IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Seys, Jan

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Functie: Afdelingshoofd Communicatie

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-34 21 40
  GSM: +32-(0)478-37 64 13
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer

 • HYDRO vzw; Algemene vergadering, meer

JPG file

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Expertise:
Taxonomische termen: Aves [WoRMS]; Oligochaeta [WoRMS]

Projecten (20)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Archeologisch erfgoed in de Noordzee, meer
 • Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • De Zee van Toen, meer
 • Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • Ecologie van zeevogels: partim zeevogels op zee, meer
 • Expeditie Zeeleeuw, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Noordzee-observatorium, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • Planeet Zee, meer
 • Publicatie van een atlas en een CD-ROM ter valorisatie van het project MACROBEL, meer
 • Scientific and institutional capacity building for implementing European marine policy in the Black Sea Region, meer
 • Sea Change, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, meer

Datasets (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Overzichtslijst van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • Waterbird observations in Lake Victoria wetlands, south Kenya coast and Tana River dams (Kenya) in 1995, meer

Publicaties (471)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 25 peer reviewed ) opsplitsen
 • Ameye, K.; Seys, J. (2004). 'Expeditie Zeeleeuw': uniek educatief zeeproject voor 17-18 jarigen, in: VLIZ Nieuwsbrief 12. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 12: pp. 3-9, meer
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, meer
 • Belpaeme, K.; Seys, J. (2003). Integrated coastal zone management in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 22-24, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2005). ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2006). ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Breyne, M.; Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Haspeslagh, J.; Lust, H.; Mees, J. (2010). The World’s very first marine research station In Ostend (Belgium). Earthzine August, 18: 4, meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Burnell, G.M.; Goulletquer, P.; Mees, J.; Seys, J.; Stead, S. (Ed.) (2001). Aquaculture and its role in integrated coastal zone management: handbook of contributions and extended abstracts presented at the International Workshop on "Aquaculture and its role in Integrated Coastal Zone Management" Oostende, Belgium, April 19-21, 2001. European Aquaculture Society/Flanders Marine Institute: Oostende. 145 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Maes, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Kust en zee: te weinig vis, te veel vervuiling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 145-159, meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • Claus, S.; Seys, J.; Pirlet, H.; Mees, J.; Zanuttigh, B.; Christensen, E.M. (2012). Innovative multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 183-184, meer
 • Coosen, J.; Meire, P.; Stuart, J.J.; Seys, J. (1990). Trophic relationships in brackish lake Veere: the role of macrophytes, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 404-423, meer
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 235-249, meer
 • Peer reviewed article Coosen, J.; Seys, J.; Meire, P.M.; Craeymeersch, J.A. (1994). Effect of sedimentological and hydrodynamical changes in the intertidal areas of the Oosterschelde estuary (SW Netherlands) on distribution, density and biomass of five common macrobenthic species: Spio martinensis (Mesnil), Hydrobia ulvae (Pennant), Arenicola marina (L.), Scoloplos armiger (Muller) and Bathyporeia sp. Hydrobiologia 282-283: 235-249. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00024633, meer
 • Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 135 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Mariene en maritieme opleidingen voor het secundair en volwassenonderwijs: de voornaamste opleidingen en opleidingsverstrekkers. VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Eggermont, M.; Seys, J. (2012). Do people have sufficient basic knowledge concerning oceans and seas?, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 23, meer
 • Copejans, E.; Eggermont, M.; Seys, J. (2012). Do people have sufficient basic knowledge concerning oceans and seas? [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Centre: Oostende, Gent. 1 poster pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Mees, J. (2012). Marine and maritime courses for secondary education and training for adults: The main courses and training providers. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Fockedey, N.; Rappé, K.; Seys, J. (2015). Planeetzee@work, how to survive a day of students in your marine lab, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 34, meer
 • Copejans, E.; Seys, J.; Willaert, C. (Ed.) (2011). Zeekrant 2011: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2011. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2012). First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. vi, 45 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2012). Zeekrant 2012: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2012. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2017). Zeekrant 2017: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • De Clercq, M.; Missiaen, T.; Seys, J. (Ed.) (2018). Prehistoric fossils and drowned landscapes in the Belgian part of the North Sea. Animated movie. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 6:48 min. pp., meer
 • De Clercq, M.; Missiaen, T.; Seys, J. (Ed.) (2018). Prehistorische fossielen en verdronken landschappen in het Belgisch deel van de Noordzee. Animatiefilm. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7:18 min. pp., meer
 • Deschutter, Y.; Seys, J. (2014). Malaria aan onze kust, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 3-9, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Lanszweert, W.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Seys, J. (2004). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. 't Potje; Dukdalf, in: De Grote Rede 11. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 11: pp. 14-16, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C. (2005). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Kabeljauw; Paardenmarkt, in: De Grote Rede 13. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 13: pp. 25-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C. (2005). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Trapegeer; Zandbank, in: De Grote Rede 14. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 14: pp. 17-20, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C. (2005). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Negenvaam; Loods, in: De Grote Rede 15. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 15: pp. 30-32, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C. (2006). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Hinderbanken; Bakboord & Stuurboord, in: De Grote Rede 17. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 17: pp. 22-23, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C. (2006). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Vlakte van de Raan; Strand, in: De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16: pp. 25-27, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2007). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Fairy Bank; Vismijn/Visafslag, in: De Grote Rede 18. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 18: pp. 26-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2007). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Monsterrol; Broersbank, in: De Grote Rede 20. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 20: pp. 27-29, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2007). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Bligh Bank; Wulk, in: De Grote Rede 19. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 19: pp. 25-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2008). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Akkaertbank; Mistpoefer, in: De Grote Rede 21. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 21: pp. 22-24, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2008). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Balandbank; Lij en loef, in: De Grote Rede 22. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 22: pp. 26-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2008). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Kwintebank; Mossel, in: De Grote Rede 23. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 23: pp. 26-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2009). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Koksijde, Lombardsijde… en de andere 'ides'; Zee, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 26-28, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A. (2009). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. De woelige Wielingen; Vierboete, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 28-30, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Zwaenepoel, A. (2010). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Duin; Wandelaar, in: De Grote Rede 26. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 26: pp. 32-33, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Zwaenepoel, A. (2010). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Oostdyck/Dyck; Tros, in: De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27: pp. 31-33, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Zwaenepoel, A. (2010). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Lodewijkbank; Kraaiennest, in: De Grote Rede 28. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 28: pp. 26-29, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2011). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Sierra Ventana; Ben(ne), in: De Grote Rede 29. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 29: pp. 32-34, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2011). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Boot en schip; Wenduinebank, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 30-33, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2011). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Gotebank; Piraat (zeerover, kaper, boekanier,... ), in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 26-29, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Tys, D.; Zwaenepoel, A. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Wellekombank; Garnaal, in: De Grote Rede 32. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 32: pp. 29-32, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Schelde; Polder, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 29-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Buitenratel; Patrijspoort, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 30-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Vlaanderen, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Sea-related words: the origin of the names of sandbanks, channels and other 'sea-related words'. Flanders, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Seeworte. Eine Suche nach der Erklärung der Namen von Sandbänken, Prielen und anderen Begriffen, die mit dem Meer zu tun haben: Vlaanderen (Flandern), in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Mots de la mer. L'origine des noms des bancs de sables, chenaux et autres "termes marins": Vlaanderen (Flandre), in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 104-109, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Westdiep; Sas, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 30-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2013). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Middelkerkebank; Tonijn, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 31-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Parmentier, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2014). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. De Grote & Kleine Rede; Overtoom & zijn synoniemen, in: De Grote Rede 38. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 38: pp. 27-29, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2014). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Stroombank; Haven, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 29-33, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Knokke; Kwal, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 28-32, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen': Bredene; Strandjutten, -jutter en Vlaams strangedrifter, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 29-30, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Ruitingen; Pieterman, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 26-28, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2016). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen: Calais; Strandhoofd, golfbreker & Vlaamse synoniemen, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 24-26, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2016). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Walvis/Balein; Spanjaardbank, in: De Grote Rede 44. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 44: pp. 24-25, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2016). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen: Vleet; Oostendebank, in: De Grote Rede 45. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 45: pp. 32-34, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2017). Zeewoorden: Breeveertien; Tolmzand, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 27-29, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Verheyde, F.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2018). Zeewoorden: Hoge Blekker; Speelman, in: De Grote Rede 47. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 47: pp. 25-27, meer
 • Erftemeijer, P.L.A.; Seys, J. (1998). Census of roosting Indian house crows Corvus splendens on Mombasa island. Bull. - East Afr. Nat. Hist. Soc. 28(1): 1-5 + figs., meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 29, meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2012). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook… [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Vervaele, K.; Seys, J.; Mees, J. (2013). When a maritime author and a marine biologist write a cookbook…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 47, meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE november - december 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE oktober 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE juni - juli 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Lescrauwaet, A.-K.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE oktober 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE juni - juli 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE april - mei 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE maart 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZINE januari - februari 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2011). VLIZINE november - december 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2011). VLIZINE september - oktober 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Tavernier Ines, I. (Ed.) (2011). VLIZINE juni - juli - augustus 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(6-7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Tavernier Ines, I. (Ed.) (2011). VLIZINE maart - april - mei 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(3-4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J.; Pirlet, R. (Ed.) (2012). VLIZINE januari 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE augustus - september 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Garcia-Soto, C.; Van der Meeren, G.I.; Busch, J.A.; Delany, J.; Domegan, C.; Dubsky, K.; Fauville, G.; Gorsky, G.; von Juterzenka, K.; Malfatti, F.; Mannaerts, G.; McHugh, P.; Monestiez, P.; Seys, J.; Węsławski, J.M.; Zielinski, O.; French, V.A.; Kellett, P.; McDonough, N. (2017). Advancing Citizen Science for Coastal and Ocean Research. European Marine Board Position Paper, 23. European Marine Board: Ostend. ISBN 978-94-92043-30-6. 109 pp., meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Goffin, A.; Seys, J.; Mees, J.; Vincx, M. (Ed.) (2008). UGent aan Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-1-2. 96 pp., meer
 • Goffin, A.; Fockedey, N.; Seys, J.; Tavernier, I. (Ed.) (2013). Marine art: Marine science sets sail to the art world. Flanders Marine Institute/Ghent University: Oostende & Gent. 143 pp., meer
 • Henriet, J.P.; Baeyens, W.; Seys, J.; Rüggeberg, A.; Participants of the Ostend Ocean School 010 Meeting (2010). Education at sea - Education for the sea: messages from the Ostend "Ocean School 010" meeting, in: IOC 50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping the Future of the Oceans and Coasts. Proceedings of International Conference, Sharing lessons learned and proposing long-term projections (input to the Millennium Development Goals and UN Decade on Education for Sustainable Development), 27-30 April 2010 St. Petersburg, Russian Federation. pp. 286-287, meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (2007). Recommendations resulting from the workshop discussions ‘Dunes and Estuaries 2005’: International Conference on Nature Restoration Practices in European Coastal Habitats, Koksijde, Belgium, 19-23 September, 2005. VLIZ Special Publication, 38. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 63 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; Dobbelaere, I. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. XIV, 685 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Mees, J.; Salman, A.; Seys, J.; Van Nieuwenhuyse, H.; de Lichtervelde, K. (Ed.) (2005). 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 25. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 126 pp., meer
 • Hoeberigs, T.; Seys, J. (2005). Wat weten we over de zee? Een onderzoek naar de kennis en informatienoden bij jongeren en senioren, in: De Grote Rede 14. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 14: pp. 2-5, meer
 • Kerckhof, F.; Seys, J. (2005). Fauna and flora in een opwarmende Noordzee, in: De Grote Rede 13. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 13: pp. 2-9, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Ervynck, A.; Fockedey, N.; Pieters, M.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2011). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-5-4. 112 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Pirlet, R.; Pieters, M.; Ervynck, A.; Segers, Y.; Steevens, I.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2016). Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 76. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920432-6-9. 128 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J. (2016). De Belgische zeevisserij sinds 1830, in: Steevens, I. et al. Onze vissers: Het DNA van het zilte leven . pp. 14-109, meer
 • Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea [ATLAS]. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp., meer
 • Maes, F.; Seys, J. (2014). Ruimtelijke planning op zee: waar België goed in is, in: De Grote Rede 39. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 39: pp. 15-21, meer
 • McDonough, N.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2010). EurOCEAN 2010 - Grand challenges for marine research in the next decade, Oostende, Belgium, 12-13 October 2010: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 47. Belgian Science Policy Office/Flanders Marine Institute (VLIZ): Brussel. V, 30 pp., meer
 • Mees, J.; Rappé, K.; Seys, J. (2011). 'Testing the water' - raising awareness of our changing seas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52: pp. 11, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J. (Ed.) (2002). De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 44 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Herrier, J.-L. (Ed.) (2002). Academische studiedag: 5 Jaar strand-natuurreservaat 'De Baai van Heist' - De Vlaamse stranden: steriele zandbakken of natuurpatrimonium? Zeebrugge, 14 juni 2002. VLIZ Special Publication, 9. AMINAL, afdeling Natuur/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. [109] pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Struyf, K. (Ed.) (2003). Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13. Compagnie Het Zoute/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. , meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). VLIZ Jaarboek 2005: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-8-8. 120 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Jaarboek 2006: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-9-8. 125 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Jaarboek 2007: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-2-9. 112 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Annual Report 2007: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-0-5. 112 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Jaarboek 2008: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-4-3. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Annual Report 2008: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-5-0. 128 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Jaarboek 2009: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2010). VLIZ Annual Report 2009: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-7-4. 152 + 1 cdrom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Annual Report 2010: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-6-7. 160 + 1 cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Jaarboek 2010: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-9-8. 160 + 1cd-rom pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment. International CLAMER Conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 52. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-3-0. v + 15 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Watmough, T.; Rappé, K. (Ed.) (2011). Proceedings 'Living with a warming ocean: European research and public perception of climate change impacts in the marine environment'. International CLAMER conference. Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, Brussels, Belgium, 14-15 September 2011. VLIZ Special Publication, 53. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-4-7. 40 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Annual Report 2011: for everyone fascinated by the sea and the coast. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-90-817451-8-5. 135 pp., meer
 • Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2012). VLIZ Jaarboek 2011: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-7-8. 136 pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Jaarboek 2012. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-810081-0-5. 80 (+ 58 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2013). VLIZ Annual Report 2012. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-0-2. 80 (+ 58 pp. annexes) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Annual Report 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920430-2-3. 82 + annexes pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2014). VLIZ Jaarboek 2013. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-1-6. 82 (+ 35 pp. bijlagen) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2015). VLIZ Jaarboek 2014. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+ 36) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZ Annual Report 2014. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920430-7-8. 90 (+36) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Annual Report 2015. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-23-8. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2016). VLIZ Jaarboek 2015. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-22-1. 90 (+ 38) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZ Jaarboek 2016. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-32-0. 40 (+ 54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K.; Seys, J. (Ed.) (2017). VLIZ Annual Report 2016. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-337. 35 (+54) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Annual Report 2017. Digital edition contains annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-53-5. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2018). VLIZ Jaarboek 2017. Digitale editie bevat bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-52-8. 54 (+ 60) pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2001). Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. IV, 82 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 57 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VIII, 69 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 148 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 129 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 99 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. IX, 82 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ix, 96 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. viii, 99 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2009). Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiii, 221 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2011). VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xiv, 143 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2012). Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xi, 150 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2013). Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. xii, 168 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2014). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 178 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2015). Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xvi, 196 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2016). Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. xii, 165 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2017). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ix, 129 pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 142 + ix pp., meer
 • Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2018). Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 158 pp., meer
 • Meire, P.; Seys, J.; Ysebaert, T.J.; Coosen, J. (1991). A comparison of the macrobenthic distribution and community structure between two estuaries in SW Netherlands, in: Elliott, M. et al. (Ed.) Estuaries and Coasts: Spatial and Temporal Intercomparisons. ECSA 19 Symposium, University of Caen, France. pp. 221-230, meer
 • Meire, P.; Buijs, J.; Seys, J.; Stikvoort, E.; Twisk, F.; de Jong, D.J. (1992). Macrozoobenthos in de Oosterschelde in het najaar 1989: een situering van de gegevens. Rapport RUG-WWE. RUG: Gent. , meer
 • Meire, P.; Samanya, R.; Seys, J. (1992). Macrozoöbenthos van de Spuikom. Haven te Oostende-Spuikom: Studie Krijtbehandeling Slib dossier nr. 85.110, Art. 2.3.2.b.4. Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek: Oostende. 5 pp., meer
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182, meer
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 157-182, meer
 • Peer reviewed article Meire, P.; Seys, J.; Buijs, J.; Coosen, J. (1994). Spatial and temporal patterns of intertidal macrobenthic populations in the Oosterschelde: are they influenced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 157-182. https://hdl.handle.net/10.1007/BF00024629, meer
 • Meire, P.M.; Seys, J.; Ysebaert, T.; Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M. (1989). A changing delta: effects of large coastal engineering works on feeding ecological relationships as illustrated by waterbirds, in: Hooghart, J.C. et al. (Ed.) Hydro-ecological relations in the Delta waters of the South-West Netherlands, technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989. Proceedings and information = Verslagen en mededelingen, 41: pp. 109-145, meer
 • Meire, P.M.; Seys, J. (1989). Benthos en pollutie op de slikken van Vianen. Rapport RUG-WWE, 7. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 32 pp., meer
 • Meire, P.M.; Seys, J. (1989). Benthos en pollutie op de slikken van Vianen: data-analyse van het macrozoöbenthos op de slikken van Vianen (Oosterschelde): zijn er waarneembare pollutie-effecten rond het sloophaventje? Rapport RUG-WWE, 8. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 33 pp., meer
 • Missiaen, T.; Pieters, M.; Maes, F.; Kruiver, P.; De Maeyer, P.; Seys, J. (2017). The SeArch project: towards an assessment methodology and sustainable management policy for the archaeological heritage of the North Sea in Belgium, in: Bailey, G.N. et al. (Ed.) Under the sea: Archaeology and palaeolandscapes of the continental shelf. Coastal Research Library, 20: pp. 415-424. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-53160-1_27, meer
 • Peer reviewed article Montgomery, L.; Seys, J.; Mees, J. (2016). To pee, or not to pee: a review on envenomation and treatment in European jellyfish species. Mar. Drugs 14(7): 127. hdl.handle.net/10.3390/md14070127, meer
 • Peer reviewed article Moore, M.N.; Depledge, M.H.; Fleming, L.; Hess, P.; Lees, D.; Leonard, P.; Madsen, L.; Owen, R.; Pirlet, H.; Seys, J.; Vasconcelos, V.; Viarengo, A. (2013). Oceans and Human Health (OHH): a European perspective from the Marine Board of the European Science Foundation (Marine Board-ESF). Microb. Ecol. 65(4): 889-900. hdl.handle.net/10.1007/s00248-013-0204-5, meer
 • Nasirwa, O.; Oyugi, J.; Jackson, C.; Lens, L.; Bennun, L.; Seys, J. (1995). Surveys of waterbirds in Kenya, 1995: Lake Victoria wetlands, south Kenya coast and Tana River dams. Centre for Biodiversity Research Reports: Ornithology, 20. National Museums of Kenya: Nairobi. 22 pp., meer
 • Offringa, H.; Seys, J.; Meire, P.; Van Den Bossche, W. (1995). Seabirds on the Channel doormat. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.12. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 122 pp., meer
 • Offringa, H.; Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P. (2001). The Belgian marine avifauna, in: Cattrijsse, A. et al. Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters: summary of data collected between 1970 and 1998. pp. 27-30, meer
 • Pattenden, A.; Baker, M.; Gunn, V.; Seys, J.; Bloksma, N. (2012). Flessenpost. Vertaalde editie uit het Engels. HERMIONE-INDEEP: Oostende. ISBN 978-0-9573052-7-4. [28] pp., meer
 • Peeters, Y.; Fockedey, N.; Seys, J.; Mees, J. (Ed.) (2006). Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 77 pp., meer
 • Pieters, M.; Verhaeghe, F.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2003). Colloquium Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond het Noordzeegebied in de Middeleeuwen en later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium = Colloquium Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later, 21-23 November 2003 Museum Walraversijde, Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 15. IAP-Rapport, 13. IV, 121 pp., meer
 • Pieters, M.; Gevaert, G.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2006). Colloquium: To sea or not to sea - 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area, Brugge (Belgium), 21-23 September 2006: book of abstracts = Colloquium: Ter zee of niet ter zee - 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijke Noordzeegebied, Brugge (België), 21-23 september 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. X, 108 pp., meer
 • Pirlet, R.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J.; Mees, J. (2015). Historiek van de Belgische oesterkweek. De op- en ondergang van de legendarische 'Ostendaise', in: Steevens, I. et al. (Ed.) Oesterpassie. pp. 50-65, meer
 • Pirlet, R.; Rappé, K.; Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2016). Historiek van de mariene wetenschappen in Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 1 leaf pp., meer
 • Potters, G.; Smits, M.; Seys, J.; Fockedey, N.; Van Strydonck, D.; Verstraelen, H. (2011). Overbevissing: op het scherp van de snee tussen economie en ecologie. Mens 81: 3-15, meer
 • Rappé, K.; Copejans, E.; Fockedey, N.; Seys, J. (2014). ‘Young Marine Scientists’ Day’, the annual hot spot for up-and-coming researchers, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Redant, F.; Luyssaert, S.; Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2005). Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 66 pp., meer
 • Seys, J. (1990). Resultaten van de midwinter-telling 1990 op slaapplaatsen van de blauwe kiekendief Circus cyaneus in de Vlaamse kustpolders. Mergus 4: 70-78, meer
 • Seys, J. (1991). Verslag van de ornithologische excursie naar de Oosterschelde op zaterdag 14 december 1991. Biol. Jb. Dodonaea 59: 20-21, meer
 • Seys, J. (1992). Resultaten van slaapplaatstellingen van blauwe kiekendieven Circus cyaneus in de kustpolders en het krekengebied van NO-Vlaanderen in de winters 1990-1991 en 1991-1992. Mergus 6: 229-241, meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (1993). Ongewone influx van Zeekoeten Uria aalge in het binnenland (België) tijdens de winter 1992-1993: situatieschets en achtergronden. Oriolus 59(3): 67-70, meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (1993). Partieel albinistische stormmeeuw Larus canus op het strand van Lombardsijde. Sula 7(2): 64, meer
 • Seys, J. (1993). De Belgische kustwateren in vogelperspectief. WWF: Brussel. 24 pp., meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (1993). Partieel albinistische Stormmeeuw Larus canus op het strand van Lombardsijde (West-Vlaanderen, België). Oriolus 59(2): 44-45, meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (1993). Oude olieslachtoffertellingen van de Belgische kust gevraagd: een oproep. Sula 7(1): 30-31, meer
 • Seys, J. (1995). The Kenya - Belgium Cooperation in marine sciences: a review of ten years scientific collaboration. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (1998). Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de Belgische kustwateren. Sula 12(3): 99-100, meer
 • Seys, J. (1998). Distribution patterns, population-dynamics and role of Oligochaeta in the Zeeschelde tidal ecosystem, in: Beeckman, T. et al. (Ed.) Populations: Natural and Manipulated, Symposium organized by the Royal Society of Natural Sciences Dodonaea, University of Gent, 29 October 1997. Biologisch Jaarboek (Dodonaea), 65: pp. 174, meer
 • Seys, J. (1998). The oligochaete fauna of the heavily polluted brackish and tidal freshwater reaches of the Schelde estuary: distribution in time and space, and role in ecosystem, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 76, meer
 • Seys, J. (1998). Distribution patterns, population-dynamics and role of Oligochaeta in the Zeeschelde tidal ecosystem. Biol. Jb. Dodonaea 65: 174, meer
 • Seys, J. (2000). Interview met dr. Frank Mostaert, in: VLIZ Nieuwsbrief 1. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 1: pp. 12-13, meer
 • Seys, J. (2001). Interview met dr. Patrick Meire, in: VLIZ Nieuwsbrief 2. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 2: pp. 15-16, meer
 • Seys, J. (2001). Interview met dr. Rudy Herman, in: VLIZ Nieuwsbrief 4. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 4: pp. 20-21, meer
 • Seys, J. (2001). Zeepieren in maten en gewichten, in: De Grote Rede 3. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 3: pp. 10-13, meer
 • Seys, J. (2001). Windenergiewinning en visserij: verzoenbare activiteiten?, in: De Grote Rede 1. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 1: pp. 8-10, meer
 • Seys, J. (2001). Introduction and outline, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 1-21, meer
 • Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 133 + LXIX appendices pp., meer
 • Seys, J. (2002). Blowing in the wind: the future of wind turbines at sea. Ocean Challenge 12(1): 40-43, meer
 • Seys, J. (2002). Windmolens op zee: hoge molens vangen veel wind aan onze kust, in: De Grote Rede 4. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 4: pp. 2-7, meer
 • Seys, J. (2002). Een 'diepgravend' onderzoek naar de milieu-impact van baggerspecielossingen op zee, in: VLIZ Nieuwsbrief 5. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 5: pp. 3-8, meer
 • Seys, J. (2002). Interview met ir. Frank Monteny, in: VLIZ Nieuwsbrief 5. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 5: pp. 23-24, meer
 • Seys, J. (2002). Interview met ir. Jean-Louis Herrier, in: VLIZ Nieuwsbrief 6. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 6: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (2002). Interview met Peter Pissierssens, in: VLIZ Nieuwsbrief 7. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 7: pp. 19-20, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Edmonde ('Mony') Jaspers, in: VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Carlo Heip, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 23-25, meer
 • Seys, J. (2003). Interview met Kris Struyf, in: VLIZ Nieuwsbrief 10. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 10: pp. 19-21, meer
 • Seys, J. (2003). Zorgeloos zandwinnen: op zee?, in: VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8: pp. 3-9, meer
 • Seys, J. (2004). Effecten van olie op levende organismen: een overzicht, in: VLIZ Nieuwsbrief 11. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 11: pp. 3-13, meer
 • Seys, J. (2004). Meeuwen: echt een probleem?, in: De Grote Rede 12. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 12: pp. 16-26, meer
 • Seys, J. (2005). Interview met Kapitein Yves Goossens, algemeen directeur van DAB Vloot, in: VLIZ Nieuwsbrief 13-14. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 13-14: pp. 25-27, meer
 • Seys, J. (2006). Beschermde gebieden op zee in een stroomversnelling, in: De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16: pp. 2-11, meer
 • Seys, J. (2006). Stel je zeevraag: de ‘plastifiëring’ van onze zeeën, in: De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16: pp. 22, meer
 • Seys, J. (2006). Vlot en veilig op zee met de afdeling scheepvaartbegeleiding, in: (2005). VLIZ Nieuwsbrief 15. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 15: pp. 12-19, meer
 • Peer reviewed article Seys, J. (2006). Beschermde gebieden op zee: in een stroomversnelling. Natuur.Focus 5(2): 56-63, meer
 • Seys, J. (2006). Interview met dr. Vladimir Vladymyrov, Project Manager van het ‘IOC Project Office voor IODE’ in Oostende (UNESCO), in: (2005). VLIZ Nieuwsbrief 15. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 15: pp. 23-25, meer
 • Seys, J. (2007). Expeditie Zeeleeuw. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Seys, J. (2007). Wat we weten en … waarom we meer zouden moeten weten over Planeet Zee. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 28 pp., meer
 • Seys, J. (2007). Stel je zeevraag: Drinken dolfijnen?, in: De Grote Rede 19. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 19: pp. 22, meer
 • Seys, J. (2007). Planeet Aarde.... wablief?, in: De Grote Rede 18. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 18: pp. 11-16, meer
 • Seys, J. (2009). Stel je zeevraag: Houden zeevogels van schepen?, in: De Grote Rede 24. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 24: pp. 23, meer
 • Seys, J. (2009). Stel je zeevraag: Is zeelucht gezonder door de jodium die het bevat?, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 25, meer
 • Seys, J. (2009). Onze kust anders bekeken. Het Bronzen Huis: Antwerpen. ISBN 978-90-7966-900-4. 190 pp., meer
 • Seys, J. (2010). Stel je Zeevraag: Kan onze Noordzee bevriezen?, in: De Grote Rede 26. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 26: pp. 29, meer
 • Seys, J. (2010). Stel je zeevraag: Hoe kan een vuurtoren tientallen kilometer ver stralen?, in: De Grote Rede 28. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 28: pp. 22, meer
 • Seys, J. (2010). Een zeebrief voor Magda, in: De Caluwe, J. et al. (Ed.) Voor Magda: Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. pp. 569-574, meer
 • Seys, J. (2011). Unieke visserskaart herontdekt in Blankenbergse school, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Abstractenboek studiedag “Vissen in het verleden. Een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij”. VLIZ Special Publication, 54: pp. 60-61, meer
 • Seys, J. (2012). Stel je zeevraag: Hoe oud wordt een krab of kreeft?, in: De Grote Rede 34. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 34: pp. 25, meer
 • Seys, J. (2012). Advocating the ocean literacy principles in Europe, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 7, meer
 • Seys, J. (2015). De "Big-5" van de Noordzee, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 2-6, meer
 • Seys, J. (2015). De zee als goed doel! 'SeaWatch-B': Burgers meten toestand Noordzee, in: De Grote Rede 41. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 41: pp. 28, meer
 • Seys, J. (2015). Stel je zeevraag: De mysterieuze Oostendse “vloedgolf” van 1876, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 20, meer
 • Seys, J. (2015). Het zeegevoel: Pekel en kabeljauw, een meeslepend boek over de Ijslandvaart, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 24, meer
 • Seys, J. (2016). Stel je zeevraag: Zijn schelpdieren schaaldieren?, in: De Grote Rede 43. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 43: pp. 18, meer
 • Seys, J. (2016). Preface, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. iii, meer
 • Seys, J. (Ed.) (1986). Veldornithologisch jaarboek van Noord-West-Vlaanderen. Veldornithologisch Jaarboek van Noord-West-Vlaanderen. Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming: Brugge. 232 pp., meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE december 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE november 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE oktober 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2000). VLIZINE september 2000. Nieuwsbrief VLIZINE, 1(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE november - december 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE oktober 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE september 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE augustus 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE juni 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE mei 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE april 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE maart 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE februari 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2001). VLIZINE januari 2001. Nieuwsbrief VLIZINE, 2(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE december 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE september - oktober 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE juli - augustus 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE mei - juni 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE maart - april 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE februari 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2002). VLIZINE januari 2002. Nieuwsbrief VLIZINE, 3(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE december 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE oktober - november 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(10-11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE augustus - september 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE juni - juli 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE april - mei 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE februari - maart 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(2-3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2003). VLIZINE januari 2003. Nieuwsbrief VLIZINE, 4(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE november - december 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE september - oktober 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE juli - augustus 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(7-8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE mei - juni 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE maart - april 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2004). VLIZINE januari - februari 2004. Nieuwsbrief VLIZINE, 5(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE oktober - november - december 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(10-11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE juli - augustus - september 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(7-8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE mei - juni 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE maart - april 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2005). VLIZINE januari - februari 2005. Nieuwsbrief VLIZINE, 6(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE oktober - november - december 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(10-11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE augustus - september 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE juni - juli 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE maart - april - mei 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(3-4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2006). VLIZINE januari - februari 2006. Nieuwsbrief VLIZINE, 7(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE mei 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE april 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE maart 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZINE januari - februari 2007. Nieuwsbrief VLIZINE, 8(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J. (Ed.) (2015). Zeekrant 2015: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2015. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Buyse, M.-A. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: resultaten bemonstering voorjaar 1988. Rapport RUG-WWE, 3. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 15 pp., meer
 • Seys, J.; Deregge, N.; Meire, P.; Ysebaert, T.J. (1990). Macrozoöbenthos van het kanaal Gent-Terneuzen: studie naar het voorkomen van macrozoöbenthos in het kanaal Gent-Terneuzen. Rapport WWE, 21. University of Gent, Laboratory of ecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 39 pp., meer
 • Seys, J.; van Lent, F.; Meire, P.M. (1991). Zeesla en bodemdieren in het Veerse Meer. Levende Nat. 92(2): 52-56, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Boonefaes, J.; Devos, K.; Vannieuwenhuyze, R. (1991). Onderzoek naar het overwinteringspatroon van de blauwe kiekendief Circus cyaneus: eerste resultaten van een kleurmerkonderzoek in de Vlaamse kustpolders. Oriolus 57(4): 138-140, meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Coosen, J. (1993). Macrozoöbenthos op acht stations in de Oosterschelde 1983-1989: presentatie data. Rapport RUG-WWE, 32. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 97, graphs, tables pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Devos, K.; Kuijken, E. (1993). De kust- en Vlaamse Banken: ecologisch belang, raakvlakken met andere functies en beheerssuggesties. Concept. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. [84] pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1993). Resultaten van stookolieslachtoffer-onderzoek langs de Vlaamse kust tijdens de winter 1992-93. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 93.15. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 17 pp., meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier?, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 251-264, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P.M.; Coosen, J.; Craeymeersch, J.A. (1994). Long-term changes (1979-89) in the intertidal macrozoobenthos of the Oosterschelde estuary: are patterns in total density, biomass and diversity induced by the construction of the storm-surge barrier? Hydrobiologia 282-283: 251-264, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Moragwa, G.; Boera, P.; Ngoa, M. (1995). Distribution and abundance of birds in tidal creeks and estuaries of the Kenyan coast between the Sabaki River and Gazi Bay. Scopus (Nairobi) 19: 47-60, meer
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1997). Benthische fauna van de Zeeschelde: ruimtelijke distributie en eerste resultaten temporele patronen, verticale distributie en impact Oligochaeten op ecosysteem. University of Gent: Gent. 42 pp., meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Devos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1998). The recent expansion of breeding gulls along the Belgian North Sea coast. Sula 12(4): 209-216, meer
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 81 pp., meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Massale stranding van vogels aan de Belgische kust: verslag van stookolieslachtoffertellingen tijdens het winterhalfjaar 1998-1999, uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Nota IN, A57. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium). Hydrobiologia 406: 119-132, meer
 • Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Spatial distribution of oligochaetes (Clitellata) in the tidal freshwater and brackish parts of the Schelde estuary (Belgium), in: Healy, B.M. et al. (Ed.) Aquatic Oligochaetes: Proceedings of the 7th International Symposium on Aquatic Oligochaetes held in Presque Isle, Maine, USA, 18-22 August 1997. Developments in Hydrobiology, 139: pp. 119-132, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Distribution patterns of seabirds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 22-39, meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, meer
 • Seys, J.; Vantieghem, S.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Monitoring seabirds on fixed ferry-routes: an evaluation, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 68-77, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Numbers of beached bird corpses and mortality of seabirds, how do they relate: a North Sea study in a wider context, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 78-96, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring. Belg. J. Zool. 132(2): 111-118, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2002). Long-term changes in oil pollution off the Belgian coast: evidence from beached bird monitoring, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 97-107, meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches. Mar. Pollut. Bull. 44(4): 322-333. https://dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00262-4, meer
 • Seys, J.; Offringa, H.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). An evaluation of beached bird monitoring approaches, in: Seys, J. (2001). Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 109-122, meer
 • Seys, J.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2002). Hoe ver uit de kust liggen België's ecologisch meest waardevolle mariene habitats?: een analyse van de meest actuele beschikbare wetenschappelijke informatie. Adviesnota VLIZ. AN/2002/1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Seys, J.; Belpaeme, K.; Mees, J. (2003). Nood aan maatschappelijk gedragen marien beschermde gebieden. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Seys, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). Marine data management: we can do more, but can we do better? Ocean Challenge 13(2): 20-24, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). Wat wil het publiek weten over de zee? Verkennende analyse naar de informatienoden bij het breed publiek m.b.t. "kennis zee & kust". VLIZ-Nota. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Copejans, E.; Hoeberigs, T.; Mees, J. (2008). What does the public want to know about the sea? Exploratory analysis into the information needs of the public at large with regard to knowledge of the sea and coast. VLIZ-Nota. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Seys, J.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2009). De Belgische zeewetenschappen vroeger en nu, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 2-12, meer
 • Seys, J.; Declerck, S.; Degraer, S.; Kerckhof, F.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanden Eede, S.; Mertens, T. (2012). De Oostendse zeekijktuin: wenselijkheid, haalbaarheid, impact en concrete uitvoering. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2012_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-36-8. 15 pp., meer
 • Seys, J.; Mertens, T.; Cattrijsse, A. (2014). Ocean philanthropy to feed marine scientific knowledge, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 96, meer
 • Seys, J.; Vanhaecke, D.; Mertens, T. (2015). De zee als goed doel! Naar een duurzaam gebruik van zeeën en oceaan, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 27, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B. (2018). VLIZ information stand and social media, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 52, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lescrauwaet, A.-K. (Ed.) (2008). VLIZINE augustus - september 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Van de Walle, S.; Copejans, E. (Ed.) (2013). Zeekrant 2013: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E.; Rappé, K.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). Zeekrant 2014: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2014. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE december 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE november 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE oktober 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE september 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE augustus 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE juli 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE juni 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2014). VLIZINE mei 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE juli 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE juni 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE mei 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE april 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE maart 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE februari 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2015). VLIZINE januari 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE december 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE november 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE oktober 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE september 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2015). VLIZINE augustus 2015. Nieuwsbrief VLIZINE, 16(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Van den Berghe, M. (Ed.) (2016). VLIZINE januari 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE december 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE november 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE oktober 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE september 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE augustus 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE juli 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE juni 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE mei 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE april 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE maart 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2016). VLIZINE februari 2016. Nieuwsbrief VLIZINE, 17(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE januari 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE februari 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE maart 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE april 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE mei 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE juni 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE juli 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE augustus 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE september 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE oktober 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; Rappé, K. (Ed.) (2017). VLIZINE november 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2017). VLIZINE december 2017. Nieuwsbrief VLIZINE, 18(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2018). Zeekrant 2018: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE januari 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE februari 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE maart 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE april 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE mei 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE juni 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE juli 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N.; De Smet, B (Ed.) (2018). VLIZINE augustus 2018. Nieuwsbrief VLIZINE, 19(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Beyst, B. (2003). Hoe diep is het water tussen Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 3-12, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2008). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 21, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2008). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’ [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2009). Marine science and education in one word: ‘Planeetzee.org’, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 62-63, meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (2009). Zeekrant: Hapklare weetjes over zee en kust [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 slides pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2008). Zeekrant 2008: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2008. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2009). Zeekrant 2009: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2009. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Copejans, E. (Ed.) (2010). Zeekrant 2010: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2010. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In de branding, in: De Grote Rede 36: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In der Brandung, in: De Grote Rede 36: Der Erste Weltkrieg und das Meer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). In the surf, in: De Grote Rede 36: The Great War and the Sea. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Demasure, B. (2013). Dans la déferlante, in: De Grote Rede 36: La Grande Guerre et la Mer. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 36: pp. 110-111, meer
 • Seys, J.; Dewitte, E. (2009). De Grote Rede, gewikt en gewogen, in: De Grote Rede 25. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 25: pp. 13-15, meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2008). VLIZINE november - december 2008. Nieuwsbrief VLIZINE, 9(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE november - december 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(11-12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE augustus - september - oktober 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(8-9-10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE juni - juli 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(6-7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE april - mei 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(4-5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2009). VLIZINE januari - februari - maart 2009. Nieuwsbrief VLIZINE, 10(1-2-3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE december 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE november 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE oktober 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE juli - augustus - september 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(7-8-9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE mei - juni 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(5-6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE maart - april 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2010). VLIZINE januari - februari 2010. Nieuwsbrief VLIZINE, 11(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2011). VLIZINE januari - februari 2011. Nieuwsbrief VLIZINE, 12(1-2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE december 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE november 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE oktober 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE september 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE augustus 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE juli 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE juni 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE mei 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE maart - april 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(3-4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2012). VLIZINE februari 2012. Nieuwsbrief VLIZINE, 13(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE december 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(12). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE november 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(11). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE oktober 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(10). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE september 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(9). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE augustus 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(8). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE juli 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(7). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE juni 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(6). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE mei 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(5). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE april 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE maart 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE februari 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2013). VLIZINE januari 2013. Nieuwsbrief VLIZINE, 14(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE april 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(4). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE maart 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(3). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE februari 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(2). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2014). VLIZINE januari 2014. Nieuwsbrief VLIZINE, 15(1). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. , meer
 • Seys, J.; Kerckhof, F. (2003). De zwarte vloed van de Tricolor: gevolgen van een nooit eerder geziene olieramp vóór de Belgische kust, in: De Grote Rede 7. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 7: pp. 6-10, meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer. Rapport RUG-WWE, 4. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent. 61 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: synthese van de bestaande gegevens en studie naar de mogelijke effecten van verschillende peil- en waterkwaliteitsbeheersalternatieven op de verspreiding van het macrozoöbenthos in het Veerse Meer. Rapport RUG-WWE, 4. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 61 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1988). Macrozoobenthos van het Veerse Meer: najaar 1987. Rapport WWE, 2. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 20 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1989). Biomassa- en densiteitsverloop van macrozoöbenthos op twee stations in de Oosterschelde: 1983-1988. Rapport RUG-WWE, 7. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 9, graphs pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1990). Bodemsamenstelling van het Veerse Meer 1987-1989. Rapport RUG-WWE, 20. University of Gent, Laboratory for oecology of animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 8 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1992). Resultaten stookolieslachtoffer-tellingen langs de Vlaamse kust in de periode januari-april 1992. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt. 18 pp., meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1993). Spatial distribution and long-term fluctuations (1979-89) in the intertidal macrozoöbenthos of the Oosterschelde: impact of the construction of the Storm-surge barrier. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Peer reviewed article Seys, J.; Meire, P. (1993). Olieslachtoffers langs de Belgische kust, winter 1991-92. Sula 7(1): 15-18, meer
 • Seys, J.; Meire, P. (1997). Oil pollution and seabirds, in:[s.d.] pp. 61-66, meer
 • Seys, J.; Mertens, T. (2015). The sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 116, meer
 • Seys, J.; Santoro, F. (Ed.) (2016). CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78. Flanders Marine Institute (VLIZ)/IOC-UNESCO/European Marine Board Communications Panel (EMBCP): Oostende. viii, 106 pp., meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J. (1999). Waarnemingen van zeevogels en -zoogdieren op zee, periode augustus-december 1998. Mergus 13: 7-10, meer
 • Seys, J.; Verduyn, L. (2013). Verzuring van de oceaan, in: De Grote Rede 37. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 37: pp. 17-23, meer
 • Seys, J.; Wittoeck, J. (2015). Uw mening over De Grote Rede, in: De Grote Rede 42. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 42: pp. 2-4, meer
 • Slabbinck, B.; Bauwens, F.; Dewolf, A.; Seys, J. (Ed.) (2011). Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Natuurpunt: Oostende. ISBN 978-90-817451-2-3. 31 pp., meer
 • Steevens, I.; Heylen, M.; Lescrauwaet, A.-K.; Seys, J.; Vanfleteren, S.; Haeverans, J.; Van den Bossche, H. (2016). Onze vissers: Het DNA van het zilte leven. Hannibal: Veurne. ISBN 978-94-9208-165-0. 480 pp., meer
 • Sterken, M.; Van Medegael, L.; Copejans, E.; Seys, J. (2016). Gathering ideas for sea change, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 105, meer
 • Sterken, M.; Van Medegael, L.; Copejans, E.; Seys, J. (2016). Ocean EDGE: The European Database of Good Examples in ocean education and outreach, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 101, meer
 • Sterken, M.; Zwartjes, L.; Huisman, A.; Montgomery, L.; Bourgois, J.; Seys, J. (2017). Sea Change: The European Beach Hazards Platform. Public Outreach website. SeaChange project, EU Horizon 2020 grant n° 652644: Belgium. , meer
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van het Nonnetje (Macoma balthica). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.022. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0445-5. 38 pp., meer
 • Steur, C.; Seys, J.; Eppinga, J. (1996). Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.023. Rijkswaterstaat, RIKZ: Den Haag. 32 pp., meer
 • Steur, C.; Seys, J. (1988). Ecologische profielen: bodemdieren, nonnetje Macoma balthica, kokkel Cerastoderme edule, strandgaper Mya arenaria, mossel Mytilus edulis, Zeeuwse oester Ostrea edulis, zeeklit Echinocardium cordatum, zeeanjelier Metridium senile, in Nederlandse zoute wateren. Ecologische profielen. Rijkswaterstaat: Netherlands. 89 pp., meer
 • Stienen, E.; Ratcliffe, N.; Seys, J.; Tack, J.; Mees, J.; Dobbelaere, I. (2009). Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42. Communications of the Research Institute for Nature and Forest - INBO, M.2009.1. viii, 68 pp., meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Seabirds in Belgian marine waters: implications for policy and management (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 43, meer
 • Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Seys, J. (2007). Trapped within the corridor of the Southern North Sea: the potential impact of offshore wind farms on seabirds, in: de Lucas, M. et al. (Ed.) Birds and wind farms: risk assessment and mitigation. pp. 71-80, meer
 • Tuddenham, P.; Grigorov, I.; Bishop, T.; Breidahl, H.; Copejans, E.; Cira, M.; Crouch, F.; Fauville, G.; Heany, S.; Joyce, J.; Keener-Chavis, P.; Krimphoff, H.; Modinou, I.; Parr, J.; Rocha, R.; Ryan, M.; Savage, S.; Seys, J.; Spicer, J.; Stewart, A.; Suarez, M.; Ward, M.; Zwartjes, L. (2014). Vision Statement on Ocean Literacy and Atlantic Ocean Cooperation between European Union, United States of America & Canada. Drafted by participants of the European Commission Transatlantic Ocean Literacy Workshop, 5th-6th September 2013, Plymouth, UK. Published by the author(s): Plymouth. 5 pp. dx.doi.org/10.5281/zenodo.11864, meer
 • Van de Walle, B.; Seys, J. (2002). Het mysterie van het getij, in: De Grote Rede 6. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 6: pp. 2-6, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; De Turck, K.; Mees, J.; Mostaert, F.; Seys, J.; Vandevelde, D.; Van Rooij, D. (Ed.) (2002). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [197] pp., meer
 • Peer reviewed article Van Waeyenberge, J.; Hoekstein, M.; Seys, J. (1998). Waarnemingen gekleurde Visdieven. Sula 12(3): 114, meer
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; De Vos, K.; Meire, P.; Kuijken, E. (1999). Advies betreffende de ringactiviteiten in het natuurreservaat 'De baai van Heist' te Knokke-Heist. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.59. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 12 pp., meer
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2001). Terns in the harbour of Zeebrugge (Belgium), in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 66, meer
 • Van Waeyenberge, J.; Stienen, E.W.M.; Seys, J.; Offringa, H.; Meire, P.; Kuijken, E. (2002). Beach bird surveys in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 49, meer
 • Van Waeyenberge, J.; Seys, J. (1998). Waarnemingen van zeevogels en -zoogdieren op zee, periode juli 1997-juli 1998. Mergus 12: 126-136, meer
 • Peer reviewed article Van Waeyenberge, J.; Seys, J. (1999). Gekleurringde meeuwen in België. Nieuwsbrief NZG 1(2): 3-4, meer
 • Vandegehuchte, M.; Vandepitte, L.; Hablützel, P.I.; De Rijcke, M.; Seys, J.; Dekeyzer, S.; Mortelmans, J.; Everaert, G.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). BeRMS 2020 – Innovative census of Belgian marine biodiversity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 63, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2002). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 50, meer
 • Vanden Berghe, E.; Schrijvers, J.; Seys, J.; Mees, J. (2002). Geïntegreerd kustzonebeheer vereist geïntegreerd informatiebeheer: IMIS als hulpmiddel voor ICZM, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2004). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 207, meer
 • Vanhaecke, D.; Mertens, T.; Seys, J.; Vandepitte, L.; Mees, J. (2016). VLIZ-philanthropy: the sea as a good cause, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 128, meer
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Huyse, T.; Zietara, M.S.; Geets, A.; Hellemans, B. (2002). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf = De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Vincx, M.; Bonne, W.; Cattrijsse, A.; Degraer, S.; Dewicke, A.; Steyaert, M.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Stienen, E.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E.; Meire, P.; Offringa, H.; Seys, J.; Volckaert, F.A.M.J.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Pampoulie, C. (2004). Structural and functional biodiversity of North Sea ecosystems: species and their habitats as indicators for a sustainable development of the Belgian Continental Shelf. Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 94 pp., meer
 • Vinson, J.; Slabbinck, B.; Maebe, S.; Copejans, E.; Seys, J.; Fockedey, N.; de Boer, M.; Westra, Y.; Devilee, E. (2007). Jaar van de dolfijn educatiepakket. Kustvereniging/Natuurpunt: Oostende. 1 cd-rom pp., meer
 • Ysebaert, T.; Meire, P.; Seys, J.; Hoffmann, M.; Devos, K.; Anselin, A. (1998). Waterbird communities along the ologi-/mesohaline - freshwater tidal zone of the schelde estuary: influenced by human activities?, in: ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 143, meer
 • Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). Het macrozoöbenthos van de Westerschelde t.h.v. de Platen van Valkenisse. Rapport RUG-WWE, 11. University of Gent, Laboratory of oecology for animals, zoogeography and nature conservation: Gent. 114 pp., meer
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Devos, K.; Seys, J. (1990). The macrozoobenthos of the subtidal marine and brackish part of the Western Scheldt. Belg. J. Zool. 11: 71, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets