IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse overheid
www.vlaanderen.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer

Engelse naam: Flemish Government
Vorige naam: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, meer


Tel.: +32-(0)800-3 02 01
E-mail:
 Instituten | Publicaties | Projecten 
 
Type: Andere

Geassocieerd aan een deelinstituut (424)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 

Deelinstituten (15)  Top | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Buitenlands Beleid, Buitenlandse handel, Internationale Samenwerking en Toerisme (ABB), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein internationaal Vlaanderen, meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving (LNE), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), meer
 • Vlaamse overheid; Departement Buitenlandse Zaken, meer
 • Vlaamse overheid; Departement Landbouw en Visserij, meer
 • Vlaamse overheid; Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), meer

Publicaties (56)  Top | Instituten | Projecten 
  opsplitsen filter
 • (2017). Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil. Tweede Draft: Opgemaakt in navolging van resolutie 866, aangenomen door het Vlaams Parlement op 5 oktober 2016. OVAM/Vlaamse Overheid: [s.l.]. 150 pp., meer
 • Vlaamse overheid (2017). Witboek: Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Vlaamse overheid, Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040303876. 187 pp., meer
 • (2016). Vergrijzing en verzilvering in de Vlaamse steden en gemeenten. Vlaamse Overheid: Brussel. 3 pp., meer
 • Vlaamse overheid (2016). Voortgangsrapport 2015: Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020: Luik adaptatie. Vlaamse Overheid: Brussel. 29 pp., meer
 • (2015). Visserij verduurzaamt: Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van Vistraject 2015-2020. Rederscentrale/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Natuurpunt/Vlaamse Overheid/Provincie West-Vlaanderen: [s.l.]. 8 pp., meer
 • Schauvlieghe, J. (2014). Beleidsnota 2014-2019. Landbouw en Visserij. Vlaamse Overheid: Brussel. 46 + bijlage pp., meer
 • (2013). Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. Vlaamse Overheid: Brussel. 40 pp., meer
 • (2013). Vlaams Mitigatieplan 2013-2020. Vlaamse Overheid: Brussel. 176 pp., meer
 • (2011). VLAREA + bijlage(n). Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 83 + bijlagen pp., meer
 • Stratigaki, V.; Troch, P. (2010). Design of Oostende harbour: numerical simulation of wave diffraction through the gap at Montgomery dok using the ‘mild slope’ wave propagation model, MILDwave. Vlaamse Overheid: Brussel. 43 pp., meer
 • Crevits, H. (2009). Beleidsnota 2009-2014. Mobiliteit en Openbare werken: beleidsprioriteiten 2009-2014. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 67 + bijlage pp., meer
 • Lieten, I. (2009). Beleidsnota 2009-2014. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Muyters, P. (2009). Beleidsnota 2009-2014. Ruimtelijke ordening. Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij: ambitieus in een moeilijke context. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 50 + bijlage pp., meer
 • Peeters, K. (2009). Beleidsnota Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 2009-2014. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 64 pp., meer
 • Van den Bossche, F. (2009). Beleidsnota 2009-2014. Energie. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 61 + bijlagen pp., meer
 • Van den Bossche, F. (2009). Beleidsnota 2009-2014. Wonen. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 52 + bijlagen pp., meer
 • Weyn, K.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vanden Abeele, L.; Nachtergale, L. (2009). Beheercommissie natuur linkerscheldeoever: jaarverslag 2008. Vlaamse Overheid: Kallo. VI, 121 pp., meer
 • (2005). Flood Risk in Flanders/Zeeuws-Vlaanderen. AWZ/IMDC/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. XII, 237 pp., meer
 • Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2005). Getijtafels voor Oostende, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2006 T.A.W.; Getijtafels voor Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam 2006 G.L.L.W.S. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 111 pp., meer
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IA: Stad Oostende - Straten A-M. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 318 pp., meer
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IB: Stad Oostende - Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 319-616 pp., meer
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 617-816 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Kust (2005). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostkapelle. Hernieuwde uitgave mei 2005. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. , meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Kust (2005). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave mei 2005. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2005). Noordzee Frans-Belgische kust van Duinkerke tot Oostende. Hernieuwde uitgave mei 2005. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • (2004). Uitnodiging dinsdag 11 januari 2004: start afbraak RWZI Nieuwpoort om kalkmoeras te herstellen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brugge. 6 pp., meer
 • DAB Vloot (2004). Voel je thuis in de scheepvaart: alle hens aan dek bij het zeewezen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Oostende. 31 pp., meer
 • Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen; Janssen, E. (2004). Duurzame energie wegwijzer 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 52 pp., meer
 • (2003). Langetermijnvisie Schelde-Estuarium: eerste gezamenlijk voortgangsverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW): [s.l.]. 16 pp., meer
 • Bossuyt, G.; Vanderpoorten, M.; Landuyt, R. (2003). Stimuli om maritieme opleidingen te promoten in het kader van structurele tekorten op de maritieme arbeidsmarkt. Mededeling aan de Vlaamse Regering, VR/2003/0404/MED18. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 5 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2003). Noordzee Frans-Belgische kust van Duinkerke tot Oostende. Hernieuwde uitgave september 2003. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2003). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde uitgave september 2003. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Volckaert, A.; Engledow, H.; Spanoghe, G.; Degraer, S.; Vincx, M.; Coppejans, E.; Hoffmann, M. (2003). Onderzoek van de seizoenale variatie van macroalgen, macrofauna en vogels geassocieerd met intertidale harde substraten langsheen de Vlaamse kust. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 132 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2002). Noordzee Frans-Belgische kust van Duinkerke tot Oostende. Hernieuwde uitgave januari 2002. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2002). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostkapelle. Hernieuwde uitgave januari 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Ingenieursbureau S.D. Kamminga (2002). ADCP stroommeting - Zeeschelde 16 april 2002: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., meer
 • Sevenant, M.; Menschaert, J.; Couvreur, M.; Ronse, A.; Antrop, M.; Geypens, M.; Hermy, M.; De Blust, G. (2002). Ecodistricten. Ruimtelijke eenheden voor gebiedsgericht milieubeleid in Vlaanderen. Deel II: afbakening van ecodistricten en ecoregio's - verklarende teksten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 221 pp., meer
 • Slabbaert, W. (2002). Aanwijzingsdossier en beheersplan van het Oostends Krekengebied (Zoutekreekgebied & Zwaanhoek) te Oostende en Oudenburg als Vlaams natuurreservaat. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brugge. 63 + Bijlagen pp., meer
 • (2000). Speciale Beschermingszones in Vlaanderen in uitvoering van de Europese Richtlijn 79/409/EEG (vogelrichtlijn) SBZ-V: besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988, besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 1998, besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000. Overzicht van de soorten per Vogelrichtlijngebied. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 18 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (2000). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostende. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Ingenieursbureau S.D. Kamminga (1999). A.D.C.P. stroommeting Boven-Zeeschelde 20 mei 1999: meetverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: [s.l.]. 10 + bijlagen pp., meer
 • Afdeling Bovenschelde (1998). Beleidsplan specieberging stroomgebied Leopoldkanaal. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 30 + figures, tables, graphs pp., meer
 • Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. juni 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Antwerpen, Afdeling Maritieme Schelde (1996). Westerschelde Vlissingen - Antwerpen 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende (1996). Noordzeee Frans-Belgische kust van Duinkerke tot Oostende. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (1996). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostkapelle 1996 [KAART]. Hernieuwde uitgave oktober 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 kaart pp., meer
 • Kesteloot, Ch.; Vandenbroecke, H.; Van der Haegen, H.; Vanneste, D.; Van Hecke, E. (1996). Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. , meer
 • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp., meer
 • Hydrografische Dienst der Kust Oostende (1992). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostkapelle. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer
 • Hydrografische Dienst der Kust Oostende (1991). Noordzee Vlaamse Banken van Gravelines tot Oostkapelle 1991 [KAART]. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 kaart pp., meer
 • (S.d.). Vlaams impulsprogramma: eindverslag resultaten. Vlaamse Overheid: Brussel. 411 pp., meer
 • (S.d.). Windenergie in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 62 pp., meer
 • VRIND: Vlaamse regionale indicatoren. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. ISSN 1371-9173, meer
 • Afdeling Bovenschelde [s.d.]. Beleidsplan berging baggerspecie stroomgebied Gentse havengebied. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 42 + figures, graphs, tables pp., meer
 • Bourgeois, G. [s.d.]. Beleidsnota toerisme 2009-2014. Vlaamse Overheid: [s.l.]. 40 pp., meer
 • Hydrografische Dienst Oostende [s.d.]. Noordzee Belgisch-Nederlandse kust Monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle. Hernieuwde utigave oktober 1996. Internationale Kaartserie = International Chart Series = Série Carte Internationale. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Brussel. 1 map pp., meer

Projecten (35)  Top | Instituten | Publicaties 
 • 100%VIS, meer
 • A l’ostendaise, meer
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • Assessing potential World Heritage marine sites in the Western Indian Ocean, meer
 • BETERVIS, meer
 • Cool! Ik voel!, meer
 • Crangon Innolife, meer
 • F2K 2: Fish2know 2, meer
 • Fish2Know, meer
 • Fish2know for Professionals, meer
 • Fish2Know II, meer
 • Foodpairing, meer
 • IDEV: Innovatiecentrum Duurzame en Ecologische Visserij, meer
 • In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • NorthSeaChefs & Vissers, meer
 • OoLaVis: Oostendse Langoustine Visserij, meer
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure, meer
 • PRE-MSC, meer
 • SCHELDEFONDS: Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer
 • Slikken en Schorren, meer
 • Smartboek - Hoe bereid ik vis, meer
 • SPEKVIS, meer
 • Strengthening Democracy in Societies in Transition, meer
 • Studie van de nutrititionele behoeftes van larvale stadia in aquacultuurorganismen, meer
 • VALDUVIS: Valorisatie van duurzaam en dagvers gevangen vis, meer
 • Van boord tot bord, meer
 • Vi(s)trine, meer
 • Vissen met toekomst, meer
 • Vistraject, meer
 • Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • Zee van Smaak, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten