) and mussels (Mytilus edulis/galloprovincialis) in European coastal waters. Est., Coast. and Shelf Sci. 108: 52-63. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2012.05.014, meer
 • Peer reviewed article Van Soest, R.W.M.; Boury-Esnault, N.; Vacelet, J.; Dohrmann, M.; Erpenbeck, D.; de Voogd, N.J.; Santodomingo, N.; Vanhoorne, B.; Kelly, M.; Hooper, J.N.A. (2012). Global diversity of sponges (Porifera). PLoS One 7(4): e35105. dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0035105, meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Duvail, S.; Vandepitte, L.; Kindinda, K.; Nyingi, D.W.; Paul, J.-L.; Yanda, P.Y.; Mwakalinga, A.B.; Mgaya, Y.D.; Snoeks, J. (2011). To connect or not to connect? Floods, fisheries and livelihoods in the Lower Rufiji floodplain lakes, Tanzania. Hydrol. Sci. J. 56(8): 1436-1451. dx.doi.org/10.1080/02626667.2011.630002, meer
 • Peer reviewed article Kennedy, M.K.; Nozères, C.; Miller, R.; Vanhoorne, B.; Appeltans, W. (2011). The Canadian Register of Marine Species photo gallery: A user's guide. Version 1. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences = Rapport Technique Canadien des Sciences Halieutiques et Aquatiques, 2933. Her Majesty the Queen in Right of Canada: Ottawa. v + 42 pp., meer
 • Peer reviewed article Kröncke, I.; Reiss, H.; Eggleton, J.D.; Aldridge, J.; Bergman, M.J.N.; Cochrane, S.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.C.A.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Nehring, S.; Newell, R.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Rachor, E.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; Vanden Berghe, E.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Willems, W.; Rees, H.L. (2011). Changes in North Sea macrofauna communities and species distribution between 1986 and 2000. Est., Coast. and Shelf Sci. 94(1): 1-15. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.04.008, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Mees, J.; Vincx, M.; Goethals, P.L.M. (2011). Did global warming and alien invasions affect surf zone hyperbenthic communities on sandy beaches in Belgium? Hydrobiologia 664(1): 173-181. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0597-9, meer
 • Peer reviewed article Pascual, M.; Borja, A.; Vanden Eede, S.; Deneudt, K.; Vincx, M.; Galparsoro, I.; Legorburu, I. (2011). Marine biological valuation mapping of the Basque continental shelf (Bay of Biscay), within the context of marine spatial planning. Est., Coast. and Shelf Sci. 95(1): 186-198. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.08.031, meer
 • Peer reviewed article Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.10.017, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Mees, J. (2011). Erratum to: Analysing the content of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): available data, limitations, prospects and a look at the future. Hydrobiologia 669(1): 265-266. dx.doi.org/10.1007/s10750-011-0712-6, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Mees, J. (2011). Analysing the content of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): available data, limitations, prospects and a look at the future. Hydrobiologia 667(1): 1-14 + suppl. material (28 pages). dx.doi.org/10.1007/s10750-011-0656-x, meer
 • Peer reviewed article Wasmund, N.; Tuimala, J.; Suikkanen, S.; Vandepitte, L.; Kraberg, A. (2011). Long-term trends in phytoplankton composition in the western and central Baltic Sea. J. Mar. Syst. 87(2): 145-159. dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2011.03.010, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Cheung, A.; De Hauwere, N. (2010). Surface area and the seabed area, volume, depth, slope, and topographic variation for the World’s seas, oceans, and countries. Environ. Sci. Technol. 44(23): 8821-8828. dx.doi.org/10.1021/es1012752, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Fishing in the past: Historical data on sea fisheries landings in Belgium. Mar. Policy 34(6): 1279-1289. dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2010.05.006, meer
 • Peer reviewed article Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2010). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium. Fisheries Centre Working Paper Series, 2010-08. University of British Columbia: Vancouver. 69 pp., meer
 • Peer reviewed article Massó i Alemán, S.; Bourgeois, C.; Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Stoffelen, P.; Heughebaert, A.; Dahdouh-Guebas, F. (2010). The 'Mangrove Reference Database and Herbarium'. Plant Ecol. Evol. 143(2): 225-232. dx.doi.org/10.5091/plecevo.2010.439, meer
 • Peer reviewed article Reiss, H.; Degraer, S.; Duineveld, G.C.A.; Kröncke, I.; Aldridge, J.N.; Craeymeersch, J.A.; Eggleton, J.D.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Pohlmann, TH.; Rachor, E.; Robertson, M.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G.; Rees, H.L. (2010). Spatial patterns of infauna, epifauna, and demersal fish communities in the North Sea. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 67(2): 278-293. dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsp253, meer
 • Peer reviewed article Soenen, K.; Rappé, K.; Van Ginderdeuren, K.; Vansteenbrugge, L. (2010). Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865): weldra heer en meester in de Spuikom van Oostende? De Strandvlo 30(4): 131-137, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Kraberg, A.C.; Anisimova, N.; Antoniadou, C.; Araújo, R.; Bartsch, I.; Beker, B.; Benedetti-Cecchi, L.; Bertocci, I.; Cochrane, S.J.; Cooper, K.M.; Craeymeersch, J.A.; Christou, E.; Crisp, D.J.; Dahle, S.; De Boissier, M.; de Kluijver, M.; Denisenko, S.; De Vito, D.; Duineveld, G.; Escaravage, V.; Fleischer, D.; Fraschetti, S.; Giangrande, A.; Heip, C.H.R.; Hummel, H.; Janas, U.; Karez, R.; Kedra, M.; Kingston, P.; Kuhlenkamp, R.; Libes, M.; Martens, P.; Mees, J.; Mieszkowska, N.; Mudrak, S.; Munda, I.; Orfanidis, S.; Orlando-Bonaca, M.; Palerud, R.; Rachor, E.; Reichert, K.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Schubert, P.; Sistermans, W.C.H.; Pinto, I.S.; Southward, A.J.; Terlizzi, A.; Tsiaga, E.; van Beusekom, J.E.E.; Vanden Berghe, E.; Warzocha, J.; Wasmund, N.; Weslawski, J.M.; Widdicombe, C.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zettler, M.L. (2010). Data integration for European marine biodiversity research: creating a database on benthos and plankton to study large-scale patterns and long-term changes. Hydrobiologia 644(1): 1-13. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0108-z, meer
 • Peer reviewed article Veit-Köhler, G.; De Troch, M.; Grego, M.; Bezerra, T.N.; Bonne, W.; De Smet, G.; Folkers, C.; George, K.H.; Guotong, C.; Herman, R.; Huys, R.; Lampadariou, N.; Laudien, J.; Arbizu, P.M.; Rose, A.; Schratzberger, M.; Seifried, S.; Somerfield, P.J.; Vanaverbeke, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; Vriser, B.; Vandepitte, L. (2010). Large-scale diversity and biogeography of benthic copepods in European waters. Mar. Biol. (Berl.) 157(8): 1819-1835. dx.doi.org/10.1007/s00227-010-1454-0, meer
 • Peer reviewed article Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Rumohr, H.; Faulwetter, S.; Valavanis, V.D.; Vasileiadou, A.; Chatzigeorgiou, G.; Vanden Berghe, E.; Vanaverbeke, J.; Labrune, C.; Grémare, A.; Zettler, M.L.; Kedra, M.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Büntzow, M.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.G.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escavarage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Gray, J.S.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Janas, U.; Karakassis, I.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Laudien, J.; Mackie, A.S.Y.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Oliver, P.G.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rose, A.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Zenetos, A. (2009). Biological geography of the European seas: results from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 265-278. dx.doi.org/10.3354/meps07955, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Boxshall, G.A.; Boyko, C.B.; Høeg, J.T.; Markham, J.; Appeltans, W. (2009). Development of sustainable authoritative online species databases. Integrative and Comparative Biology 49: E217-E217, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Boxshall, G.A.; Boyko, C.B.; Høeg, J.T.; Markham, J.; Appeltans, W. (2009). How can we best make authoritative biological information available online? Integrative and Comparative Biology 49: E38-E38, meer
 • Peer reviewed article Grémare, A.; Labrune, C.; Vanden Berghe, E.; Amouroux, J.M.; Bachelet, G.; Zettler, M.L.; Vanaverbeke, J.; Fleischer, D.; Bigot, L.; Maire, O.; Deflandre, B.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Laudien, J.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Rachor, E.; Sardá, R.; Speybroeck, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A. (2009). Comparison of the performances of two biotic indices based on the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 297-311. http://dx.doi.org/10.3354/meps08030, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Elliott, M.; Cattrijsse, A. (2009). Macrofaunal communities in the habitats of intertidal marshes along the salinity gradient of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 84(1): 45-53. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.05.029, meer
 • Peer reviewed article Renaud, P.E.; Webb, T.J.; Bjørgesæter, A.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Labrune, C.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.J.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Bryne, K.H.; Cochrane, S.J.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.G.; Deprez, T.; Dounas, C.; Fleischer, D.; Gil, J.; Grémare, A.; Janas, U.; Mackie, A.S.Y.; Palerud, R.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Speybroeck, J.; Taboada, S.; Van Hoey, G.; Weslawski, J.M.; Whomersley, P.; Zettler, M.L. (2009). Continental-scale patterns in benthic invertebrate diversity: insights from the MacroBen database. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 239-252. dx.doi.org/10.3354/meps07963, meer
 • Peer reviewed article Schratzberger, M.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.J.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E. (2009). The impact of seabed disturbance on nematode communities: linking field and laboratory observations. Mar. Biol. (Berl.) 156(4): 709-724. dx.doi.org/10.1007/s00227-008-1122-9, meer
 • Peer reviewed article Soetaert, K.; Franco, M.; Lampadariou, N.; Muthumbi, A.; Steyaert, M.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Vanaverbeke, J. (2009). Factors affecting nematode biomass, length and width from the shelf to the deep sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 392: 123-132. dx.doi.org/10.3354/meps08202, meer
 • Peer reviewed article Somerfield, P.J.; Arvanitidis, C.; Faulwetter, S.; Chatzigeorgiou, G.; Vasileiadou, A.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Denisenko, S.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Grémare, A.; Heip, C.H.R.; Herrmann, M.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, K.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Laudien, J.; Nevrova, E.L.; Nicolaidou, A.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Janas, U.; Vanden Berghe, E.; Wlodarska-Kowalczuk, M. (2009). Assessing evidence for random assembly of marine benthic communities from regional species pools. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 279-286. dx.doi.org/10.3354/meps07934, meer
 • Peer reviewed article Somerfield, P.J.; Arvanitidis, C.; Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R. (2009). MarBEF, databases, and the legacy of John Gray. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 221-224. dx.doi.org/10.3354/meps08045, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E.; Claus, S.; Appeltans, W.; Faulwetter, S.; Arvanitidis, C.; Somerfield, P.J.; Aleffi, I.F.; Amouroux, J.M.; Anisimova, N.; Bachelet, G.; Cochrane, S.J.; Costello, M.J.; Craeymeersch, J.A.; Dahle, S.; Degraer, S.; Denisenko, S.; Deprez, T.; Dounas, C.; Duineveld, G.; Emblow, C.; Escaravage, V.; Fabri, M.-C.; Fleischer, D.; Grémare, A.; Herrmann, M.; Hummel, H.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.A.; Kingston, P.; Kotwicki, L.; Labrune, C.; Laudien, J.; Nevrova, E.L.; Occhipinti-Ambrogi, A.; Olsgard, F.; Palerud, R.; Petrov, A.; Rachor, E.; Revkov, N.K.; Rumohr, H.; Sardá, R.; Sistermans, W.C.H.; Speybroeck, J.; Janas, U.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Whomersley, P.; Willems, W.; Wlodarska-Kowalczuk, M.; Zenetos, A.; Zettler, M.L.; Heip, C.H.R. (2009). MacroBen integrated database on benthic invertebrates of European continental shelves: a tool for large-scale analysis across Europe. Mar. Ecol. Prog. Ser. 382: 225-238. dx.doi.org/10.3354/meps07826, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L.; Vanaverbeke, J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Bezerra, T.N.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2009). The MANUELA database: an integrated database on meiobenthos from European marine waters. Meiofauna Mar. 17: 35-60, meer
 • Peer reviewed article VLIZ (2008). Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. De Strandvlo 28(4): 124-125, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2007). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative. Oceanologia 49(4): 579-586, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Peer reviewed article Eggleton, J.D.; Smith, R.; Reiss, H.; Rachor, E.; Vanden Berghe, E.; Rees, H.L. (2007). Species distributions and changes (1986-2000), in: Rees, H.L. et al. (Ed.) Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288: pp. 91-108, meer
 • Peer reviewed article Fleischer, D.; Grémare, A.; Labrune, C.; Rumohr, H.; Vanden Berghe, E.; Zettler, M.L. (2007). Performance comparison of two biotic indices measuring the ecological status of water bodies in the Southern Baltic and Gulf of Lions. Mar. Pollut. Bull. 54(10): 1598-1606. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.06.011, meer
 • Peer reviewed article Rees, H.L.; Eggleton, J.D.; Rachor, E.; Vanden Berghe, E. (2007). Introduction, in: Rees, H.L. et al. (Ed.) Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288: pp. 5-6, meer
 • Peer reviewed article Rees, H.L.; Eggleton, J.D.; Rachor, E.; Vanden Berghe, E. (Ed.) (2007). Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288. ICES: Copenhagen. ISBN 87-7482-058-3. III, 258 + annexes pp., meer
 • Peer reviewed article Van Hoey, G.; Rees, H.L.; Vanden Berghe, E. (2007). A comparison of indicators reflecting the status of the North Sea benthos, in: Rees, H.L. et al. (Ed.) Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288: pp. 116-127, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E. (2007). Integrating environmental data from heterogeneous sources: lessons learned in MARBEF. Rapp. Comm. Int. Mer Médit. 38: 13, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E.; Rees, H.L.; Eggleton, J.D. (2007). NSBP 2000 data management, in: Rees, H.L. et al. (Ed.) Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288: pp. 7-20, meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Hampel, H. (2006). European intertidal marshes: a review of their habitat functioning and value for aquatic organisms. Mar. Ecol. Prog. Ser. 324: 293-307. http://dx.doi.org/10.3354/meps324293, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Vanden Berghe, E.; Browman, H.I. (2006). Ocean biodiversity informatics (OBI): Introduction. Mar. Ecol. Prog. Ser. 316: 201-202, meer
 • Peer reviewed article Costello, M.J.; Vanden Berghe, E. (2006). ‘Ocean biodiversity informatics’: a new era in marine biology research and management. Mar. Ecol. Prog. Ser. 316: 203-214. dx.doi.org/10.3354/meps316203, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Gonzales, R.; Franck, M.; Lionard, M.; van der Zee, C.; Cattrijsse, A.; Sabbe, K.; Chou, L.; Vyverman, W. (2006). Spatial variation in phytoplankton dynamics in the Belgian coastal zone of the North Sea studied by microscopy, HPLC-CHEMTAX and underway fluorescence recordings. J. Sea Res. 55(4): 253-265. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2005.12.002, meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (2006). Beschermde gebieden op zee: in een stroomversnelling. Natuur.Focus 5(2): 56-63, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L. (2006). Gezocht: kruiers en andere vissers aan onze kust. De Strandvlo 26(2): 33-34, meer
 • Peer reviewed article Vandepitte, L. (2006). De SWG-website onder handen genomen... De Strandvlo 26(4): 122-124, meer
 • Peer reviewed article Beenaerts, N.; Vanden Berghe, E. (2005). Comparative study of three transect methods to assess coral cover, richness and diversity. Western Indian Ocean J. Mar. Sci. 4(1): 29-37, meer
 • Peer reviewed article Chavan, V.; Achuthankutty, C.T.; Vanden Berghe, E.; Wafar, M. (2005). IndOBIS, an Ocean Biogeographic Information System for assessment and conservation of Indian Ocean biodiversity. Indian J. Mar. Sci. 34(1): 120-127, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Elliott, M. (2005). Feeding habits of young predatory fishes in marsh creeks situated along the salinity gradient of the Schelde estuary, Belgium and The Netherlands. Helgol. Mar. Res. 59(2): 151-162. dx.doi.org/10.1007/s10152-004-0214-2, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J.; Cerpentier, S. (2005). A comprehensive bibliography on the recent marine Mollusca of Belgium (1777-2004). Neptunea, 4(1-2). B.V.C. Section Coast: De Haan. VIII, 50 pp., meer
 • Peer reviewed article Massin, C.; Appeltans, W.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Leptosynapta minuta (Becher, 1906) (Echinodermata, Holothuroidea), a new record for Belgian marine waters. Belg. J. Zool. 135(1): 83-86, meer
 • Peer reviewed article Vanden Berghe, E. (2005). MASDEA: Marine species database for Eastern Africa. Indian J. Mar. Sci. 34(1): 128-135, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Vincx, M.; Mees, J.; Degraer, S. (2005). Seasonal variability of Mytilopsis leucophaeata larvae in the harbour of Antwerp : implications for ecologically and economically sound biofouling control. Belg. J. Zool. 135(1): 91-93, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the Schelde river, Belgium and The Netherlands. Hydrobiologia 515(1-3): 137-146. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000027325.16156.6c, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2004). Temporal variation in feeding rhythms in a tidal marsh population of the common goby Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838). Aquat. Sci. 66(3): 315-326. dx.doi.org/10.1007/s00027-004-0682-0, meer
 • Peer reviewed article Remerie, T.; Bulckaen, B.; Calderon, J.; Deprez, T.; Mees, J.; Vanfleteren, J.; Vanreusel, A.; Vierstraete, A.; Vincx, M.; Wittmann, K.J.; Wooldridge, T. (2004). Phylogenetic relationships within the Mysidae (Crustacea, Peracarida, Mysida) based on nuclear 18S ribosomal RNA sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 32(3): 770-777, meer
 • Peer reviewed article Van de Moortel, S.; Appeltans, W. (2004). De Strandwerkgroep website. De Strandvlo 24(3-4): 102-104, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2004). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1219-1234. https://doi.org/10.1897/03-332, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J. (2004). Mysidacea from the Comoros archipelago with descriptions of two new species. Ann. S. Afr. Mus. 112(4): 89-102, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Spatial patterns of the hyperbenthos of subtidal sandbanks in the southern North Sea. J. Sea Res. 49(1): 27-45. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00167-3, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 60(2): 278-289. https://dx.doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00013-4, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Tidal, diel and semi-lunar changes in the faunal assemblage of an intertidal salt marsh creek. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(3-4): 795-805. https://dx.doi.org/10.1016/s0272-7714(02)00296-2, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J. (2003). Een oceaan van mariene informatie in het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Bibliotheek- & Archiefgids 79(1): 23-27, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS, de eerste Vlaamse mariene informatiedatabank = IMIS, the first Flemish marine information database. Bibliotheek- & Archiefgids 79(2): 12-16, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; De Brabandere, L.; Ollevier, F.; Mees, J. (2003). The diet and consumption of dominant fish species in the upper Scheldt estuary, Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83(3): 603-612. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315403007537h, meer
 • Peer reviewed article Wooldridge, T.; Mees, J. (2003). Additions to the mysid fauna (Crustacea: Mysidacea) from coastal waters of Mozambique, with descriptions of two new species. Hydrobiologia 505(1-3): 31-39. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000007227.06469.eb, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Hostens, K.; Mees, J. (2002). Factors influencing the spatial variation in fish and macrocrustacean communities in the surf zone of sandy beaches in Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 82(2): 181-187. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315402005337, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Rottiers, V.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Evidence for an enriched hyperbenthic fauna in the Frisian front (North Sea). J. Sea Res. 47(2): 121-139. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00106-5, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J.; Nieuwenhuysen, P. (2002). Country report Belgium: mapping marine science in Belgium: recent developments in marine information access and integration, in: Markham, J.W. et al. Managing Resources in a Sea of Change: Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC) and the 9th Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), joint IAMSLIC/EURASLIC Conference held 14-19 October, 2001 at Brest, France. IAMSLIC Conference Series, 9: pp. 241-252, meer
 • Peer reviewed article Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E. (2002). IMIS: Integrated Marine Information System, in: Markham, J.W. et al. Managing Resources in a Sea of Change: Proceedings of the 27th Annual Conference of the International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC) and the 9th Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), joint IAMSLIC/EURASLIC Conference held 14-19 October, 2001 at Brest, France. IAMSLIC Conference Series, 9: pp. 37-63, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. https://dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Hostens, K.; Mees, J. (2001). Factors influencing fish and macrocrustacean communities in the surf zone of sandy beaches in Belgium: temporal variation. J. Sea Res. 46(3-4): 281-294. https://dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(01)00087-9, meer
 • Peer reviewed article Beyst, B.; Buysse, D.; Dewicke, A.; Mees, J. (2001). Surf zone hyperbenthos of Belgian sandy beaches: seasonal patterns. Est., Coast. and Shelf Sci. 53(6): 877-895. dx.doi.org/10.1006/ecss.2001.0808, meer
 • Peer reviewed article Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2001). Idiomysis mozambicus, a new mysid species (Crustacea: Mysidacea) from Mozambique. Hydrobiologia 459(1-3): 47-49. https://dx.doi.org/10.1023/A:1012541909196, meer
 • Peer reviewed article Kerckhof, F.; Cattrijsse, A. (2001). Exotic Cirripedia (Balanomorpha) from buoys off the Belgian coast. Senckenb. Marit. 31(2): 245-254. https://dx.doi.org/10.1007/BF03043033, meer
 • Peer reviewed article Mathieson, S.; Cattrijsse, A.; Costa, M.J.; Drake, P.; Elliot, M.; Gardner, J.; Marchand, J. (2000). Fish assemblages of European tidal marshes: a comparison based on species, families and functional guilds. Mar. Ecol. Prog. Ser. 204: 225-242. https://dx.doi.org/10.3354/meps204225, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Lock, K.; Mees, J. (2000). First occurrence of the Pontocaspian invader Hemimysis anomala (Sars, 1907) in Belgium (Crustacea: Mysidacea). Belg. J. Zool. 130(2): 157-158, meer
 • (2019). Status Bestanden Belgische Visserij 2019. Status Bestanden Belgische Visserij, 2019. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • (2019). De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 31 pp., meer
 • Amadei Martínez, L.; Debusschere, E.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2019). Semi-automatic identification of phytoplankton using image classification techniques, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 62, meer
 • Amadei Martínez, L.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2019). Water quality in the Belgian part of the North Sea: exploring ocean’s health through online applications, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 65, meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2019). Marine biogenics in sea spray: a new source of pharmaceuticals and nutritionals, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 37, meer
 • Boyen, J.; Fink, P.; Mensens, C.; Wellens, S.; Hablützel, P.I.; De Troch, M. (2019). Unraveling fatty acid bioconversion in harpacticoid copepods facing a changing environment, in: Adão, H. et al. (Ed.) Book of Abstracts: Sevent IMCO - Seventeenth International Meiofauna Conference, University of Évora, Portugal, 7-12 July, 2019. University of Évora, Special Publication, : pp. 58-59, meer
 • Cattrysse, A. (2019). UXO-survey: A multisensor approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 44, meer
 • CNRS; NERC-BODC; VLIZ; ICES (2019). Ingesting, validating, long-term storage and access of Flow Cytometer data. Deliverable D9.13. SeaDataCloud: [s.l.]. , meer
 • Copejans, E. (2019). Educatie: Mini-ROV's bouwen, stem onderwijs en de zee, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 24, meer
 • De Baere, K.; Van Haelst, S.; Willemen, R.; Meskens, R.; Luyckx, D.; Potters, G. (2019). Analysis of corrosion rates on wreckage steel: a model exercise in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 94-95, meer
 • De Rijcke, M.; Van Haelst, S.; Kleingärter, S.; Ruppenthal, J.; Vandegehuchte, M. (2019). North Sea Wrecks – a future decision support tool for blue growth activities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 103, meer
 • Declercq, A.; De Rijcke, M.; Devriese, L.I.; Bossaer, M.; Janssen, C.R.; Pirlet, H.; Khelifi, S.; Vrielinck, H.; Everaert, G.; Vandegehuchte, M. (2019). Let’s jump in the plastics pool: How to detect unnoticed small plastic particles in our North Sea?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 73, meer
 • Dekeyzer, S.; Decock, W.; Verfaille, K.; Vanhoorne, B.; Lanssens, T.; Vandepitte, L. (2019). Marine species traits in the LifeWatch Taxonomic Backbone, in: 54th European Marine Biology Symposium Dublin, Ireland, 25-29 August 2019: Book of Abstracts. pp. 77, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Seys, J.; Termote, J.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A. (2019). Zeewoorden: Appelzak, kapitein, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 27-29, meer
 • Devriese, L.; De Raedemaecker, F.; Sandra, M.; Compa Ferrer, M.; Alomar Mascaró, C.; Lukic, I.; Altvater, S.; Gin, I.; Zorgno, M.; Deudero, S.; Mata Lara, M. (2019). Available tools and measures. Knowledge wave on marine litter from the aquaculture sector. D2.3. AQUA-LIT project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 52 pp., meer
 • Devriese, L.; Janssen, C. (2019). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043702. 33 pp., meer
 • Dewitte, E.; Bouchti, Z.; Knockaert, C.; Rondelez, J.; Tyberghein, L. (2019). ScheldeMonitor: The online data and information hub for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 68, meer
 • EMODnet Secretariat; Flanders Marine Institute (VLIZ) (2019). Data and data product portfolio. Version August 2019. EMODnet Secretariat: Oostende. 32 pp., meer
 • European Marine Board (2019). Navigating the Future V: marine science for a sustainable future. European Marine Board Position Paper, 24. European Marine Board: Ostend. ISBN 9789492043757. 92 pp. https:// doi.org/10.5281/zenodo.2809392, meer
 • Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2019). Risk assessment of microplastics in the ocean , in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 108, meer
 • Fockedey, N. (2019). Zeevruchten: Bewust kiezen voor duurzame producten uit zee: welke vragen stel je aan de visboer?, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 21, meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Torreele, E. (2019). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 15, meer
 • Hablützel, P.I. (2019). Parasite infection and immunogenetic adaptation in a cichlid radiation, in: Cichlid Science 2019, Madrid, Spain 9-12 September: Abstract Book. pp. T3.1, meer
 • Hablützel, P.I.; Vandegehuchte, M. (2019). mtDNA enrichment from preserved samples for meta-genomic skimming, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 113, meer
 • Hooyberg, A.; Everaert, G.; Grellier, J.; Elliott, L.; Lonneville, B.; White, M.P.; Michels, N.; De Henauw, S.; Roose, H.; Vandegehuchte, M. (2019). Better health and vitality when living near the coast in Belgium. Poster presented at EurOCEAN 2019 Conference 11-12 June 2019, Paris. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Hooyberg, A.; Everaert, G.; Grellier, J.; Elliott, L.; Lonneville, B.; White, M.P.; Michels, N.; Mees, J.; De Henauw, S.; Roose, H.; Vandegehuchte, M. (2019). Ocean health in Belgium: Living near the coast is associated with better health, in: EurOCEAN 2019 Conference 11-12 June 2019, Paris, France: Abstract. pp. 2, meer
 • Hooyberg, A.; Everaert, G.; Grellier, J.; Elliott, L.; Lonneville, B.; White, M.P.; Michels, N.; De Henauw, S.; Roose, H. (2019). Ocean health in Belgium: Living near the coast is associated with better health, in: ISEE "On Airs, Waters, Places", 25-28 August, 2019 Utrecht, The Netherlands. , meer
 • Hooyberg, A.; Everaert, G.; Grellier, J.; Elliott, L.R.; Lonneville, B.; White, M.P.; Michels, N.; De Henauw, S.; Roose, H.; Vandegehuchte, M. (2019). Ocean health in Belgium: Living near the coast is associated with better health, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 16-17, meer
 • Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; Vanhaecke, D.; Ong’anda, H.; Wakwabi, O.; Mees, J. (2019). Data archeology in the framework of a long-term Kenya Belgium Cooperation, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 119, meer
 • Mees, J. (2019). Predatory Journals inviting me to publish and/or join their Editorial Board, 1 August 2018 – 31 July 2019. Flanders Marine Institute: Ostend. 5 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (2019). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2018. VLIZ Jaarverslag voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2019). VLIZ Jaarboek 2018. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-73-3. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2019). VLIZ Annual Report 2018. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-74-0. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2019). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xi, 165 pp., meer
 • Mertens, T.; Mees, J. (2019). Vacancies @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 51, meer
 • Missiaen, T.; Hablützel, P.I.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Germonpre, M.; Langeveld, B. (2019). The Scheur: A unique prehistoric fossil graveyard off the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 124, meer
 • Missiaen, T.; Garcia-Moreno, D.; De Clercq, M.; De Batist, M.; Gaffney, V.; Fitch, S.; van Heteren, S.; Busschers, F.; Hijma, M.; Peeters, H. (2019). Deep history: revealing the palaeolandscape of the southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 123, meer
 • Pavloudi, C.; Chrismas, N.; Troncoso, J.S.; Norkko, J.; Viard, F.; Mortelmans, J.; Mavric, B.; Gerovasileiou, V.; Arvanitidis, C.; Kotoulas, G.; Obst, M. (2019). Artificial Reef Monitoring Structures (ARMS) providing insights on the marine biodiversity and community structure. Genomic Observatories/ASSEMBLE/Interreg Balkan-Mediterranean/IMBBS/HCMR: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Devriese, L.; Dauwe, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2019). Compendium for Coast and Sea 2018, a key guide for the marine expert, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 69, meer
 • Rappé, K.; Mertens, T.; Mees, J. (2019). VLIZ-philanthropy: the sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 70-71, meer
 • Rappé, K.; Quartier, M. (2019). Goed doel: Strand en zee door de ogen van een seawatch'er, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 26, meer
 • Reubens, J.; Debusschere, E.; Goossens, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A.; Deneudt, K. (2019). Mooring scientific instruments in challenging North Sea conditions – troubled water, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 63, meer
 • Rondelez, J.; Lonneville, B.; Tyberghein, L.; Verleye, T.J. (2019). The Coastal Portal – a one stop shop for spatial data of the Belgian North Sea and coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 76, meer
 • Rondelez, J.; Dillen, N.; Tyberghein, L. (2019). The tale of the river Scheldt as told by historic maps – Building an RShiny ‘side-by-side viewer’ to visualize 16th-20th century maps, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 136, meer
 • Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Beck, M.; Cattrijsse, A.; Dogliotti, A.; Doxaran, D.; Goyens, C.; Van der Zande, D.; Vendt, R. (2019). First results from WATERHYPERNET - a Network of Hyperspectral Radiometers for Multi-satellite Water Reflectance Validation adapted to Sentinel-2ABCD, in: 3rd Sentinel-2 Validation Team Meeting, 12-14 March 2019 - Toulouse, France . , meer
 • Sandra, M.; Devriese, L; De Raedemaecker, F.; Lonneville, B.; Lukic, I.; Altvater, S.; Compa Ferrer, M.; Deudero, S.; Alomar Mascaró, C.; Gin, I.; Vale, M.; Zorgno, M.; Mata Lara, M. (2019). Knowledge wave on marine litter from aquaculture sources: D2.2 Aqua-Lit project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 85 pp., meer
 • Schepers, L.; Oset Garcia, P.; Lonneville, B.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). MarineRegions’ Maritime Boundaries - A world reference for global fisheries research, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 66, meer
 • Schepers, L.; Exter, K.; De Pooter, D.; Lust, H.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2019). How open science helps your research, and how VLIZ can help you, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 67, meer
 • Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.; Mees, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2019). Metatranscriptome of a marine pelagic crustacean community using nanopore sequencing, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 138, meer
 • Seys, J.; Pint, S.; Vervaele, K.; Vanhaecke, P.; Van Landschoot, W.; Saevels, M.; Goossens, H.; Berkers, M.; Balcaen, R.; Coppens, S.; Vanden Eede, S.; Fabrice, A.; Willaert, M.; Nelen, L.; Colpaert, N.; Quartier, M.; Verbeke, D. (2019). Hoe is de Noordzee eraan toe? VLIZ-Rapportage 2014-2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 55 pp., meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2019). Zeekrant 2019: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE september 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE januari 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE april 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE februari 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE maart 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE augustus 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE mei 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE juni 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2019). VLIZINE juli 2019. Nieuwsbrief VLIZINE, 20(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Stemmann, L.; Romagnan, J.-B.; Lefebvre, A.L.; Grégori, G.; Irisson, J.O.; Karlson, B.; Seppälä, J.; Kraft, K.; Guidi, L.; Artigas, L.F.; Soviadan, D.; Wacquet, G.; Möller, K.O.; Deneudt, K.; Claus, S.; Lombard, F. (2019). Towards a global in situ monitoring of plankton using imaging systems: lessons learnt from the past 10 years of observation in Europe, in: IMBeR Open Science Conference. The Future Oceans2: Ocean sustainability for the benefit of society: understanding, challenges, and solutions, Brest, France 17-21 June, 2019. pp. 2, meer
 • Stratigaki, V.; Troch, P.; Foley, M.; Mertens, T.; Janssen, C.R.; Motmans, S.; Candries, M.; Forehand, D.; Loukogeorgaki, E.; Rusu, L.; Gesteira, M.G.; Grm, A.; Ferri, F.; Capietti, L.; Temiz, I.; Michailides, C.; Lavidas, G.; Loizidou, X. (2019). WECANet: An open pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on wave energy – European COST Action CA17105, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 78-80, meer
 • Taylor, S.; Dong, W.; Lust, H.; Messaoudi, S.; Simpson, P.; Sogaray, A.; Walton, J. (2019). IODE Associate Information Units: a new opportunity for marine information managers to participate at the global level, in: IAMSLIC Conference Proceedings 2018. pp. 4, meer
 • Tonné, N.; Marsan, A.-A.; Oset Garcia, P.; Larkin, K.; Derycke, P.; Calewaert, J.-B. (2019). EMODnet: Your gateway to marine data in Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 61, meer
 • Van Acker, E.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2019). Sea spray exposure to man: an initial risk-benefit assessment  , in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 143, meer
 • van der Knaap, I.; Reubens, J.; Campbell, J.; Winter, W.; Slabbekoorn, H. (2019). Effects of seismic sound on the movement and behaviour of wild Atlantic Cod (Gadus morhua) in the BPNS, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 27, meer
 • Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Lanssens, T.; Oset Garcia, P.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2019). 15 years of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS), in: 54th European Marine Biology Symposium Dublin, Ireland, 25-29 August 2019: Book of Abstracts. pp. 68, meer
 • Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Lanssens, T.; Verfaille, K.; Dekeyzer, S.; De Pooter, D.; Waumans, F.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2019). The LifeWatch Taxonomic Backbone: How can it help you with your research and how can you help to make it more complete?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 64, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L.; De Smet, B.; Fockedey, N.; Maes, P.; Seys, J.; Decostere, A.; Chiers, K. (2019). Fishermen help to get to the bottom of fish diseases in a citizen science project, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 164, meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L; Aerts, J.; Decostere, A.; Chiers, K. (2019). Let’s talk about stress: can we measure the stress of a flatfish?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 29, meer
 • Vercauteren, M.; Devriese, L; Decostere, A.; Chiers, K.; Polet, H. (2019). Zeevraag: Keert het tij voor de pulsvisserij?, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 22, meer
 • Verheyde, F.; Lust, H. (2019). Collectiebeleidsplan van de VLIZ-bibliotheek. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-9492043-68-9. 46 pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - Feiten en cijfers. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4372-6. 86 pp., meer
 • Verstraeten, T.; Vanreusel, A.; Deneudt, K. (2019). ASSEMBLE-Plus: offering access to marine research infrastructures, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 81, meer
 • Vlaminck, E.; Voet, H.; Vanaverbeke, J.; Degraer, S.; Moens, T.; Cattrijsse, A.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2019). Experimental approach towards the understanding of food web interactions in an offshore wind farm environment under different climate and aquaculture scenarios, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 154, meer
 • VLIZ (2019). Tweede Grote Schelpenteldag aan onze kust! Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Volckaert, F.; Maes, G.; Hablützel, P.; Devriese, L.; Derycke, S.; Robbens, J. (2019). Het DNA van de zee: op speurtocht!, in: De Grote Rede 49. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 49: pp. 10-14, meer
 • (2018). Marine Robotics Centre. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2018). De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2018). De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 31 pp., meer
 • (2018). Beweging en migratie van zeebaars. VLIZ/LifeWatch Belgium: Oostende. , meer
 • (2018). Status Bestanden Belgische Visserij 2018. Status Bestanden Belgische Visserij, 2018. VLIZ/ILVO: Oostende. 61 kaarten pp., meer
 • (2018). Marine microplastics: how many is too many for our ocean? Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2018). Mariene microplastics: hoeveel is te veel voor onze oceaan? Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Amadei Martínez, L.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Long-term plankton measurements using semi-automatic image classification techniques, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 68, meer
 • Artigas, L.F.; Karlson, B.; Brosnahan, M.; Claquin, P.; Creach, V.; De Blok, R.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Gómez, F.; Grégori, G.; Hébert, P.-A.; Kromkamp, J.; Lefebvre, A.; Lehtinen, S.; Lizon, F.; Louchart, A.; Möller, K.; Poisson-Caillault, E.; Rijkeboer, M.; Thyssen, M.; Seppälä, J.; Stemmann, L.; Veen, A.; Wacquet, G. (2018). Automated in vivo approaches for characterizing HAB in coastal waters: the Jerico-Next European Research Infrastructure, in: ICHA 2018: The 18th International Conference on Harmful Algae: From ecosystems to socio-ecosystems, 21-26 October 2018, Nantes, France. , meer
 • Artigas, L.F.; Karlson, B.; Aardema, H.; Brosnahan, M.L.; Claquin, P.; Créach, V.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Gómez, F.; Grégori, G.; Kromkamp, J.; Lefèbvre, A.; Lehtinen, S.; Lizon, F.; Louchart, A.; Möller, K.; Rijkeboer, M.; Thyssen, M.; Seppälä, J.; Stemmann, L.; Veen, A.; Wacquet, G.; Puillat, I. (2018). On the implementation of an integrated platform for phytoplankton automated observation in European coastal waters: a JERICONEXT (H2020) Joint Research Action, in: Proceeding of poster session, 2nd JERICO-NEXT week, Galway- V19/09/2018. pp. 20, meer
 • Arvanitidis, C.; Warwick, R.M.; Somerfield, P.J.; Pavloudi, C.; Pafilis, E.; Oulas, A.; Chatzigeorgiou, G.; Gerovasileiou, V.; Patkos, T.; Bailly, N.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Appeltans, W.; Keklikoglou, K.; Chatzinikolaou, E.; Michalakis, N.; Filiopoulou, I.; Panteri, E.; Gougousis, A. (2018). Research Infrastructures offer capacity to address scientific questions never attempted before: Are all taxa equal?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 71, meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2018). The molecular basis for positive health effects of sea spray on human lung cells, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 32, meer
 • Benedetti Cecchi, L.; Crowe, T.; Boehme, L.; Boero, F.; Christensen, A.; Grémare, A.; Hernandez, F.; Kromkamp, J.C.; Nogueira García, E.; Petihakis, G.; Sousa Pinto, I.; Zingone, A. (2018). European Marine Board expert Working Group's recommendations to Strengthen Europe's Capability in Biological Ocean Observations., in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 116, meer
 • Benedetti-Cecchi, L.; Crowe, T.; Boehme, L.; Boero, F.; Christensen, A.; Grémare, A.; Hernandez, F.; Kromkamp, J.C.; Nogueira García, E.; Petihakis, G.; Robidart, J.; Sousa Pinto, I.; Zingone, A.; Larkin, K.; Muñiz Piniella, A.; Kellett, P.; Heymans, S.J.J. (2018). Strengthening Europe's capability in biological ocean observations. Marine Board Future Science Brief, 3. European Marine Board: Ostend. ISBN 9789492043559. 76 pp., meer
 • Boicenco, L.; Abaza, V.; Bailly, N.; Bisinicu, E.; Culcea, O.; Dumitrache, C.; Harcota, G.; Filimon, A.; Oset Garcia, P.; Pantea, E.; Tabarcea, C.; Timofte, F. (2018). A database of benthos and plankton in Romanian Black Sea waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 17, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Mariene aquacultuur, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 131-142, meer
 • Bossier, P.; Delbare, D.; Drouillon, M.; Nevejan, N.; Wille, M.; Verleye, T. (2018). Marine aquaculture, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 131-141, meer
 • Camargo, C.; Hernandez, F.; Soetaert, K. (2018). Importance of quality control for sea level observations, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 75-76, meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Hernandez, F.; Vandepitte, L. (2018). BERMS, ERMS and WORMS: Community tools to facilitate our knowledge of marine biodiversity. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • Copejans, E. (2018). Educatie: Tamagotchi met algen, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 22, meer
 • Coudenys, H.; Traen, S.; Vanderheiden, S.; Barbery, S.; Depestel, N.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Sociale en economische omgeving, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 169-184, meer
 • Coudenys, H.; Traen, S.; Vanderheiden, S.; Barbery, S.; Depestel, N.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Social and economic environment, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 169-184, meer
 • Dauwe, S.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Devriese, L; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2018). The Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 39, meer
 • Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (2018). Catalogue Marine Research Infrastructure 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend, Belgium. ISBN 978-94-920436-3-4. 149 pp., meer
 • De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Phytoplankton dynamics in the Belgian coastal zone monitored with a Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 79, meer
 • De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Monitoring phytoplankton dynamics in the Belgian continental zone using a Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 38, meer
 • De Clercq, M.; Missiaen, T.; De Batist, M. (2018). Drowned landscapes of the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 135, meer
 • De Clercq, M.; Missiaen, T.; Seys, J. (Ed.) (2018). Prehistoric fossils and drowned landscapes in the Belgian part of the North Sea. Animated movie. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 6:48 min. pp., meer
 • De Clercq, M.; Missiaen, T.; Seys, J. (Ed.) (2018). Prehistorische fossielen en verdronken landschappen in het Belgisch deel van de Noordzee. Animatiefilm. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7:18 min. pp., meer
 • De Moor, W.; De Raedemaecker, F. (2018). JPI Oceans - The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 124, meer
 • De Pooter, D.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Lanssens, T.; Oset Garcia, P.; Vanhoorne, B.; Waumans, F.; Hernandez, F. (2018). The European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS) and its relation with international data systems, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 125, meer
 • De Raedemaecker, F. (2018). Zeevraag: Kunnen sponzen bijdragen aan kankerbestrijding?, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 20, meer
 • De Winter, W.; Lescrauwaet, A.-K.; Vandegehuchte, M. (2018). Prize papers as new sources for maritime historical research: the circulation of knowledge on the sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 12, meer
 • De Winter, W.; Parmentier, J.; Limberger, M.; Vandegehuchte, M. (2018). Privateers, merchant ships and their crews between the Mediterranean and the North Sea during the War of the Spanish Succession (1702-1714): new insights from Southern-Netherlandish Prize Papers, in: 5th Mediterranean Maritime History Network Conference, Constanța, Romania, 9-11 May, 2018. , meer
 • Debusschere, E.; Deneudt, K.; Oset Garcia, P.; Mortelmans, J.; Claus, S. (2018). Biological data integration: Flanders Marine Institute (VLIZ). Ppt presented at Third JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation, France, 19th - 21st March 2018. Flanders Marine Institute: Oostende. 33 pp., meer
 • Debusschere, E.; Deneudt, K.; de Blok, R.; Vyverman, W.; Louchart, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Tyberghein, L.; Beauchard, O.; Rijkeboer, M. (2018). Results from campaign in the Channel-North Sea and Belgian Coastal Zone – RV Simon Stevin. Ppt presented at Third JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation, France, 19th - 21st March 2018. VLIZ/CNRS/NIOZ/RWS: Oostende. 28 pp., meer
 • Debusschere, E.; Goossens, J.; Reubens, J.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Eavesdropping in the wild: what are porpoises and bats up to, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 76, meer
 • Debusschere, E.; Reubens, J.; Wydooghe, B.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Knock knock, who's there?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 43, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Natuur en milieu, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 23-46, meer
 • Degraer, S.; Provoost, S.; Stienen, E.; De Troch, M.; Hostens, K.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Nature and environment, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 23-45, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Wydooghe, B.; Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Reubens, J.; Hernandez, F. (2018). Building an online and interactive scientific data explorer for LifeWatch observatory data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 44, meer
 • Deneudt, K.; Dekeyzer, S.; Goossens, J.; Claus, S.; Vandepitte, L.; Hernandez, F. (2018). LifeWatch marine data services supporting marine biodiversity and ecosystem research, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 77, meer
 • Deneudt, K.; Oset Garcia, P.; Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Claus, S. (2018). Jerico Next – Biological data management. Ppt presented at Third Jerico-Next Workshop on Phytoplankton Automated Observation, France, 19th - 21st March 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 21 pp., meer
 • Depoorter, P.; Dujeux, S.; Gonsaeles, G.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Militair gebruik, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 209-220, meer
 • Depoorter, P.; Dujeux, S.; Gonsaeles, G.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Military use, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 209-217, meer
 • Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2018). Response of zooplankton dynamics to multiple stressors in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 40, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Verheyde, F.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2018). Zeewoorden: Hoge Blekker; Speelman, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 25-27, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Verheyde, F.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2018). Zeewoorden: Honte; Matroos, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 26-28, meer
 • Devriese, L.; De Tender, C.; Maelfait, H.; Vandendriessche, S.; Everaert, G. (2018). Marien zwerfvuil: van droeve cijfers tot hoopvolle initiatieven, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 15-18, meer
 • Devriese, L.; Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Ostend, Belgium. ISBN 978-94-920436-4-1. 228 pp., meer
 • Devriese, L.; Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-1-0. 230 pp., meer
 • Devriese, L.; Steevens, I. (2018). Zeegevoel: De proper strand lopers, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 23, meer
 • Duriez, A.; Fockedey, N.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) (2018). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2018. SeaWeb Europe: Paris. ISBN 978-2-9565028-0-7. 201 pp., meer
 • European Marine Board; VLIZ (2018). Europese oceaanexperten tekenen krijtlijnen beleid volgende vijftien jaar. Persbericht. European Marine Board/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • Everaert, G.; Römbke, J.; Vijver, M.G. (2018). 2.01 - Big data analysis in ecotoxicology: how to get new information out of existing data? [Co-chairs of summary session at SETAC Europe 28th Annual Meeting, 13-17 May, Rome]. SETAC: Brussel. , meer
 • Everaert, G.; Ruus, A.; Hjermann, D.Ø.; Borgå, K.; Green, N.W.; Boitsov, S.; Jensen, H.; Poste, A. (2018). Regression-based models reveal sources of pollutants in Norwegian marine sediments, in:[s.d.] SETAC Europe 28th Annual Meeting: Responsible and innovative research for environmental quality. Abstract Book: 13-17 May 2018, Rome, Italy. pp. 241-242, meer
 • Everaert, G.; Vandegehuchte, M.; Anders, R.; Hjermann, D.Ø.; Borgå, K.; Green, N.; Boitsov, S.; Jensen, H.; Poste, A. (2018). Data recycling. How to get new information out of existing data?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 88, meer
 • Everaert, G.; Lescrauwaet, A.-K.; Hooyberg, A.; Vandegehuchte, M. (2018). Environmental changes and the condition of Downs herring in Belgian Marine waters: new insights based on historical data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 43, meer
 • Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Ecological risk assessment of microplastics in the marine environment, in: Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 223, meer
 • Fockedey, N. (2018). Zeevruchten: Zeeduivel, vis van het Jaar 2018, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 19, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Craeymeersch, J. (2018). Zeevruchten: Scheermessen op zijn Amerikaans, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 20, meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Torreele, E.; Duriez, A.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) (2018). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Bewust kiezen voor duurzame producten uit de zee. Editie 2018. Ethic Ocean/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-92043-65-8. 200 pp., meer
 • Gerovasileiou, V.; Martínez, A.; Alvarez, F.; Boxshall, G.A.; Humphreys, W.F.; Jaume, D.; Becking, L.E.; Muricy, G.; van Hengstum, P.J.; Yamasaki, H.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Bailly, N.; Iliffe, T.M. (2018). Three years with the World Register of marine Cave Species (WoRCS) initiative: current status and future perspectives, in: Proceedings of IV International Symposium for Anchialine Ecosystems, Lanzarote, Canarias. , meer
 • Gkritzalis, T.; T'Jampens, M.; Theetaert, H.; Cattrijsse, A.; Houthoofdt, R. (2018). The Flanders Marine Institute (VLIZ) ICOS Ocean Stations. Marine Inorganic Carbon and GHGs observations in the southern part of the North Sea. Summary of poster presented at VLIZ ICOS Science Conference 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Moens, T. (2018). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 79, meer
 • Hablützel, P.I.; Langeveld, B.; De Clercq, M.; Post, P.; Mol, D.; Vandorpe, T.; De Rijcke, M.; Lambert, O.; Missiaen, T.; Vandegehuchte, M.B. (2018). The walrus (Odobenus rosmarus): a distinctive member of the Pleistocene megafauna in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 46, meer
 • Heylen, B.; Moerman, D.; Mouffe, L.; De Maeyer, J.; Mathys, P.; Rumes, B.; Devriendt, C.; Weijtjens, W.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Energy (including cables and pipes), in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 91-113, meer
 • Heylen, B.; Moerman, D.; Mouffe, L.; De Maeyer, J.; Mathys, P.; Rumes, B.; Devriendt, C.; Weijtjens, W.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Energie (inclusief kabels en leidingen), in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 91-114, meer
 • Houthoofd, R. (2018). Technically enhancing an aging ROV, in: INMARTECH 2018 Symposium, 16-18 October 2018, North Falmouth, MA, USA. , meer
 • ILVO; VLIZ (2018). Handige infografieken over status visbestanden belangrijk voor Belgische visserij. Persbericht. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Klausing, D.; VLIZ (2018). Paster Pype, de vader der vissers. Ruimschoots 18(4): 6-12, meer
 • Knockaert, C.; Dewitte, E.; Tyberghein, L. (2018). Marine data archeology: a heritage for future science, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 21, meer
 • Knockaert, C.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Tyberghein, L. (2018). Marine data archeology: bringing historical data back alive, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 59, meer
 • Kotoulas, G.; Deneudt, K.; GOs ASSEMBLE PLUS Consortium (2018). Current initiatives supporting dynamic evolvement and long term sustainability of Genomic Observatories in a European and international context, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 82, meer
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). Tenuitvoerlegging van het Nagoya Protocol in België: Federale wet inzake toegang tot de federale (mariene) genetische rijkdommen (Nagoya Protocol). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-62-7. 13 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). Vijf eeuwen Vlaamse haringvisserij, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 145-157, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). Vijfhonderd jaar tussen moruwe en kabeljauw, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 166-179, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). Internationalisering van de visserij tijdens de 19de eeuw, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 121-131, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). De walvisvaart in de Zuidelijke Nederlanden, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 66-76, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2018). Garnaalvisserij, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 182-191, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Geïntegreerd maritiem beleid, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 5-22, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Roose, P.; Verreet, G.; Verhalle, J. (2018). Integrated ocean policy, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 5-21, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Parmentier, J.; Pirlet, R. (2018). Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. Hannibal: Veurne. ISBN 9789492677464. 237 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Parmentier, J. (2018). Slotbeschouwingen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 192-202, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Parmentier, J. (2018). Inleiding, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 12-18, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, R. (2018). Vlaamse oesters, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij. pp. 132-144, meer
 • Louchart, A.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Gómez, F.; Lefebvre, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K.; Veen, A.; Artigas, L.F. (2018). Automated techniques to follow the spatial distribution of Phaeocystis globosa and diatoms spring blooms in the Channel and North Sea, in: ICHA 2018: The 18th International Conference on Harmful Algae: From ecosystems to socio-ecosystems, 21-26 October 2018, Nantes, France. , meer
 • Louchart, A.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Lefebvre, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K.; Veen, A.; Artigas, L.F. (2018). Addressing the timing and extension of phytoplankton bloom through the eastern Channel - southern North Sea continuum in spring: an automated approach, in: Proceeding of poster session, 2nd JERICO-NEXT week, Galway- V19/09/2018. pp. 19, meer
 • Lust, H.; Bouchti, Z. (2018). The VLIZ Library: Look no further, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 47, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritime transport, shipping and ports, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 47-67, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 47-68, meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Dredging and dumping, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 69-77, meer
 • Martens, C.; Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Van Hoey, G.; Devriese, L. (2018). Baggeren en storten, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 69-78, meer
 • Martín-Míguez, B.; McMeel, O.; Calewaert, J.-B.; Oset Garcia, P.; Souza Dias, F.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). EMODnet: your gateway to marine data in Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 48, meer
 • McMeel, O.; Calewaert, J.-B. (2018). Maritime sensor technologies for the European market: research, development and implementation. Good practice guide. Columbus Project: [s.l.]. 33 pp., meer
 • Mees, J. (2018). A Marine Robotics Center in Oostende by Flanders Marine Institute (VLIZ). Pogo Newsletter 31: 3, meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2017. VLIZ Jaarverslag voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Annual Report 2017. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-53-5. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarboek 2017. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-52-8. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Dauwe, S.; Pirlet, H.; Devriese, L.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2018). Expert Guide Marine Research 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920435-7-3. 164 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Dauwe, S.; Pirlet, H.; Devriese, L.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2018). Expertisegids Marien Onderzoek 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920435-6-6. 164 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 158 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 142 + ix pp., meer
 • Mertens, T.; Mees, J. (2018). Vacancies @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 7, meer
 • Missiaen, T.; Marte, R.; Versteeg, W. (2018). Drowned but not forgotten - the search for the old Ostend, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 101, meer
 • Mortelmans, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). From sample to library: The ZooSCAN pathway unraveled, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 50, meer
 • Nohe, A; Goffin, A.; Tyberghein, L; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2018). The impact of decades of human-induced environmental change on phytoplankton communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 23, meer
 • Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2018). The impact of decades of environmental change on phytoplankton communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 54, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Maritime and coastal heritage, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 155-167, meer
 • Pieters, M.; Van Dijck, M.; Missiaen, T.; Van Haelst, S.; Pirlet, H.; Devriese, L. (2018). Maritiem en kustgebonden erfgoed, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 155-168, meer
 • Pieters, M.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Missiaen, T.; Van Haelst, S. (2018). Belgium - finds from trawl fishing, dredging and beach walking, in: Fischer, A. et al. (Ed.) Oceans of archaeology. pp. 89-93, meer
 • Pirlet, H.; Mees, J.; Dauwe, S.; Janssen, C.; Lescrauwaet, A.-K.; Mertens, T.; Verreet, G. (2018). Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-0-3. 47 pp., meer
 • Pirlet, H.; Mees, J.; Dauwe, S.; Janssen, C.; Lescrauwaet, A.-K.; Mertens, T.; Verreet, G. (2018). Indicator Report Marine Research and Innovation 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920435-9-7. 46 pp., meer
 • Pirlet, R.; Lescrauwaet, A.-K. (2018). Zeegevoel: Vissen in het Verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 24, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Schelde-estuarium, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 221-230, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Scheldt Estuary, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 219-228, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Visserij, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 115-130, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Fisheries, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 115-129, meer
 • Puillat, I.; Artigas, L.F.; Creach, V.; Debusschere, E.; Rijkeboer, M.; Marrec, P.; Thyssen, M.; Karlson, B. (2018). JERICO-RI: Progress toward an automated detection of phytoplankton in Europe coastal areas, in: 4th Geo Blue Planet Symposium, July 4-6, 2018, Toulouse, France: Abstracts. , meer
 • Rappé, K. (2018). Goed doel: Toponderzoek gesteund, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 24, meer
 • Rappé, K. (2018). Goed doel: Reisbeurzen voor beloftevolle mariene onderzoekers uit het Zuiden, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 25, meer
 • Rappé, K.; Mertens, T.; Mees, J. (2018). VLIZ Philanthropy: The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 51, meer
 • Reubens, J.; Afonso, P.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). The European Tracking Network: connecting biotelemetry users in Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 87, meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I. (2018). Mysterieuze vistrek: Hoe technologie een tipje van de sluier licht, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 14-17, meer
 • Rondelez, J.; Pirlet, H. (2018). Synthese van het wetenschappelijk onderzoek in de context van Vlaamse Baaien – Met de Belgische Oostkust als focusgebied. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_001. Versie 2.0. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 9789492043542. VI, 30 pp., meer
 • Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaran, D.; Dogliotti, A.; Shen, F.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Beck, M. (2018). WATERHYPERNET: a network of hyperspectral radiometers for multi-satellite water reflectance validation. RBINS-OD Nature: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Salas, R.; Deneudt, K.; Lens, L.; Stienen, E.W.M.; Baert, J.; Kavelaars, M.M.; Shamoun-Baranes, J.; Müller, W. (2018). Time investment and territorial behaviour of lesser black-backed gulls (Larus fuscus) during the pre-laying period, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 88, meer
 • Seys, J. (2018). Educatie: De ‘Zeeplaneet’ in kaart, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 23, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B. (2018). VLIZ information stand and social media, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 52, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2018). Zeekrant 2018: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE januari 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE februari 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE maart 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE april 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE mei 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE juni 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE juli 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE augustus 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE september 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE oktober 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE november 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE december 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Souza Dias, F.; Oset Garcia, P.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). MarineRegions.org - a world reference for Maritime Boundaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 62, meer
 • T'Jampens, M.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T. (2018). Adding an event-based scheduling interface to a Research Vessel’s data acquisition system, in: INMARTECH 2018 Symposium, 16-18 October 2018, North Falmouth, MA, USA. , meer
 • Tyberghein, L.; Bouchti, Z.; Dewitte, E.; Knockaert, C.; Waumans, F.; Hernandez, F. (2018). ScheldeMonitor, the online data and information hub for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 53, meer
 • Van Acker, E.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Do marine aerosols improve human health?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 133, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Huysman, S.; Vandegehuchte, M.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Human exposure to algal toxins via sea spray aerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 155, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Landbouw, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 143-154, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Demuynck, E.; De Waegemaeker, J.; Vanderheiden, S.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Agriculture, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 143-153, meer
 • Van der Knaap, I.; Reubens, J.; Winter, W.; Hubert, J.; Campbell, J.; Slabbekoorn, H. (2018). Tracking wild cod in a wild ocean: investigating the effects of man-made sound on Atlantic cod (Gadus morhua), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 59, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Sand and gravel extraction, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 79-89, meer
 • Van Lancker, V.; Vandenreyken, H.; Lauwaert, B.; De Backer, A.; Devriese, L. (2018). Zand- en grindwinning, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 79-90, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Kint, L.; Terseleer, N.; Hademenos, V.; Missiaen, T.; De Mol, R.; De Tré, G.; Van Heteren, S.v.H.; Stafleu, J.; Degrendele, K.; Roche, M. (2018). Transnational Belgian-Dutch geological knowledge base on marine aggregates. From 3D voxel modelling to 4D cross-border environmental assessments, in: RFG2018: Resources for Future Generations. International conference on energy, minerals, water and the earth, June 16-21 2018, Vancouver, BC, Canada. , meer
 • Vandaele, D.; Gilté, M.; Billiet, L.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Tourism and recreation, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 185-193, meer
 • Vandaele, D.; Gilté, M.; Billiet, L.; Dauwe, S.; Pirlet, H. (2018). Toerisme en recreatie, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 185-194, meer
 • Vandegehuchte, M.; Vandepitte, L.; Hablützel, P.I.; De Rijcke, M.; Seys, J.; Dekeyzer, S.; Mortelmans, J.; Everaert, G.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). BeRMS 2020 – Innovative census of Belgian marine biodiversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 63, meer
 • Vandegehuchte, M.; De Rijcke, M.; Everaert, G.; Missiaen, T.; Hablützel, P.; Mees, J. (2018). VLIZ Research Framework. VLIZ Special Publication, 80. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. 68 pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; Mees, J. (2018). The VLIZ Research Framework, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 3, meer
 • Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Lanssens, T.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Hernandez, F. (2018). World Register of Marine Species, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 54, meer
 • Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Lanssens, T.; Dekeyzer, S.; Verfaille, K.; Hernandez, F. (2018). The World Register of Marine Species – a decade of taxonomy and experience, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 95, meer
 • Vandorpe, T.; Cattrijsse, A.; De Rijcke, M.; Versteeg, W. (2018). Marine Robotics @ VLIZ, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 55, meer
 • Vansteenwegen, D. (2018). PANTR: an autonomous solar tracking hyperspectral sensor platform (presentation and demo), in: FRM4SOC workshop: Fiducial Reference Measurement Network for Satellite Ocean Colour, 4-5 October 2018, NPL, Teddington, London, UK. , meer
 • Vansteenwegen, D. (2018). An autonomous solar tracking measurement platform for offshore use, in: INMARTECH 2018 Symposium, 16-18 October 2018, North Falmouth, MA, USA. , meer
 • Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Devriese, L.I.; Polet, H.; Decostere, A; Chiers, K. (2018). Development of an innovative two-chamber skin explant model for marine fish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 30, meer
 • Vercauteren, M.; Decostere, A.; Chiers, K.; Devriese, L; De Smet, B; Fockedey, N.; Maes, P.; Seys, J. (2018). Platvisziekten. Public outreach website. VLIZ Communication Award. UGent/VLIZ: Oostende. , meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Marien Beleid - Marien Beleid en Wetgeving 2018. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-6-5. 126 pp., meer
 • Verleye, T.; van Winsen, F. (2018). Recreatieve zeevisserij in België [PPT]. VLIZ/ILVO: Oostende. 24 pp., meer
 • Verleye, T.J.; De Raedemaecker, F.; Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Pirlet, H. (2018). Alien Species in Belgian marine waters: an information platform and checklist for science and policy support, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 64, meer
 • Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Marine Policy - Marine Policy and Legislation 2018. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920436-7-2. 126 pp., meer
 • Verstraeten, T.; Deneudt, K.; Dekeyzer, S.; Vanreusel, A. (2018). ASSEMBLE-Plus: promoting access to the EMBRC marine stations and laboratories, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 64, meer
 • Verwaest, T.; Thoon, D.; Mertens, T.; Monbaliu, J.; Van Besien, P.; Mostaert, F.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Safety against flooding, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. pp. 195-207, meer
 • Verwaest, T.; Thoon, D.; Mertens, T.; Monbaliu, J.; Van Besien, P.; Mostaert, F.; Devriese, L.; Pirlet, H. (2018). Veiligheid tegen overstromingen, in: Devriese, L. et al. (Ed.) Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 195-208, meer
 • VLIZ (2018). Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • VLIZ (2018). Noordzeemysteries: van mammoet tot onderwaterrobot. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • VLIZ (2018). WOII-vliegtuigvondsten in de Noordzee naar aanleiding van project Nemo Link. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • VLIZ (2018). VLIZ Science Symposium on Belgian marine biodiversity, Wednesday, 23 May 2018 Oostende, Belgium. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • VLIZ (2018). WOII-vliegtuigvondsten in de Noordzee. Persvoorstelling. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp., meer
 • VLIZ (2018). Expeditie met onderzoeksschip Belgica naar de Brown Bank. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ (2018). Unieke expo ‘1914-18 – De Slag om de Noordzee’ opent zijn deuren. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ (2018). Vijftig keer meer microplastics in de oceaan tegen eind deze eeuw. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ (2018). Zeebaars proefkonijn voor innovatief zenderonderzoek. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 pp., meer
 • VLIZ (2018). Meer dan 30.000 schelpen geïdentificeerd op eerste Grote Schelpenteldag! Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp., meer
 • VLIZ (2018). Burgerwetenschappers onderzoeken schelpen aan de Vlaamse kust. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp., meer
 • VLIZ (2018). Voorbije tien jaar wereldwijd meer dan 20.000 nieuwe zeedieren en –planten ontdekt. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ; ILVO (2018). Tweeduizend recreatieve zeevissers goed voor 1% van de totale visvangst. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Oostende. 3 pp., meer
 • Volckaert, F.; Hillen, J.; Hablützel, P.; Maes, G.; Herten, K.; Chaturvedi, A.; Ogden, R.; Taylor, M.; Maroso, F.; Verheyden, D.; Cambiè, G.; Gkagkavouzis, K.; Triantafyllidis, A.; De Innocentiis, S.; Coscia, I. (2018). Seascape-mediated patterns and processes of population differentiation in European seabass, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 98, meer
 • Westmeijer, G.; Everaert, G.; Pirlet, H.; De Clerck, O.; Vandegehuchte, M. (2018). Habitat suitability modelling of macroalgae with a mechanistic approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 31, meer
 • (2017). Planeet Zee lespakket: Ecosysteemdiensten Oceaan. Online lespakket. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 modules (pdf) pp., meer
 • (2017). ROV Genesis: Revealing mysteries of the deep. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2017). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2016. VLIZ Jaarverslag voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • (2017). Status Bestanden Belgische Visserij 2017. Status Bestanden Belgische Visserij, 2017. VLIZ/ILVO: Oostende. 60 kaarten pp., meer
 • (2017). De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2017). Chapter 4. In search of relevant predictors for marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 61-96, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2017). sdmpredictors: an R package for species distribution modelling predictor datasets, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 49-60, meer
 • Bosch, S.; De Clerck, O.; Mineur, F. (2017). Spatio-temporal patterns of introduced seaweeds in European waters, a critical review, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 97-118, meer
 • Bosch, S.; Giron, E.G.; Martínez, B.; De Clerck, O. (2017). Modelling the past, present and future distributions of invasive seaweeds in Europe, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 147-178, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Copejans, E. (2017). Educatie: 'Crab Watchers' gezocht, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 23, meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2017). Zeekrant 2017: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Costello, M.J.; Basher, Z.; McLeod, L.; Asaad, I.; Claus, S.; Vandepitte, L.; Yasuhara, M.; Gislason, H.; Edwards, M.; Appeltans, W.; Enevoldsen, H.; Edgar, G.J.; Miloslavich, P.; De Monte, S.; Pinto, I.S.; Obura, D.; Bates, A.E. (2017). Methods for the study of marine biodiversity, in: Walters, M. et al. (Ed.) The GEO handbook on biodiversity observation networks. pp. 129-163. hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-27288-7_6, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Swim bladder barotrauma in Atlantic cod when in situ exposed to pile driving, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 25-37, meer
 • De Backer, A.; Debusschere, E.; Ranson, J.; Hostens, K. (2017). Extremely loud and incredibly close: in situ exposure of Atlantic cod to pile driving, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 16, meer
 • De Blok, R.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2017). Phaeocystis blooms in the Belgian coastal zone - Routine phytoplankton monitoring with the Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 17, meer
 • De Moor, W.; De Raedemaecker, F.; Redd, T. (2017). New CSA Oceans 2 section on JPI Oceans website. WP 5 – Deliverable 5.1. European Commission: Brussels. 5 pp., meer
 • De Moor, W.; De Raedemaecker, F.; Redd, T. (2017). Writing and style guidelines CSA Oceans 2. WP 5 – Deliverable 5.2. European Commission: Brussels. 10 pp., meer
 • De Moor, W.; Redd, T.; De Raedemaecker, F. (2017). Proposal for an Information Management System. WP 5 – Deliverable 5.4. European Commission: Brussels. 16 pp., meer
 • De Rijcke, M.; Van Acker, E.; Janssen, C.; Vandegehuchte, M. (2017). Sea spray aerosols, a new wind in coastal monitoring. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • Debusschere, E. (2017). On the effects of high intensity impulsive sound on young European sea bass Dicentrarchus labrax, with special attention to pile driving during offshore wind farm construction, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 120-123, meer
 • Debusschere, E.; De Coensel, B.; Haelters, J. (2017). Hoe lawaaierig is de oceaan?, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 14-18, meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Colson, L.; Courtens, W.; De Backer, A.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Moens, T.; Norro, A.; Reubens, J.; Ranson, J.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2017). Executive summary: A continued move towards integration and quantification, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 7-11, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Goffin, A.; Claus, S.; Hernandez, F. (2017). The LifeWatch infrastructure (demo through poster series), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 26, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T.; Vanstappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2017). EMBRC.be - The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 28, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2017). Zeewoorden: Breeveertien; Tolmzand, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 27-29, meer
 • Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Janssen, C. (2017). Zeevruchten: Microplastics op je bord?, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 20, meer
 • Devriese, L.; Janssen, C. (2017). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2017_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-34-4. 26 pp., meer
 • Fockedey, N.; Lamour, L.; Vallet, E. (Ed.) (2017). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2017. Ethic Ocean: Paris. ISBN 979-10-699-0840-6. 188 pp., meer
 • Garcia-Soto, C.; Van der Meeren, G.I.; Busch, J.A.; Delany, J.; Domegan, C.; Dubsky, K.; Fauville, G.; Gorsky, G.; von Juterzenka, K.; Malfatti, F.; Mannaerts, G.; McHugh, P.; Monestiez, P.; Seys, J.; Węsławski, J.M.; Zielinski, O.; French, V.A.; Kellett, P.; McDonough, N. (2017). Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research. European Marine Board Position Paper, 23. European Marine Board: Ostend. ISBN 978-94-92043-30-6. 109 pp., meer
 • Gerovasileiou, V.; Martínez, A.; Baas Becking, L.M.G.; Muricy, G.; Alvarez, F.; Boxshall, G.A.; Humphreys, W.F.; Jaume, D.; van Hengstum, P.J.; Yamasaki, H.; Boury-Esnault, N.; Perez, T.; Voultsiadou, E.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Bailly, N.; Iliffe, T.M. (2017). World Register of marine Cave Species (WoRCS): a tool for evaluating sponge diversity in marine caves and anchialine systems of the world, in: Picton, B. et al. (Ed.) 10th World Sponge Conference, NUI Galway 23-30 June 2017: Book of Abstracts. pp. 215, meer
 • Gorick, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ) (2017). 500 Years of Ocean Change. Produced in cooperation with the Oceans Past Initiative, Oceans Past Platform and ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries WGHIST. 'Sea Change' Ocean Literacy Project: [s.l.]. 1 sheet pp., meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Detection and degradation of environmental DNA (eDNA) in the marine environment: a lab and field approach using plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 39, meer
 • Lackschewitz, K.; Naudts, L.; Cattrijsse, A.; Dañobeitia, J.J.; Fitzgerald, A.; Flinkman, J.; Koning, E.; Magnifico, G.; Mazauric, V.; Nieuwejaar, P.W.; Quédec, O.; Lisbjerg, D. (2017). The ERVO Group: A key player for the coordination and integration of the European Research Fleet. poster presented at the 2nd JPI Oceans Conference, 26 October 2017, Lisbon. European Research Vessels Operators (ERVO): Europe. 1 poster pp., meer
 • Lagerveld, S.; Gerla, D.; van der Wal, J.T.; de Vries, P.; Brabant, R.; Stienen, E.; Deneudt, K.; Manshanden, J.; Scholl, M. (2017). Spatial and temporal occurrence of bats in the southern North Sea area. IMARES Wageningen Report, C090/17. Wageningen Marine Research (University & Research centre): Den Helder. 52 pp., meer
 • McMeel, O.; Pirlet, H.; Calewaert, J.-B. (2017). Use and sharing of marine observations and data by industry. Good practice guide. [S.n.]: Oostende. 17 pp., meer
 • Mees, J. (2017). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. iii, meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZ Jaarboek 2016. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-32-0. 40 (+ 54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2017). VLIZ Annual Report 2016. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-337. 35 (+54) pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2017). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ix, 129 pp., meer
 • Mertens, T. (2017). Goed Doel: Duurzame kledij voor een goed zeedoel, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 26, meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. (Ed.) Under the sea: Archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Toorman, E.; Troch, P.; Verwaest, T.; De Hauwere, N.; Van den Eynde, D. (2017). Status CREST onderzoek: beleidsinformerend mid term rapport. KULeuven/VLIZ: België. 19 pp., meer
 • Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2017). Studying plankton diversity in the Belgian Continental Zone: research opportunities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 61, meer
 • Oset Garcia, P.; Souza Dias, F.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). A new version of the Maritime Boundaries Geodatabase, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 71, meer
 • Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie Universiteit Gent (AUGent). Finale versie 11/04/2017. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 31 pp., meer
 • Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie KU Leuven. Finale versie 2017. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Pirlet, H.; Bouchti, Z.; Lust, H.; Dauwe, S.; Rondelez, J. (2017). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2017_002. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-9204-349-8. 59 pp., meer
 • Rappé, K. (Ed.) (2017). ROV Genesis, the underwater robot of Flanders Marine Institute. Animatiefilm (English spoken; stem: Emily Steel). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 01:28 min. pp., meer
 • Rappé, K.; Verhelst, P. (Ed.) (2017). Tagging research on eel in Belgium. Animated movie. Production Lifewatch Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 2:47 min. pp., meer
 • Rappé, K.; Verhelst, P. (Ed.) (2017). Zenderonderzoek bij paling in België. Animatiefilm. Productie Lifewatch Belgium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3:03 min. pp., meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; Pauwels, I.; Van Hoey, S.; Deneudt, K.; Desmet, P.; Hernandez, F. (2017). The acoustic receiver network: a sea of opportunities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 75, meer
 • Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaron, D.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Shen, F. (2017). WATERHYPERNET – A network of hyperspectral radiometers for multisatellite water reflectance validation, in: HIGHROC Science Conference: How to exploit the large variety of ocean colour space borne data to provide a high spatio-temporal monitoring of coastal ocean? 7-9 November 2017, Brussels. pp. 35, meer
 • Rumes, B.; Debusschere, E.; Reubens, J.; Norro, A.; Deneudt, K. (2017). The influence of pile driving noise on harbour porpoises, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 77, meer
 • Rumes, B.; Debusschere, E.; Reubens, J.; Norro, A.; Haelters, J.; Deneudt, K.; Degraer, S. (2017). Determining the spatial and temporal extent of the influence of pile driving sound on harbour porpoises , in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 129-141, meer
 • Rumes, B.; Debusschere, E.; Reubens, J.; Norro, A.; Deneudt, K. (2017). The influence of pile driving noise on harbour porpoises. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. KBIN - OD Natuur/Flanders Marine Institute: Brussel, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE augustus 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE september 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE oktober 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE november 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE januari 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE februari 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE maart 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE april 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE mei 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE juni 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2017). VLIZINE december 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE juli 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Souza Dias, F.; Claus, S.; Pirlet, H.; McMeel, O.; Calewaert, J.-B. (2017). We want YOU to join the EMODnet/IMEC Open Data Competition!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 80, meer
 • Steevens, I.; Desnerck, R.; Haspeslagh, J. (2017). Zeegevoel: De Oostendse vistrap, een begrip, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 24-25, meer
 • Sterken, M.; Zwartjes, L.; Huisman, A.; Montgomery, L.; Bourgois, J.; Seys, J. (2017). Sea Change: The European Beach Hazards Platform. Public outreach website. SeaChange project, EU Horizon 2020 grant n° 652644: Belgium. , meer
 • Stienen, E.; Desmet, P.; Hernandez, F.; Lens, L.; Müller, W. (2017). GPS tracking network of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 81, meer
 • T'Jampens, R.; Hernandez, F.; Vandecasteele, F.; Verstockt, S. (2017). Automatic monitoring of birds in marine video content, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 83, meer
 • Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2017). Plankton biodiversity in the Belgian part of the North Sea, in: Ramšak, A. et al. (Ed.) 52nd European Marine Biology Symposium, 25-29 September 2017, Piran, Slovenia: Abstract Book. pp. 59, meer
 • Vandepitte, L. (2017). Meiobenthic groups within the World Register of Marine Species. Psammonalia 168: 12-17, meer
 • Vandepitte, L.; Bosch, S.; Tyberghein, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; De Clerck, O.; Mees, J. (2017). Fishing for data and sorting the catch: assessing the data quality, completeness and fitness for use of data in marine biogeographic databases, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 25-48, meer
 • Vandepitte, L.; Dekeyzer, S.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Vranken, S.; De Pooter, D.; Waumans, F.; Claus, S.; Verfaille, K.; Hernandez, F. (2017). The Lifewatch Taxonomic Backbone: how can it help you with your research and how can you help to make it more complete?, in: Ramšak, A. et al. (Ed.) 52nd European Marine Biology Symposium, 25-29 September 2017, Piran, Slovenia: Abstract Book. pp. 191, meer
 • Vanderhoeven, S.; Adriaens, T.; Desmet, P.; Strubbe, D.; Backeljau, T.; Barbier, Y.; Brosens, D.; Cigar, J.; Coupremanne, M.; De Troch, R.; Eggermont, H.; Heughebaert, A.; Hostens, K.; Huybrechts, P.; Jacquemart, A.-L.; Lens, L.; Monty, A.; Paquet, J.-Y.; Prévot, C.; Robertson, T.; Termonia, P.; Van De Kerchove, R.; Van Hoey, G.; Van Schaeybroeck, B.; Vercayie, D.; Verleye, T.J.; Welby, S.; Groom, Q.J. (2017). Tracking Invasive Alien Species (TrIAS): building a data-driven framework to inform policy. Research Ideas and Outcomes 3: e13414. https://hdl.handle.net/10.3897/rio.3.e13414, meer
 • Vansteenwegen, D.; Ruddick, K.; Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Van der Zande, D. (2017). Development of a standalone solar tracking hyperspectral sensor platform. Poster presented at the HIGHROC Science Conference, 7 -9 November 2017, Brussels. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Royal Belgian Institute of Natural Sciences (KBIN): Oostende, Brussel. 1 poster pp., meer
 • VLIZ (2017). Uniek fossielenkerkhof ontdekt voor Belgische kust. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp., meer
 • VLIZ (2017). Conceptnota: Strategisch plan Beleidsadvies Blauwe Economie. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 22 pp., meer
 • Vranken, S.; Bosch, S.; Peña, V.; Leliaert, F.; Mineur, F.; De Clerck, O. (2017). A risk assessment of aquarium trade introductions of seaweed in European waters, in: Bosch, S. Marine species distributions: from data to predictive models. pp. 119-146, meer
 • (2016). Status Bestanden Belgische Visserij 2016. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 58 kaarten pp., meer
 • (2016). De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • (2016). De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • (2016). De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Artigas, L.F.; Louchart, A.; Budria, A.; Duflos, M.; Rombouts, I.; Aubert, A.; McQuatters-Gollop, A.; Ostle, C.; de Blok, R.; Créach, V.; Lefèbvre, A.; Lizon, F.; Rijkeboer, M.; Tyberghein, L.; Thyssen, M.; Waquet, G.; veen, A. (2016). On the use of automated approaches for addressing pelagic habitats indicators for the Marine Framework Directive (MSFD), in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 88, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; Vranken, S.; De Clerck, O. (2016). Selecting relevant predictors for presence-only species distribution modelling. A case study from the marine environment. UGent, Phycology/VLIZ: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Bosch, S.; Vranken, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). A marine species benchmark dataset for ecological modelling. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Phycology Research Group, Ghent University/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Gent. 1 poster pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). A marine species benchmark dataset for ecological modelling, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 21, meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2016). Selecting relevant predictors for presence-only species distribution modelling. A case study from the marine environment missing documented absences and uncertain distributions, in: ISEC: International Statistical Ecology Conference 2016, June 28 - July 1, 2016, Seattle, Washington - USA: Book of Abstracts. pp. 62, meer
 • Cattrijsse, D.; Rappé, K.; Gkritzalis, T.; T’Jampens, M.; Versteeg, W.; Vandewoude, D. (2016). VLIZ Research Infrastructure, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 26, meer
 • Copejans, E. (2016). Educatie & de zee: Labo ballastwater steriliseren, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 21, meer
 • Copejans, E.; Rappé, K. (Ed.) (2016). Zeekrant 2016: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2016. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • De Blok, R.; Nohe, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Mortelmans, J.; Gkritzalis, T.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2016). HPLC-pigment fingerprinting for long-term monitoring of coastal phytoplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 34, meer
 • De Hauwere, N.; Claus, S.; Souza Dias, F.; Oset Garcia, P.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2016). Using Marine Regions in communication, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 52, meer
 • De Hauwere, N.; Pirlet, H. (2016). HisGISKust, historische kaarten van de kustzone. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2016: 109-114, meer
 • De Tender, C.; Devriese, L.; Maes, S.; Vanhalst, K.; De Bock, T.; Vangeyte, J.; Cattrijsse, A.; Robbens, J.; Dawyndt, P. (2016). Food for bacteria: a plastic exposure trial at sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 42, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Goffin, A.; Claus, S.; Hernandez, F. (2016). The LifeWatch infrastructure (demo through poster series), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 43, meer
 • Deneudt, K.; Reubens, J.; Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Dekeyzer, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2016). Building an innovative and multidisciplinary marine biodiversity observatory for Lifewatch, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 67, meer
 • Deneudt, K.; Maes, P.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2016). Building an online and interactive scientific data explorer for LifeWatch observatory data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 47, meer
 • Deprez, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Tkint, T. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 49, meer
 • Deprez, T.; Artois, T.; Bossier, P.; Cattrijsse, A.; Chiers, K.; De Clerck, O.; Decostere, A.; Deneudt, K.; De Troch, M.; Hernandez, F.; Mascart, T.; Moens, T.; Plovie, A.; tkint, T.; Van Stappen, G.; Verstraeten, T.; Willems, A.; Vanreusel, A. (2016). EMBRC.be – The Belgian node of the European Marine Biological Resource Centre, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 129, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2016). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Walvis/Balein; Spanjaardbank, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 24-25, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2016). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen: Calais; Strandhoofd, golfbreker & Vlaamse synoniemen, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 24-26, meer
 • Faulwetter, S.; Pafilis, E.; Fanini, L.; Bailly, N.; Agosti, D.; Arvanitidis, C.; Boicenco, L.; Capatano, T.; Claus, S.; Dekeyzer, S.; Georgiev, T.; Legaki, A.; Mavraki, D.; Oulas, A.; Papastefanou, G.; Penev, L.; Sautter, G.; Schigel, D.; Senderov, V.; Teaca, A.; Tsompanou, M. (2016). EMODnet Workshop on mechanisms and guidelines to mobilise historical data into biogeographic databases. Research Ideas and Outcomes 2: e9774. https://hdl.handle.net/10.3897/rio.2.e9774, meer
 • Fockedey, N. (2016). De vruchten van de zee: Er zijn garnalen en garnalen..., in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 17, meer
 • Fockedey, N. (2016). De vruchten van de zee: Vispakketten, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 17, meer
 • Fockedey, N.; Lamour, L.; Levieil, C.; Vallet, E. (Ed.) (2016). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2016. SeaWeb Europe: Paris. 182 pp., meer
 • Fockedey, N.; Polet, H.; Lamour, L.; Vallet, E. (Ed.) (2016). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2016. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-9-0. 182 pp., meer
 • Gerovasileiou, V.; Martínez, A.; Álvarez, F.; Boxshall, G.; Humphreys, W.F.; Jaume, D.; Becking, L.E.; Muricy, G.; van Hengstum, P.J.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Bailly, N.; Iliffe, T.M. (2016). World Register of marine Cave Species (WoRCS): a new Thematic Species Database for marine and anchialine cave biodiversity. Research Ideas and Outcomes 2: e10451. https://hdl.handle.net/10.3897/rio.2.e10451, meer
 • Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; T'Jampens, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Flanders Marine Institute (VLIZ) & ICOS: Research Infrastructure network in the Belgian waters... & Beyond, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 53, meer
 • Goffin, A.; Knockaert, C.; Dewitte, E. (2016). Marine data archeology: a heritage for future science, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 55, meer
 • Goffin, A.; De Pooter, D.; Deneudt, K. (2016). Using VLIZ online DOI data publication service to publish research data as a citable and traceable dataset, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 54, meer
 • Haspeslagh, J. (2016). Wonderbaarlijke vangst uit 1781 terug opgehaald, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 72-74, meer
 • Hurst, D.; Børresen, T.; Almesjö, L.; De Raedemaecker, F.; Bergseth, S. (2016). Marine biotechnology strategic research and innovation Roadmap: Insights to the future direction of European marine biotechnology. Marine Biotechnology ERA-NET: Oostende. ISBN 978-94-920-43-27-6. 46 pp., meer
 • Kociolek, J.P.; Sabbe, K.; Vandepitte, L.; Decock, W.; Vanhoorne, B. (2016). Catalogue of diatom names resurrected: DiatomBase will be the new authority resource for diatom names and more, in: Pienitz, R. et al. (Ed.) IDS 2016: 24th International Diatom Symposium, Quebec, Canada, 21-26 August 2016: Program & Abstracts. pp. 100, meer
 • Kromkamp, J.C.; Gkritzalis, T.; de Blok, R.; Philippart, C.J.M. (2016). A new innovative way for semi-automated measurements of phytoplankton primary production, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 75, meer
 • Lagring, R.; Adam, M.; Goffin, A.; Stojanov, Y.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T. (2016). The implementation of a data management plan to uplift historical data: long-term change detection in the Belgian Continental Shelf, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 100, meer
 • Lagring, R.; Goffin, A.; Stojanov, Y.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T. (2016). The implementation of a data management plan to uplift historical data: long-term change detection in the Belgian Continental Shelf. Poster presented at IMDIS 2016 International Conference on Marine Data and Information Systems, 11-13 October 2016, Gdansk, Poland. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment, Belgian Marine Data Centre (BMDC)/Flanders Marine Institute: Brussel, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2016). Belgium, in: Pauly, D. et al. (Ed.) Global atlas of marine fisheries: a critical appraisal of catches and ecosystem impacts. pp. 202, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vanhaecke, D.; Viddi, F. (2016). De zee als goed doel! Bescherming van unieke mariene soorten en hun leefgebieden in het zuiden van Chili, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 23, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Pirlet, R.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Segers, Y.; Steevens, I.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2016). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920432-6-9. 128 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J. (2016). De Belgische zeevisserij sinds 1830, in: Steevens, I. et al. Onze vissers: Het DNA van het zilte leven . pp. 14-109, meer
 • Lust, H.; Bouchti, Z. (2016). The Open Marine Archive (OMA): One of the largest of its kind, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 91, meer
 • McMeel, O.; Martín-Míguez, B.; Souza Dias, F.; Calewaert, J.-B. (2016). From marine observations to user applications: The role of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet) in marine knowledge transfer, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 54, meer
 • Mees, J. (2016). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. iii, meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Annual Report 2015. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-23-8. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Jaarboek 2015. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-22-1. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak, in: Samyn, R. et al. (Ed.) Een terugblik in perspectief. 20 jaar Gebiedsgerichte werking in West-Vlaanderen. pp. 57-70, meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2016). Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 165 pp., meer
 • Meire, P. (Ed.) (2016). Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77. University of Antwerp (UA)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Antwerp. 98 pp., meer
 • Missiaen, T.; Derudder, T.; Rabaut, M.; Van Haelst, S.; Pieters, M.; Lettany, R.; Pirlet, H.; Maes, F. (2016). Erfgoed in zee: wat moet ik ermee? Richtlijnen voor de gebruikers van de Noordzee met betrekking tot het cultureel erfgoed onder water. SeArch: Gent. 32 pp., meer
 • Missiaen, T.; Versteeg, W. (2016). Innovative acoustic technique for 3D prospection of intertidal areas, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 103, meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Desmit, X.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970-2010) from the Belgian North Sea reveal shifts in seasonal dynamics and community composition, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 52, meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970- 2010) from the Belgian North Sea reveal shifts in community composition and seasonal dynamics. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Nohe, A.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2016). Long-term phytoplankton monitoring data (1970-2015) from the Belgian North Sea reveal shifts in community composition and seasonal dynamics, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 83, meer
 • Oset Garcia, P.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Souza Dias, F.; Hernandez, F.; Mees, J. (2016). MarineRegions.org: a standard list of marine georeferenced place names and areas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 86, meer
 • Pirlet, H. (2016). De kustbarometer: De indicator: Historische kaarten kustzone - HisGISKUST, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 19, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2016). Catalogue ‘Marine Research Infrastructure’ – Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 91, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2016). The Compendium for Coast and Sea – Bringing the marine science-policy interface into practice, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 57-58, meer
 • Pirlet, H.; De Hauwere, N. (2016). Historical maps of the coastal zone of the North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 80, meer
 • Pirlet, R. (2016). Een blik op de Belgische oesterkweek: het verhaal van de ‘Ostendaises’, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76: pp. 52-61, meer
 • Pirlet, R.; Rappé, K.; Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Historiek van de mariene wetenschappen in Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 leaf pp., meer
 • Poirriez, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, R.; Coulon, J. (2016). Les navires et les marins belges engagés dans les opérations d'évacuation de mai et juin 1940. Published by the author(s): [s.l.]. 128 pp., meer
 • Radujkovic, D. (2016). Contribution to finalizing the World Register of Marine Species (WoRMS). Conservation internship report. Universiteit Antwerpen/VLIZ: Antwerpen, Oostende. 11 pp., meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2016). Acoustic receiver network - the need for range testing, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 81, meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.V.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2016). Lifewatch acoustic receiver network: setup of a PostgreSQL database, web interface and collaborative environment to cope with big data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 93, meer
 • Reubens, J.; Copejans, E. (2016). Educatie & de zee: 'Finding Nemo', visje waar ga je heen, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 21, meer
 • Roelofs, M.; Acott, T.; Urquhart, J. (2016). Mapping the socio-economic and cultural importance of inshore fisheries, in: Brownlie, K. et al. (Ed.) Second Mares Conference: Marine Ecosystems Health and Conservation, February 1st - 5th 2016, Olhão, Portugal: Abstract book. pp. 114, meer
 • Seys, J. (2016). Preface, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. iii, meer
 • Seys, J. (2016). Stel je zeevraag: Zijn schelpdieren schaaldieren?, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 18, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE december 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE november 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE oktober 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE september 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE augustus 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE juli 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE juni 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE mei 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE april 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE maart 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE februari 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2016). VLIZINE januari 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Santoro, F. (Ed.) (2016). CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78. Flanders Marine Institute (VLIZ)/IOC-UNESCO/European Marine Board Communications Panel (EMBCP): Oostende. viii, 106 pp., meer
 • Stel, J.; Pirlet, H. (2016). De “super El Nino” 2015-2016, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 10-14, meer
 • Sterken, M.; Van Medegael, L.; Copejans, E.; Seys, J. (2016). Ocean EDGE: The European Database of Good Examples in ocean education and outreach, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 101, meer
 • Sterken, M.; Van Medegael, L.; Copejans, E.; Seys, J. (2016). Gathering ideas for sea change, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 105, meer
 • Trachet, J.; Van den Berghe, M.; Maes, P.; Seys, J. (2016). Zwinproject: Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens. Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat. Public outreach website. VLIZ Communication Award. UGent/VLIZ: Oostende. , meer
 • Tyberghein, L.; Claus, S.; Herman, P.M.; Beauchard, O.; Beckers, J.-M.; Hernandez, F. (2016). EMODnet gridded abundance products: a tool to facilitate ecosystem assessments, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 109, meer
 • van Winsen, F.; Verleye, T.; Vanderperren, E.; Torreele, E.; Derudder, N.; Verlé, K.; Polet, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België. ILVO Mededeling, 206. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Merelbeke. 138 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). "A wind of change" in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 140, meer
 • Vandendriessche, S.; Persoon, K.; Torreele, E.; Reubens, J.; Hostens, K. (2016). “A wind of change” in recreational fisheries? Recreational fishermen and wind farms: current use and perception, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 51-59, meer
 • Vandepitte, L.; Dekeyzer, S.; Claus, S.; Decock, W.; Vranken, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2016). EMODnet Biology: allowing easy coupling and visualisation of indicator species and their documented distribution, in: 51st European Marine Biology Symposium, Rhodes, 26-30 September 2016: Oral Presentations. pp. 28, meer
 • Vanhaecke, D.; Wambiji, N.W.; Wakwabi, E.W.; Kimani, E.K.; Magori, C.M.; Mees, J. (2016). Kenyan RV Mtafiti, at your service!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 127, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T.; Seys, J.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2016). VLIZ-philanthropy: the sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 128, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T. (2016). De zee als goed doel! Een duwtje in de rug van zeeonderzoekers, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 23, meer
 • Vansteenbrugge, L.; Kerckhof, F.; Vandendriessche, S.; Montgomery, L. (2016). Kwallenkwesties, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 2-6, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). The importance of acoustic telemetry for restoring fish stocks, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 104, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). Acoustic telemetry as a tool for cod stock assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 40, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2016). Marine migration routes of North-western European silver eel (Anguilla anguilla L.). Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Marine Biology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • VLIZ (2016). Regeling inzake toegang tot de mariene genetische rijkdommen uit het Belgische deel van de Noordzee in uitvoering van het Nagoya Protocol. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2016_003. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-92043-41-2. 13 pp., meer
 • VLIZ (2016). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2016_002. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-92043-40-5. 58 pp., meer
 • VLIZ (2016). Wetenschappelijke en handelsbenamingen voor visserij- en aquacultuurproducten op de Belgische markt. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2016_001. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-92043-42-9. 28 + Annex. pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2016). Eugène Leloup. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 172. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 25 pp., meer
 • (2015). De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2015). Status Bestanden Belgische Visserij 2015. Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende. 30 kaarten pp., meer
 • (2015). De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2015). Herkennen van haaien en roggen. Project HAROKIT. ILVO/Natuurpunt/VLIZ: Oostende. 76 pp., meer
 • (2015). De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2015). Predictor selection for species distribution modeling in a marine environment. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. UGent - Phycology/VLIZ: Gent, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2015). Predictor selection for species distribution modeling in a marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 25, meer
 • Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Versteeg, W.; T’Jampens, M.; Rappé, K. (2015). VLIZ Research Infrastructure, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 30, meer
 • Claus, S.; Tyberghein, L.; Herman, P.; Beauchard, O.; Beckers, J.M.; Hernandez, F. (2015). EMODnet regional gridded abundance products: a tool to facilitate ecosystem assessments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 32, meer
 • Copejans, E. (2015). Educatie & de zee: Planeetzee@work, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 25, meer
 • Copejans, E. (2015). Educatie & de zee: Geluidsgolven onderwater: doe-het-zelf, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 26, meer
 • Copejans, E. (2015). De haven van Oostende, energie haven. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2015: 107-110, meer
 • Copejans, E.; Fockedey, N.; Rappé, K.; Seys, J. (2015). Planeetzee@work, how to survive a day of students in your marine lab, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 34, meer
 • Copejans, E.; Vandendriessche, S. (2015). Educatie & de zee: Zon, zee, zand en ... zwerfvuil: een strandworkshop, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 23, meer
 • Coudenys, H.; Barbery, S.; Depestel, N.; Traen, S.; Pirlet, H. (2015). Social and economic environment, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 187-200, meer
 • Coudenys, H.; Barbery, S.; Depestel, N.; Traen, S.; Pirlet, H. (2015). Sociale en economische omgeving, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 193-206, meer
 • de Blok, R.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Sabbe, K.; Vanhaecke, L.; Vyverman, W. (2015). Near real-time monitoring of coastal phytoplankton, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 39, meer
 • De Moor, W.; De Raedemaecker, F.; Redd, T. (2015). Report first JPI Oceans conference. WP 8–Deliverable 8.5. VLIZ Special Publication, 73. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-92043-09-2. 46 pp., meer
 • De Raedemaecker, F.; Hurst, D.; Børresen, T.; Bergseth, S. (2015). First ERA-MBT stakeholder meeting report. Deliverable 6.15. Marine Biotechnology ERA-NET: [s.l.]. 23 + appendices pp., meer
 • Decaluwé, C. (2015). Een zee van kansen: onze Noordzee. Rede van Carl Decaluwé Gouverneur van West-Vlaanderen, 22 oktober 2015. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 134 pp., meer
 • Deceuninck, G.; De Decker, C.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Devolder, J.; Janssens, F.; Termote, T.; Tierssoone, P.; Van Haelst, S.; Pieters, M. (2015). World War I Underwater Cultural Heritage in the Belgian part of the North Sea:A preliminary overview, in: Guérin, U. et al. (Ed.) The Underwater Cultural Heritage from World War I: Proceedings of the Scientific Conference on the Occasion of the Centenary of World War I, Bruges, Belgium, 26 & 27 June 2014. pp. 65-77, meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Natuur en milieu, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 57-76, meer
 • Degraer, S.; Hostens, K.; Provoost, S.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Pirlet, H. (2015). Nature and environment, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 55-74, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Goffin, A.; Claus, S.; Hernandez, F. (2015). The Belgian LifeWatch infrastructure, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 53, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Aquacultuur, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 157-168, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Aquaculture, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 153-164, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen': Bredene; Strandjutten, -jutter en Vlaams strangedrifter, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 29-30, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Knokke; Kwal, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 28-32, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Ruitingen; Pieterman, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 26-28, meer
 • Fockedey, N. (2015). De vruchten van de zee: Steenbolk op post, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 21, meer
 • Fockedey, N. (2015). De Europese platte oester. Een verdwenen lekkernij, in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 6-15, meer
 • Fockedey, N. (2015). De vruchten van de zee: Zalm steeds meer in trek bij de Belgische consument, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 19, meer
 • Fockedey, N.; Blancquaert, P.; Ogies, L. (2015). De vruchten van de zee: Nieuwe etiketten maken bewust en duurzaam kiezen van vis mogelijk, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 22, meer
 • Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; T’Jampens, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2015). Flanders Marine Institute (VLIZ) & ICOS: research infrastructure network in the Belgian waters... & beyond, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 68, meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Lust, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2015). Marine data and information, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 243-252, meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Lust, H.; Lescrauwaet, A.-K. (2015). Mariene data en informatie, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 247-256, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 233-242, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 239-246, meer
 • Hansen, K.; Fockedey, N.; Torreele, E.; Vanhalst, K. (2015). HAROkit: Beleidsaanbevelingen voor een soort-specifieke aanpak voor haaien en roggen in de Belgische visserij. Natuurpunt/ILVO/VLIZ: Oostende. 34 pp., meer
 • Haspeslagh, J.; Bouchti, Z.; Chisala, C.; Lust, H. (2015). Library@vliz.be: an information ocean at your fingertips, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 70, meer
 • Jossart, Q.; Vandepitte, L.; Danis, B.; Vanhoorne, B.; Bovit, L.; Kapel, M.; De Wever, A. (2015). AquaRES – Aquatic species Register Exchange and Services, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 78, meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2015). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2015. SeaWeb Europe/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-920432-1-4. 182 pp., meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N. (Ed.) (2015). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Edition 2015. SeaWeb Europe: Paris. 182 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J. (2015). A guide to funding instruments for marine research and innovation projects – Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 84, meer
 • Mees, J. (2015). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. iii, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Pirlet, R.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marien onderzoek, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 8-52, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marine research, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 8-51, meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-2-2. 146 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-3-9. 146 pp., meer
 • Mees, J.; Vanhaecke, D.; Nyonje, B.; Ruwa, R. K. (Ed.) (2015). Proceedings of the VLIR-UOS International Conference ‘Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits’. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014. VLIZ Special Publication, 72. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 124 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZ Annual Report 2014. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+36) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2015). VLIZ Jaarboek 2014. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+ 36) pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xvi, 196 pp., meer
 • Monballyu, M.; Pirlet, H. (2015). Toerisme en recreatie, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 207-216, meer
 • Monballyu, M.; Pirlet, H. (2015). Tourism and recreation, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 201-210, meer
 • Mortelmans, J.; Deschutter, Y.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2015). Creation of long term BCP zooplankton data series as part of the LifeWatch marine observatory, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 95, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 77-100, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritime transport, shipping and ports, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 75-96, meer
 • Nohe, A.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; De Cauwer, K.; Lagring, R.; Deneudt, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2015). Phytoplankton composition and biomass changes during the last four decades in the Belgian Coastal Zone – An analysis of historical and present data, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 98-99, meer
 • Persoon, K. (2015). Who is the recreational fisherman and what does he catch? An overview of recreational fisheries at sea in Belgium. MSc Thesis. ILVO/VLIZ: Oostende. 74 pp., meer
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Nautisch erfgoed in het (zuidelijke) deel van de Noordzee onder toezicht van België: een analyse. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 10 pp., meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2015). Maritiem en kustgebonden erfgoed, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 179-192, meer
 • Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Scheepswraksites in het deel van de Noordzee onder toezicht van België: een kennismaking. Ruimschoots 15(2): 14-17, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2015). Maritime and coastal heritage, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 175-186, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2015). Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten voor Mariene Onderzoeks- en Innovatieprojecten'. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-4-7. 42 pp., meer
 • Pirlet, H.; Van Rooij, D.; Pape, E. (2015). Diepzeemijnbouw: de nieuwe gold-rush?, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 13-19, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Catalogue Marine Research infrastructure. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-5-3. 129 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-17-7. 256 pp., meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (Ed.) (2015). Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-19-1. 252 pp., meer
 • Pirlet, R.; Rappé, K.; Naudts, L. (2015). Les navires océanographiques belges d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Grote Rede 41: 7-14, meer
 • Pirlet, R.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J.; Mees, J. (2015). Historiek van de Belgische oesterkweek. De op- en ondergang van de legendarische 'Ostendaise', in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 50-65, meer
 • Pirlet, R.; Rappé, K.; Naudts, L. (2015). Belgische onderzoekschepen toen, nu en in de toekomst, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 7-14, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2015). Fisheries, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 137-152, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2015). Visserij, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 141-156, meer
 • Reubens, J. (2015). The ecology of benthopelagic fish at offshore wind farms: towards an integrated management approach, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 184-185, meer
 • Reubens, J.; Verhelst, P.; Mouton, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2015). The acoustic receiver network: a sea of opportunities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 111, meer
 • Seys, J. (2015). Stel je zeevraag: De mysterieuze Oostendse “vloedgolf” van 1876, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 20, meer
 • Seys, J. (2015). De zee als goed doel! 'SeaWatch-B': Burgers meten toestand Noordzee, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 28, meer
 • Seys, J. (2015). De "Big-5" van de Noordzee, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 2-6, meer
 • Seys, J. (2015). Het zeegevoel: Pekel en kabeljauw, een meeslepend boek over de Ijslandvaart, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 24, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2015). Zeekrant 2015: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2015. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Vanhaecke, D.; Mertens, T. (2015). De zee als goed doel! Naar een duurzaam gebruik van zeeën en oceaan, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 27, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE juli 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE juni 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE mei 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE april 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE maart 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE februari 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE januari 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE december 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE november 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE oktober 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE september 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE augustus 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Mertens, T. (2015). The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 116, meer
 • Seys, J.; Wittoeck, J. (2015). Uw mening over De Grote Rede, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 2-4, meer
 • Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Lens, L.; Matheve, H.; Hernandez, F.; Bouten, W. (2015). The secret life of gulls revealed with high-tech GPS tags, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 123, meer
 • Toorman, E.A.; Mertens, T.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (Ed.) (2015). INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74. Hydraulics Division, Department of Civil Engineering, KU Leuven/Flanders Marine Institute (VLIZ): Leuven, Oostende. ISBN 978-94-920430-8-5. xxii, 224 pp., meer
 • Trouw, K.; Komijani, H.; Maebe, S.; Vanlede, J.; Mertens, T. (2015). De zee, een wirwar van stromingen, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 12-17, meer
 • Tyberghein, L.; de Blok, R.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Gkritzalis, T.; Declerck, J.; Hernandez, F. (2015). Improved technology facilitates new scientific opportunities: Implementation of an on-board flow cytometer as part of the LifeWatch marine observatory, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 134, meer
 • Tyberghein, L.; Borges, A.V.; Deneudt, K.; Desmit, X.; De Witte, B.; Gauquie, J.; Goffin, A.; Lagring, R.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Van der Zande, D.; De Cauwer, K. (2015). 4 decades of Belgian marine monitoring: uplifting historical data to today's needs – 4DEMON, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 135, meer
 • Van Bogaert, T.; Danckaert, S.; Demuynck, E.; Maertens, E.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2015). Agriculture, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 165-174, meer
 • Van Bogaert, T.; Danckaert, S.; Demuynck, E.; Maertens, E.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2015). Landbouw, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 169-178, meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Baggeren en storten, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 101-108, meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2015). Dredging and dumping, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 97-104, meer
 • van Gelder, C.; Marx, S.; de Wilde, C.; Mertens, T. (2015). De 'Zandmotor': drie jaar bouwen met de natuur, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 2-6, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Sand and gravel extraction, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 105-114, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Zand- en grindwinning, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 109-118, meer
 • Vanbavinckhove, G.; Rumes, B.; Pirlet, H. (2015). Energy (including cables and pipelines), in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 115-136, meer
 • Vanbavinckhove, G.; Rumes, B.; Pirlet, H. (2015). Energie (inclusief kabels en leidingen), in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 119-140, meer
 • Vandepitte, L.; De Wever, A.; Danis, B.; Jossart, Q.; Vanhoorne, B.; Bovit, L.; Kapel, M.; Hernandez, F. (2015). Improving the interoperability and public availability of aquatic taxonomic species registers, in: Schuster, H. (Ed.) Aquatic Biodiversity & Ecosystems, Liverpool, 30th August - 4th September 2015. pp. 171, meer
 • Vanhaecke, D. (2015). De zee als goed doel! VLIZ nodigt zijn leden uit in Oostende!, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 25, meer
 • Verleye, T. (2015). De kustbarometer: De indicator: de omvang van de Belgische recreatieve zeevissersvloot, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 21, meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). Recreational sea fishing in Belgium: Monitoring the capacity, intensity and density at sea (first results). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-24-5. 20 pp., meer
 • Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; van Oven, A.; Kleppe, R.; Roelofs, M.; Persoon, K.; Polet, H.; Torreele, E.; van Winsen, F. (2015). De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten). VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-10-8. 20 pp., meer
 • Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Mees, J. (Ed.) (2015). Manual: Marine policy instruments and legislation for the Belgian part of the North Sea 2015. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-4-6. 128 pp., meer
 • Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Mees, J. (Ed.) (2015). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-6-0. 128 pp., meer
 • Vermeersch, J.; Demerre, I.; Pieters, M.; Van Haelst, S.; De Hauwere, N. (2015). Paleontologische resten afkomstig uit het Belgische deel van de Noordzee of aangetroffen op de aanpalende stranden. WP 1.5.1A. Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 11 pp., meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Safety against flooding, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 211-222, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2015). Veiligheid tegen overstromingen, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 217-228, meer
 • VLIZ (2015). EC Consultation on how the EU could contribute to achieving better international ocean governance to the benefit of sustainable blue growth. VLIZ Policy-informing Brief, PIB 2015_001. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-46-7. 13 pp., meer
 • VLIZ (2015). Financiering van het marien onderzoek in Vlaanderen en België: Resultaten tellingen 2015 (periode 2008-2014). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • VLIZ (2015). Initial risk assessment under Regulation A-4 of the Ballast Water Management Convention for Belgium using the joint HELCOM/OSPAR Harmonised Procedure. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2015_002. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920432-0-7. 88 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). De onderzoeksschepen van Gustave Gilson - Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 148. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 21 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Commandant Fourcault – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 171. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Het poolschip Belgica - Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 147. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 19 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Luitenant ter zee Victor Billet – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 151. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). 0.320 Noordende III – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 150. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M904 De Brouwer – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 153. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). F905 De Moor – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 154. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 13 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). A958 Zénobe Gramme – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 156. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). A962 Mechelen – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 157. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M478 Herstal – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 158. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). O.29 Broodwinner – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 164. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). RV A962 Belgica – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 165. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). RV Zeeleeuw – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 166. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). RV Simon Stevin – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 167. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Ter Streep – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 170. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). West-Hinder – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 168. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Mercator – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 149. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Hinders – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 169. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Hydrografisch schip Paster Pype – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 152. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). A955 Eupen – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 155. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M471 Hasselt – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 159. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M929 – A964 Heist – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 160. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M472 Kortrijk – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 161. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M927 - A963 Spa – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 162. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). M932 Nieuwpoort – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 163. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2015). Mariene stations aan de Belgische kust en de historiek van het ZWI, IZWO en VLIZ. Wetenschatten – Historische mijlpalen van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 142. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Wouters, B.; Depoorter, P.; Pâris, T.; Pirlet, H. (2015). Military use, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 223-232, meer
 • Wouters, B.; Depoorter, P.; Pâris, T.; Pirlet, H. (2015). Militair gebruik, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 229-238, meer
 • (2014). De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • (2014). De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Acott, T.; Urquhart, J.; Church, A.; Kennard, M.; le Gallic, B.; Leplat, M.; Lescrauwaet, A.-K.; Nourry, M.; Orchard-Webb, J.; Roelofs, M.; Ropars, C.; Zhao, M. (2014). Vangsten in de 21e eeuw: Toolkit voorbereid als onderdeel van INTERREG 4a 2 Seas GIFS(Geografie van duurzame kustvisserij) project. Universiteit van Greenwich: Chatham. 118 pp., meer
 • Acott, T.; Urquhart, J.; Church, A.; Kennard, M.; le Gallic, B.; Leplat, M.; Lescrauwaet, A.-K.; Nourry, M.; Orchard-Webb, J.; Roelofs, M.; Ropars, C.; Zhao, M. (2014). 21st Century Catch: Toolkit prepared as part of the INTERREG 4a 2 Seas GIFS (Geography of Inshore Fishing and Sustainability) project. University of Greenwich, Chatham Maritime: Kent. 118 pp., meer
 • Bisschop, C.; Fockedey, N.; Vervaele, K. (2014). Garnalenverhalen – culinair erfgoed van de vingertjes gelikt, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 69-71, meer
 • Cattrijsse, A. (2014). Research vessels as an essential tool for ocean exploration and data acquisition, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 4, meer
 • Cattrijsse, A. (2014). Jaarverslag Zeeleeuw & Simon Stevin 2012. Jaarverslag Zeeleeuw, 12. Jaarverslag Simon Stevin, 1. 7 + Bijlagen pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Rappé, K.; T’Jampens, M.; Versteeg, W. (2014). The RV Simon Stevin: home of the newest oceanographic tools for scientists, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 24, meer
 • Chiroutre, E.; Vernier, A.; Knockaert, C.; Goffin, A. (2014). How did we inform the general public in the ISECA project? Presentation at the ISECA Final Event, Boulogne-sur-Mer, 30 June-1 July 2014. Nausicaá/VLIZ: Boulogne-sur-Mer, Oostende. 19 pp., meer
 • Chiroutre, E.; Knockaert, C.; Vernier, A.; Goffin, A.; Wattage, P.; De Nocker, L.; Santer, R. (2014). Public perception on eutrophication. ISECA Final Report D1.3. ISECA: [s.l.]. 16 + bijlagen pp., meer
 • Copejans, E. (2014). Educatie & de Zee: Oceaanverzuring in de klas, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 27, meer
 • Copejans, E. (2014). Wat iedere leerling over de oceaan zou moeten weten, Ocean literacy. Jaarb. aardrijkskd (Gent) 2014: 63-70, meer
 • Copejans, E.; Willaert, M.; Pirlet, H. (2014). Educatie & de zee: Zand, een bonte verzameling, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 25, meer
 • De Moor, W.; Muñiz Piniella, A.E. (2014). JPI Oceans - Joint Programming Initiative for Healthy and Productive Seas and Oceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 36, meer
 • De Raedemaecker, F. (2014). Marine Biotechnology ERA-NET: a European funding initiative for interdisciplinary research and collaboration, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 37, meer
 • De Raedemaecker, F.; Nevejan, N. (2014). New Flemish Aquaculture Platform will develop a long term vision for aquaculture in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 38, meer
 • Debergh, J. (2014). Lifewatch cockpit: Voorspelling verspreiding mariene diersoorten. BA Thesis. Hogeschool West-Vlaanderen: Brugge. 62 pp., meer
 • Dekeyzer, S.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2014). The LifeWatch taxonomic backbone: supporting the marine biodiversity and ecosystem functioning research community, in: A Variety of Interactions in the Marine Environment. Abstracts volume from 49th European Marine Biology Symposium, September 8-12, 2014 St. Petersburg, Russia. pp. 106, meer
 • Dekeyzer, S.; Waumans, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Trias Verbeeck, A.; Vandepitte, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2014). Demo of the LifeWatch Data Services: Online data processing tools for biodiversity research, in: A Variety of Interactions in the Marine Environment. Abstracts volume from 49th European Marine Biology Symposium, September 8-12, 2014 St. Petersburg, Russia. pp. 105, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Goffin, A.; Claus, S.; Hernandez, F. (2014). The Flemish contributions to LifeWatch – A general overview, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 43, meer
 • Derweduwen, J.; Cattrijsse, A.; De Backer, A.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hostens, K. (2014). Eindrapport invloed van het lozen van gechloreerd zeewater op het macrobenthos in de bodem en de epifauna op de kaaimuur in het Fluxys LNG dok in de haven van Zeebrugge. ILVO Mededeling, 174. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke. 77 pp., meer
 • Deschutter, Y.; Seys, J. (2014). Malaria aan onze kust, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 3-9, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2014). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Stroombank; Haven, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 29-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2014). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. De Grote & Kleine Rede; Overtoom & zijn synoniemen, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 27-29, meer
 • Ervynck, A.; Fockedey, N.; Kinnaer, F. (2014). Archeologie en geschiedenis van de garnaal - de betekenis van een klein voedingsproduct, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 103-113, meer
 • European Marine Board (2014). Linking oceans and human health: A strategic research priority for Europe. European Marine Board Position Paper, 19. European Marine Board: Ostend. 112 pp., meer
 • Fockedey, N. (2014). De vruchten van de zee: Het reilen en zeilen van de hondshaai, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 23, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Bisschop, C. (2014). Peeling shrimp and oral history, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Bisschop, C. (2014). Peeling shrimp and oral history. Poster presented at IMSCC 2014 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Centre for Agricultural History (CAG): Oostende, Leuven. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; De Wolf, D.; Van Rijckeghem, C.; Tavernier, I.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2014). Art students enhance their ocean literacy, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Haspeslagh, J. (2014). Uitzonderlijken vangst: Visscherijblad volledig opgevist door Inter-net!, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 54-55, meer
 • Knockaert, C. (2014). The Web Information System (WIS) on eutrophication: ISECA Final Report DCom1. VLIZ: Oostende. 11 pp., meer
 • Knockaert, C.; Goffin, A. (2014). Results of ISECA surveys: public perception on eutrophication. Presentation at the ISECA Final Event, Boulogne-sur-Mer, 30 June-1 July 2014. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 31 pp., meer
 • Lahousse, B.; Fockedey, N. (2014). De vruchten van de zee: Foodpairing met vis en zeevruchten: de chemie achter goede smaakcombinaties, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 21, meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N.; Moreau, K.; Kinds, A.; Polet, H. (Ed.) (2014). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Voor een markt met duurzame producten uit de zee. Editie 2014. SeaWeb Europe/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Paris, Oostende. 183 pp., meer
 • Lamour, L.; Vallet, E.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Édition 2014 du Guide des espèces. SeaWeb Europe: Paris. 181 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (2014). The Compendium for Coast and Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 78, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Roelofs, M.; Pirlet, R.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Mees, J. (Ed.) (2014). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-0-9. 128 pp., meer
 • Maes, F.; Seys, J. (2014). Ruimtelijke planning op zee: waar België goed in is, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 15-21, meer
 • Mees, J. (2014). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2014). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. iii-iv, meer
 • Mees, J. (2014). Short history of Kenya-Belgium collaborations and the marine science landscape in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 22, meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Jaarboek 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-1-6. 82 (+ 35 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Vanhaecke, D.; Nyonje, B.; Ruwa, R. K. (Ed.) (2014). Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. x, 53 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Annual Report 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920430-2-3. 82 + annexes pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2014). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 178 pp., meer
 • Mortelmans, J.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2014). Building a digital zooplankton sample library as part of the LifeWatch marine observatory, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 82, meer
 • Muñiz Piniella, A.E.; Hanus, J.; Bonne, W.; De Moor, W. (2014). JPI Oceans’ Pilot Actions. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. JPI Oceans: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Muñiz Piniella, A.E.; Hanus, J.; Bonne, W.; De Moor, W. (2014). JPI Oceans’ pilot actions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 83, meer
 • Pirlet, H. (2014). De Kustbarometer: Hoe is het Belgisch mariene onderzoek eraan toe?, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 23, meer
 • Pirlet, H. (2014). De kustbarometer: Hoeveel zand wordt er gewonnen in het Belgisch deel van de Noordzee?, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 25, meer
 • Pirlet, H.; Rumes, B.; Degraer, S.; Lauwaert , B. (2014). Offshore windmolens in de Belgische Noordzee. Ruimte 6(22): 68-71, meer
 • Pirlet, H.; Claus, S.; Copejans, E.; Christensen, E.M.; Guanche García, R.; Møhlenberg, F.; Rappé, K.; Schouten, J.-J.; Zanuttigh, B. (2014). The Mermaid project - Innovative multi-purpose offshore platforms. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-90-820731-9-5. 20 pp., meer
 • Pirlet, R. (2014). Historiek van de ‘Ostendaise’, een parel onder de oesters, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 68: pp. 72-74, meer
 • Rappé, K.; Copejans, E.; Fockedey, N.; Seys, J. (2014). ‘Young Marine Scientists’ Day’, the annual hot spot for up-and-coming researchers, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Raux, P.; Bailly, D.; Ivanov, E.; Morrisseau, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Santoro, F. (2014). Analysis and future, in: Santoro, F. et al. (Ed.) Integrated regional assessments in support of ICZM in the Mediterranean and Black Sea basins. Technical Series. Intergovernmental Oceanographic Commission = Série technique, 111: pp. 37-56, meer
 • Reubens, J.; Mouton, A.M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Cattrijsse, A. (2014). Big brother is watching you! An acoustic receiver network to track the whereabouts of fishes, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 90, meer
 • Santoro, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Taylor, J. (2014). Guidelines for the implementation of ecosystem-based coastal and ocean management, in: Santoro, F. et al. (Ed.) Integrated regional assessments in support of ICZM in the Mediterranean and Black Sea basins. Technical Series. Intergovernmental Oceanographic Commission = Série technique, 111: pp. 67-75, meer
 • Santoro, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Taylor, J.; Breton, F. (Ed.) (2014). Integrated regional assessments in support of ICZM in the Mediterranean and Black Sea basins. Technical Series. Intergovernmental Oceanographic Commission = Série technique, 111. UNESCO: Paris. 81 pp., meer
 • Seys, J.; Mertens, T.; Cattrijsse, A. (2014). Ocean philanthropy to feed marine scientific knowledge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 96, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE december 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE november 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE oktober 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE september 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE augustus 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE juli 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE juni 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE mei 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Copejans, E.; Rappé, K.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). Zeekrant 2014: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2014. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE april 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE maart 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE februari 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE januari 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, T. (2014). 'Blue Mind' wat de zee met ons doet, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 3-8, meer
 • Souza Dias, F.; Claus, S.; Hernandez, F. (2014). The European Marine Observation and Data Network (EMODnet) central portal, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 98, meer
 • Stienen, E.W.; Desmet, P.; Lens, L.; Matheve, H.; Hernandez, F.; Bouten, W. (2014). GPS tags reveal movements of herring and lesser black-backed gulls along the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 100, meer
 • Tuddenham, P.; Grigorov, I.; Bishop, T.; Breidahl, H.; Copejans, E.; Cira, M.; Crouch, F.; Fauville, G.; Heany, S.; Joyce, J.; Keener-Chavis, P.; Krimphoff, H.; Modinou, I.; Parr, J.; Rocha, R.; Ryan, M.; Savage, S.; Seys, J.; Spicer, J.; Stewart, A.; Suarez, M.; Ward, M.; Zwartjes, L. (2014). Vision Statement on Ocean Literacy and Atlantic Ocean Cooperation between European Union, United States of America & Canada. Drafted by participants of the European Commission Transatlantic Ocean Literacy Workshop, 5th-6th September 2013, Plymouth, UK. Published by the author(s): Plymouth. 5 pp. dx.doi.org/10.5281/zenodo.11864, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2014). Microplastics... one league under the sea*!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 107, meer
 • Van Rooij, D.; Rüggeberg, A. (Ed.) (2014). Book of Abstracts. 2nd Deep-Water Circulation Congress: The Contourite Log-book. Ghent, Belgium, 10-12 September 2014. VLIZ Special Publication, 69. Ghent University, Department of Geology and Soil Science/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xviii, 152 pp., meer
 • Vanden Eede, S.; Smits, M.; Bolle, A.; Schoukens, H.; Mertens, T.; Degraer, S. (2014). Beach nourishment and the impact on Natura 2000, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 115-116, meer
 • Vandepitte, L.; Waumans, F.; Tyberghein, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2014). The European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): Online source for marine quality controlled biogeographic data, in: A Variety of Interactions in the Marine Environment. Abstracts volume from 49th European Marine Biology Symposium, September 8-12, 2014 St. Petersburg, Russia. pp. 109, meer
 • Vanhaecke, D.; Odido, M.; Mees, J.; Mertens, T.; Pissierssens, P. (2014). Kenya–Belgium cooperation in the framework of marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 120, meer
 • Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Maes, F.; Herman, R. (Ed.) (2014). Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de Noordzee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-8-8. 120 pp., meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N.; Bisschop, C. (2014). Pel grijze garnalen en proef de verhalen. Online editie op 'Het Virtuele Land. Erfgoed van landbouw, platteland en voeding'. Centrum Agrarische Geschiedenis: Leuven. 12 pp., meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Crevettes de Nieuport, fraîches du jour. Le Vif Weekend Culinaire(6): 22-26, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Keurig gekeurd. Knack Weekend Culinair(9): 79-82, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Mannen, paarden en de zee. Knack Weekend Culinair(9): 9-12, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Une nuit en mer. Le Vif Weekend Culinaire(6): 51-54, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Elke dag vers. Knack Weekend Culinair(9): 22-26, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Des hommes, des chevaux et la mer. Le Vif Weekend Culinaire(6): 9-12, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Inspection à la criée. Le Vif Weekend Culinaire(6): 79-82, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2014). Vissen bij nacht. Knack Weekend Culinair(9): 51-54, meer
 • VLIZ (2014). Marien onderzoek en het marien en maritiem beleid in het federaal en het Vlaams regeerakkoord. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-6-1. 10 pp., meer
 • VLIZ (2014). Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-5-4. 48 pp., meer
 • VLIZ (2014). EC Consultation on the developments in the seabed mining sector in the EU. VLIZ Policy-informing Brief, PIB 2014_003. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-45-0. 11 pp., meer
 • VLIZ (2014). Inshore Fisheries: too important to ignore? Position Paper GIFS INTERREG 2 Seas Project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ (2014). De problematiek van de Japanse oester (Crassostrea gigas) aan de Vlaamse kust. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-39-9. 23 pp., meer
 • VLIZ (2014). Hoogtij(d) voor Kustvisserij. Position Paper GIFS INTERREG 2 Seas Project. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • VLIZ (2014). De effecten van pulsvisserij door Nederlandse vaartuigen in Belgische wateren - een synthese van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2014_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-38-2. 22 pp., meer
 • VLIZ (2014). Policy-informing brief: EC Consultation on the achievements and future developments for the marine biotechnology sector in the EU. VLIZ Policy-informing Brief, PIB 2014_001. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-44-3. 22 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2014). Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries. Version March 2014. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2014). Jean-Baptiste de Beunie. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 144. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2014). Auguste Lameere. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 141. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2014). Charles Van Bambeke. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 143. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2014). Louis Stappers. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 145. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • Vranken, S.; Dekeyzer, S.; Vandepitte, L.; Claus, S.; De Clerck, O. (2014). Towards a compilation of biological trait data for European macroalgae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 128, meer
 • Wambiji, N.; Odido, M.; Appeltans, W.; Bel Hassen, M.; Mussai, P.; Nsiangango, S.E.; Vandepitte, L.; Zamouri, N.; Jiddou, A.M. (2014). African Register of Marine Species (AfReMaS). Kenya Marine and Fisheries Research Institute: Mombasa. 1 poster pp., meer
 • Waumans, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Dekeyzer, S.; Trias Verbeeck, A.; Vandepitte, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2014). Demo of the LifeWatch web services: online data processing tools for biodiversity research, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 129, meer
 • (2013). De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2013). De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 112 pp., meer
 • (2013). De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 112 pp., meer
 • (2013). De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 112 pp., meer
 • (2013). Coastal flooding: innovative ways to mitigate the risks. VLIZ/KU Leuven/CETMEF: Oostende & Leuven. 11 pp., meer
 • (2013). Submersion côtière: des moyens innovants d'atténuation du risque. VLIZ/KU Leuven/CETMEF: Oostende & Leuven. 11 pp., meer
 • (2013). Kust bescherming: slimme ideeën, duurzame oplossingen. THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/NIOZ: Oostende, Leuven & Yerseke. 20 pp., meer
 • (2013). Coastal protection: smart ideas, sustainable solutions. THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/NIOZ: Oostende, Leuven & Yerseke. 20 pp., meer
 • (2013). De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 112 pp., meer
 • (2013). De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2013). Executive summary, in: ICES WGHIST Report 2013. Interim Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 7-11 October 2013 Panicale, Italy. CM Documents - ICES, CM2013(SSGSUE:08): pp. 1, meer
 • Cattrijsse, A.; Rogers, R.; van Vliet, H.; Huyskens, P. (2013). Eco-design of research vessels. JOT 8(2): 18-27, meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Goffin, A.; Ghekiere, A.; Mees, J.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2013). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone: INRAM: Final Report. SD/NS/02. Belgian Science Policy Office: Brussels. 114 pp., meer
 • Claus, S. (2013). A Marine Biological Data Portal within the framework of the European Marine Observation and Data Network (EMODNet), in: International Conference Marine Research Horizon 2020, 17-20 September 2013, Varna, Bulgaria: Book of Abstracts. pp. 127-128, meer
 • Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2013). Marine Regions: towards a standard for georeferenced marine names, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 24, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Waumans, F.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2013). EurOBIS as biogeographic data system for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 25, meer
 • Copejans, E. (2013). Educatie & de Zee: Planeet Zee, kijk eens door een andere bril naar de zee!, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 29, meer
 • Coudenys, H.; Barbery, S.; Depestel, N.; Traen, S.; Vandermeulen, A.; Pirlet, H. (2013). Sociale & economische omgeving, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 209-220, meer
 • Coudenys, H.; Barbery, S.; Depestel, N.; Traen, S.; Vandermeulen, A.; Pirlet, H. (2013). Social and economic environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 197-208, meer
 • De Raedemaecker, F. (2013). Strengthening the potential of marine biotechnology in a Flemish and European context, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 32, meer
 • De Raedemaecker, F.; Nevejan, N. (2013). New Flemish Aquaculture Platform will develop a long-term vision for aquaculture in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 33, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.W.M.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Nature and environment, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 75-92, meer
 • Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D.; Stienen, E.; Provoost, S.; Adriaens, P.; Van Ginderdeuren, K.; Pirlet, H. (2013). Natuur & milieu, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 79-98, meer
 • Dekeyzer, S.; Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Goffin, A.; Claus, S.; Hernandez, F. (2013). The Flemish contributions to LifeWatch, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 38, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquaculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 167-176, meer
 • Delbare, D.; Nevejan, N.; Sorgeloos, P.; Pirlet, H. (2013). Aquacultuur, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 175-186, meer
 • Derweduwen , J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots [Poster]. ILVO: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Derweduwen, J.; Hostens, K.; Hillewaert, H.; Van Steenbrugge, L.; Van Tieghem, P.; Wittoeck, J.; T’Jampens, M.; Cattrijsse, A. (2013). Dock harbour walls as biodiversity hotspots, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 41, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Mots de la mer. L'origine des noms des bancs de sables, chenaux et autres "termes marins": Vlaanderen (Flandre), in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Vlaanderen, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Middelkerkebank; Tonijn, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 31-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Seeworte. Eine Suche nach der Erklärung der Namen von Sandbänken, Prielen und anderen Begriffen, die mit dem Meer zu tun haben: Vlaanderen (Flandern), in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Sea-related words: the origin of the names of sandbanks, channels and other 'sea-related words'. Flanders, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • European Marine Board (2013). Navigating the Future IV. European Marine Board Position Paper, 20. European Marine Board: Ostend. ISBN 978-90-820931-0-0. 202 pp., meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2013). PCBs still sticking around, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 45, meer
 • Fauville, G.; Copejans, E.; Crouch, F. (2013). European marine educators, unite! Europe's quest for a more ocean-oriented society and economy. The Marine Biologist 1: 30-31, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; De Wolf, D.; Van Rijckeghem, C.; Tavernier, I.; Janssen, C.R.; Marine@UGent consortium (2013). MarineArt: a partnership between art educators and marine scientists, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 46, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2013). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 47, meer
 • Goffin, A.; Fockedey, N.; Seys, J.; Tavernier, I. (Ed.) (2013). Marine art: Marine science sets sail to the art world. Flanders Marine Institute/Ghent University: Oostende & Gent. 143 pp., meer
 • Haspeslagh, J.; Lust, H. (2013). OMA - The Open Marine Archive: free and permanent access to the digital collection of marine research in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 54, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marine research, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 12-71, meer
 • Herman, R.; Mees, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marien onderzoek, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 12-75, meer
 • Kinds, A.; Vincx, M.; Fockedey, N. (2013). The Ghent University Sustainable Seafood Project and the role of educational institutions in raising awareness about sustainable seafood, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 58, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900, in: ICES WGHIST Report 2013. Interim Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries (WGHIST) 7-11 October 2013 Panicale, Italy. CM Documents - ICES, CM2013(SSGSUE:08): pp. 28-31, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). Fishing in the Past: the spatial dynamics of the Belgian sea fisheries during the 20th century, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 94-119, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). De Kustbarometer: De indicator: Historische trends in de Belgische visaanvoer en -vloot, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 27, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). General introduction, objectives, outline of the thesis, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 1-23, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). General discussion and conclusions, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 198-223, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2013). Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. xiii, 242 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Fishing in the Past: Historical data on sea fisheries landings in Belgium, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 74-93, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Torreele, E.; Vincx, M.; Polet, H.; Mees, J. (2013). Invisible catch: A century of bycatch and unreported removals in sea fisheries, Belgium 1929-2010, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 136-163, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; De Raedemaecker, F.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Flooded by herring: Downs herring fisheries in the southern North Sea during World War II, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 164-181, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Herman, R.; Mees, J. (2013). A compendium for coast and sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 62, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J.; Mees, J. (2013). 'In Cod we trust': Trends in gadoid fisheries in Iceland 1929-1996, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 182-197, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Hundred and eighty years of fleet dynamics in the Belgian sea fisheries, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 120-135, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Vincx, M.; Mees, J. (2013). Historical marine fisheries data for Belgium: Data sources, data management and data integration related to the reconstruction of historical time-series of marine fisheries landings for Belgium, in: Lescrauwaet, A.-K. Belgian fisheries: ten decades, seven seas, forty species: Historical time-series to reconstruct landings, catches, fleet and fishing areas from 1900. pp. 24-73, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-5-7. 342 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Mees, J.; Herman, R. (Ed.) (2013). Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-6-4. 326 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Geïntegreerd beheer van kustgebieden, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 261-270, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K;; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Integrated coastal zone management, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 251-260, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2013). The marine science-policy interface, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 274-307, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Van Gaever, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2013). Raakvlak marien onderzoek en beleid, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 286-323, meer
 • Maes, F.; Vanhulle, A.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Marine Spatial Planning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 261-273, meer
 • Maes, F.; Vanhulle, A.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Mariene Ruimtelijke Planning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 271-285, meer
 • Mees, J. (2013). Qu’est-ce que la 1ère GM et la mer ont en commun? Introduction au numéro spécial "La Grande Guerre et la Mer", in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-5, meer
 • Mees, J. (2013). What do WWI and the sea have in common? Introduction to the special issue "The Great War and the Sea", in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-7, meer
 • Mees, J. (2013). Wat hebben WOI en de zee gemeen? Inleiding tot het themanummer "De Groote Oorlog en de Zee", in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-7, meer
 • Mees, J. (2013). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2013). Was haben der Erste Weltkrieg und das Meer miteinander gemein? Einführung zu der Themenausgabe "Der Erste Weltkrieg und das Meer", in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 3-5, meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-4-0. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-3-3. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Jaarboek 2012. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-0-5. 80 (+ 58 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Annual Report 2012. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-0-2. 80 (+ 58 pp. annexes) pp., meer
 • Mees, J.; De Raedemaecker, F.; McDonough, N.; Calewaert, J.-B. (Ed.) (2013). Marine biotechnology in the European research area: Challenges and opportunities for Europe. Final CSA MarineBiotech Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 11-12 March 2013. VLIZ Special Publication, 64. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. viii, 60 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2013). Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xii, 168 pp., meer
 • Mees, J.; Wakwabi, E.O. (2013). Renewed marine sciences collaboration between Kenya and Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 67, meer
 • Monballyu, M.; Van Den Driessche, E.; Pirlet, H. (2013). Toerisme & recreatie, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 221-230, meer
 • Monballyu, M.; Van Den Driessche, E.; Pirlet, H. (2013). Tourism and recreation, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 209-218, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritime transport, shipping and ports, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 93-112, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2013). Maritiem transport, scheepvaart & havens, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 99-120, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2013). Maritime and coastal heritage, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 187-196, meer
 • Pieters, M.; Strubbe, B.; Van Dijck, M.; Pirlet, H. (2013). Maritiem & kustgebonden erfgoed, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 178-208, meer
 • Pirlet, R. (2013). Belgian marine scientists during WWI, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 61-67, meer
 • Pirlet, R. (2013). Belgische Meeresforscher im Ersten Weltkrieg, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 61-67, meer
 • Pirlet, R. (2013). Les scientifiques de la mer belges durant la 1ère GM, in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 61-67, meer
 • Pirlet, R. (2013). Belgische zeewetenschappers tijdens WOI, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 61-67, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Visserij, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 161-174, meer
 • Polet, H.; Torreele, E.; Pirlet, H. (2013). Fisheries, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 153-166, meer
 • Robbens, J.; Derveaux, S.; Hostens, K.; Fockedey, N.; Kerckhof, F.; Degraer, S.; De Troch, M.; Vincx, M. (Ed.) (2013). Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66. Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. x, 50 pp., meer
 • Roegiers, B.; Platteau, J.; Van Bogaert, T.; Van Gijseghem, D.; Bekaert, K.; De Bruyne, S.; Delbare, D.; Depestele, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreau, K.; Polet, H.; Robbens, J.; Vandamme, S.; Van Hoey, G.; Verschueren, B. (2013). VIRA Visserijrapport 2012. Departement Landbouw en Visserij: Brussel. 98 pp., meer
 • Roskov, Y.R.; Kunze, T.; Paglinawan, L.E.; Orrell, T.M.; Nicolson, D.; Culham, A.; Bailly, N.; Kirk, P.; Bourgoin, T.; Baillargeon, G.; Hernandez, F.; De Wever, A. (Ed.) (2013). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2013 Annual Checklist [DVD]. Species 2000 & ITIS Catalogue of life: ... Annual Checklist [CD-ROM]. Species 2000: Reading. 1 DVD pp., meer
 • Santoro, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Giraud, J.-P.; Lafitte, A.; Barbiere, J. (2013). A set of indicators for ICZM, in: Özhan, E. (Ed.) Global Congress on ICM. Lessons Learned to Address New Challenges. pp. 23-33, meer
 • Santoro, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Giraud, J.P.; Lafitte, A.; Pirlet, H.; Verleye, T.; Breton, F. (Ed.) (2013). PEGASO Core Set of Indicators for Integrated Coastal Zone Management. PEGASO Project FP7: Venice. , meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In der Brandung, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In the surf, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). Dans la déferlante, in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In de branding, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE december 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE november 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE oktober 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE september 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE augustus 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE juli 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE juni 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE mei 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE april 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE maart 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE februari 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE januari 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Van de Walle, S.; Copejans, E. (Ed.) (2013). Zeekrant 2013: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Verduyn, L. (2013). Verzuring van de oceaan, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 17-23, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2013). Agriculture, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 177-186, meer
 • Van Bogaert, T.; Platteau, J.; Pirlet, H. (2013). Landbouw, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 187-196, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert, B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Dredging and dumping, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 113-120, meer
 • Van den Eynde, D.; Lauwaert , B.; Martens, C.; Pirlet, H. (2013). Baggeren & storten, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 121-128, meer
 • Van den Steen , L.; Depoorter, P.; Wouters, B.; Pirlet, H. (2013). Military use, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 231-240, meer
 • Van den Steen, L.; Depoorter, P.; Wouters, B.; Pirlet, H. (2013). Militair gebruik, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 243-252, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Sand and gravel extraction, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 121-130, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Zand- & grindwinning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 129-138, meer
 • Van Lancker, V.; Garlan, T. (Ed.) (2013). MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65. Royal Belgian Institute of Natural Sciences/SHOM/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-2-11-128352-7. 338 pp., meer
 • Vanbavinckhove, G.; Pirlet, H. (2013). Energie (inclusief kabels & leidingen), in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 136-160, meer
 • Vanbavinckhove, G.; Pirlet, H. (2013). Energy (including cables and pipelines), in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 131-152, meer
 • Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: a space-use conflict example within the context of marine spatial planning, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 119-141, meer
 • Vanden Eede, S.; Van Tomme, J.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M.; Bonte, D. (2013). An ecosystem approach towards beach spatial planning, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 96-97, meer
 • Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Trias Verbeeck, A.; Dekeyzer, S.; Colpaert, S.; Hernandez, F. (2013). World Register of Marine Species, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 98, meer
 • Vandeweyer, L. (2013). Het ontstaan van het gasgranatenstort op de Paardenmarkt. Bijkomende toelichting, opgenomen in de persmap studiedag "De Groote Oorlog en de Zee", 8 november 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Bredene. 17 pp., meer
 • Vanhaecke, D.; Mees, J. (2013). Flanders Marine Institute (VLIZ) and Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) renew the Kenyan - Belgian collaboration in marine sciences, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 99, meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2013). Garnalen (gérnaors). Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende 1(91): 7-12, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Safety against flooding, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 219-230, meer
 • Verwaest, T.; DeWolf, P.; Mertens, T.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Veiligheid tegen overstromingen, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 231-242, meer
 • VLIZ (2013). Policy-informing brief: EC Consultation on the possible ways forward for Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management in the EU. VLIZ Policy-informing Brief, PIB 2013_1. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-92043-43-6. 10 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2013). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 50, meer
 • VLIZ Wetenschatten (2013). Louis Verhaeghe. Wetenschatten – Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 138. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2013). Julius Mac Leod. Wetenschatten – Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 139. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2013). Belgische zeewetenschappers tijdens WOI – Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 140. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 18 pp., meer
 • Waumans, F.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Hernandez, F. (2013). LifeWatch data services: online data processing tools for biodiversity science, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 107, meer
 • (2012). Coastal flooding: are we at risk? THESEUS Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate. VLIZ/KU Leuven/UOP: Oostende, Leuven & Plymouth. 16 pp., meer
 • (2012). Inondazioni costiere: siamo a rischio? THESEUS tecnologie innovative per coste europee più sicure in un clima chye cambia. VLIZ/KU Leuven/UniBO: Oostende, Leuven & Bologna. 16 pp., meer
 • (2012). De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2012). De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2012). De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2012). How many known species in the Ocean and in WoRMS?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 11, meer
 • Belpaeme, K.; McMeel, O.; Vanagt, T.; Mees, J. (Ed.) (2012). Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 210 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Mees, J. (2012). Preface Organising Committee, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 7, meer
 • Bisby, F.A.; Roskov, Y.R.; Culham, A.; Orrell, T.M.; Nicolson, D.; Paglinawan, L.E.; Bailly, N.; Appeltans, W.; Kirk, P.; Bourgoin, T.; Baillargeon, G.; Ouvrard, D. (Ed.) (2012). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2012 Annual Checklist [DVD]. Species 2000: Reading. 1 DVD pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2012). Jaarverslag Zeeleeuw 2011. Jaarverslag Zeeleeuw, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanhoorne, B.; Waumans, F.; Costello, M.J.; Garthe, S.; Herman, P.; Pesant, S.; Pinn, E.H.; Stienen, E.; Vanden Berghe, E.; Webb, T.; Arvanitidis, C. (2012). Report of the Biological Data Analysis Workshop of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). VLIZ Special Publication, 56. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • Claus, S.; Seys, J.; Pirlet, H.; Mees, J.; Zanuttigh, B.; Christensen, E.M. (2012). Innovative multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 183-184, meer
 • Copejans, E. (2012). Educatie & de Zee: Drijven op water in laagjes, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 27, meer
 • Copejans, E. (2012). Educatie & de zee: Onlosmakelijk verbonden met de zee, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 27, meer
 • Copejans, E. (2012). Educatie & de zee: Maak zelf een voedingsadditief: E407 carrageen, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 28, meer
 • Copejans, E.; Crouch, F.; Fauville, G. (2012). The European Marine Science Educators Association (EMSEA): towards a more ocean literate Europe. Current 28(2): 43-46, meer
 • Copejans, E.; Eggermont, M.; Seys, J. (2012). Do people have sufficient basic knowledge concerning oceans and seas? [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Centre: Oostende, Gent. 1 poster pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Marine and maritime courses for secondary education and training for adults: The main courses and training providers. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Mariene en maritieme opleidingen voor het secundair en volwassenonderwijs: de voornaamste opleidingen en opleidingsverstrekkers. VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Eggermont, M.; Seys, J. (2012). Do people have sufficient basic knowledge concerning oceans and seas?, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 23, meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2012). Zeekrant 2012: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2012. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2012). First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. vi, 45 pp., meer
 • Copejans, E.; Willaert, C. (2012). Education as a key for coastal conservation, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 169, meer
 • Crouch, F.; Copejans, E.; Fauville, G. (2012). The European Marine Science Educators Association (EMSEA), providing learning opportunities and resources for teachers, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 2, meer
 • Dahdouh-Guebas, F.; Satyanarayana, B. (Ed.) (2012). Proceedings of the International Conference 'Meeting on Mangrove ecology, functioning and Management - MMM3', Galle, Sri Lanka, 2-6 July 2012. VLIZ Special Publication, 57. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-6-1. xxxi, 192 pp., meer
 • De Hauwere, N. (2012). Grensoverschrijdende geosamenwerking in de Benelux, in: Naar een grensoverschrijdende 'Geo' samenwerking in de Benelux, 24 mei 2012, Brussel. pp. 97, meer
 • Debergh, H. (2012). De Scheldebarometer: Hoeveelheid opgeviste en niet-opgeviste kokkels in de Westerschelde, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 25, meer
 • Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Appeltans, W.; Hernandez, F. (2012). Talking to the WoRMS: what can VLIZ web services do for you?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 23, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Schelde; Polder, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 29-33, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Wellekombank; Garnaal, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 29-32, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Buitenratel; Patrijspoort, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 30-33, meer
 • Fockedey, N. (2012). De vruchten van de zee: Heilbot, een reuzevis in nauwe schoentjes, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 24, meer
 • Fockedey, N. (2012). Zeg niet zomaar tonijn, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 2-9, meer
 • Fockedey, N. (2012). Vruchten van de Zee: Vlaamse langoustinevisserij: terug van weggeweest, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 23, meer
 • Fockedey, N. (2012). De vruchten van de zee: Bijvangst: teruggooien of opeten?, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 23, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2012). Ocean literacy through art: a partnership between art educators and marine scientists, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 28, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 29, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook… [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2012). Ocean Literacy through art: a partnership between art educators and marine scientists [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Universiteit Gent, Marine@UGent/Academie voor Beeldende Kunst van Gent: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2012). VLIZINE januari 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Françoise, B.; Trujillo-Martinez, A.; Ivanov, E.; Salgado, G.; Lescrauwaet, A.-K. (2012). The PEGASO Project: Integrated Coastal Zone Management ICZM in the Mediterranean and Black Seas, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 140, meer
 • Glöckner, F.O.; Stal, L.J.; Sandaa, R.-A.; Gasol, J.M.; O'Gara, F.; Hernandez, F.; Labrenz, M.; Stoica, E.; Varela, M.M.; Bordalo, A.; Pitta, P. (2012). Marine microbial diversity and its role in ecosystem functioning and environmental change. European Marine Board Position Paper, 17. Marine Board-ESF: Ostend. ISBN 978-2-918428-71-8. 80 pp., meer
 • Goffin, A; Deneudt, K.; Waumans, F.; Dewitte, E.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Scheldemonitor, the online data- and information system on research and monitoring of the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 36, meer
 • Haspeslagh, J.; Lust, H. (2012). OMA - The Open Marine Archive: coming of age, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 37, meer
 • Heip, C.; McDonough, N. (2012). Marine biodiversity: A science roadmap for Europe. Marine Board Future Science Brief, 1. European Marine Board: Oostende. ISBN 978-2-918428-75-6. 31 pp., meer
 • Kinds, A.; Fockedey, N.; Vincx, M. (2012). The Ghent University Sustainable Seafood Project and the role of educational institutions in raising awareness about sustainable seafood [Poster]. Marine Biology Research Group, Faculty of Sciences, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Kinds, A.; Vincx, M.; Fockedey, N. (2012). The Ghent University sustainable seafood project and the role of educational institutions in raising awareness about sustainable seafood, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 32, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Indicators for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 45-46, meer
 • Maelfait, H.; Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K. (Ed.) (2012). Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Mees, J. (2012). Preface, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. iii, meer
 • Mees, J. (2012). Preface, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. iii, meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Jaarboek 2011: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-7-8. 136 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Annual Report 2011: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-90-817451-8-5. 135 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xi, 150 pp., meer
 • Nozères, C.; Vandepitte, L.; Appeltans, W.; Kennedy, M. (2012). Best practice guidelines in the development and maintenance of regional marine species checklists. version 1.0, released on August 2012. Global Biodiversity Information Facility: Copenhagen. ISBN 978-87-92020-46-8. 27 pp., meer
 • Pattenden, A.; Baker, M.; Gunn, V.; Seys, J.; Bloksma, N. (2012). Flessenpost. Vertaalde editie uit het Engels. HERMIONE-INDEEP: Oostende. ISBN 978-0-9573052-7-4. [28] pp., meer
 • Pirlet, H.; Van Rooij, D. (2012). Het mysterie van zee- en oceaanbodems, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 10-16, meer
 • Pirlet, R. (2012). Simon Stevin: zee- en kustexploten van een Vlaamse duizendpoot. Nautilus (Antwerp.) 103(8): 273-277, meer
 • Pirlet, R. (2012). Historiek van de ‘Ostendaise’, een parel onder de oesters, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 3-9, meer
 • Pirlet, R. (2012). Simon Stevin: zee- en kustexploten van een Vlaamse duizendpoot, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 9-14, meer
 • Reynaert, I. (2012). Smartphone application development: WoRMS Application. BA Thesis. Hogeschool West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Brugge. 43 pp., meer
 • Seys, J. (2012). Stel je zeevraag: Hoe oud wordt een krab of kreeft?, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 25, meer
 • Seys, J. (2012). Advocating the ocean literacy principles in Europe, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 7, meer
 • Seys, J.; Declerck, S.; Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanden Eede, S.; Mertens, T. (2012). De Oostendse zeekijktuin: wenselijkheid, haalbaarheid, impact en concrete uitvoering. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-36-8. 15 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE december 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE november 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE oktober 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE september 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE augustus 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE juli 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE juni 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE mei 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE maart - april 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE februari 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Slabbinck, B.; Dewolf, A.; Desnijder, N.; Lauwaert, J. (Ed.) (2012). De kust van nature - 1500 tot 2100: referatenboek van de studiedag, Oostende, 13 november 2012. VLIZ Special Publication, 62. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 24 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Du Four, I.; Janssens, R.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Luyten, P.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; De Cauwer, K.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullman, A.; Liste, M.; Fernández, L.; Komijani, H.; Verwaest, T.; Delgado, R.; De Schutter, J.; Janssens, J.; Levy, Y.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2012). Quantification of erosion/sedimentation patterns to trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics "QUEST4D": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 103 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Goffin, A.; Larmuseau, M.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2012). WestBanks: fundamenteel, beleidsgericht onderzoek in het Belgisch Deel van de Noordzee. Sci. connect. (Ned. ed.) 37: 18-20, meer
 • Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Vincx, M. (2012). Marine biological valuation maps as a tool for valuation of the Belgian coastline, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 71-72, meer
 • Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Mees, J. (Ed.) (2012). Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-9-2. 371 pp., meer
 • Vervaele, K.; Fockedey, N. (2012). Garnalen: verhalen en recepten van vroeger en nu. Lannoo Uitgeverij: Tielt. ISBN 978-94-014-0148-7. 198 pp., meer
 • VLIZ (2012). Hervorming van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid GVB. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-37-5. 11 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2012). Slijkgrascicade – Prokelisia marginata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 75. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Belgian Marine Species Consortium (2012). The Belgian Register of Marine Species - BeRMS, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 108, meer
 • VLIZ Wetenschatten (2012). Adrien de Gerlache. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 136. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2012). Gerardus Mercator. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 135. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2012). Théodore-Augustin Mann. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 137. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2011). De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2011). De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2011). De Grote Rede 29. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2011). VLIZ Collected Reprints: marine and coastal research in Flanders [CD-ROM]. VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 40(2010). Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • (2011). Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Special Publication, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-0-9. 165 pp., meer
 • Appeltans, W. (2011). 44,632 species from WoRMS from 18 WoRMS global databases in AC11. 4D4Life e-Bulletin 4: 1, meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Fauchald, K.; Gordon, D.P.; Poore, G.C.B.; van Soest, R.; Stöhr, S.; Walter, C.; Costello, M.J. (2011). The World Register of Marine Species: an authoritative, open-access web-resource for all marine species, in: The future of the 21st century ocean: Marine Sciences and European Research Infrastructures. An International Symposium, 28th June - 1 July 2011 Brest, France. pp. 30, meer
 • Appeltans, W.; Claus, S.; Vandepitte, L.; Herman, P.; Holdsworth, N.; Maudire, G.; Ó Tuama, É.; Pesant, S.; Schaap, D.M.A.; Vanden Berghe, E.; Vladymyrov, V.; Hernandez, F. (2011). Progress towards a European portal on marine species observations, in: The future of the 21st century ocean: Marine Sciences and European Research Infrastructures. An International Symposium, 28th June - 1 July 2011 Brest, France. pp. 31, meer
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management/Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 15, meer
 • Cattrijsse, A. (2011). Jaarverslag Zeeleeuw 2010. Jaarverslag Zeeleeuw, 10. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Appeltans, W.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N. (2011). EMODnet: Pilot portal for biology, data discovery and access service [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Hernandez, F. (2011). A marine biological GIS for Europe, based on OGC standards, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 84, meer
 • Copejans, E. (2011). Educatie & de zee: De wetenschap van de zee, over een bekende wereldoceaan, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 28, meer
 • Copejans, E.; Declercq, L.; Willaert, C.; Bollengier, B. (2011). Koers naar zee: excursiegids voor het secundair onderwijs. Een overzicht van leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema’s natuur, milieu, wetenschap en technologie. 2e druk. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Brugge. 78 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Willaert, C. (Ed.) (2011). Zeekrant 2011: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2011. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Smits, M. (2011). De wetenschap van de zee: over een onbekende wereldoceaan. Acco: Leuven. ISBN 978-90-334-8412-4. 175 pp., meer
 • De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Waumans, F. (2011). A geoportal for the Scheldt estuary, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 94-95, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Aantal gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium, in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 22, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Hoe is het met de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium?, in: De Grote Rede 29. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 29: pp. 28, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: hoeveel wordt er gebaggerd en gestort in het Schelde estuarium?, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 26, meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Haring - Clupea harengus. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 295. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2011). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Gotebank; Piraat (zeerover, kaper, boekanier,... ), in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 26-29, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2011). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Boot en schip; Wenduinebank, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 30-33, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2011). Should anthropogenic influences be incorporated in marine habitat suitability models?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 34, meer
 • Fockedey, N. (2011). De vruchten van de zee: Voorjaarse kreeft voor de eindejaarsfeesten, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 24, meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2011). VLIZINE november - december 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2011). VLIZINE september - oktober 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Tavernier Ines, I. (Ed.) (2011). VLIZINE juni - juli - augustus 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(6-7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Tavernier Ines, I. (Ed.) (2011). VLIZINE maart - april - mei 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(3-4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2011). "Aen alle tegenwoordigen en toekomenden, Salut": markante visserijwetgeving, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 42-47, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Scholaert, A.; Mees, J. (2011). Atlantische kabeljauw - Gadus morhua. Een eeuw zeevisserij in België. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Debergh, H.; Hernandez, F.; Mees, J. (2011). Vlaams-Nederlands kennissysteem voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [Presentatie]. VLIZ: Oostende. 14 slides pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Scholaert, A.; Debergh, H.; Lyssens, L. (2011). Een eeuw zeevisserij in België: Leeswijzer Belgische vissersvloot. Versie december 2011. VLIZ Information Sheets, 247. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Mees, J. (2011). Eeen eeuw zeevisserijstatistieken: hoe ver reikt ons geheugen?, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 90-96, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Ervynck, A.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp., meer
 • Mavarez, G.C.; Pintado, E.G.; Navas, F.; Lescrauwaet, A.-K. (2011). Spatial data infrastructures as a critical tool for ICZM in the Mediterranean basin, in: (2011). Proceedings of the Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 11, 25-29 October 2011, Rhodes, Greece, Volume 1 & 2. pp. 179-+, meer
 • Mees, J. (2011). 'De grootste supporter van het VLIZ', in: Algoed, M. et al. (Ed.) Paul Breyne tussen de mensen. pp. 200-202, meer
 • Mees, J.; Rappé, K.; Seys, J. (2011). 'Testing the water' - raising awareness of our changing seas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52: pp. 11, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-3-0. v + 15 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Watmough, T.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Proceedings 'Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment'. International CLAMER conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. VLIZ Special Publication, 53. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-4-7. 40 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Annual Report 2010: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 160 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Jaarboek 2010: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-9-8. 160 + 1cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiv, 143 pp., meer
 • Potters, G.; Smits, M.; Seys, J.; Fockedey, N.; Van Strydonck, D.; Verstraelen, H. (2011). Overbevissing: op het scherp van de snee tussen economie en ecologie. Mens 81: 3-15, meer
 • Seys, J. (2011). Unieke visserskaart herontdekt in Blankenbergse school, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 60-61, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2011). VLIZINE januari - februari 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Slabbinck, B.; Bauwens, F.; Dewolf, A.; Seys, J. (Ed.) (2011). Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Natuurpunt: Oostende. ISBN 978-90-817451-2-3. 31 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Luyten, P.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; De Cauwer, K.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullman, A.; Liste Muñoz, M.; Fernández, L.; Komijani, H.; Verwaest, T.; Delgado, R.; De Schutter, J.; Janssens, J.; Levy, Y.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2011). Towards more sustainable exploitation of economic activities in the EEZ [POSTER]. Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM): Brussels. 1 poster pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braarup, A.B.; Braeckman, U.; Courtens, W.; Cuveliers, E.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Lacroix, G.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Remerie, T.; Savina, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Verstraete, H.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2011). Understanding benthic, pelagic and airborne ecosystem interactions in shallow coastal seas. "Westbanks": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 82 pp., meer
 • Vandepitte, L.; Decock, W.; Mees, J. (2011). BeRMS Belgian Register of Marine Species [Poster]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grote roze zeepok - Megabalanus coccopoma. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwaterpok - Balanus improvisus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 39. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Estuariene poliepvlo - Incisocalliope aestuarius. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 64. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Tropisch puzzelraderdier - Keratella tropica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oostzeegroenworm - Marenzelleria neglecta. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 55. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grote roze zeepok - Megabalanus coccopoma. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zeetulp - Megabalanus tintinnabulum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 65. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Elegante honingvlokreeft - Melita nitida. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 74. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Knorrepos - Micropogonias undulatus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 24. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse ribkwal - Mnemiopsis leidyi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Ronde zakpijp - Molgula manhattensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 44. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Sexton’s slijkgarnaal - Monocorophium sextonae. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 66. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Strandgaper - Mya arenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rood darmroeipootkreeftje - Mytilicola intestinalis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 67. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Bache’s knotsklokje - Nemopsis bachei. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 53. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Violet buiswier - Neosiphonia harveyi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 47. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Odontella sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oevervlokreeft - Orchestia cavimana. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Paalwormen - Teredo navalis en Psiloteredo megotara. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Rugstreepsteurgarnaal - Palaemon macrodactylus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 34. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Puntig buiswier - Polysiphonia senticulosa. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 48. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Jenkins’ waterhoren - Potamopyrgus antipodarum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zuiders waterezeltje - Proasellus coxalis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 69. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse strandschelp - Rangia cuneata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 28. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zuiderzeekrabbetje - Rhithropanopeus harrisii. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 72. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Stanford’s naaldkreeftje - Sinelobus stanfordi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 70. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Engels slijkgras - Spartina townsendii var. anglica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Knotszakpijp - Styela clava. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brede brakwaterpissebed - Synidotea laticauda. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 71. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japanse dansmug - Telmatogeton japonicus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 73. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Thalassiosira punctigera. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 49. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Onverwacht mosdiertje - Tricellaria inopinata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langstaartkustworm - Tubificoides heterochaetus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japanse kelp - Undaria pinnatifida. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 4. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Penseelkrab - Hemigrapsus takanoi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langsprietroeipootkreeft - Acartia (Acanthartia) tonsa. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 60. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Paarsgestreepte zeepok - Amphibalanus amphithrite. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 57. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwaterpok - Amphibalanus improvisus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 58. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zwemblaasworm - Anguillicoloides crassus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 56. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Glanzende bolzakpijp - Aplidium glabrum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Drietakkig rooddonswier - Antithamnionella ternifolia. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 46. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Struikaster - Baccharis halimifolia. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 45. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Gewone slingerzakpijp - Botrylloides violaceus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Geel vogelkopmosdiertje - Bugula simplex. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 37. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vogelkopmosdiertje - Bugula stolonifera. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Blauwe zwemkrab - Callinectes sapidus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Machospookkreeftje - Caprella mutica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische slijkgarnaal - Chelicorophium curvispinum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 61. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwaterpoliep - Cordylophora caspia. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Coscinodiscus wailesii. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japanse oester - Crassostrea gigas. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Muiltje - Crepidula fornicata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 5. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Groene golfbrekeranemoon - Diadumene lineata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 55. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Reuzenvlokreeft - Dikerogammarus villosus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 62. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Grijze korstzakpijp - Diplosoma listerianum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 42. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Nieuw-Zeelandse zeepok - Elminius modestus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse zwaardschede - Ensis directus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Trompetkalkkokerworm - Ficopomatus enigmaticus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 23. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Tijgervlokreeft - Gammarus tigrinus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 63. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Berenvachtpoliep - Garveia franciscana. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Paarse buisjesspons - Haliclona (Soestella) xena. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Amerikaanse boormossel - Petricolaria pholadiformis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 52. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 18. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oesterparasiet - Bonamia ostreae. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 27. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Simon Stevin. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 131. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Alphonse Renard. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 132. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 13 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Gustave Gilson. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 125. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Edouard Van Beneden. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 133. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2011). Paul Pelseneer. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 134. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). VLIZ Collected Reprints: marine and coastal research in Flanders [CD-ROM]. VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 39(2009). Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • (2010). De Grote Rede 28. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 28. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2010). De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2010). De Grote Rede 26. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2010). Ontwerptekst Nautisch beheer. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 101. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7, bijlagen pp., meer
 • (2010). Maatschappelijke respons en samenwerking. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 217. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 4 pp., meer
 • (2010). Societal response and cooperation. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 235. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Opportunities for nature. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 232. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 200. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 206. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Bodemberoerende activiteiten. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 205. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Protection and development of natural areas. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 228. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Environmental effects of ports and shipping. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 221. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Loads of environmental pollutants. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 227. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Morphology and dynamics in the estuary. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 225. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Population pressure. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 229. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Safety against flooding. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 219. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of tourism. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 224. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of ports. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 220. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Soil interfering activities. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 223. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Status of species and habitats. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 226. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Surface water quality. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 222. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Threats for biodiversity. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 218. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; De Hauwere, N.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Marine Species Information Systems at VLIZ [Poster]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Fauchald, K.; Gordon, D.P.; Hoeksema, B.W.; Poore, G.C.B.; van Soest, R.; Stöhr, S.; Walter, C.; Costello, M.J. (2010). The World Register of Marine Species, the first online inventory of all marine species [Poster]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/WoRMS Steering Committee: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; De Hauwere, N.; Vandepitte, L.; Claus, S.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Marine Species Information Systems at VLIZ, in: A decade of discovery: Census of Marine Life 2010. The J. Frederick Grassle Scientific Symposium on the Census of Marine Life: Poster abstracts. pp. [1], meer
 • Appeltans, W.; Decock, W.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Fauchald, K.; Gordon, D.P.; Poore, G.C.B.; Hoeksema, B.W.; van Soest, R.W. (2010). The World Register of Marine Species, the first online inventory of all marine species, in: A decade of discovery: Census of Marine Life 2010. The J. Frederick Grassle Scientific Symposium on the Census of Marine Life: Poster abstracts. pp. [1], meer
 • Breyne, M.; Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Haspeslagh, J.; Lust, H.; Mees, J. (2010). The World’s very first marine research station In Ostend (Belgium). Earthzine August, 18: 4, meer
 • Cattrijsse, A. (2010). Jaarverslag Zeeleeuw 2009. Jaarverslag Zeeleeuw, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Claus, S. (2010). Development of a Marine Biological Data Portal within the framework of EMODNet [PPT]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • Claus, S. (2010). Standards in marine biodiversity data: benefits and applications, in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 100, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Report of the Biological Data Products Workshop of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). VLIZ Special Publication, 45. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 41 pp., meer
 • Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2010). The VLIMAR Gazetteer: a standard for marine geographic features, in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 185, meer
 • Claus, S.; Vandepitte, L.; Appeltans, W.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Heip, C.H.R.; Holdsworth, N.; Maudire, G.; McDonough, N.; Ó Tuama, É.; Pesant, S.; Pissierssens, P.; Schaap, D.M.A.; Vanden Berghe, E.; Vladymyrov, V. (2010). Development of a Marine Biological Data Portal within the framework of the European Marine Observation and Data Network (EMODNet), in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 57, meer
 • Copejans, E. (2010). "Koers naar zee". Excursiegids voor het secundair onderwijs, in: De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27: pp. 30, meer
 • de Jong, Y.; Kouwenberg, J.; Boegh, P.; Costello, M.J.; Hussey, C.; Hyam, R.; Bourgin, T.; Güntsch, A.; Berendsohn, W.G.; Appeltans, W. (2010). A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI), in: Weitzman, A. The Proceedings of TDWG: Provisional Abstracts of the 2010 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, 26 September - 1 October 2010, Woods Hole, Massachusetts, USA. pp. 39-40, meer
 • Deneudt, K.; Vandepitte, L.; Claus, S.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Costello, M.J.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). Validating ecological regions in European seas based on the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS), in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 103, meer
 • Dewitte, E.; Claus, S.; Deneudt, K.; Brosens, D.; Hernandez, F. (2010). Vooronderzoek databeheer INBO. VLIZ: Oostende. 19, bijlagen pp., meer
 • Fockedey, N.; Philips, F. (2010). Staartvis of zeeduivel versus Microsporidia. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende 2(80): 14-16, meer
 • Gheerardyn, H.; Bezerra, T.N.; Cnudde, C.; Deprez, T.; Derycke, S.; De Troch, M.; Ingels, J.; Merckx, B.; Moens, T.; Pape, E.; Vanaverbeke, J.; Vanreusel, A.; Vincx, M. (Ed.) (2010). Fourteenth International Meiofauna Conference, Aula Academica, Ghent, 11-16 July 2010. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 44. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xxii, 237 pp., meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., meer
 • Güntsch, A.; Berendsohn, W.G.; Geoffroy, M.; von Raab-Straube, E.; Müller, A.; Appeltans, W.; de Jong, Y. (2010). The identity of things - Why we need transparent delimitations of biodiversity objects, in: Weitzman, A. The Proceedings of TDWG: Provisional Abstracts of the 2010 Annual Conference of the Taxonomic Databases Working Group, 26 September - 1 October 2010, Woods Hole, Massachusetts, USA. pp. 43-44, meer
 • Henriet, J.P.; Baeyens, W.; Seys, J.; Rüggeberg, A.; Participants of the Ostend Ocean School 010 Meeting (2010). Education at sea - Education for the sea: messages from the Ostend "Ocean School 010" meeting, in: IOC 50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping the Future of the Oceans and Coasts. Proceedings of International Conference, Sharing lessons learned and proposing long-term projections (input to the Millennium Development Goals and UN Decade on Education for Sustainable Development), 27-30 April 2010 St. Petersburg, Russian Federation. pp. 286-287, meer
 • Hernandez, F.; Deneudt, K. (2010). Terms and concepts of ecological data management in a marine context, in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 99, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2010). Fishing in the past: Historical data and information on sea fisheries in Belgium [PPT Presentation]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 23 slides pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Scholaert, A.; Debergh, H.; Lyssens, L. (2010). Een eeuw zeevisserij in België: Leeswijzer Belgische vissersvloot. VLIZ Information Sheets, 247. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Mees, J.; Hernandez, F. (2010). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium; IDO-Schelde. Eindrapport. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 40; bijlagen pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Scholaert, A.; Debergh, H.; Lyssens, L. (2010). A Century of Sea Fisheries in Belgium: Users' guide to the reconstruction of the Belgian fishing fleet history. VLIZ Information Sheets, 246. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • McDonough, N.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2010). EurOCEAN 2010 - Grand challenges for marine research in the next decade, Oostende, Belgium, 12-13 October 2010: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 47. Belgian Science Policy Office/Flanders Marine Institute (VLIZ): Brussel. V, 30 pp., meer
 • McDonough, N.; Calewaert, J.-B. (Ed.) (2010). EurOcean 2010 Conference Report and Ostend Declaration. EurOCEAN 2010 – Grand challenges for marine research in the next decade. Thermae Palace, Oostende, Belgium, 12-13 October 2010. VLIZ Special Publication, 49. Belgian Science Policy Office/Flanders Marine Institute (VLIZ): Brussels. 57 pp., meer
 • Mees, J. (2010). Metaforum Symposium Biodiversiteit: Visie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Presentation Metaforum Symposium Biodiversiteit 4 november 2010. [S.n.]: Leuven. 35 slides pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Jaarboek 2009: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Annual Report 2009: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-7-4. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Narayanaswamy, B.E.; Ojaveer, H.; Boxshall, G.; Appeltans, W.; Danovaro, R.; Holm, P.; Nickelson, T. (2010). Diversity of European seas: Finding new life. EuroCoML Non-Technical Report. The European Census of Marine Life: Oban. 55 pp., meer
 • Seys, J. (2010). Een zeebrief voor Magda, in: De Caluwe, J. et al. (Ed.) Voor Magda: Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. pp. 569-574, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2010). Zeekrant 2010: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2010. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE december 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE november 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE oktober 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE juli - augustus - september 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(7-8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE mei - juni 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE maart - april 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE januari - februari 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Stelzenmüller, V.; South, A.B.; Breen, P.A.; van Dalfsen, J.; Jones, P.; Degraer, S.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Rogers, S.I.; ter Hofstede, R. (2010). Monitoring and evaluation of spatially managed areas: a generic framework and its application. CM Documents - ICES, CM 2010(B:01). ICES: Copenhagen. 10 pp., meer
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., meer
 • Vandepitte, L.; Claus, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). How the integration of marine ecological data from different sources can create added value to data and science, in: ISEI7 - Seventh International Conference on Ecological Informatics: Unravelling complexity and supporting sustainability, 13-16 December 2010, Gent, Belgium. Book of abstracts. pp. 101, meer
 • Vandepitte, L.; Decock, W.; Mees, J. (Ed.) (2010). Belgian Register of Marine Species, compiled and validated by the VLIZ Belgian Marine Species Consortium. VLIZ Special Publication, 46. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-8-1. 78 pp., meer
 • Vladymyrov, V.; Brown, M.; Rommens, W.; Hernandez, F.; Cattrijsse, A. (2010). New type of the Ocean Data Management Training for Young Scientists: from measurement to product, in: Fichaut, M. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS 2010, 29-31 March 2010, Paris, France: Book of abstracts. pp. 211-212, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2010). Geel vogelkopmosdiertje - Bugula simplex. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 37. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2010). Glanzende bolzakpijp - Aplidium glabrum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • (2009). VLIZ Collected Reprints: marine and coastal research in Flanders [CD-ROM]. VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 38(2008). Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • (2009). De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2009). De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Is our Belgian lab really more biodiverse than Darwin’s Galapagos Islands?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 21-22, meer
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2009). ScheldeKrant 7. ScheldeKrant, 7. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2009). Jaarverslag Zeeleeuw 2008. Jaarverslag Zeeleeuw, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Wille, K.; Monteyne, E.M.; Goffin, A.; Vanhaecke, L.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.F.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2009). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 30, meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Haese, C.; De los Rios, M.; Kreiken, W.; Villars, N.; Dronkers, J. (2009). Experiences from the Coastal and Marine WiKi: an Internet encyclopaedia providing up-to-date quality information for and by coastal and marine professionals, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 30-31, meer
 • De Blauwe, H. (2009). Mosdiertjes van de Zuidelijke bocht van de Noordzee: Determinatiewerk voor België en Nederland. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812-9003-6. 445 pp., meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. Eindversie juni 2009. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 44 pp., meer
 • Deneudt, K.; Villers, M.-L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2009). Developing a user-friendly interface for calculating the Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 38, meer
 • Deneudt, K.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2009). Creating a data portal redistributing physical, chemical and biological Scheldt Estuary data, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 37, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Buchholz, C.; Buchholz, F.; Feral, J.-P.; Gasol, P.; Heip, C.H.R.; Ianora, A.; Pinto, I.S.; Vincx, M.; Bellou, N.; Bennell, S.; Quigley, M.; Galil, B.; Grigorov, I.; Marboe, A.H.; Le Gall, L.; Noël, P.; Vyalova, O.; Lisovskaya, V.; Pérez Lloréns, J.L.; Porteiro, F.M.; McCurdy, W.; Nash, R.; Nikolic, V.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Skourtos, M.S.; ter Hofstede, R.; Spezzaferri, S. (2009). Tasting the wealth of seafood biodiversity in Europe - a MARBEF outreach initiative, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 55, meer
 • Heip, C.H.R.; Hummel, H.; van Avesaath, P.H.; Appeltans, W.; Arvanitidis, C.; Aspden, R.; Austen, M.; Boero, F.; Bouma, T.J.; Boxshall, G.; Buchholz, F.; Crowe, T.; Delaney, A.E.; Deprez, T.; Emblow, C.; Feral, J.-P.; Gasol, J.M.; Gooday, A.J.; Harder, J.; Ianora, A.; Kraberg, A.C.; MacKenzie, B.R.; Ojaveer, H.; Paterson, D.; Rumohr, H.; Schiedek, D.; Sokolowski, A.; Somerfield, P.J.; Sousa Pinto, I.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Nash, R. (2009). Marine Biodiversity & Ecosystem Functioning. MarBEF EU Network of Excellence: Dublin. 100 pp., meer
 • Konjevic, S.; Mayer, M.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2009). From treasures of the seas - To treasures of the Libraries: Proceedings of the 12th Biennial Meeting of the European Association of Aquatic Science Libraries and Information Centres (EURASLIC): Krimskoe Primor'e, Crimea, Ukraine, May, 2-4, 2007 [CD-ROM]. Institute of Biology of the Southern Seas (IBBS): Sevastopol. 1 Cd-rom pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. VLIZ: Oostende. 9 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Lyssens, L. (2009). Een eeuw zeevisserij in België: Handleiding bij de standaardisering en geografische afbakening van de historische visgronden (1929-1999) in de Belgische zeevisserijstatistieken. VLIZ Information Sheets, 249. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Lyssens, L. (2009). A century of sea fisheries in Belgium: Manual for standardization and geographical delineation of historical fishing grounds in Belgian sea fisheries statistics (1929-1999). VLIZ Information Sheets, 248. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Eerste tussentijds rapport. Luik 1: Definitie van denkkader en geografische afbakening, selectie van de set indicatoren van duurzame ontwikkeling. Januari 2009 – Mei 2009. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Debergh, H. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Plan van aanpak (09/02/09). Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Indicators of sustainable development for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 51-52, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H. (2009). Een kilootje oude visserijstatistieken, a.u.b.! [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 29 slides pp., meer
 • Massó i Alemán, S.; Bourgeois, C.; Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Stoffelen, P.; Heughebaert, A.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). The mangrove reference database and herbarium, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 93, meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Jaarboek 2008: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-4-3. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Annual Report 2008: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-5-0. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. viii, 99 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiii, 221 pp., meer
 • Schelde InformatieCentrum (SIC); Vlaams Instituut voor de Zee (2009). Watervogels langs de Zeeschelde. SIC/VLIZ: Oostende. 1 folded leaf pp., meer
 • Sergeyeva, O.; Slipetskyy, D.; Gorbunov, V.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B. (2009). Biological module of bilateral Flanders-Ukraine project Ocean-Ukraine. Overview, achievements, perspectives, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 126, meer
 • Seys, J. (2009). Onze kust anders bekeken. Het Bronzen Huis: Antwerpen. ISBN 978-90-7966-900-4. 190 pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2009). Zeekrant: Hapklare weetjes over zee en kust [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 slides pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2009). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 62-63, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2009). Zeekrant 2009: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2009. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE november - december 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE augustus - september - oktober 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(8-9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE juni - juli 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE april - mei 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE januari - februari - maart 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(1-2-3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Stienen, E.; Ratcliffe, N.; Seys, J.; Tack, J.; Mees, J.; Dobbelaere, I. (2009). Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42. Communications of the Research Institute for Nature and Forest - INBO, M.2009.1. viii, 68 pp., meer
 • T'Jampens, R. (2009). OMA - the Open Marine Archive for Flemish marine research: an update and call for publications, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 66, meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullmann, A.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Houziaux, J.-S.; Mallaerts, T.; Vandenberghe, H.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A (2009). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics QUEST4D. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 135 pp., meer
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Claus, S.; Courtens, W.; De Hauwere, N.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Mees, J.; Merckx, B.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.; Vincx, M. (2009). Long-term data from the Belgian Continental Shelf in the framework of science-based management of the coastal North Sea: Report of the WestBanks integrative workshop, October 2008. Belgian Science Policy: Brussel. 23 pp., meer
 • VLIZ (2009). "Marine & coastal research in Flanders" [DVD]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 DVD pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Machospookkreeftje - Caprella mutica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Amerikaanse boormossel - Petricola pholadiformis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 16. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Scheepswormen - Teredo navalis en Psiloteredo megotara. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 20. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Zwemblaasworm - Anguillicola crassus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Knorrepos - Micropogonias undulatus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 24. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Trompetkalkkokerworm - Ficopomatus enigmaticus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 23. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Groene golfbrekeranemoon - Haliplanella lineata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 22. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Amerikaanse strandschelp - Rangia cuneata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 28. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vogelkopmosdiertje - Bugula stolonifera. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Onverwacht mosdiertje - Tricellaria inopinata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Paarse buisjesspons - Haliclona (Soestella) xena. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Tropisch puzzelraderdier - Keratella tropica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2009). Pierre-Joseph Van Beneden. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 126. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2009). Philippe Dautzenberg. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 129. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 13 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2009). Jean Massart. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 130. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • (2008). Slikken en kreken in de Lage Landen: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Agentschap Natuur en Bos (ANB)/EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Schelde InformatieCentrum (SIC)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). De vloedlijn aan de Belgische kust: de opvallendste strandvondsten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Belgische Strandwerkgroep (SWG)/Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB)/EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Zandige zeebodem en stranden van de Belgische kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Universiteit Gent; Sectie Mariene Biologie (MarBiol)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2008). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • (2008). VLIZ Collected Reprints: marine and coastal research in Flanders [CD-ROM]. VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 37(2007). Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • (2008). De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2008). De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2008). De Grote Rede 21. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • (2008). Zee- en kustvogels van bij ons: de meest opvallende soorten [POSTER]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). A World Register of Marine Species (WoRMS) for use in marine and biodiversity data management, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 22, meer
 • Appeltans, W.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Heip, C.H.R. (2008). The future of MarBEF’s data legacy. MarBEF Newsletter 8: 14-15, meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Decock, W.; Vandepitte, L.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). Aphia for a World Register of Marine Species (WoRMS), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 27, meer
 • Appeltans, W.; Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2008). EurOBIS, an online atlas for European marine species distribution data, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 43, meer
 • Beyst, B.; De Feijter, E.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Prosec, M. (Ed.) (2008). ScheldeKrant 6. ScheldeKrant, 6. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2008). Jaarverslag Zeeleeuw 2007. Jaarverslag Zeeleeuw, 7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 25 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2008). Flanders builds new research vessel Simon Stevin, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 34-35, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, A.; Mares, J.; Vandepitte, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2008). Manual on how to use the Marine Data Archive (MDA). Version 1.0. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 40 pp., meer
 • Claus, S.; Papatsiotsos, A.; De los Rios, M.; Kreiken, W.; Villars, N.; Mees, J.; Dronkers, J. (2008). The Coastal and Marine Wiki: an Internet encyclopaedia providing up-todate high quality information for and by coastal and marine professionals, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 224-225, meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2008). The Coastal and Marine Wiki: an internet encyclopaedia providing up-to-date quality information for and by coastal and marine professionals, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 38-39, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2008). General introduction, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 9-13, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2008). Preface, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 5-6, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (Ed.) (2008). Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. Belgian Network for Coastal Research (BeNCORe): Oostende. 58 pp., meer
 • Copejans, E.; Declercq, L.; Willaert, C.; Bollengier, B. (2008). Koers naar zee: excursiegids voor het secundair onderwijs. Een overzicht van leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema’s natuur, milieu, wetenschap en technologie. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Brugge. 83 pp., meer
 • Costello, M.J.; Appeltans, W. (2008). Report of the first marine taxonomic editors workshop, Flanders Marine Institute, Ostend, 20-21 June 2008. Flanders Marine Institute: Ostende. 15 pp., meer
 • Costello, M.J.; Appeltans, W. (2008). Taxonomic editors plan a World Register of Marine Species (WoRMS). MarBEF Newsletter 8: 36-37, meer
 • de Jong, Y.; Costello, M.J.; Appeltans, W.; Nash, R. (2008). PESI: Pan-European Species-directories Infrastructure. MarBEF Newsletter 8: 33-34, meer
 • Degraer, S.; Derous, S.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Roff, J.C.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Deneudt, K.; Rosseel, S.; Hernandez, F. (2008). Setting up a general data collection system integrating different types of oceanographic survey data, in: Iona, S. et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 61, meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008). De ScheldeMonitor. Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 19 + annexes pp., meer
 • Derous, S.; Claus, S.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). ENCORA Theme 7 Thursday 6 December 2007, Paris, France: workshop report. ENCORA/Marine Biology, Ghent University: Gent. 14 pp., meer
 • Derous, S.; Austen, M.; Claus, S.; Daan, N.; Dauvin, J.-C.; Deneudt, K.; Depestele, J.; Desroy, N.; Heessen, H.; Hostens, K.; Marboe, A.H.; Lescrauwaet, A.-K.; Moreno, M.P.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rees, H.; Ressurreição, A.; Roff, J.C.; Santos, P.T.; Speybroeck, J.; Willems, W.; Stienen, E.W.M.; Tatarek, A.; ter Hofstede, R.; Vincx, M.; Zarzycki, T.; Degraer, S. (2008). Building on the concept of marine biological valuation with respect to translating it to a practical protocol: Viewpoints derived from a joint ENCORA-MARBEF initiative, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 91-98, meer
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 99-118, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • Fockedey, N. (2008). Tasting the wealth of seafood biodiversity throughout Europe, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Fockedey, N.; Lescrauwaet, A.-K.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE oktober 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE juni - juli 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE april - mei 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE maart 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE januari - februari 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Rosseel, S.; Hernandez, F. (2008). Upgrading the OMES database: online access to OMES monitoring data using the IMERS web interface, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 47, meer
 • Goffin, A.; Seys, J.; Mees, J.; Vincx, M. (Ed.) (2008). UGent aan Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-1-2. 96 pp., meer
 • Haspeslagh, J.; T'Jampens, R.; Rosseel, S. (2008). OMA - the Open Marine Archive for Flemish marine research: facts and figures, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 49, meer
 • Hernandez, F.; Deneudt, K.; Mares, J. (2008). Marine Data Archive, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 50, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Behiels, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2008). Belgian sea fisheries statistics: compiling historical data to recover a wider perspective, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 55, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Gibbons, J. (2008). A review of the crab bait related exploitation of small cetaceans in Magallanes and Tierra del Fuego with an update on the current situation. Paper SC/60/SM5 presented to the Scientific Committee of the International Whaling Commission, June 2008, Santiago, Chile. International Whaling Commission: [s.l.]. , meer
 • Mallefet, J.; Zintzen, V.; Massin, C.; Norro, A.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Steyaert, M.; Degraer, S.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2008). Belgian shipwreck: hotspots for marine biodiversity BEWREMABI: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 151 pp., meer
 • Mees, J. (2008). Het regionaal, nationaal en internationaal belang van de Universiteit Gent in de mariene wetenschappen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 pps pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Jaarboek 2007: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-2-9. 112 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Annual Report 2007: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-0-5. 112 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ix, 96 pp., meer
 • Renaud, P.; Bjørgesæter, A.; Karakassis, I.; Kedra, M.; Kendall, M.; Labrune, C.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.; Webb, T.; Vanden Berghe, E.; Claus, S. (2008). Latitudinal patterns in benthic invertebrate diversity on European continental shelves: insights from the MARBEF database, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Schratzberger, M.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E. (2008). The impact of seabed disturbance on the diversity of meiofauna communities? Linking field and laboratory observations, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). Wat wil het publiek weten over de zee? Verkennende analyse naar de informatienoden bij het breed publiek m.b.t. "kennis zee & kust". VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). What does the public want to know about the sea? Exploratory analysis into the information needs of the public at large with regard to knowledge of the sea and coast. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K. (Ed.) (2008). VLIZINE augustus - september 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2008). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’ [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2008). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 21, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2008). Zeekrant 2008: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2008. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2008). VLIZINE november - december 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Degraer, S.; Houziaux, J.-S.; Vandenberghe, N.; Goffin, A. (2008). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics (QUEST4D). Annual scientific report year 1. Science for sustainable development. Belgian Science Policy: Brussel. 27 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Degraer, S.; Devolder, M.; Francken, F.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Giardino, A.; Portilla, J.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Houziaux, J.-S.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2008). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics - QUEST4D, in: TIDALITES 2008, September 24-27, Qingdao (China). pp. 1, meer
 • Vanaverbeke, J.; Franco, M.; Steyaert, M.; Lampadariou, N.; Muthumbi, A.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Soetaert, K. (2008). Nematode size and shape from the shelf to the deep sea: adaptations to benthic ecosystem functioning, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 2, meer
 • Vanhoorne, A.; Deneudt, K. (2008). Scheldemonitor [Poster]. VLIZ: Oostende. , meer
 • Vanhoorne, B.; Deneudt, K.; Appeltans, W.; Hernandez, F.; Mees, J. (2008). The Aphia Taxon Match Tool, an online quality control tool for checking your biological data against the World and European Registers of Marine Species, in: Iona, Sissy et al. (Ed.) International Marine Data and Information Systems Conference IMDIS-2008, 31 March - 2 April 2008, Athens, Greece: Book of abstracts. pp. 145, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Brakwaterpoliep - Cordylophora caspia. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Amerikaanse venusschelp - Mercenaria mercenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 18. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Penseelkrab - Hemigrapsus penicillatus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 14. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Engels slijkgras - Spartina townsendii var. anglica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Strandgaper - Mya arenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Paarsgestreepte zeepok - Balanus amphitrite. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 10. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Blauwe zwemkrab - Callinectes sapidus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Muiltje - Crepidula fornicata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 5. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Amerikaanse zwaardschede - Ensis directus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Amerikaanse ribkwal - Mnemiopsis leidyi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japanse kelp - Undaria pinnatifida. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 4. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japanse oester - Crassostrea gigas. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Nieuw-Zeelandse zeepok - Elminius modestus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2008). Alphonse Meunier. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 127. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Wetenschatten (2008). August de Maere-Limnander. Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. VLIZ Information Sheets, 128. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • Wambjii, N.; Nsiangango, S.E.; Mint, A.; Zamouri, N.; Mussai, P.; Vanden Berghe, E.; Vandepitte, L. (2008). ODINAFRICA: marine biodiversity data (Molluscs, Decapods and Porifera), in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 2, meer
 • (2007). VLIZ Jaarverslag 2006. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 99 pp., meer
 • (2007). VLIZ Coll. Rep. 35-36(2005-2006). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 35-36. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2007). De Grote Rede 20. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 20. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2007). De Grote Rede 19. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2007). De Grote Rede 18. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 18. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Appeltans, W. (2007). WP1: towards more European marine biodiversity data integration, in: Marbef General Assembly - Science Meeting. The value of biodiversity observatories and monitoring for science and society, Sopot & Gdynia, Poland, 14-16 May 2007: book of abstracts. pp. 27, meer
 • Appeltans, W.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). MarBEF Data Management: Progress towards European marine biodiversity data integration. MarBEF Newsletter 6: 15, meer
 • Arijs, K.; Volckaert, A.M.; Versonnen, B.; Vanhoorne, B.; Vangheluwe, M.; Le Roy, D.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (2007). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): technical and organizational measures related to marine incidents in the North Sea (poster). [S.n.]: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Arvanitidis, C.; Faulwetter, S.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Paterson, G. (2007). PROPE-taxon - Web Accessible Taxonomic Expertise in MARBEF: PROviding a e-Platform for the European Taxonomists, in: Marbef General Assembly - Science Meeting. The value of biodiversity observatories and monitoring for science and society, Sopot & Gdynia, Poland, 14-16 May 2007: book of abstracts. pp. 10, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Deckers, P. (2007). Google Earth en de Kustatlas. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Fockedey, N. (Ed.) (2007). ScheldeKrant 5. ScheldeKrant, 5. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Brackez, R.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E. (2007). Simple online access to marine survey data using the IMERS web interface, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 23, meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2007). Jaarverslag Zeeleeuw 2006. Jaarverslag Zeeleeuw, 6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Claus, S. (2007). Preface, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 5, meer
 • Claus, S.; Mees, J.; Deneudt, K.; Haspeslagh, J.; Hernandez, F. (2007). Marien data- en informatie beheer: van data en informatie naar kennis: belang van integratie [PRESENTATIE], in: 6e Waterforum 'informatie voor watersystemen', 4 oktober 2007. pp. [1-4] (hand-outs), meer
 • Claus, S.; Vanhoorne, B.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Development of the ENCORA portal: an internet based facility supporting EU-wide contact search for ICZM related science, practice, and policy communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 25, meer
 • Claus, S.; Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). The European Marine Gazetteer: its development and applications. MarBEF Newsletter 7: 15-16, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2007). General introduction: Introduction and background of the BeNCoRe network, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 8-10, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (Ed.) (2007). Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. Belgian Network for Coastal Research (BeNCORe): Oostende. 40 pp., meer
 • Copejans, E. (2007). Digitaal beeldmateriaal over zee en kust: een greep uit het aanbod…. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Copejans, E.; De Doncker, K. (2007). Mare incognitum. De Aardrijkskunde 31(1): 21-32, meer
 • Deneudt, K.; Brackez, R.; Vanden Berghe, E. (2007). IMERS, a general data system for storage of marine survey data Anno 2007, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 32-33, meer
 • Deneudt, K.; Pape, E.; Vanhoorne, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007). Vooronderzoek databeheer NIOO-CEME. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • Derous, S.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Mees, J.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 34, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2007). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Bligh Bank; Wulk, in: De Grote Rede 19. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 19: pp. 25-28, meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE november - december 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE oktober 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE juni - juli 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE augustus - september 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Haspeslagh, J. (2007). "The old book and the sea": A spicy plate of sea bounty from Flanders, in: Konjevic, S. et al. (Ed.) (2009). From treasures of the seas - To treasures of the Libraries: Proceedings of the 12th Biennial Meeting of the European Association of Aquatic Science Libraries and Information Centres (EURASLIC): Krimskoe Primor'e, Crimea, Ukraine, May, 2-4, 2007 [CD-ROM]. pp. 1, meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (2007). Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 63 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Kraberg, A.C.; Vaulot, D.; Jouenne, F.; Amorim, A.; Moita, T.; Young, J.; Appeltans, W.; Wiltshire, K. (2007). PLANKTON*NET: A new and improving tool for studying and monitoring harmful algal blooms. Harmful Algae News 34: 9-11, meer
 • Kröncke, I.; Reiss, H.; Bergman, M.J.N.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.; Eggleton, J.D.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Lavaleye, M.S.S.; Moll, A.; Nehring, S.; Newell, J.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Rachor, E.; Rees, H.L.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; Vanden Berghe, E.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Willems, W. (2007). Changes in North Sea macrofauna communities between 1986 and 2000. CM Documents - ICES, CM 2007(A:06). ICES: Copenhagen. 19 pp., meer
 • Martí, X.; Lescrauwaet, A.-K.; Borg, M.; Valls, M. (Ed.) (2007). Indicators guidelines: to adopt an indicators-based approach to evaluate coastal sustainable development. Department of the Environment and Housing, Government of Catalonia: Barcelona. 97 + cd-rom pp., meer
 • Mees, J. (2007). Krachtlijnen voor een succesvol databeheer: is wat VLIZ doet uit te breiden naar of te 'kopiëren' voor zoetwatersysteemkennis, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [9], meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Jaarboek 2006: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-9-8. 125 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 82 pp., meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Rees, H.L.; Eggleton, J.D.; Rachor, E.; Vanden Berghe, E.; Aldridge, J.N.; Bergman, M.J.N.; Bolam, T.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.C.A.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Irion, G.; Kershaw, P.J.; Kröncke, I.; Lavaleye, M.S.S.; Mason, C.; Nehring, S.; Newell, R.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Reiss, H.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Willems, W. (2007). The ICES North Sea Benthos Project 2000: aims, outcomes and recommendations. CM Documents - ICES, CM 2007(A:21). ICES: Copenhagen. 22 pp., meer
 • Reiss, H.; Rees, H.L.; Kröncke, I.; Aldridge, J.N.; Bergman, M.J.N.; Bolam, T.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.C.A.; Eggleton, J.D.; Hillewaert, H.; Kershaw, P.J.; Lavaleye, M.S.S.; Mason, C.; Moll, A.; Nehring, S.; Newell, R.; Oug, E.; Pohlmann, T.; Rachor, E.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Schratzberger, M.; Smith, R.; Vanden Berghe, E.; van Dalfsen, J.; Van Hoey, G.; Willems, W. (2007). Infauna, epifauna and demersal fish communities in the North Sea: community patterns and underlying processes. CM Documents - ICES, CM 2007(A:10). ICES: Copenhagen. 21 pp., meer
 • Schratzberger, M.; Lampadariou, N.; Somerfield, P.; Austen, M.; McEvoy, A.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E. (2007). Response of nematode communities to physical perturbation: role of man-made impacts, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [18], meer
 • Seys, J. (2007). Wat we weten en … waarom we meer zouden moeten weten over Planeet Zee. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Seys, J. (2007). Expeditie Zeeleeuw. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE mei 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE april 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE maart 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE januari - februari 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Seys, J. (2007). Trapped within the corridor of the Southern North Sea: the potential impact of offshore wind farms on seabirds, in: de Lucas, M. et al. (Ed.) Birds and wind farms: risk assessment and mitigation. pp. 71-80, meer
 • Van Steertegem, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2007). Van geïntegreerde monitoring naar geïntegreerde indicatoren en vice versa, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [15], meer
 • Vanaverbeke, J.; Courtens, W.; Deneudt, K.; Franco, M.A.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Moodley, L.; Pampoulie, C.; Provoost, P.; Remerie, T.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Vanden Berghe, E.; Van de walle, M.; van Oevelen, D.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2007). TROPHOS: Fundamental research for policy and sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 21-81, meer
 • Vanaverbeke, J.; Franco, M.A.; Lampadariou, N.; Muthumbi, A.; Steyaert, M.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Soetaert, K. (2007). Nematode morphometry from the shelf to the deep sea in European marine water, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [21], meer
 • Vanaverbeke, J.; Franco, M.A.; Remerie, T.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Moodley, L.; Soetaert, K.; van Oevelen, D.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Draisma, S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Volckaert, F.A.M.J.; Van den Eynde, D. (2007). Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”: Final report EV/25. Belgian Science Policy: Brussel. 89 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Konovalov, S.K.; Moncoiffé, G. (2007). Group of Experts-Biological and chemical data management and exchange practices (GE-BICH), Trieste, Italy, 12-16 March 2007. UNESCO: Paris. 5 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Rees, H.L.; Eggleton, J.D. (2007). North Sea Benthos Project 2000 Data Management. CM Documents - ICES, CM 2007(A:18). ICES: Copenhagen. 15 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Costello, M.J.; Pissierssens, P. (Ed.) (2007). Proceedings Ocean Biodiversity Informatics: International Conference on Marine Biodiversity Data Management, Hamburg, Germany 29 November to 1 December, 2004. VLIZ Special Publication, 37. IOC Workshop Report, 202. VI, 192 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Costello, M.J. (2007). Ocean Biodiversity Informatics - an emerging field of science, in: Vanden Berghe, E. et al. (Ed.) Proceedings Ocean Biodiversity Informatics: International Conference on Marine Biodiversity Data Management, Hamburg, Germany 29 November to 1 December, 2004. VLIZ Special Publication, 37: pp. 1-6, meer
 • Vandepitte, L. (2007). MANUELA: Developing an integrated database on meiofauna to perform joint analyses. MarBEF Newsletter 6: 16, meer
 • Vandepitte, L.; Vanaverbeke, J.; Vanden Berghe, E.; Campinas Bezerra, T. (2007). Developing an integrated database to perform joint analyses: MANUELA (Meiobenthic And Nematode biodiversity Unravelling Ecological and Latitudinal Aspects, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [17], meer
 • Vandepitte, L.; Vanaverbeke, J.; Vanden Berghe, E. (2007). MANUELA: developing an integrated database to perform joint analyses, in: Marbef General Assembly - Science Meeting. The value of biodiversity observatories and monitoring for science and society, Sopot & Gdynia, Poland, 14-16 May 2007: book of abstracts. pp. 38-39, meer
 • Vandepitte, L.; Versluys, W.; Lenaerts, T. (2007). Belgica 1884-heden: over de eerste expedities naar de Polen tot de wedergeboorte van het schip. Belgica Genootschap: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Veit-Köhler, G.; De Troch, M.; Grego, M.; Bonne, W.; Borut, V.; Folkers, C.; Gee, M.; George, K.H.; Guotong, C.; Herman, R.; Huys, R.; Lampadariou, N.; Arbizu, P.M.; Rose, A.; Schratzberger, M.; Somerfield, P.; Vanden Berghe, E.; Vandepitte, L. (2007). Large scale patterns in harpacticoid copepod diversity - exploring the MANUELA data base, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [22], meer
 • Vinson, J.; Slabbinck, B.; Maebe, S.; Copejans, E.; Seys, J.; Fockedey, N.; de Boer, M.; Westra, Y.; Devilee, E. (2007). Jaar van de dolfijn educatiepakket. Kustvereniging/Natuurpunt: Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • Zintzen, V.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Norro, A.; Mallefet, J. (2007). Noordzeewrakken: Hotspots voor biodiversiteit = Épaves de la Mer du Nord: Zones de haute diversité biologique = North Sea wrecks: Hotspots for biodiversity = Schiffswracks in der Nordsee: Heisses Eisen für die Biodiversität, in: Zeebroek, I. et al. (Ed.) Verdronken Verleden = Passé Submergé = Drowned Past = Ertrunkene Vergangenheit. pp. 80-83, meer
 • (2006). De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2006). De Grote Rede 17. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • (2006). VLIZ jaarverslag 2005 = VLIZ annual report 2005. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 51 pp., meer
 • (2006). Commerciële vissen e.a.: de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (VNOA): Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2006). Strandhoofden en havenmuren aan onze kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/MDK/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Vlaamse Overheid. Afdeling Kust: Oostende. 1 poster pp., meer
 • (2006). De zee op de korrel: vorming voor zeeanimatoren over duurzame vis. Provincie West-Vlaanderen/Horizon Educatief/VLIZ/ILVO: Brugge/Oostende. 4 pp., meer
 • Appeltans, W.; Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E. (2006). MarBEF publishing revisited. MarBEF Newsletter 5: 16-17, meer
 • Appeltans, W.; Claus, S.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E. (2006). Europe counts marine life, in: Konjevic, S. et al. (Ed.) Open Waters - Open Sources: 11th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 4-6th May 2005, Split, Croatia. pp. 173, meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; Vanden Berghe, E.; Hummel, H. (2006). The marine science job & candidate finder, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 20, meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; Vanden Berghe, E.; Hummel, H. (2006). Jobs, images, projects and publications. MarBEF Newsletter 4: 12-14, meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B. (2006). MarBEF species gallery: a growing resource of images of European marine species. MarBEF Newsletter 5: 18, meer
 • Appeltans, W.; Vanhoorne, B. (2006). MARBEFs species gallery images impressive marine life, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 21, meer
 • Becuwe, M.; Lingier, P.; Deman, R.; De Putter, G.; De Vos, K.; Rappé, G.; Sys, P. (2006). Ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005: Aantalsevolutie, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse Strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) aan de Vlaamse kust, 1947-2005 = Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005. VLIZ Special Publication, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-2-9. 183 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2006). ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Breyne, P.; Mees, J. (2006). VLIZ - biz(s)?: een opiniestuk van het VLIZ als reactie op recente berichten in de Vlaamse pers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2006). Jaarverslag Zeeleeuw 2005. Jaarverslag Zeeleeuw, 5. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 26 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Claus, S.; D’haenens, T.; Haspeslagh, J.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E.; Vandepitte, L. (2006). IMIS Integrated Marine Information System Input Manual version 1.0 December 2006. Version 1.0. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 139 pp., meer
 • Claus, S.; Deckers, P.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E. (2006). Developments and geographic interface of the VLIMAR gazetteer, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 25, meer
 • Claus, S.; Arvanitidis, C.; Fleddum, A.; Vanden Berghe, E. (2006). MarBEF theme 1: global patterns of marine biodiversity across ecosystems. Progress with theme I data analysis activities. MarBEF Newsletter 4: 3-4, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2006). BeNCoRe, the Belgian Network for Coastal Research, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 24, meer
 • Claus, S.; Berlamont, J. (2006). BeNCoRe, the Belgian Network for Coastal Research, in: Tubielewicz, A. (Ed.) Coastal environmental, processes and evolution. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 45-49, meer
 • Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 135 pp., meer
 • Costello, M.J.; Vanden Berghe, E.; Cunningham, C.; Rotenberg, S. (2006). Origins of the North East and North West Atlantic marine biota, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 139, meer
 • Cuvelier, D.; Claus, S.; Appeltans, W.; Vanhoorne, B.; Vanden Berghe, E.; Costello, M.J. (2006). European Register of Marine Species (ERMS) - plans turning into reality ! MarBEF Newsletter 4: 14-15, meer
 • De Moor, G. (2006). Strandgids het Vlaamse strand: geomorfologie en dynamiek. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 90-810081-3-7. 154, ill. pp., meer
 • Deckers, P.; Vanden Berghe, E. (2006). The VLIZ maritime boundaries geodatabase, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 29, meer
 • Deckers, P.; Vanden Berghe, E. (2006). The VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase as a biogeographical tool, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 228, meer
 • Deckers, P.; Vanden Berghe, E. (2006). The VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase as a biogeographical tool. CM Documents - ICES, CM 2006(M:48). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid: Brussel. ISBN 90-810081-5-3. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). The macrobenthos atlas of the Belgian part of the North Sea. Belgian Science Policy: Brussel. ISBN 90-810081-6-1. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Degraer, S.; Wittoeck, J.; Appeltans, W.; Cooreman, K.; Deprez, T.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2006). L'atlas du macrobenthos de la partie belge de la Mer du Nord. Politique scientifique fédérale: Bruxelles. ISBN 90-810081-7-X. 164, photographs, 1 cd-rom pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E. (2006). Integrating environmental data from heterogeneous sources: dangers and pitfalls, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 221, meer
 • Deprez, T.; Wooldridge, T.; Mees, J. (2006). Idiomysis mozambicus, a new mysid species (Crustacea: Mysidacea) from Mozambique, in: Deprez, T. Taxonomy and biogeography of the Mysida (Peracarida, Crustacea): a global approach through the biological information system NeMys = Taxonomie en biogeografie van de Mysida (Peracarida, Crustacea): een globale aanpak via het biologisch informatiesysteem NeMys. pp. 171-178, meer
 • Haspeslagh, J. (2006). Introduction, in: Konjevic, S. et al. (Ed.) Open Waters - Open Sources: 11th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 4-6th May 2005, Split, Croatia. pp. 5, meer
 • Haspeslagh, J. (2006). Acknowledgements, in: Konjevic, S. et al. (Ed.) Open Waters - Open Sources: 11th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 4-6th May 2005, Split, Croatia. pp. 6, meer
 • Haspeslagh, J. (2006). Coopération entre Euraslic et Iamslic: histoire, état des lieux et futurs développements, in: 23ème réunion annuelle des bibliothécaires et documentalistes des Sciences de la mer et des eaux, Groupe Omer. pp. 162-163, meer
 • Haspeslagh, J. (2006). Les publications marines belges en langue française: proposition de coopération entre VLIZ et les bibliothèques marines de France, in: 23ème réunion annuelle des bibliothécaires et documentalistes des Sciences de la mer et des eaux, Groupe Omer. pp. 160-161, meer
 • Haspeslagh, J.; Bacheva, S. (2006). EURASLIC Directory, in: Konjevic, S. et al. (Ed.) Open Waters - Open Sources: 11th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 4-6th May 2005, Split, Croatia. pp. 129-129, meer
 • Herman, R.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Report of the exploratory mission to Chile 27-31 of March 2006. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 + appx. pp., meer
 • Konjevic, S.; Mayer, M.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2006). Open Waters - Open Sources: 11th Biennial Conference of the European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres (EURASLIC), 4-6th May 2005, Split, Croatia. Rudjer Boskovic Institute: Zagreb. ISBN 953-6690-60-8. 225 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2006). Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: een eerste inventarisatie = European sustainability indicators for coastal zones in The Netherlands: a first inventory. VLIZ Special Publication, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-81008-14-5. 128 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2006). European sustainability indicators for the coastal zone of the Netherlands: a first inventory, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 43, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Gilbert, C. (Ed.) (2006). State of the coast of the Southern North Sea: an indicators-based approach to evaluating sustainable development in the coastal zone of the Southern North Sea. VLIZ Special Publication, 36. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-1-0. 140 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 13-18, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as reliable guides for Integrated Coastal Zone Management, in: Forkiewicz, M. (Ed.) Integrated Coastal Zone Management: theory and practice. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 180-186, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). VLIZ Jaarboek 2005: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-8-8. 120 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 99 pp., meer
 • Millard, K.; Atkinson, R.; Woolf, A.; Lowry, R.; Haaring, P.; Hernandez, F.; Hamre, T.; Pillich, D.; Bothien, H.; Vanden Berghe, E.; Johnson, I.; Matthews, B.; Dahlin, H.; Flemming, N.; Vladymyrov, V.; MacKenzie, B.; Edwards, A.; van der Hoeven, W.; Harphen, Q.; Ross, G. (2006). MarineXML - Have we achieved pre-standardisation?, in: Dahlin, H. et al. European operational oceanography: present and future: Proceedings of the Fourth International Conference on EuroGOOS. pp. 488-493, meer
 • Minster, J.-F.; Connolly, N.; Carbonnière, A.; de Leeuw, J.W.; Evrard, M.; Mees, J.; Nittis, K.; O'Sullivan, G.; Walter, N. (Ed.) (2006). Navigating the future III: updated synthesis of perspectives on marine science and technology in Europe. European Marine Board Position Paper, 8. European Science Foundation, Marine Board: Strasbourg. ISBN 2-912049-59-8. 67 pp., meer
 • Peeters, Y.; Fockedey, N.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2006). Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 77 pp., meer
 • Pieters, M.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 108 pp., meer
 • Seys, J. (2006). Interview met dr. Vladimir Vladymyrov, Project Manager van het ‘IOC Project Office voor IODE’ in Oostende (UNESCO), in: (2005). VLIZ Nieuwsbrief 15. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 15: pp. 23-25, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE oktober - november - december 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(10-11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE augustus - september 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE juni - juli 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE maart - april - mei 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(3-4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE januari - februari 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Termote, T.; Cattrijsse, A. (2006). Raising the Belgica: a report on the visit to Norway by the Belgica Society 19th-23rd August 2006. [S.n.]: [s.l.]. 38 pp., meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). European Register of Marine Species. CM Documents - ICES, CM 2006(M:47). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). MarBEF data management. MarBEF Newsletter 4: 12, meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). MarBEF data management. MarBEF Newsletter 5: 14, meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). The European Register of Marine Species: tool for data integration, in: ICES 2006 Annual Science Conference 19-23 September; Business meetings 17-26 September, 2006, Maastricht, The Netherlands. Handbook; Contributions, agendas and orders of the day: abstracts. pp. 227, meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). EUROBIS: growing in numbers. MarBEF Newsletter 5: 15, meer
 • Vanden Berghe, E. (2006). Large scale comparisons and databases MarBEF: lessons learned from data integration, in: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning EU Network of Excellence: General Assembly - Science Meeting Lecce (Italy) 9-11 May 2006: Book of Abstracts. pp. 3, meer
 • Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Claus, S.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B. (2006). EurOBIS & Co, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 59, meer
 • Volckaert, A.M.; Le Roy, D.; Vangheluwe, M.; Versonnen, B.; Arijs, K.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (Ed.) (2006). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34. Belgian Science Policy/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 83 pp., meer
 • Zintzen, V.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Norro, A.; Mallefet, J. (2006). North Sea wrecks: hotspots for biodiversity = Wrakken in de Noordzee: hotspots van biodiversiteit, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32: pp. 39, 40, meer
 • (2005). VLIZ Coll. Rep. 33-34(2003-2004). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 33-34. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2005). VLIZ Nieuwsbrief 13-14. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 13-14. VLIZ: Oostende. 31 pp., meer
 • (2005). VLIZ Nieuwsbrief 15. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 15. VLIZ: Oostende. 27 pp., meer
 • (2005). De Grote Rede 13. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • (2005). De Grote Rede 15. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 36 pp., meer
 • (2005). De Grote Rede 14. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 14. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 24 pp., meer
 • Appeltans, W. (2005). SWG of de Strandwerkgroep. Hippocampus 206: 64-65, meer
 • Appeltans, W.; Claus, S.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E. (2005). Europe counts marine life, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 19, meer
 • Appeltans, W.; Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E. (2005). Publish wisely or perish? An open archive for MarBEF. MarBEF Newsletter 3: 13, meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E. (2005). Gegevens- en informatiebeheer binnen het STARDUST project, in: Wartel, M. et al. (Ed.) Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24: pp. 25-26, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2005). ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Maes, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Kust en zee: te weinig vis, te veel vervuiling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 145-159, meer
 • Cattrijsse, A. (2005). Jaarverslag Zeeleeuw 2004. Jaarverslag Zeeleeuw, 4. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Hernandez, F.; Mees, J.; Depoorter, L.; Leeuwerck, P.; Goossens, Y. (2005). Haalbaarheidsstudie met betrekking tot mariene onderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen. Een nieuw Vlaams vaartuig voor kustgebonden marien onderzoek: resultaten van de open bevraging van de mariene onderzoeksgemeenschap. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35, addenda pp., meer
 • Claus, S.; Deckers, P.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E. (2005). The VLIMAR gazetteer, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 23, meer
 • Costello, M.J.; Grassle, J.F.; Zhang, Y.; Stocks, K.; Vanden Berghe, E. (2005). Where is what, and what is where? Online mapping of marine species. MarBEF Newsletter 2: 20-22, meer
 • De Clerck, O.; Bolton, J.J.; Anderson, R.J.; Coppejans, E.; Bolton, J.; Anderson, R.L. (2005). Guide to the seaweeds of KwaZulu-Natal. Scripta Botanica Belgica, 33. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Flemish Community/National Botanic Garden of Belgium: Meise. ISBN 90-72619-64-1. 294, ill. pp., meer
 • Deneudt, K.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2005). ScheldeMonitor, het online informatiesysteem rond onderzoek en monitoring van het Schelde estuarium = ScheldeMonitor, the online information system on research and monitoring of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 29, meer
 • Deneudt, K.; Vanhoorne, A.; Vanden Berghe, E. (2005). The IMERS database, an integrated way of storing marine environmental readings and samplings, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 30, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: Wilson, J.G. (Ed.) The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 197, meer
 • Haspeslagh, J.; Deneudt, K.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E. (2005). Revolutions in the IMIS world, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 40, meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; de Lichtervelde, K. (Ed.) (2005). 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 126 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. XIV, 685 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: tweede tussentijds verslag, september 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20, bijlagen [diff. pag.] pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: eerste tussentijds verslag, juli 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16, bijlagen [diff. pag.] pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: eindrapport november 2005. VLIZ Special Publication, 28. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 136 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2005). EU duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: technisch eindverslag, november 2005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [Diff. Pag.] pp., meer
 • Mees, J. (2005). The development of a Tsunami Warning and Mitigation System for the Indian Ocean within a global framework, in: Van de Walle, B. et al. (Ed.) ISCRAM2005: Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, held in Brussels-Belgium on April 18-20, 2005. pp. 307, meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 129 pp., meer
 • Redant, F.; Luyssaert, S.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 66 pp., meer
 • Remerie, T.; Bulckaen, B.; Calderon, J.; Deprez, T.; Mees, J.; Vanfleteren, J.; Vanreusel, A.; Vierstraete, A.; Vincx, M.; Wittmann, K.J.; Wooldridge, T. (2005). Phylogenetic relationships within the Mysidae (Crustacea, Peracarida, Mysida) based on nuclear 18S ribosomal RNA sequences, in: Remerie, T. Molecular diversity and population structure of two mysid taxa along European coasts = Moleculaire diversiteit en populatiestructuur van twee taxa aasgarnalen langsheen Europese kusten. pp. 25-38, meer
 • Saison, J.-Y.; Roekens, E.; Matheeussen, C.; Verlinden, L.; Desmedt, M.; Van Grieken, R.; Stranger, M. (2005). EXPER/PF - Measurement campaigns in the Euro-region 2002 - 2005. VLIZ Special Publication, 23. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 199 pp., meer
 • Santer, R.; Schadkowski, C.; Blanchet, A.; Saison, J.-Y.; Poinsot, C.; Ramon, D.; Roekens, E.; Verlinden, L.; Van Grieken, R.; Stranger, M.; Mees, J. (2005). EXPER/PF - Exposition des populations vivant au cœur de l'Euro-région aux polluants atmosphériques: le cas des poussières fines = EXPER/PF - Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes: final report. VLIZ Special Publication, 22. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 92 pp., meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE oktober - november - december 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(10-11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE juli - augustus - september 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(7-8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE mei - juni 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE maart - april 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE januari - februari 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Vanden Berghe, E. (2005). MarBEF data pages launched. MarBEF Newsletter 2: 10, meer
 • Vanden Berghe, E. (2005). MarBEF data management. MarBEF Newsletter 3: 11, meer
 • Vanden Berghe, E.; Costello, M.J. (2005). Ocean Biodiversity Informatics: report from International Conference on “Marine Biodiversity Data Management” Hamburg, Germany 29th November to 1st December 2004. MarBEF Newsletter 2: 16-17, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2005). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 249-275, meer
 • Viddi, F.A.; Van Bressem, M.-F.; Bello, M.; Lescrauwaet, A.-K. (2005). First records of skin lesions in coastal dolphins off southern Chile [POSTER], in: 16th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, San Diego, California, 12-16 December 2005. pp. 1 poster, meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Fischer, J.-C.; Leermakers, M.; Ouddane, B.; Billon, G.; Bodineau, L.; Gabelle, C.; Garnier, C.; Grare, C.; Barthe, J.F.; Gao, Y.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; de Lichtervelde, K.; Mees, J. (2005). STARDUST (Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies): Final Report. VLIZ Special Publication, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 35 pp., meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Fischer, J.-C.; Leermakers, M.; Ouddane, B.; Billon, G.; Bodineau, L.; Gabelle, C.; Garnier, C.; Grare, C.; Barthe, J.F.; Gao, Y.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; de Lichtervelde, K.; Mees, J. (2005). STARDUST (Spatial and Temporal Assessment of high Resolution Depth profiles Using novel Sampling Technologies): Final Report - annexes. VLIZ Special Publication, 27. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 92 pp., meer
 • Wartel, M.; Baeyens, W.F.J.; Appeltans, W.; Mees, J. (Ed.) (2005). Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom? Infosessie, Menen, 3 juni 2005 = Nos lits de rivières: enfouissement définitif ou bombe à retardement? Session d'information, Menin, 3 juin 2005. VLIZ Special Publication, 24. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 32 pp., meer
 • (2004). VLIZ Nieuwsbrief 11. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 11. VLIZ: Oostende. 31 pp., meer
 • (2004). VLIZ Nieuwsbrief 12. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 12. VLIZ: Oostende. 27 pp., meer
 • (2004). Spuikom: "De toekomstvisie voor de Spuikom". Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Waterwegen Kust/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 18 pp., meer
 • (2004). De Grote Rede 10. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 10. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • (2004). De Grote Rede 11. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • (2004). De Grote Rede 12. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 32 pp., meer
 • Ameye, K.; Seys, J. (2004). 'Expeditie Zeeleeuw': uniek educatief zeeproject voor 17-18 jarigen, in: VLIZ Nieuwsbrief 12. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 12: pp. 3-9, meer
 • Appeltans, W. (2004). MARBEF website: www.marbef.org. MarBEF Newsletter 1: 7, meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). A taxonomic and biogeographic information system of marine species in the southern North Sea developed by Flanders Marine Institute, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 54, meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E. (2004). MARBEF data management. MarBEF Newsletter 1: 8-9, meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E. (2004). How many species are there in the North Sea?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 32, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Bracke, S. (2004). GIS on indicators of sustainable development for the SAIL coastal region: description and preliminary results. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Schéma d'Aménagement Intégré du Littoral (SAIL): Oostende. 49 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2004). Jaarverslag Zeeleeuw 2003. Jaarverslag Zeeleeuw, 3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 23 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2004). Boeien, bakens en tonnen: de verkeerstekens van de zee, in: De Grote Rede 10. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 10: pp. 2-7, meer
 • Cattrijsse, A.; Maes, J. (2004). Migreren tussen zout en zoet in het Schelde-estuarium. Zeeuws Landschap 20(2): 11-13, meer
 • Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Vissen van de Noordzee, in: Puype, K. et al. Zeesterren: Noordzeevis voor gourmets. pp. 5-11, meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Wat maakt ons Belgisch stukje Noordzee zo uniek? Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Het mariene voedselweb. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Het plankton van het Belgisch Continentaal Plat. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Het benthos: de bodembewoners van de zee. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). De vissen van het Belgisch Continentaal Plat. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Zeevogels van de Belgische mariene gebieden. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Claus, S.; Cuvelier, D. (2004). Zeezoogdieren van de Belgische mariene gebieden. Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp., meer
 • Deprez, T.; Vincx, M.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). NeMys: an evolving biological information system, a state of art, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 21, meer
 • Deprez, T.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M. (2004). NeMys: a multidisciplinary biological information system, in: Vanden Berghe, E. et al. (Ed.) Proceedings 'The Colour of Ocean Data': international symposium on oceanographic data and information management with special attention to biological data Brussels, Belgium, November 25-27, 2002. IOC Workshop Report, 188: pp. 57-63, meer
 • Emblow, C.S.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2004). Electronic conference on ‘Sustaining Livelihoods and Biodiversity - attaining the 2010 target in the European Biodiversity Strategy’: summary of discussions, 13 to 30 April, 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 30 pp., meer
 • Fondo, E.N.; Osore, M.K.; Vanden Berghe, E. (2004). The Marine Species Database for Eastern Africa (MASDEA), in: Vanden Berghe, E. et al. (Ed.) Proceedings 'The Colour of Ocean Data': international symposium on oceanographic data and information management with special attention to biological data Brussels, Belgium, November 25-27, 2002. IOC Workshop Report, 188: pp. 65-70, meer
 • Heip, C.H.R.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Mees, J. (2004). Electronic conference on 'Marine biodiversity research that matters!': summary of discussions, 15 to 26 November 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. IX, 35 pp., meer
 • Herman, R.; Mees, J.; d'Ozouville, L. (Ed.) (2004). MRI E-Conference electronic conference on ‘Marine Research Infrastructures (MRI): The need for better Information and Co-ordination’ 26-30 april 2004, final report. VLIZ Special Publication, 18. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 20 pp., meer
 • Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E. (2004). Web mapping services for biological data, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 67, meer
 • Lescrauwaet, A.-K. (2004). Update SAIL: duurzaamheidindicatoren voor de zuidelijke Noordzee. SAIL News 3: 5, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vanhoorne, A.; Bracke, S.; Hernandez, F.; Mees, J. (2004). Indicators of sustainable development in the SAIL coastal region: sustainabilty indicators for ICZM in the SAIL region. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 50 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Belpaeme, K. (2004). Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the southern North Sea: sustainability indicators for communication, monitoring and management guidance, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 56, meer
 • Magni, P.; Malej, A.; Moncheva, S.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; Cuvelier, D.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2004). Electronic conference on 'The Southern and Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea: new challenges for marine biodiversity research and monitoring': summary of discussions, 6 to 24 September, 2004. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. VIII, 108 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 148 pp., meer
 • Millard, K.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E. (2004). Integration of biological information with other information classes: the experiences of the IOC/IODE MarineXML initiative, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 81, meer
 • Rees, H.; Rachor, E.; Vanden Berghe, E. (2004). The ICES North Sea Benthos Project: objectives and data management, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 95, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE november - december 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE september - oktober 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE juli - augustus 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE mei - juni 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE maart - april 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE januari - februari 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). Marine data management: we can do more, but can we do better? Ocean Challenge 13(2): 20-24, meer
 • Vanden Berghe, E. (2004). Practical organisation and statistics, in: Magni, P. et al. (Ed.) Electronic conference on 'The Southern and Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea: new challenges for marine biodiversity research and monitoring': summary of discussions, 6 to 24 September, 2004. pp. 104-106, meer
 • Vanden Berghe, E. (2004). Practical organisation and statistics, in: Heip, C.H.R. et al. Electronic conference on 'Marine biodiversity research that matters!': summary of discussions, 15 to 26 November 2004. pp. 33-34, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2004). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 207, meer
 • Vanden Berghe, E.; Bouchet, P.; Boxshall, G.; Costello, M.J.; Emblow, C. (2004). European Register for Marine Species version 2.0: data management, current status and plans for the future, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 29, meer
 • Vanden Berghe, E.; Brown, M.; Costello, M.J.; Heip, C.H.R.; Levitus, S.; Pissierssens, P. (Ed.) (2004). Proceedings 'The Colour of Ocean Data': international symposium on oceanographic data and information management with special attention to biological data Brussels, Belgium, November 25-27, 2002. VLIZ Special Publication, 16. IOC Workshop Report, 188. X, 308 pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Appeltans, W. (2004). The European Register for Marine Species revived, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 77, meer
 • Vanhoorne, A. (2004). Het SAIL-project: stageverslag. MA Thesis. Hogeschool Gent/VLIZ: Gent. VII, 23, bijlagen pp., meer
 • Vanhoorne, B.; Claus, S.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). EurOBIS: the European node of the ocean biogeographic information system, in: Ocean Biodiversity Informatics, Hamburg, Germany: 29 November to 1 December 2004: book of abstracts. pp. 105, meer
 • Zintzen, V.; Massin, Cl.; Norro, A.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Degraer, S.; Steyaert, M.; Vincx, M.; Mallefet, J. (2004). Belgian shipwrecks: hotspots for marine biodiversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 85, meer
 • (2003). VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9. VLIZ: Oostende. 27 pp., meer
 • (2003). VLIZ Nieuwsbrief 10. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 10. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • (2003). VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • (2003). De Grote Rede 7. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 7. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • (2003). De Grote Rede 9. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • (2003). De Grote Rede 8. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 24 pp., meer
 • Appeltans, W.; Vanden Berghe, E. (2003). TISBE & APHIA: on-line biological databases for marine species in Belgium and adjacent areas, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 63, meer
 • Arvanitidis, C.; Eleftheriou, A.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on 'Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea': summary of discussions, 7 to 20 April, 2003. MARBENA Proceedings, 3. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. IV, 74 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2003). Jaarverslag Zeeleeuw 2002. Jaarverslag Zeeleeuw, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 19 pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 254 pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring. Ref. St/2003.C. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 57 + annexes pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring [CD-ROM]. Data-CD. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 cd pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 33, meer
 • Dumon, G.; Vanden Berghe, E.; Dehenauw, D. (2003). Hydrometeo system Flemish banks, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 66, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 37, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 41, meer
 • Haspeslagh, J. (2003). Demonstration of the IMIS database (Integrated Marine Information System), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 67, meer
 • Haspeslagh, J.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Doorlichting van en samenwerking met de bibliotheek van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH) van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ). Adviesnota VLIZ. AN/2003/1. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 11 + annex. pp., meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Marine information and data acquisition system, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 68, meer
 • Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2003). Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems: measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Proceedings, 5. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. VI, 55 pp., meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Hummel, H. (2003). The mobile macro-invertebrate fauna of the Oosterschelde and the Westerschelde (SW Netherlands), in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 87-103, meer
 • Hostens, K.; Hummel, H.; Mees, J.; Vincx, M.; Heip, C.H.R. (2003). The fish fauna of the Oosterschelde, a decade after completion of the engineering works, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 59-77, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The diet of brown shrimp Crangon crangon (L.) in the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 141-156, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Struyf, K. (Ed.) (2003). Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13. Compagnie Het Zoute/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. , meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VIII, 69 pp., meer
 • Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS: Een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden wateren, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6] + 8p. handouts, meer
 • Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). IMIS Integrated Marine Information System: een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden wateren. Water Nieuwsbrief 7: 1-4, meer
 • Pieters, M.; Verhaeghe, F.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15. IAP-Rapport, 13. IV, 121 pp., meer
 • Seys, J. (2003). Zorgeloos zandwinnen: op zee?, in: VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8: pp. 3-9, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Carlo Heip, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 23-25, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Kris Struyf, in: VLIZ Nieuwsbrief 10. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 10: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Edmonde ('Mony') Jaspers, in: VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE december 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE oktober - november 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(10-11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE augustus - september 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE juni - juli 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE april - mei 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE februari - maart 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(2-3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE januari 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Belpaeme, K.; Mees, J. (2003). Nood aan maatschappelijk gedragen marien beschermde gebieden. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Seys, J.; Beyst, B. (2003). Hoe diep is het water tussen Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 3-12, meer
 • T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E. (2003). What you want is what you get: a web interface for World Ocean Database 98, in: T'Jampens, R. (2002). Een web-interface voor WOD98: stagescriptie. pp. 69v, meer
 • Vanden Berghe, E. (2003). Organisation and statistics, in: Weslawski, J.M. et al. Electronic conference on ‘Newly Associated States and Marine Biodiversity Research’: summary of discussions, 2 - 12 June 2003. MARBENA Proceedings, 4: pp. 45-46, meer
 • Vanden Berghe, E. (2003). Organisation and statistics, in: Hiscock, K. et al. (Ed.) Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems: measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Proceedings, 5: pp. 53-54, meer
 • Vanden Berghe, E. (2003). Organisation and statistics, in: Arvanitidis, C. et al. Electronic conference on 'Marine Biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea': summary of discussions, 7 to 20 April, 2003. MARBENA Proceedings, 3: pp. 57-58, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2003). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Verslycke, T. Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) = Endocriene verstoring bij de estuariene invertebraat Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). pp. 13-34, meer
 • Weslawski, J.M.; Ojaveer, H.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on ‘Newly Associated States and Marine Biodiversity Research’: summary of discussions, 2 - 12 June 2003. MARBENA Proceedings, 4. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. V, 63 pp., meer
 • (2002). VLIZ Coll. Rep. 32(2002). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 32. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2002). VLIZ Nieuwsbrief 5. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 5. VLIZ: Oostende. 27 pp., meer
 • (2002). VLIZ Nieuwsbrief 6. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 6. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • (2002). VLIZ Nieuwsbrief 7. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 7. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • (2002). Projet Exper/PF: Exposition des populations vivant au coeur de l'Euro-Région aux polluants atmosphériques: le cas des poussières fines Rapport Technique 2002. VLIZ: Oostende. 93 pp., meer
 • (2002). De Grote Rede 4. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 4. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 pp., meer
 • (2002). De Grote Rede 5. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 5. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp., meer
 • (2002). De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 pp., meer
 • (2002). The colour of ocean data: International symposium on oceanographic data and information management with special attention to biological data - preliminary list of participants. VLIZ: Ostend. 16 pp., meer
 • (2002). The colour of ocean data: International symposium on oceanographic data and information management with special attention to biological data - conference programme. VLIZ: Ostend. 7 pp., meer
 • Brown, M.; Costello, M.J.; Heip, C.H.R.; Levitus, S.; Mees, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E. (Ed.) (2002). The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. XI, 93 pp., meer
 • Burnell, G.M.; Goulletquer, P.; Stead, S. (Ed.) (2002). Aquaculture and its role in integrated coastal zone management: a summary document of the workshop, "Aquaculture and its role in integrated Coastal Zone Management", organised by the European Aquaculture Society (EAS) and the Flanders Marine Institute (VLIZ). EAS/VLIZ: Oostende. V, 34 pp., meer
 • Cattrijsse, A. (2002). Jaarverslag Zeeleeuw 2000/2001. Jaarverslag Zeeleeuw, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Codling, I.; Conides, A.; Duhamel, S.; Gibson, R.N.; Hostens, K.; Mathieson, S.; McLusky, D.S. (2002). Estuarine development/habitat restoration and re-creation and their role in estuarine management for the benefit of aquatic resources, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 266-321, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory for lateral input into the Sea Scheldt, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 48, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 12, meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Connell, A.; Wooldridge, T. (2002). Towards digital taxonomy..., in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 34, meer
 • Duarte, C.M.; Jaume, D.; Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2002). Electronic conference on 'European Heritage under Threat: Marine Biodiversity in Mediterranean Ecosystems': summary of discussions, April 22 to May 3, 2002. MARBENA Proceedings, 1. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 48 pp., meer
 • Dumon, G.; Vanden Berghe, E.; Dehenauw, D. (2002). Hydrometeo system Flemish Banks (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 58, meer
 • Eyckmans, K.; Injuk, J.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: samenvatting van de resultaten van de meetcampagnes juni 1999-juni 2001, meetcampagnes Belgica, Adinkerke en addendum meetcampagne Knokke-Heist. Eindrapport UIA, december 2001. VLIZ Special Publication, 5. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 60 pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 50, meer
 • Fondo, E.N.; Osore, M.K.; Vanden Berghe, E. (2002). MASDEA (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 61, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the river Schelde: preliminary results (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 38, meer
 • Haspeslagh, J. (2002). Integrated Marine Information System (IMIS) can support ICZM in Flanders. EURASLIC Newsletter 26: 4-6, meer
 • Haspeslagh, J. (2002). Bibliografie over 'De Baai van Heist', in: Mees, J. et al. (Ed.) Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9: pp. 1-4, meer
 • Haspeslagh, J. (2002). A few remarks on Belgium and marine research. EURASLIC Newsletter 25: 9-12, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2002). Marine Information and Data Acquisition System (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 64, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E. (2002). Marine information and data acquisition system, in: 3rd EuroGOOS Conference: Building the European capacity in operational oceanography 3-6 December 2002 Athens, Greece: Abstracts. pp. 208, meer
 • Hernandez, F.; Cattrijsse, A.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). Marine Information and Data Acquisition System, in: INMARTECH 2002 [CD-ROM]. pp. 39, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Maes, J.; Chavatte, N.; Hampel, H. (2002). The nursery function of the Scheldt estuary: a review for fish and macrocrustaceans, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 38, meer
 • Jaspers, E.; Roekens, E.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1. Activiteitenrapport 1998-2001. VLIZ Special Publication, 6. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 34 pp., meer
 • Josefson, A.B.; Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2002). Electronic conference on 'Marine Biodiversity in the Baltic and the European context': summary of discussions 5 to 20 September 2002. MARBENA Proceedings, 2. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 37 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Herrier, J.-L. (Ed.) (2002). Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. [109] pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2002). De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 44 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 57 pp., meer
 • Pihl, L.; Cattrijsse, A.; Codling, I.; Mathieson, S.; McLusky, D.S.; Roberts, C. (2002). Habitat use by fishes in estuaries and other brackish areas, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 10-53, meer
 • Rees, H.; Cochrane, S.J.; Craeymeersch, J.A.; de Kluijver, M.; Degraer, S.; Desroy, N.; Dewarumez, J.-M.; Duineveld, G.; Essink, K.; Hillewaert, H.; Kilbride, R.; Kröncke, I.; Nehmer, P.; Rachor, E.; Reiss, H.; Robertson, M.; Rumohr, H.; Vanden Berghe, E.; Van Hoey, G. (2002). The North Sea Benthos Project: planning, management and objectives. CM Documents - ICES, CM 2002(L:09). ICES: Copenhagen. 10 pp., meer
 • Seys, J. (2002). Interview met ir. Frank Monteny, in: VLIZ Nieuwsbrief 5. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 5: pp. 23-24, meer
 • Seys, J. (2002). Blowing in the wind: the future of wind turbines at sea. Ocean Challenge 12(1): 40-43, meer
 • Seys, J. (2002). Interview met Peter Pissierssens, in: VLIZ Nieuwsbrief 7. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 7: pp. 19-20, meer
 • Seys, J. (2002). Interview met ir. Jean-Louis Herrier, in: VLIZ Nieuwsbrief 6. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 6: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE december 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE september - oktober 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE juli - augustus 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE mei - juni 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE maart - april 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE februari 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE januari 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 97-107, meer
 • Seys, J.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2002). Hoe ver uit de kust liggen België's ecologisch meest waardevolle mariene habitats?: een analyse van de meest actuele beschikbare wetenschappelijke informatie. Adviesnota VLIZ. AN/2002/1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 109-122, meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, meer
 • T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E. (2002). What you want is what you get: a web interface for World Ocean Database 98 (Poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 87, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; De Turck, K.; Mees, J.; Mostaert, F.; Seys, J.; Vandevelde, D.; Van Rooij, D. (Ed.) (2002). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [197] pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, meer
 • Vanden Berghe, E. (2002). The North Sea Benthos Project: integrating biogeographical data from various sources (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 89, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 50, meer
 • Vanden Berghe, E.; Schrijvers, J.; Seys, J.; Mees, J. (2002). Geïntegreerd kustzonebeheer vereist geïntegreerd informatiebeheer: IMIS als hulpmiddel voor ICZM, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Vanden Berghe, E.; Deneudt, K.; Mees, J. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the BElgian continental shelf (poster), in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 90, meer
 • Vanden Berghe, E.; Dumon, G.; Dehenauw, D. (2002). Hydrometeo system Flemish banks, in: 3rd EuroGOOS Conference: Building the European capacity in operational oceanography 3-6 December 2002 Athens, Greece: Abstracts. pp. 175, meer
 • (2001). Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 49 pp., meer
 • (2001). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 72 pp., meer
 • (2001). VLIZ Coll. Rep. 31(2001). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 31. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2001). VLIZ Nieuwsbrief 2. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 2. VLIZ: Oostende. 19 pp., meer
 • (2001). VLIZ Nieuwsbrief 3. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 3. VLIZ: Oostende. 19 pp., meer
 • (2001). VLIZ Nieuwsbrief 4. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 4. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • (2001). De Grote Rede 1. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • (2001). De Grote Rede 2. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 pp., meer
 • (2001). De Grote Rede 3. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 3. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 24 pp., meer
 • Beyst, B.; Mees, J. (2001). Use of a Belgian sandy beach as a feeding ground for juvenile plaice (Pleuronectes platessa L.), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 30, meer
 • Bulckaen, B.; Mees, J.; Vierstraete, A.; Vanfleteren, J.; Vincx, M. (2001). An 18 S rDNA based molecular phylogeny of the Mysidacea (Crustacea), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 34, meer
 • Burnell, G.M.; Goulletquer, P.; Mees, J.; Seys, J.; Stead, S. (Ed.) (2001). Aquaculture and its role in integrated coastal zone management: handbook of contributions and extended abstracts presented at the International Workshop on "Aquaculture and its role in Integrated Coastal Zone Management" Oostende, Belgium, April 19-21, 2001. European Aquaculture Society/Flanders Marine Institute: Oostende. 145 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Dewicke, A. (2001). Hyperbenthic biodiversity patterns of the Belgian coastal waters, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 24-26, meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Wooldridge, T.; Vincx, M. (2001). MYSIDLAN 4.0 Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean [CD-ROM]. Magda Vincx, Marine Biology Section: Gent. 1 cd-rom pp., meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2001). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 43, meer
 • Jaspers, E. (2001). Het Interreg II AEROSOL project (1998-2001): polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu: grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering = Le projet Interreg II AEROSOL (1998-2001): particules atmosphériques polluantes sur le littoral franco-flamand de la mer du Nord: leur transport transfrontalier et leur impact sur l’environnement: coopération transfrontalière et sensibilisation, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 1-6, meer
 • Jaspers, E.; Mees, J. (Ed.) (2001). Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 35 pp., meer
 • Mees, J. (2001). De visserij in België. Published by the author(s): Belgium. 4 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2001). Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. IV, 82 pp., meer
 • Schrijvers, J. (2001). Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. VLIZ Special Publication, 2. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. XII, 42 pp., meer
 • Seys, J. (2001). Interview met dr. Patrick Meire, in: VLIZ Nieuwsbrief 2. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 2: pp. 15-16, meer
 • Seys, J. (2001). Interview met dr. Rudy Herman, in: VLIZ Nieuwsbrief 4. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 4: pp. 20-21, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE november - december 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE oktober 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE september 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE augustus 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE juni 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE mei 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE april 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE maart 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE februari 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE januari 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Vantieghem, S.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Monitoring seabirds on fixed ferry-routes: an evaluation, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 68-77, meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, meer
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, meer
 • Vanden Berghe, E.; van Avesaath, P.H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.) (2001). Electronic conference on MARine biodiversity in Europe (M@rble): summary of discussions, 8-26 October 2001. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. III, 43 pp., meer
 • (2000). VLIZ Nieuwsbrief 1. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 1. VLIZ: Oostende. 15 pp., meer
 • (2000). VLIZ Coll. Rep. 30(2000). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 30. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • (2000). Conferentiemap Studiedag De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven - vrijdag 8 december 2000 Duin en Zee [Oostende]. VLIZ: Oostende. 1 map pp., meer
 • Deprez, T. (2000). Mysidlan 4.0 manual (draft). Universiteit Gent/VLIZ: Gent. 190 pp., meer
 • Deprez, T.; Mees, J.; Wooldridge, T.; Vincx, M. (2000). Taxonomy and biogeography of the shallow-water Mysidacea of the Western Indian Ocean. University of Gent, Zoology Institute, Marine Biology Section: Gent. 136 pp., meer
 • Samyn, Y.; Vanden Berghe, E. (2000). Faunistics as an impetus for conservation of sea cucumbers (Echinodermata: Holothuroidea) in the littoral waters of Kenya. CM Documents - ICES, C.M. 2000(Mini:14). ICES: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Seys, J. (2000). Interview met dr. Frank Mostaert, in: VLIZ Nieuwsbrief 1. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 1: pp. 12-13, meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE december 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE november 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE oktober 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE september 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Vanden Berghe, E.; Samyn, Y. (2000). The use of databases for conservation of sea cucumbers (Echinodermata: Holothuroidea) in the littoral waters of Kenya. CM Documents - ICES, C.M. 2000(Mini:15). ICES: Copenhagen. 1 pp., meer
 • (1999). VLIZ Coll. Rep. 29(1999). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 29. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • VLIZ Policy-informing Brief. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISSN 2295-7472, meer
 • VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, meer
 • VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1784-2131, meer
 • VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • Status Bestanden Belgische Visserij. VLIZ/ILVO: Oostende, meer
 • Nieuwsbrief VLIZINE. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISSN 1376-5027, meer
 • Jaarverslag Zeeleeuw. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 2294-7310, meer
 • VLIZ Jaarverslag voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISSN 1376-3822, meer
 • VLIZ Beleidsinformerende Nota's. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 2295-7464, meer
 • Jaarverslag Simon Stevin. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende, meer
 • Onze zee rijker dan je denkt. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, meer
 • De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1376-926X, meer
 • VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, meer

Projecten (179)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • 4D4Life: Distributed Dynamic Diversity Databases for Life, meer
 • 4DEMON: 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's needs, meer
 • Actualisatie achtergrondsdocument "Kust en zee" MIRA-T 2006, meer
 • AEROSOL: Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, meer
 • AQUA-LIT, meer
 • AQUALOOKS: Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional remote sensing data, meer
 • AquaRES: Aquatic species Register Exchange and Services, meer
 • ArctEco: Biodiversity and ecosystem function under changing climatic conditions - the Arctic as a model system, meer
 • Arctic expedition, meer
 • AS-MADE: Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • ASSEMBLE+: Association of European Marine Biological Laboratories Expanded, meer
 • Assessing potential World Heritage marine sites in the Western Indian Ocean, meer
 • ATLANTOS: Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System, meer
 • BANOS CSA: BANOS CSA ‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’, meer
 • BBDO: Bringing biogeographical data online, meer
 • Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer
 • BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • BEQI: Het ontwikkelen van een software voor berekening van de BEQI index (Benthos Ecosystem Quality Index), meer
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • BEWREMABI: Belgische scheepswrakken: hotspots voor mariene biodiversiteit, meer
 • Blue-Cloud: Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy, meer
 • BWZEE: Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • CaRMS: The Canadian Register of Marine Species, meer
 • CLAMER: Climate Change and Marine Ecosystem Research Results, meer
 • Class@Oceans, meer
 • Class@Oceans II, meer
 • Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast, meer
 • COLUMBUS: Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for Sustainable Blue Growth, meer
 • Compendium voor Kust en Zee 2013, meer
 • Compendium voor Kust en Zee 2015, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 2, meer
 • COST-ETN: COST- The European Aquatic Animal Tracking Network, meer
 • CREST: Climate Resilient Coast, meer
 • CSA in Marine Biotechnology, meer
 • CSA Oceans 2: CSA Healthy and Productive Seas and Oceans 2, meer
 • CSA Oceans: CSA Healthy and Productive Seas and Oceans, meer
 • De Kustatlas online, Belgium, meer
 • De Zee van Toen, meer
 • DEDUCE: Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones, meer
 • Dieetsamenstelling en voorkeuren van het wilde konijn (Oryctolagus cuniculus L.) en zijn belang voor facilitatie door grote herbivoren, meer
 • DIMAS: Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • DISARM: Dumpsites of munitions: Integrated Science Approach to Risk and Management, meer
 • Effects of marine anthropogenic sound on free-ranging Atlantic cod (Gadus morhua), meer
 • Effects of seismic survey sound on free-ranging Atlantic cod (Gadus morhua), meer
 • EMBOS: European Marine Biodiversity Observatory System, meer
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre, meer
 • EMBRC: European Marine Biological Resource Centre - Belgium, meer
 • EMODNET BIO I: European Marine Observation and Data Network - Biology Lot, meer
 • EMODNET BIO II: European Marine Observation and Data Network - Biology Lot II, meer
 • EMODnet Data ingestion, meer
 • EMODNETBIO III: European Marine Observation and Data Network- Biology, meer
 • EMODNET-CHEM I: European Marine Observation and Data Network - Chemistry Lot, meer
 • EMODNET-CHEM II: European Marine Observation and Data Network - Chemistry Lot II, meer
 • EMODNETCHEM III: European Marine Observation and Data Network- Chemistry, meer
 • ENCORA: European platform for coastal research: coordination action, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET, meer
 • Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland, meer
 • EurOBIS: European Ocean Biogeographic Information System, meer
 • EUROFLEETS 2: New operational Steps Towards an alliance of European research fleets, meer
 • Eurofleets+, meer
 • EUROFLEETS: Towards an alliance of European research fleets, meer
 • EUROMARINE: Integration of European Marine Research Networks of Excellence, meer
 • Expeditie Zeeleeuw, meer
 • EXPER/PF: Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes, meer
 • FOCA: Development of FOCA - a ship-of-opportunity environmental monitoring network for the Chilean channels region, meer
 • GEANS: Genetic Tools for Ecosystem Health Assessment in the North Sea Region, meer
 • Gen4Wave, meer
 • GIFS: Geography of Inshore Fisheries and Sustainability, meer
 • GLOSS: The Global Sea Level Observing System, meer
 • HAROkit: Identificatiekit Haaien en Roggensoorten, meer
 • Het archiveren van gegevens rond recreatieve strandvisserij aan de Belgische kust, meer
 • HiFiData: Een eeuw zeevisserij in België, meer
 • HisGISKust: Historical maps of the coastal zone, meer
 • HYPERMAQ: Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic environments, meer
 • ICOS: Integrated Carbon Observing System, meer
 • IDO-Schelde: Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • iMarine: Data e-Infrastructure Initiative for Fisheries Management and Conservation of Marine Living Resources, meer
 • IMIS-INBO: Informatiesysteem voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, meer
 • Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase, meer
 • Implementation of IMIS (Integrated Marine Information System) in WLH-Borgerhout, meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • INTERTIDE: INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe, meer
 • ISECA: Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas, meer
 • Jerico-Next: Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel European eXpertise for coastal observatories, meer
 • KNEU: Developing a Knowledge Network for European Expertise on biodiversity and ecosystem services to inform policy making and economic sectors, meer
 • LargeNet: Large scale and long term Networking on the observation of Global Change and its impact on Marine Biodiversity, meer
 • Lifewatch microbiële voedselweb, meer
 • LifeWatch: Flemish contribution to LifeWatch.eu, meer
 • LIVIS: Lage Impact Visserij, meer
 • M@RBLE: ELectronic conference on MARine Biodiversity in Europe, meer
 • MACROBEL-atlas: Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • MACROBEL: Long term trends in the macrobenthos of the Belgian Continental Shelf, meer
 • MANUELA: Meiobenthic And Nematode biodiversity: Unraveling Ecological and Latitudinal Aspects, meer
 • MarBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning - EU Network of Excellence, meer
 • MARBENA: Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States, meer
 • MARBIGEN: Supporting research potential for MARine BIodiversity and GENomics in the Eastern Mediterranean, meer
 • MARINEXML: A pre-standardisation development for marine data interoperability using XML, meer
 • MarPace: Marine Propagation Along the Coasts of Europe, meer
 • MERMAID: Innovative Multi-purpose off-shore platforms: planning, Design and operation, meer
 • Micro B3: Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology, meer
 • MIDAS Monitoring cruises, meer
 • MIMAc: Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • MIRA-T 2005: Studie- en samenwerkingsovereenkomst MIRA-T 2005, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • MRG: Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names, meer
 • NATURA People - Bibliografie over het Zwin Natuurcentrum te Knokke, meer
 • NewSTHEPS: Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • North Sea Wrecks - an opportunity for blue growth, meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
 • OBIS: Ocean Biogeographic Information System, meer
 • Ocean Ukraine: Strengthening the oceanographic data management and operational forecast services at IBSS and MHI, Ukraine, meer
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 3: Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 4: Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • Ondersteuning voor het opzetten en beheren van een website voor het Vogelopvangcentrum in Oostende (VOC), meer
 • Ondersteuning voor het opzetten en beheren van Strandwerkgroep (SWG) website, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Optimaliseren data beheer en opslag en verzorgen educatie databeheer voor wetenschappers van het NIOO, meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • Paleolandschaponderzoek in de zuidelijke/centrale Noordzee, meer
 • Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur, meer
 • PCAD4COD: Impact of airgun sound exposure on fish: integrating population-level modelling and collect…, meer
 • PEGASO: People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast, meer
 • PERSUADE: ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, meer
 • PESI: A Pan-European Species directories Infrastructure, meer
 • Pilot study into the data management at NIOO-CEME, meer
 • Planeet Zee, meer
 • Planeet Zee, meer
 • POGO: Partnership for Observation of the Global Oceans, meer
 • ppEMBRC: European Marine Biological Resource Centre, preparatory phase, meer
 • PROPE-taxon: Web Accessible Taxonomic Expertise in MarBEF: PROviding an e-Platform for the European Taxonomists, meer
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.), meer
 • Quest4D: Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • RainBase: A field manipulation experiment on four European beaches investigating the response of meiofauna communities to increased rainfall, meer
 • RecVis: Recreatieve zeevisserijmonitoring, meer
 • SAIL: Integrated Coastal Zone Management, meer
 • SCHELDEFONDS: Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), meer
 • SCHELDEMONITOR: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, meer
 • Sea Change, meer
 • SeaDataCloud, meer
 • SEADATANET II: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer
 • SEADATANET: Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management, meer
 • SeArch: Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • SFS: Sea for Society, meer
 • SIBEMA: Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • SIC I: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel I, meer
 • SIC II: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel II, meer
 • SIC III: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, meer
 • SIC V: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V, meer
 • STARDUST II: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • STARDUST: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Streamlining activity of the Coastal Wiki, meer
 • Structureel Partnerschap Wetenschapspopularisatie, meer
 • SUMANOS: Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • TrIAS: Tracking Invasive Alien Species, meer
 • TROPHOS: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS), meer
 • TROPIMUNDO: Erasmus Mundus Masters Course in Tropical Biodiversity and Ecosystems, meer
 • Uitbouwen van de dienst informatie- en datacentrum van het INBO, uitvoeringsopdracht 2009-2010, meer
 • Uitvoeren van het data- en informatiebeheer voor het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), meer
 • Understanding and predicting spatio-temporal, structural and functional biodiversity dynamics of zooplankton in Belgian coastal waters under climate, nutrient and pollutant stress, meer
 • Verzamelen van de nodige attributen, het opstellen van de benodigde teksten en scenario’s voor de museologische inrichting van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal, meer
 • WECANET: A pan-European Network for Marine Renewable Energy, meer
 • WESTBANKS: Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer
 • Wetenschatten : vier eeuwen kustonderzoek in beeld, meer
 • WILOD: Wetenschap & Innovatie Linked Open Data, meer

Datasets (453)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Eurytemora affinis in the Sluice Dock Oostende (1970-1971), meer
 • A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE), maps, meer
 • A summary of benthic studies in the sluice dock of Ostend during 1976-1981, meer
 • Aanvoer en aanvoerwaarde van de Belgische zeevisserij in de Belgische havens per visgrond, meer
 • Aanvoer en aanvoerwaarde van de Belgische zeevisserij in verschillende Belgische havens, meer
 • Aanvoer en aanvoerwaarde van de Belgische zeevisserij in vreemde havens per visgrond, meer
 • Abundance and habitat of echinoderms collected during the Bangor-Watamu Expedition in 1969, meer
 • Abundance of Echinothrix diadema and its substrate coverage in the Mombasa Marine National Park and Reserve (Kenya) in September-October 1997, meer
 • Abundance of marine flora along the Kenyan coast between July 1986 and February 1987, meer
 • Abundance, density and biomass of Copepoda Harpacticoida on brown algae of the genus Cystoseira sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982, meer
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • Active meso- and meiofauna in the nature reserve "Het Zwin" (Knokke) in 1969, meer
 • Advanced analysis of (emerging) organic trace contaminants in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone: pesticides, pharmaceuticals and personal care products, meer
 • Advanced analysis of (emerging) organic trace contaminants in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone: steroidal EDC's, plasticizers and plastic additives, meer
 • AfReMaS: African Register of Marine Species, meer
 • Algal community on the pneumatophores of mangrove trees of Gazi Bay in July and August 1987, meer
 • An experimental approach to study epi-and infauna of mangrove forests in Gazi Bay (Kenya) between August 1992 and July 1993, meer
 • Analysis of macrobenthos in the Southern Bight of the North Sea (1971-1972), meer
 • Analysis of metals in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • Analysis of the macrobenthic community near Nieuwpoort (1970-1971), meer
 • AntOBIS: Antarctic Ocean Biogeographic Information System, meer
 • Aphia, meer
 • Aquatic and benthic fauna in burrows and ponds of the red swamp crawfish, Procambarus clarki near East Baton Rouge Parish (Louisiana) in February 1969, meer
 • ARMS: Arctic Register of Marine Species, meer
 • Artificial regeneration of mangrove forests at Gazi bay (Kenya), meer
 • Ascidiacea World Database, meer
 • AS-MADE : monitoring marine debris on the Belgian beaches, meer
 • AS-MADE neustonnet plastiekmonitoring, meer
 • AS-MADE vrijwilligersgegevens, meer
 • AS-MADE: Evaluatie van Marien Afval in de zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten, meer
 • Atlantic cod acoustic telemetry dataset to assess impacts of anthropogenic underwater noise on the movement ecology, meer
 • Atlantic cod acoustic telemetry dataset used to assess impact of piling noise on cod movement behaviour, meer
 • AZ monitoring: waterkwaliteit van de Schelde, meer
 • Benthic algae of the pier of Zeebrugge (1977-1978), meer
 • Benthische diversiteit en ecosysteemfunctie: experimenten Februari 2007/2008 - Westbanks, meer
 • Benthische diversiteit en ecosysteemfunctie: veldwerk - Westbanks, meer
 • BeRMS: Belgian Register of Marine Species, meer
 • Biological parameters of spent herring (Clupea harengus) in the southern Bight of the North Sea (1942-1950), meer
 • Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, meer
 • Bird tracking - GPS tracking of Western Marsh Harriers breeding near the Belgium-Netherlands border, meer
 • Black Sea checklist for Ocean-Ukraine & Sibema, meer
 • Breeding bird data for 7 water birds in the Delta area in 1979 and 1987, meer
 • BVMtool: LifeWatch computational tool for marine Biological Valuation Mapping, meer
 • Carbon and nitrogen fluxes in Gazi Creek (Kenya), meer
 • CaRMS: Canadian Register of Marine Species, meer
 • Caulerpales (Chlorophyta) of the Kenyan coast (July 1985 - September 1989), meer
 • Ceramiaceae along the East-African coast sampled between 1985 and 1997, meer
 • ChaRMS: The Chinese Register of Marine Species, meer
 • Chemical composition of seawater at Gazi, Sabaki River and Malindi for the months December 1986 to April 1987, meer
 • Cladophorales (Chlorophyta) sampled at the Kenyan coast between 1985 and 1992, meer
 • Codiales (Chlorophyta) sampled at Kenya, Zanzibar and the Seychelles between 1985 and 1993, meer
 • Community analysis and feeding ecology of the ichthyofauna in Gazi Bay sampled in August 1993, meer
 • Community structure and seasonal fluctuation of macrobenthos in a Ceriops tagal mangrove sediment at Gazi Bay in 1992 and 1993, meer
 • Comparative study of the meiobenthos in the Arctic region in 1991, meer
 • Concentration of metals in the sediments of Gazi, Makupa and Tudor Creek sampled between February 1985 and September 1986, meer
 • Concentrations of phytoplankton, chlorophyll, POC, dry weight measurements and abiotic data in the surface water of Gazi creek (Kenya) sampled in August 1989, meer
 • Counts of epibenthic fish species sampled at Gazi Bay on 17 and 19 July 1996, meer
 • Counts of hyperbenthos of Gazi Bay (Kenya) sampled in October 1994, meer
 • Counts of isopods sampled at Gazi Bay (Kenya) between 18 and 25 October 1994, meer
 • Counts of Mysidacea from Gazi (Kenya), Uroa (Zanzibar) and Ambon (Indonesia) sampled between October 1994 and July 1996, meer
 • Counts of Mysidacea sampled at night in Gazi Bay in October 1994, meer
 • Cumacea World Database, meer
 • Data verzameld tijdens de educatieve tochten van de Universiteit Gent, Afdeling Mariene Biologie, meer
 • Data verzameld tijdens de expedities van de e-learning projecten Expeditie Zeeleeuw en Planeet Zee, meer
 • Databank zijdelingse belasting Zeeschelde, meer
 • De Pauw: Milieu en plankton in het Westerschelde estuarium, meer
 • De waterkwaliteit van de Schelde: instituut voor hygiëne en Epidemiology (IHE), meer
 • Deep-sea meiobenthos at Calvi (Corsica) sampled in September 1982, meer
 • DiatomBase, meer
 • Dictyotales (Phaeophyta) of Kenya and Tanzania sampled between 1985 and 1994, meer
 • Diet composition of the fish community in Gazi Creek (May-June 1990), meer
 • Distribution and abundance of corals along the Kenyan coast, meer
 • Distribution and community structure of benthic copepods in the Delta area and the Ems-Dollard between 1976 and 1981, meer
 • Distribution of benthic macroinvertebrate living modes in European seas, meer
 • Distribution of fish living modes in European seas, meer
 • Diversity of meiobenthos in tropical seagrass beds of Gazi Bay (Kenya) sampled from 16 to 19 July 1996, meer
 • Ecological study of intertidal clay-and peatbanks at Raversijde (Belgium) in 1970, meer
 • Ecological study of the epifauna of Ostrea edulis in the Sluice Dock between 1965 and 1966, meer
 • Ecological study of the fish fauna near the mouth of the Zwin in 1985 and 1986, meer
 • Ecological study of the plankton in the port of Ostend in 1965, meer
 • Ecological study on the algal population of the rocky coasts of "Le Dramont" (Saint Raphaël, France) between 1986 and 1972, meer
 • Ecology of the Sluice Dock in relation to oyster culture (1960-1961), meer
 • Ecomorphology of the mangrove oyster Crassostrea cucullata in a mangrove swamp in Gazi (Kenya) in May 1991, meer
 • Ecotox, meer
 • Ecotoxicity testing of environmentally realistic contaminant mixtures using passive samplers, meer
 • Effect of bivalve filter feeders on bacteria and seston and related abiotic factors of the water in oyster cultures (Gazi Bay) and mussel beds (Wadden Sea) sampled in 1993 and 1994, meer
 • ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006., meer
 • Environmental, soil and tree variables of mangrove forests in Gazi Bay examined between August and October 1999, meer
 • Epibenthic and fish community in Gazi Bay sampled from 12-15 October 1994, meer
 • Epibenthic fauna along the salinity gradient in the Westerschelde area in 1990, meer
 • Epifauna community at Waarde and Saeftinghe (Westerschelde) in 1991, meer
 • Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983, meer
 • Epiphytic macroalgae and microphytobenthos in the mangroves of Gazi Bay sampled in 1987, 1989 and 1991, meer
 • Epiphytic macroalgae vegetation on pneumatophores in the mangrove of Gazi Bay sampled between August and September 1989, meer
 • Epiphytic meiofauna and nematode community from seagrasses in Gazi and Nyali (Kenya) sampled in August 1989, meer
 • ERMS 2.0: European Register of Marine Species version 2, meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • EurOBIS: European Ocean Biogeographic Information System, meer
 • European eel acoustic telemetry dataset to assess eel movement behaviour, meer
 • European eel acoustic telemetry dataset to assess habitat use and migration of European eel in a polder area in Flanders, meer
 • Evaluation of the effect of disposal of dredging material on macrobenthos communities in the Maas plain (1988), meer
 • Fattening experiment with the mangrove crab Scylla serrata in Mtwapa Creek (Kenya) in 2001, meer
 • Faunal species composition of brackish water crabs at Gazi, Kanamai, Bamburi and Mkomani (Kenya), meer
 • Faunistic factors in the regeneration of mangroves of Gazi Bay and Mida Creek (Kenya), meer
 • Feeding rhythms of the common goby Pomatoschistus microps at the brackish tidal marsh 'Het verdronken land van Saeftinge' in 1994, meer
 • Fish and crustacean community in the Western Scheldt (Doel nuclear power station) during winter season 1991-1992, meer
 • Fish community in Gazi Creek sampled between November 1990 and April 1991, meer
 • Fish fauna of Port Reitz and Tudor Creek (Kenya) in 1985, meer
 • Fishing with motorized boats in the Belgian littoral area in 1932, meer
 • Free-living plathelminthes of marine habitats near Wimereux (1990-1991), meer
 • FreshGEN: Freshwater Gastropods of the European Neogene database, meer
 • Gillard: De microorganismen van de Leie en de Schelde ter hoogte van Gent, meer
 • Global contourite distribution database, version 2, meer
 • Global contourite distribution database, version 3, meer
 • Gridded abundance map of the invasive Polychaete Marenzelleria in the Baltic Sea, meer
 • Gridded abundance map of the loggerhead sea turtle Caretta Caretta around the Azores, meer
 • Gridded abundance maps of chlorophyll a around the Dutch coast, meer
 • Gridded abundance maps of commercial fish species from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of diatoms and dinoflagellates from the North Atlantic and North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of marine birds around the Azores, meer
 • Gridded abundance maps of marine birds from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of marine mammals around the Azores, meer
 • Gridded abundance maps of marine mammals from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of microorganisms from the North Sea, meer
 • Gridded abundance maps of phytoplankton diversity and toxicity around the French coast, meer
 • Gridded abundance maps of the benthic species from the North Sea, meer
 • Growth and competition of dinoflagellates in culture media with different N:P ratios, meer
 • Gulf of Mexico Register of Marine Species, meer
 • Hans De Blauwe site, meer
 • Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980, meer
 • Harpacticoid copepods in tropical seagrass beds of Gazi Bay (Kenya) and Mbweni (Zanzibar) sampled in July and August 1996, meer
 • Hemichordata World Database, meer
 • HERMIONE integrated database on chemosynthetic ecosystems, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • Historical hyperbenthos data (1987-2001) from the North Sea and some adjacent areas, meer
 • Historical Kenyan-Belgian research datasets (1873-1999), meer
 • Historical phytoplankton and environmental research data from the Laboratory for Hydrobiology, KULeuven, meer
 • Historical Sluice Dock data (1960-1991), meer
 • Historische kaarten van de kustzone, meer
 • HKRMS: Hong Kong Register of Marine Species, meer
 • Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991, meer
 • Ichthyofauna of a Kenyan seagrass bed and the diet of Plotosus lineatus (Gazi Bay, August 1993), meer
 • ICOS: Carbon Observations for the Belgian Part Of the North Sea., meer
 • IHO Sea Areas, version 3, meer
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
 • IMIS: Integrated Marine Information System, meer
 • Influence of light on the fixation of Ostrea edulis and Crepidula fornicata on oyster collectors in 1964, meer
 • INRAM bioassays in het laboratorium: individuele polluenten en geprepareerde polluentenmixen, meer
 • INRAM bioassays in het laboratorium: polluentenmix van passieve samplers, meer
 • INRAM bioassays in het veld: geïntegreerd experiment 2008/2009, meer
 • INRAM Blauwe Mossel en Japanse Oester studies: kooiexperimenten in de Spuikom en de Belgische Havens in 2007/2008, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • INRAM concentraties van organochlorides, PAKs, organohalogenen en "nieuwe" pesticiden in het Schelde-estuarium, Belgische kustwateren en Belgische kusthavens, meer
 • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
 • INRAM: Mysidacea populatiestudies in Belgische havens en Belgische Kustwateren, meer
 • Interstitial and parasitic Platyhelminthes from the coast of the Seychelles in 1992 and 1993, meer
 • Interstitial Turbellaria in the Dutch Delta 1978-1979, meer
 • Inventory of intertidal benthic diatoms of Gazi Bay (Kenya) sampled in September 1991, meer
 • IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae, meer
 • IRMNG: Interim Register for Marine and Nonmarine Genera, meer
 • JERICO-NEXT: Joint Research Activity Project 1: Phytoplankton Biodiversity, meer
 • Kenyan reef corals sampled in November 1990, meer
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2012, meer
 • LargeNet database, meer
 • Leloup & Konietzko: Biologische studie van de Zeeschelde tussen B/NL grens en Doel, meer
 • Length, width and weight of Echinotrix diadema and E. Calamaris species sampled in Mombasa Marine National Park (Kenya) from December 1994 to March 1995, meer
 • Life cycle and biomass of Tachidius discipes (Crustacea, Copepoda) in the 'Dievengat' (Knokke) in 1979, meer
 • Life cycle and production of Canuella perplexa (Copepoda, Harpacticoida) in the Sluice dock Oostende between 1976-1978, meer
 • LifeWatch observatory - Acoustic telemetry range-test dataset, performed in the C-Power wind farm, Belgian part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt, Array 2: Between Borssele and Terneuzen, meer
 • LifeWatch observatory - Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt; Array 1: Between Breskens & Vlissingen, meer
 • LifeWatch observatory - Temporarily acoustic receiver network for range testing, performed in the C-Power wind farm; Belgian part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: CTD temperature and salinity measurements in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: fish acoustic receiver network, meer
 • LifeWatch observatory data: genetic data in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: long term collections of macrobenthos in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: nutrient, pigment, suspended matter and secchi measurements in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: passive accoustic network (CPOD) for Cetacean detection, meer
 • LifeWatch observatory data: phytoplankton observations by imaging flow cytometry (FlowCam) in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: reference collection of unique observations in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • LifeWatch observatory data: zooplankton observations in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Literature review of the Scheldt estuary with emphasis on the biotic components, meer
 • Long term zooplankton time series analysis from Villefranche, Western Mediterranean, meer
 • Macro-and meiobenthos of a sublittoral sandbank in the Southern Bight of the North Sea (5 September 1978), meer
 • Macro-and meiobenthos of an Avicennia marina mangrove in Gazi Bay in 1992, meer
 • MACROBEL: Lange-termijn trends in het macrobenthos van de Belgische Continentale Plaat, meer
 • Macroben: Macroben database (Marbef Theme 1 workshop), meer
 • Macrobenthos at the mouth of the Western Scheldt and the Belgian coast in 1976, meer
 • Macrobenthos of the mangroves of Gazi Bay (Kenya) sampled in September 1990, meer
 • Macrobenthos of the Voordelta (Grevelingen, Oosterschelde) in 1988 and 1989, meer
 • Macrobenthos of the Western Scheldt (Ossenisse, Valkenisse, Terneuzen and Vlissingen) on 27 and 28 September 1978, meer
 • Macrobenthos of the Western Scheldt estuary in September 1978, meer
 • Macrodat database 4, meer
 • Macrofaunal composition and zonation on sandy beaches at Gazi, Kanamai and Malindi Bay Kenya between April and December 1986, meer
 • Mangrove crabs and their relationship with the environment in mangrove forests of Dabaso and Gazi (Kenya) sampled in 1998 and 1999, meer
 • Mangrove litter as nutritive source in the mangrove ecosystem of Gazi Bay, meer
 • Manipulative field experiment to study the predation by epibenthos on infaunal macrobenthos in a Ceriops tagal mangrove at Gazi Bay in 1992, meer
 • MANUELA: MANUELA Database, meer
 • MarBEF Publication Series data, meer
 • MARBOUND: VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase, meer
 • Marine fauna and flora of the oceanographic cruise on board the Belgica in Greenland Sea in 1905, meer
 • Marine phytal Harpacticoida from Kenya with emphasis on seagrass dwelling species, meer
 • Marine phytoplankton community composition data from the Belgian part of the North Sea, 1968-2010, meer
 • MarineRegions.org, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Archipelagic Waters, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Archipelagic Waters, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Contiguous Zones (24NM), meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Contiguous Zones (24NM), meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Internal Waters, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Internal Waters, meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic Zones (200NM), meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic Zones (200NM), meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas (12NM), meer
 • Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas (12NM), meer
 • MASDEA: Marine Species Database for Eastern Africa, meer
 • Meiobenthic community in the Westerschelde estuary between 1977 and 1979, meer
 • Meiobenthos of 5 mangrove vegetation types at Gazi Bay (Kenya) in August 1989, meer
 • Meiobenthos of the Dutch Continental Shelf in spring 1991, meer
 • Mesozooplankton in the Sea Scheldt between 1995 and 1996, meer
 • Micro- and nannoplankton in Belgian coastal waters near Nieuwpoort between 1970 and 1972, meer
 • Microphytoplankton along four transects off the Kenyan coast in 1992, meer
 • MIDAS: Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem: Underway & Cruise data, meer
 • MilliBase, meer
 • Mollusca of Calvi Bay (Corsica, France), meer
 • MolluscaBase, meer
 • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Monitoring van de waterkwaliteit in de Spuikom te Oostende, meer
 • Monthly transect study of Gracilaria salicornia and other algae at MacKenzie Point (February-March-April-May 1986), meer
 • MSBIAS: Marine Species of the British Isles and Adjacent Seas, meer
 • MYSIDLAN: Taxonomy and biodiversity of shallow coastal Mysidacea of the Western Indian Ocean, meer
 • Nanophytoplankton along the salinity gradient in the Tamar estuary in 1969, meer
 • NARMS: North Atlantic Register for Marine Species, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Nemys: World Database of Nematodes, meer
 • Neural network modelling of Baltic zooplankton abundances, meer
 • New Zealand Register of Marine Species (volume I), meer
 • NewSTHEPS project data for the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • Non-encrusting macroalgal zonation on rocky cliffs around Mombasa (Kenya) sampled between April and August 1985, meer
 • NSBP: North Sea Benthos Project, meer
 • NSBS: North Sea Benthos Survey, meer
 • Number of species and observations per IHO Sea Area based on EurOBIS data, meer
 • Nutrient concentrations in the estuaries of Kilindini and Tudor (Kenya) in April-May 1986, meer
 • Observation of the cultivation of oyster larvae in the Spuikom Oostende in 1964, meer
 • Observations of Protohydra leuckarti within Europe and beyond, meer
 • OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES: Monitoring van de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
 • OMES: Monitoring van het zoöplankton in de Zeeschelde, meer
 • OMES: Studie van de sedimentologie en lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer
 • OOPS - Copepods: ICES Operational Oceanographic Products and Services - Gridded Copepod abundance data, meer
 • Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring, meer
 • Organochlorine and total mercury in bivalve Anadara tuberculosa and other species from the Nicoya Gulf, Costa Rica in 1988, meer
 • Ornithological observations in the southeast of the North Sea between June 1971 and January 1972, meer
 • Overzichtslijst van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Paleobiology of Ostracoda in "Oued Merarzeka" (NE Tunisia) and the Mediterranean Sea, meer
 • Parasite fauna in fish of the Kenyan coast, meer
 • Particulate carbon, nitrogen and stable isotope determination of Suspended Particulate Matter (SPM) in the harbours of Oostende and Zeebrugge and the Belgian coastal zone, meer
 • Pelagic food web source and ecosystem functioning, meer
 • Periphytal turbellarians in the Bay of Calvi (Corsica) sampled in 1982 and 1983, meer
 • Permanent acoustic receiver network in the Scheldt; between Ghent and Antwerp, meer
 • Permanent acoustic receiver network in the Western Scheldt; Array 3: Between Perkpolder & Hansweert, meer
 • Phytal harpacticoid fauna at Gazi creek, McKenzie Point and Fort Jesus (1986-1988), meer
 • Phytoplankton and environmental study in the Southern North Sea between 1971 and 1973, meer
 • Phytoplankton and environmental study in the Southern North Sea between 1974 and 1978, meer
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Endeavour in June 2016, meer
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2016, meer
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Zirfaea in April 2016, meer
 • Phytoplankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Zirfaea in June 2016, meer
 • Phytoplankton community analysis in the Middle Adriatic, meer
 • Phytoplankton community analysis in the Northern Adriatic, meer
 • Phytoplankton community and environmental variables in the North Sea & N-E Atlantic Ocean between 1970 and 1971, meer
 • Phytoplankton community structuring in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Phytoplankton in the western North Sea between 1976 and 1977, meer
 • Phytoplankton inventory in the Sluice Dock between 1989 and 1991, meer
 • Phytoplankton studies in the North Sea and the Northeast Atlantic Ocean between 1968 and 1970, meer
 • Phytoplankton study in the Sluice Dock between 1971 and 1973, meer
 • Plankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in April 2018, meer
 • Plankton biodiversity data from a North Sea Cruise with R/V Simon Stevin in May 2017, meer
 • Planktonic copepods from coastal and inshore waters of Tudor Creek, Mombasa (December 1984-March 1985), meer
 • Polders en Wateringen, meer
 • Pollution of the North Sea on the Belgian coast from Koksijde to Middelkerke, meer
 • Population dynamics of Mesopodopsis slabberi in the Western Scheldt between 1990 and 1991, meer
 • Population structure of penaeid shrimps sampled in Tudor Creek (Kenya) between January and May 1986, meer
 • Predation of Crangon crangon by Agonus cataphractus in Belgian coastal waters between 1973 and 1977, meer
 • Presence of the genus Dictyopteris (Dictyotales, Phaeophyta) in the western Indian Ocean between 1985 and 1999, meer
 • Presence of the genus Padina (Dictyotales, Phaeophyta) in the western Indian Ocean between 1985 and 1999, meer
 • Primary production in the Southern Bight of the North Sea between 1971 and 1975, meer
 • PROJECT DATA: Geïntegreerde data van projecten PODO I en Trophos (1997-2006), meer
 • PycnoBase: World Pycnogonida Database, meer
 • Quantitative determination of bacteria by the membrane-filtration method in the Sluice Dock in 1966, meer
 • RainBase - a field manipulation experiment on four European beaches, meer
 • RAMS: The Register of Antarctic Marine Species, meer
 • RAS: Register of Antarctic Species, meer
 • Recolonization of a disturbed sandsediment by macrobenthos in the Sluice dock (Oostende) in 1980, meer
 • Research on the destruction of young fish by the shrimp fisheries on the belgian coast 1932-1933, meer
 • Results on the scientific campaigns (1885-1915) on the yacht of Albert I, Prince of Monaco, meer
 • SAIL: Duurzaamheidsindicatoren voor de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer
 • ScheldeMonitor: dataportaal met informatie, data en producten over het Schelde-estuarium, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • Scientific papers on the Belgian Arctic Expedition in 1907 (Duc D'Orleans), meer
 • Scientific papers on the Belgian Oceanographic Expedition (1948-1949) along the African Coast (South Atlantic Ocean), meer
 • Scientific reports from expeditions with the Belgica in the Antarctic between 1897-1899 (A. Gerlache de Gomery), meer
 • Scientific results of the Michael Sars North Atlantic Deep-Sea Expedition 1910., meer
 • Seabird observations along the coasts of Greenland, Iceland, Faeroes and the North East of Scotland (June-August 1974), meer
 • Seabird observations at Nieuwpoort (July 1978 - May 1983), meer
 • Seagrasses and associated macroalgae at West Gazi bay during July and August 1987 and abiotic data of the corresponding sampling locations, meer
 • Seagrasses and macroalgae of the Eastern and Western creek of Gazi Bay (September-December 1991), meer
 • Seasonal fluctuation of Macropipus holsatus in front of the Belgian Coast between 1973 and 1981, meer
 • Seasonal fluctuation of the meiobenthos community in Avicennia marina mangrove sediments at Gazi Bay (Kenya) between 1992 and 1993, meer
 • Seasonal phytoplankton primary productivity between July 1990 and June 1991 in Gazi Creek (Kenya), meer
 • Seasonal variation of the zooplankton community at Gazi, Lamu and Malindi (Kenya) sampled between 1990 and 1992, meer
 • Siphonocladales (Chlorophyta) sampled at the Kenyan coast between 1985 and 1992, meer
 • Soil characteristics of the mangrove vegetation in Gazi Bay (Kenya), meer
 • Spatial and temporal ichthyofauna community of a tropical mangrove Bay (Gazi Bay, Kenya) sampled between 1994 and 1996, meer
 • Spatial distribution of meiobenthos in the Voordelta (October 1988), meer
 • Spatial distribution of suspended particulate matter (SPM), inorganic nutrients, chlorophyll a and particulate organic carbon (POC) in Mwtapa, Shirazi and Ramisi creeks (Kenya) sampled between August and October 1999, meer
 • Spatial distribution of the macrozoobenthos on the 'Slikken van Vianen' (Oosterschelde) in 1979, meer
 • Spatial variation of the zooplankton community in the Belgian part of the North Sea on 18-19 April 1978, meer
 • Species diversity, abundance and monthly occurrence of the fish species in Gazi creek sampled from March 1991 to April 1992, meer
 • Sponge faunas of exposed and sheltered reef flats in eastern Indonesia in 1984, meer
 • Stable carbon isotope analysis of organisms and sediments in the mangrove ecosystem of Gazi Bay, meer
 • STARDUST Phase 1, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • STARDUST Rupel test site, meer
 • Status bestanden Belgische Visserij, meer
 • Strandprofielen opgemeten ter hoogte van merktekens langs de Belgische Kust (1971-1983), meer
 • Strandprofielen van de Belgische kust (1971-1996), meer
 • Stroomgebied van de Schelde, deelstroomgebieden, meer
 • Stroomgebied van de Schelde, topografie, meer
 • Study of epibenthos and demersal fish in and around the aniline discharge area of the Belgian Continental Shelf (1982-1984), meer
 • Study of epibenthos and demersal fish in and around the dredging areas of the Belgian Continental Shelf (1977-1981), meer
 • Study of epibenthos and demersal fish in and around the thiocarbamate discharge area of the Belgian Continental Shelf (1977-1981), meer
 • Study of epibenthos and demersal fish of the titanium dioxide discharge area in the Dutch Continental Shelf (1976-1981), meer
 • Study of epibenthos and ichthyofauna of an industrial waste discharge area in the Belgian Continental Shelf (1976-1981), meer
 • Study of epifauna and meiobenthos by means of cage experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Study of epifauna and meiobenthos using field exclusion experiments in a Ceriops tagal and Avicennia marina mangrove at Gazi Bay (Kenya) in August and September 1992, meer
 • Study of the biotic environment in the Sluice Dock in relation to oyster farming between 1960 and 1964, meer
 • Study on plankton at the port of Ostend in 1965, meer
 • Summary of benthos at Gazi Bay, Kenya (EC-project 1989-1992), meer
 • Summary on benthic studies of the Southern Bight of the North Sea and its adjacent continental estuaries (Western Scheldt and Eems-Dollard) between 1976 and 1978, meer
 • Supporting water quality data for the NewSTHEPS sampling campaigns, meer
 • Temporal patterns in density and feeding ecology of Asterropteryx semipunctatus and Gnatholepis sp.1 in Gazy Bay (Kenya) in 1995, meer
 • Temporarily acoustic receiver network in a polder area in Flanders, meer
 • Temporarily acoustic receiver network in a tidal salt marsh n the Western Scheldt Estuary, meer
 • Temporarily acoustic receiver network in the Belwind wind farm in the Belgian part of the North Sea, meer
 • The feeding ecology of Sphaeramia orbicularis (Pisces: Apogonidae) in the East Creek of Gazi Bay (Kenya) in August 1993, meer
 • The importance of fouling in the port of Ostend in 1964, meer
 • The intersect of the Exclusive Economic Zones and IHO sea areas, version 3, meer
 • The Mangrove Reference Database and Herbarium, meer
 • Thermal affinities for European marine species, meer
 • Tidal and diurnal rhythms of the hyperbenthos at the 'Vlakte van de Raan' on 14 October 1996, meer
 • Time series of water temperature and salinity measured during Belgian campaigns in the Southern part of the North Sea and English Channel 1903-1965, meer
 • TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian coastal area, meer
 • Topografie strand Vlaamse Kust - MIWE08 (1983-1996), meer
 • Topografie strand Vlaamse Kust - MIWE17 (1983-1996), meer
 • Topografie strand Vlaamse Kust - MIWE01 (1983-1996), meer
 • Topografie strand Vlaamse Kust - MIWE18 (1983-1996), meer
 • Total diatom abundance in the Southern Bight of the North Sea in January and February 1971, meer
 • Total Hydrozoa abundance in the Southern Bight of the North Sea between 1971 and 1972, meer
 • Total phytoplankton inventory in the North Sea and the river Scheldt in 1972, meer
 • Total phytoplankton inventory in the Scheldt estuary on the 19th of March 1974, meer
 • Total phytoplankton inventory in the Southern Bight of the North Sea between 1973 and 1974, meer
 • Total phytoplankton inventory in the Southern Bight of the North Sea in 1971, meer
 • Total phytoplankton inventory in the western part (Grote Rede, Negenvaam, Buiten Ratel, Oost Dyck) of the North Sea between 1977 and 1978, meer
 • Turbellaria from mudflats in the Zwin nature reserve (1983-1984), meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2015, meer
 • Twaite shad acoustic telemetry dataset in the Schelde-estuary and North Sea 2016, meer
 • Type localities and distribution records of Proseriata (Platyhelminthes) in the world, meer
 • Type locality distributions from the World Register of Marine Species, meer
 • Type locality records of Polycystididae species in the world, meer
 • Typhloplanoida from the southern hemisphere (Zanzibar, Kenya, Kerguelen, Australia and Weddell Sea), meer
 • URMO: UNESCO-IOC Register of Marine Organisms, meer
 • Use of EMODNET Biology Data for invasive species policies. What can we learn?, meer
 • Uvuvibase: Database artisanal reef fisheries along the coast of Kenya, meer
 • Van Meel: Hydrobiologie van de Zeeschelde thv Liefkenshoek, meer
 • Vegetation and ecology of tidal marshes in the Zwin (Knokke-Heist, West-Vlaanderen), meer
 • Vegetation of the tidal channels in Gazi Bay (Kenya) sampled between July and September 1989, meer
 • Vertical distribution of meiofauna in the North Sea and the Westerschelde estuary in 1993 and 1994, meer
 • Vertical distribution of the free-living Plathelminthes (Turbellaria) from the sandy beaches of the Belgian coast in 1985 and 1986, meer
 • VLIMAR: The VLIZ Marine Gazetteer: a database with standard geographic names, meer
 • VLIZ's Marine Species Register, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer
 • WAD: World Amphipoda Database, meer
 • WAD: World Asteroidea Database, meer
 • Water temperature and salinity at the West-Hinder from 1904-1979, meer
 • Waterbird observations in Lake Victoria wetlands, south Kenya coast and Tana River dams (Kenya) in 1995, meer
 • WCD: World Cetacea Database, meer
 • WED: World Echinoidea Database, meer
 • Weight of Copepoda in the Southern Bight of the North Sea in 1971 and 1974, meer
 • Westerschelde, topografie, meer
 • Wiobase, meer
 • WOD North Sea Data, meer
 • WoRCS: World Register of marine Cave Species, meer
 • WoRDSS: World Register of Deep-Sea Species, meer
 • World Ascothoracida Database, meer
 • World Database of Littoral Myriapoda, meer
 • World Foraminifera Database, meer
 • World Hydrozoa Database, meer
 • World List of Acoelomorpha, meer
 • World list of Cephalochordata, meer
 • World List of Crinoidea, meer
 • World List of Kinorhyncha, meer
 • World List of Lophogastrida, Stygiomysida and Mysida, meer
 • World List of Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans, meer
 • World list of Rhizocephala, meer
 • World List of Scleractinia, meer
 • World list of Tardigrada, meer
 • World list of turbellarian worms: Acoelomorpha, Catenulida, Rhabditophora, meer
 • World Nemertea Database, meer
 • World of Copepods, meer
 • World Ophiuroidea Database, meer
 • World Ostracoda Database, meer
 • World Paguroidea & Lomisoidea Database, meer
 • World Placozoa Database, meer
 • World Polychaeta Database, meer
 • World Remipedia Database, meer
 • WoRMS checklist of Irish marine species, meer
 • WoRMS checklist of marine species from Greece, meer
 • WoRMS checklist of marine species from the Iberian Peninsula, meer
 • WoRMS checklist of marine species in Israel, meer
 • WoRMS checklist of marine species occurring in Polish marine waters, meer
 • WoRMS checklist of Swedish marine species, meer
 • WoRMS checklist of the terrestrial and marine biota from the Azores, meer
 • WoRMS: World Register of Marine Species, meer
 • WPD: World Porifera Database, meer
 • WRiMS: World Register of Introduced Marine Species, meer
 • Zeedieren waargenomen in de experimentele garnalenvangsten (1949-1964), meer
 • Zooplankton abundance for six 24hrs sampling series across Port Reitz Creek (Mombasa, Kenya) in 1985 and 1986, meer
 • Zooplankton and phytoplankton densities in the oyster farms of Gazi Creek (Kenya) sampled in October 1992, meer
 • Zooplankton community and pelagic copepods in Tudor creek (Mombasa, Kenya) between 1984 and 1987, meer
 • Zooplankton community in Gazi Creek sampled monthly between 1990 and 1991, meer
 • Zooplankton community of Shirazi bay (Kenya) sampled between April and December 1998, meer
 • Zooplankton composition and abundance in Gazi Creek (Kenya) sampled from March 1990 to April 1991, meer
 • Zooplankton counts measured at the West-Hinder in 1902, meer
 • Zooplankton data from Belgian research campaigns in the Southern North Sea (1902-1979), meer
 • Zooplankton in the Sluice Dock (Oostende) sampled between 1968 and 1972, meer
 • Zooplankton respiration data from Fort Jesus and measurements of dry weight and length of copepods collected at Tudor Creek between August 1985 and June 1986, meer
 • Zooplankton studies at a fixed station (West-Hinder) in the North Sea between 1977 and 1979, meer
 • Zooplankton studies in the Southern Bight of the North Sea between 1971 and 1974, meer
 • Zwerfvuil aan zee, terug naar de bron - Labels en opschriften als leidraad naar de oorsprong van het afval, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets