IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

mevr. Maelfait, Hannelore

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer
 • Functie: Adjunct-adviseur

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-27 07 23
  Fax: +32-(0)59-34 21 31
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer
 • Functie: Contactpersoon algemene informatie

  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file

Projecten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast, meer
 • Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones, meer

Datasets (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2007, meer
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2012, meer

Publicaties (70)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 5 peer reviewed ) opsplitsen
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Deckers, P. (2007). Google Earth en de Kustatlas. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H. (2011). Belgium, in: Wright, D.J. et al. (Ed.) Coastal informatics: web atlas design and implementation. pp. 156-164, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 78 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Theunynck, S. (2008). The coast, a matter of balance: an inside view on the coordination centre on integrated coastal zone management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 29-30, meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 15, meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management/Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Maes, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Kust en zee: te weinig vis, te veel vervuiling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 145-159, meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Debontridder, L.; Maelfait, H. (2009). De kustbarometer: Waren de zomers aan zee vroeger echt beter?, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 26, meer
 • Depestel, N.; Maelfait, H. (2012). De Kustbarometer: Hoe presteren bedrijven aan de kust ten opzichte van het hinterland?, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 34, meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 41, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators for sustainable development and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 42, meer
 • Maelfait, H. (2004). The effect of dense patches of tube-builders on the macrofaunal community. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 22 pp., meer
 • Maelfait, H. (2005). Economische waarde van de zeehavens, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 56-57, meer
 • Maelfait, H. (2006). Samenvatting resultaten "Lenteprikkel op het strand" 1 april 2006. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 20 pp., meer
 • Maelfait, H. (2006). De kustbarometer: Hoeveel dagtoeristen komen er met de trein naar de kust?, in: De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16: pp. 23, meer
 • Maelfait, H. (2006). De kustbarometer: aandeel goederen via korte zeeroutes vervoerd, in: De Grote Rede 17. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 17: pp. 20, meer
 • Maelfait, H. (2007). Samenvatting resultaten "Lenteprikkel op het strand" 31 maart 2007. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 27 pp., meer
 • Maelfait, H. (2007). De kustbarometer: het aantal ‘stormdagen’ per jaar, in: De Grote Rede 18. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 18: pp. 24, meer
 • Maelfait, H. (2007). De kustbarometer: Waarom is wonen aan de kust zo duur?, in: De Grote Rede 19. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 19: pp. 23, meer
 • Peer reviewed article Maelfait, H. (2007). 31 maart 2007: Lenteprikkel op de stranden van alle kustgemeenten. De Strandvlo 27(2): 42-43, meer
 • Maelfait, H. (2007). De kustbarometer: Beschermde gebieden aan onze kust, in: De Grote Rede 20. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 20: pp. 25, meer
 • Maelfait, H. (2008). De kustbarometer: Strandwaterkwaliteit, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 24, meer
 • Maelfait, H. (2008). De kustbarometer: De indicator: het economisch belang van de zeehavens, in: De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23: pp. 24, meer
 • Maelfait, H. (2008). Samenvatting resultaten "Lenteprikkel op het strand" 22 maart 2008. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 23 pp., meer
 • Maelfait, H. (2009). De kustbarometer: De indicator: de veroudering aan de kust, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 24, meer
 • Maelfait, H. (2010). De Kustbarometer: Hoeveel zand brengt men extra aan op onze stranden?, in: De Grote Rede 26. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 26: pp. 30, meer
 • Maelfait, H. (2010). De Kustbarometer: Treft de economische crisis ook de kust?, in: De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27: pp. 28, meer
 • Maelfait, H. (2010). De kustbarometer: Is er veel olie terug te vinden op zee?, in: De Grote Rede 28. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 28: pp. 23, meer
 • Maelfait, H. (2011). Stel je zeevraag: Horen zeehonden wel thuis aan de Belgische kust?, in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 21, meer
 • Maelfait, H. (2012). De kustbarometer: De indicator: kansarmoede aan zee in kaart gebracht, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 25, meer
 • Maelfait, H. (2013). The Coastal Barometer: What impact does WWI still have on the coast?, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 100, meer
 • Maelfait, H. (2013). Das Küstenbarometer: Welchen Einfluss hat der Erste Weltkrieg heute auf die Küste?, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 100, meer
 • Maelfait, H. (2013). Le baromètre de la côte: Quel est l'impact de la 1ère GM aujourd'hui sur la côte?, in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 100, meer
 • Maelfait, H. (2013). De Kustbarometer: Is er een afvalprobleem aan de kust?, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 26, meer
 • Maelfait, H. (2013). De Kustbarometer: Wat is de impact van WOI vandaag op de kust?, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 100, meer
 • Maelfait, H. (2015). Stel je zeevraag: Mag je vanop de strekdammen van Oostende vissen?, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 23, meer
 • Maelfait, H. (2016). De kustbarometer: De indicator: het belang van de landbouw in de kustzone, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 19, meer
 • Maelfait, H. (2016). Stel je zeevraag: Wat is een 1000-jarige storm?, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 26, meer
 • Maelfait, H. (2018). Kustbarometer: Militair gebruik van de zee, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 21, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as reliable guides for Integrated Coastal Zone Management, in: Forkiewicz, M. (Ed.) Integrated Coastal Zone Management: theory and practice. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 180-186, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 13-18, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as guides for integrated coastal zone management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 44-45, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K;; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Integrated coastal zone management, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 251-260, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Geïntegreerd beheer van kustgebieden, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 261-270, meer
 • Maelfait, H.; Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K. (Ed.) (2012). Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2005). Meeuwen en huisvuil: hoe pakken onze noorderburen dit probleem aan?, in: De Grote Rede 15. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 15: pp. 26-27, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2007). Indicatoren als wegwijzers. Symposium presentation. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 18 slides pp., meer
 • Peer reviewed article Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2010). The Belgian Coastal Atlas: moving from the classic static atlas to an interactive data-driven atlas. J. Coast. Conserv. 14(1): 13-19. dx.doi.org/10.1007/s11852-009-0076-5, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2007). Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K; (Ed.) (2007). The Coastal Compass: indicators as guidelines for Integrated Coastal Zone Management. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 70 pp., meer
 • Maelfait, H.; Demaré, W. (2008). De kustbarometer: Commerciële visstocks binnen veilige grenzen, in: De Grote Rede 21. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 21: pp. 20, meer
 • Maelfait, H.; Missinne, T. (2015). De kustbarometer: De indicator: Toegankelijkheid aan zee, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 24, meer
 • Maelfait, H.; Westtoer (2017). Kustbarometer: Tweedeverblijvers aan de Kust, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 27, meer
 • Peer reviewed article Raeymaekers, J.A.M.; Huyse, T.; Maelfait, H.; Hellemans, B.; Volckaert, F.A.M. (2008). Community structure, population structure and topographical specialisation of Gyrodactylus (Monogenea) ectoparasites living on sympatric stickleback species. Folia Parasitol. 55(3): 187-196, meer
 • Smith, N.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhooren, S.; Buchan, K.C. (Ed.) (2012). Waarom een oplossing op maat nodig is. Maritieme ruimtelijke ordening in België en Dorset: Kernboodschappen van het C-SCOPE Project. Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB)/Dorset Coast Forum: Oostende/Dorset. 15 pp., meer
 • Van In, J.-B.; Dangreau, G.; Maelfait, H. (2015). De Kustbarometer: Indicator: innovatie op zee, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 23, meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2012). De Kust 2011: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. De Kust kijkt verder 2012. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 79, 21 pp., meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2009). De Kust 2008: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2010). De Kust 2009: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2011). De Kust 2010: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 63 pp., meer
 • Van Loo, D.; Van der Craats, I.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2013). De Kust 2012: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 68 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2013). Jellyfish, jellypress and jellyperception: Final report - Belgian case study. ILVO-Mededeling, 142. ILVO: Oostende. 21 pp., meer
 • Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Hostens, K.; Maelfait, H. (2014). Judging jellyfish: factors influencing the perception on jellyfish and their blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 117, meer
 • Peer reviewed article Vandendriessche, S.; Vansteenbrugge, L.; Derweduwen, J.; Maelfait, H.; Hostens, K. (2016). Jellyfish jelly press and jelly perception. J. Coast. Conserv. 20(2): 117-125. hdl.handle.net/10.1007/s11852-016-0423-2, meer
 • Peer reviewed article Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2011). Moving towards an ecological management of the beaches. J. Coast. Res. SI 61: 81-86. hdl.handle.net/10.2112/SI61-001.70, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets