IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. Van Lancker, Vera

Instituten (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (KBIN-BMM), meer
 • Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-773 21 29
  Fax: +32-(0)2-770 69 72
  E-mail:
 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer

  Contact op het instituut:
  E-mail:
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur), meer
Vera Van Lancker

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), meer
  Functie: Geoloog, Wetenschappelijk personeel


Projecten (12)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE), meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, meer
 • Ecosystem sensitivity to invasive species, meer
 • Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat, meer
 • Europese mariene zand en grindvoorraden: Evaluatie en milieu-impact van extractie, meer
 • Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • Naar een hoge-resolutie 3D-analyse van de zandbankarchitectuur op het Belgisch Continentaal Plat - Resource-3D, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Optimal Offshore Wind Energy Developments in Belgium, meer
 • Slib: oorsprong, karakterisatie en menselijke activiteiten, meer
 • Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten, meer

Datasets (8)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Bathymetric Position Index (structures) : small scale structures indicating slopes, crests and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_s), meer
 • Bathymetric Position Index (zones) : large scale slopes, crests, flats and depressions on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_BPI_z), meer
 • Full coverage sediment and bathymetry map of the BCS, meer
 • Median grain size on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_d50), meer
 • QUEST4D database, meer
 • Silt-clay percentage on the Belgian continental shelf (UG_RCMG_sicl), meer
 • Speek project RCMG data: Kwintebank sediment grain size and CaCo3 content, meer
 • Wave Glider data on surface and water-column currents and turbidity. 22-day trajectory around Oosthinder sandbank, Belgian part of the North Sea, meer

Publicaties (259)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 36 peer reviewed ) opsplitsen
 • Backers, J.; Hyndrickx, K.; Naudts, L.; Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2013). The coastal observatory near MOW1: technical aspects, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 11, meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Van Lancker, V.; Francken, F. (2010). Fluid mud dynamics derived from ADV altimetry, Belgian Coastal Zone, in: 42th International Liège Colloquium on ocean hydrodynamics "Multiparametric observation and analysis of the Sea", April 26-30, 2010. , meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Voulgaris, G.; Van Lancker, V. (2011). Sediment mobility in response to tidal and wind-driven flows along the Belgian coast, southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 13, meer
 • Peer reviewed article Baeye, M.; Fettweis, M.; Voulgaris, G.; Van Lancker, V. (2011). Sediment mobility in response to tidal and wind-driven flows along the Belgian inner shelf, southern North Sea. Ocean Dynamics 61(5): 611-622. dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0370-7, meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Voulgaris, G.; Van Lancker, V. (2012). Sediment mobility in response to tidal and wind-driven flows along the Belgian shelf, southern North Sea, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 33-50, meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Nechad, B.; Van Lancker, V. (2012). Spatio-temporal variation of surface suspended particulate matter concentration in the Belgian-Dutch coastal zone, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 51-68, meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Legrand, S.; Dupont, Y.; Van Lancker, V. (2012). Mine burial in the seabed of high-turbidity area (Belgian coastal zone): findings from a first experiment, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 111-130, meer
 • Peer reviewed article Baeye, M.; Fettweis, M.; Legrand, S.; Dupont, Y.; Van Lancker, V. (2012). Mine burial in the seabed of high-turbidity area - Findings of a first experiment. Cont. Shelf Res. 43: 107-119. hdl.handle.net/10.1016/j.csr.2012.05.009, meer
 • Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2013). Conceptual model of object burial in turbid waters on a sandy seabed, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 25, meer
 • Baeye, M.; Francken, F.; Van Lancker, V.; Van den Eynde, D. (2017). Marine aggregate mining in the Hinder Banks: on-board sampling of the turbid dredging overflow, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 161, meer
 • Bellec, V.; Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P. (2015). Large-scale correlation of the surficial sediments, morphology, hydrodynamic regime and sediment transport patterns on the Kwinte bank, a tidal sandbank on the Belgian shelf, in: (2005). 5th International Conference on Coastal Dynamics, 4-8 April, 2005, Barcelona, Spain: book of abstracts. pp. 422-423, meer
 • Bellec, V.; Van Lancker, V.R.M. (2005). Recovery potential based on grain-size variation, first results, in: Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Tweede plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling: Deel II. "Global change, Ecosystemen en Biodiversiteit": Netwerkovereenkomst EV/02/38A. SPEEK - Study of Post-extraction Ecological Effects in the Kwintebank sand dredging area: Wetenschappelijk verslag voor de periode 01/01/2004-31/12/2004. pp. 2-5, meer
 • Peer reviewed article Bellec, V.K.; Van Lancker, V.; Degrendele, K.; Roche, M.; Le Bot, S. (2010). Geo-environmental characterization of the Kwinte Bank. J. Coast. Res. SI 51: 63-76, meer
 • Peer reviewed article Bertels, L.; Houthuys, R.; Deronde, B.; Janssens, R.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V. (2012). Integration of optical and acoustic remote sensing data over the backshore–foreshore–nearshore continuum: a case study in Ostend (Belgium). J. Coast. Res. 28(6): 1426-1436. hdl.handle.net/10.2112/JCOASTRES-D-12-00004.1, meer
 • Besio, G.; Blondeaux, P.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vittori, G. (2008). Sand waves characteristics: Theoretical predictions versus field data, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 985-992, meer
 • Calewaert, J.-B.; Maes, F.; Lymbery, G.; Engelen, G.; Van Lancker, V.; Douvere, F.; Vanaverbeke, J.; Collins, M.; Mink, E.; Elliot, M. (2007). Conclusions and recommendations, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 251-305, meer
 • Charlet, F.; Van Lancker, V. (2002). Sediment dynamical and morphological study of a marine shoal: the Paardenmarkt, Belgian Continental Shelf: contribution of grain-size analysis, acoustic instruments, current modelisation (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 31, meer
 • Peer reviewed article Cherlet, J.; Besio, G.; Blondeaux, P.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vittori, G. (2007). Modeling sand wave characteristics on the Belgian Continental Shelf and in the Calais-Dover Strait. J. Geophys. Res. 112(C06002): 13 pp. dx.doi.org/10.1029/2007JC004089, meer
 • De Cauwer, K.; Devolder, M.; Lagring, R.; Scory, S.; Stojanov, Y.; Van Lancker, V. (2012). Data from ship logger to onshore viewer, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 19, meer
 • De Clercq, M.; Chademenos, V.; Missiaen, T.; Van Lancker, V. (2016). A high-resolution DEM for the Top-Paleogene surface of the Belgian Continental Shelf, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 48, meer
 • Peer reviewed article De Clercq, M.; Chademenos, V.; Van Lancker, V.; Missiaen, T. (2016). A high-resolution DEM for the Top-Palaeogene surface of the Belgian Continental Shelf. Journal of Maps 12(5): 1047-1054. https://hdl.handle.net/10.1080/17445647.2015.1117992, meer
 • De Mesel, I.; Van Lancker, V.; Kapasakali, D.; Montereale-Gavazzi, G.; Kerckhof, F.; Van Hoey, G.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Ranson, J.; Vanelslander, B.; Hostens, K. (2017). Analyse van de huidige status van de bodemfauna in de bodembeschermingszones in de Vlaamse Banken. Operational Directorate Natural Environment, OD Nature/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: Brussels, Oostende. 48 pp., meer
 • De Sutter, R.; Van Lancker, V.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Volckaert, A. (2009). Climate change and socio-economic impacts on the long term sediment balance in the Belgian part of the North Sea, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. , meer
 • De Tré, G.; De Mol, R.; Van Heteren, S.; Stafleu, J.; Chademenos, V.; Missiaen, T.; Kint, L.; Terseleer, N.; Van Lancker, V. (2018). Data quality assessment in volunteered geographic decision support, in: Bordogna, G. et al. (Ed.) Mobile information systems leveraging volunteered geographic information for Earth observation. Earth Systems Data and Models, : pp. 173-192. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-70878-2_9, meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2000). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT, in: Marine Habitat Committee Report of the Study Group on Marine Habitat Mapping, The Hague, The Netherlands 10-13 April 2000. CM Documents - ICES, 2000(E:06): pp. 83-91, meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J. P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat: HABITAT. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 124 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J.-P. (2002). Intensieve opvolging van de evolutie van een beschermd benthisch habitat (HABITAT): samenvatting van het onderzoek = Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat (HABITAT): summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vincx, M.; Jacobs, P.; Henriet, J.P. (2002). Intensive evaluation of the evolution of a protected benthic habitat = Intensieve opvolging van een beschermd benthisch habitat, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G.; Vanstaen, K.; Vincx, M.; Henriet, J.P. (2003). Evaluation of the ecological value of the foreshore habitat-model and macrobenthic side-scan sonar interpretation: extension along the Belgian coastal zone: final report. Ministry of the Flemish Community, Environment and Infrastructure Department. Waterways and Marine Affairs Administration, Costal Waterways: Belgium. 63 pp., meer
 • Degraer, S.; Verfaillie, E.; Willems, W.; Adriaens, E.; Vincx, M.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Habitat suitability as a modelling tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. CM Documents - ICES, CM 2007(A:04). ICES: Copenhagen. 1 pp., meer
 • Degraer, S.; Derous, S.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Roff, J.C.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, meer
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Verfaillie, E.; Willems, W.; Adriaens, E.; Vincx, M.; Van Lancker, V. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea. Cont. Shelf Res. 28(3): 369-379. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2007.09.001, meer
 • Degraer, S.; Verfaillie, E.; Willems, W.; Adriaens, E.; Vincx, M.; Van Lancker, V. (2008). Habitat suitability modelling as a mapping tool for macrobenthic communities: an example from the Belgian part of the North Sea, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 109-126, meer
 • Peer reviewed article Degraer, S.; Moerkerke, G.; Rabaut, M.; Van Hoey, G.; Du Four, I.; Vincx, M.; Henriet, J.P.; Van Lancker, V.R.M. (2008). Very-high resolution side-scan sonar mapping of biogenic reefs of the tube-worm Lanice conchilega. Remote Sens. Environ. 112(8): 3323-3328. dx.doi.org/10.1016/j.rse.2007.12.012, meer
 • Degraer, S.; Moerkerke, G.; Rabaut, M.; Van Hoey, G.; Du Four, I.; Vincx, M.; Henriet, J.P.; Van Lancker, V.R.M. (2009). Very-high resolution side-scan sonar mapping of biogenic reefs of the tube-worm Lanice conchilega, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 255-271, meer
 • Degraer, S.; Braeckman, U.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2009). Studie betreffende het opstellen van een lijst met potentiële Habitatrichtlijngebieden in het Belgische deel van de Noordzee. Eindrapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 93 pp., meer
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houthave, R.; Kerckhof, F.; Melotte, J.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Verstraete, H.; Vincx, M.; Jacques, T.G. (2010). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 1-8, meer
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, meer
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.; Eggermont, H.; Balian, E.; Brosens, D.; Maebe, S.; Noé, N.; Huybrechts, P. (Ed.) (2016). North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. Royal Belgian Institute of Natural Sciences and Belgian Biodiversity Platform: Brussel. 142 pp., meer
 • Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). Translation of biological and sedimentological point data towards habitat suitability maps of biological communities and EUNIS level 5 maps. Part 1: From point data towards full coverage habitat suitability maps of macrobenthic communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 31, meer
 • Peer reviewed article Degrendele, K.; Roche, M.; Schotte, P.; Van Lancker, V.; Bellec, V.K.; Bonne, W. (2010). Morphological evolution of the Kwinte Bank central depression before and after the cessation of aggregate extraction. J. Coast. Res. SI 51: 77-86, meer
 • Deleu, S.; Van Lancker, V.R.M.; Van den Eynde, D.; Moerkerke, G. (2003). Tide-topography interactions near the Kink in the Westhinder sandbank (southern North Sea), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 30, meer
 • Peer reviewed article Deleu, S.; Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; Moerkerke, G. (2004). Morphodynamic evolution of the kink of an offshore tidal sandbank: the Westhinder Bank (Southern North Sea). Cont. Shelf Res. 24(15): 1587-1610. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2004.07.001, meer
 • Deleu, S.; Van Lancker, V.; Francken, F. (2015). Morphodynamic evolution and sediment distribution pattern of a near-coastal dumping site in Belgium, in: (2005). 5th International Conference on Coastal Dynamics, 4-8 April, 2005, Barcelona, Spain: book of abstracts. pp. 76-77, meer
 • Deleu, S.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Geological setting of gravel occurrences on the Belgian part of the North Sea, in: Van Lancker, V. et al. Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). pp. 101-115, meer
 • Peer reviewed article Deronde, B.; Houthuys, R.; Debruyn, W.; Fransaer, D.; Van Lancker, V.; Henriet, J.-P. (2006). Use of airborne hyperspectral data and laserscan data to study beach morphodynamics along the Belgian coast. J. Coast. Res. 22(5): 1108-1117. http://dx.doi.org/10.2112/04-0264.1, meer
 • Peer reviewed article Deronde, B.; Houthuys, R.; Henriet, J.-P.; Van Lancker, V. (2008). Monitoring of the sediment dynamics along a sandy shoreline by means of airborne hyperspectral remote sensing and LIDAR: a case study in Belgium. Earth Surf. Process. Landforms 33(2): 280-294. dx.doi.org/10.1002/esp.1545, meer
 • Peer reviewed article Deronde, B.; Kempeneers, P.; Houthuys, R.; Henriet, J.-P.; Van Lancker, V. (2008). Sediment facies classification of a sandy shoreline by means of airborne imaging spectroscopy. Int. J. Remote Sens. 29(15): 4463-4477. https://dx.doi.org/10.1080/01431160801891804, meer
 • Peer reviewed article Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2007). A concept for biological valuation in the marine environment. Oceanologia 49(1): 99-128, meer
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., meer
 • Derous, S.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Mees, J.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 34, meer
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 99-118, meer
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Forero, C.E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Stienen, E.W.M.; Vanden Eede, S.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Application of the protocol for marine biological valuation to selected case study areas, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 119-160, meer
 • Derous, S.; Agardy, M. Tundi; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Jamieson, G.; Lieberknecht, L.; Mees, J.; Moulaert, I.; Olenin, S.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Rachor, E.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van der Wal, J.T.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Weslawski, J.M.; Degraer, S. (2008). A concept for biological valuation in the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 67-90, meer
 • Dorst, L.L.; van Dijk, T.A.G.P.; van Ree, R.; Boers, J.; Brink, W.; Kinneging, N.; Van Lancker, V.; De Wulf, A.; Nolte, H. (Ed.) (2012). Taking Care of the Sea: conference proceedings of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. Hydrographic Society Benelux: Rotterdam. ISBN 978-90-365-3470-3. 356 pp., meer
 • Du Four, I.; Schelfaut, K.; Van Lancker, V.; Van Dijk, T.; Paap, B.; Van Heteren, S. (2006). Geologie en sedimentologie van het Westerscheldemondingsgebied [PRESENTATIE]. RCMG/TNO - Bouw en Ondergrond: Gent. 28 slides pp., meer
 • Du Four, I.; Schelfaut, K.; Vanheteren, S.; Van Dijk, T.; Van Lancker, V.R.M. (2006). Geologie en sedimentologie van het Westerscheldemondingsgebied, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 16-29, meer
 • Du Four, I.; Dezeure, B.; Degraer, S.; Van Lancker, V. (2007). Regional Impact Assesment of Long-Term Dumping in the Sierra Ventana Region, Belgian Continental Shelf, in: CoastGIS’07 - 8th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Zone Management. Santander (ESP), 8-10/10/2007. , meer
 • Du Four, I.; Veys, K.; Van Lancker, V. (2008). Balancing the impact of the natural versus the anthropogenically induced sediment dynamics, North of the Vlakte van de Raan (Belgian part of the North Sea), in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. , meer
 • Du Four, I.; Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Environmental impacts resulting from the disposal of dredged material at the S1 dumping site, Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 35, meer
 • Peer reviewed article Du Four, I.; Van Lancker, V. (2008). Changes of sedimentological patterns and morphological features due to the disposal of dredge spoil and the regeneration after cessation of the disposal activities. Mar. Geol. 255(1-2): 15-29. dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2008.04.011, meer
 • Du Four, I.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Physical impact of dredged material disposal sites and their recovery after cessation of dumping: a case study in the Belgian coastal zone, in: Van Lancker, V. et al. Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). pp. 81-100, meer
 • Du Four, I.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M. (2008). Mapping the seabed of the Belgian part of the North Sea to assist in a science-based approach to management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 22-23, meer
 • Du Four, I.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M. (2008). Mapping the seabed of the Belgian part of the North Sea to assist in a science-based approach to management. Renard Centre of Marine Geology: Gent. , meer
 • Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Houziaux, J.-S.; Vandenbergh, N.; Fontaine, K.; Deleu, S.; Van Lancker, V.R.M.; Van Rooij, D. (2005). Mud Origin, Characterisation and Human Activities (MOCHA): Characteristics of cohesive sediments on the Belgian Continental Shelf. Scientific Report Year 1 (01/04/2004-31/03/2005). Belgian Science Policy: Brussel. 70 + app. pp., meer
 • Fettweis, M.; Du Four, I.; Zeelmaekers, E.; Baeteman, C.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Mathys, M.; Nechad, B.; Pison, V.; Vandenberghe, N.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.R.M.; Wartel, S. (2007). Mud Origin, Characterisation and Human Activities (MOCHA): Final report. Belgian Science Policy: Brussel. 59 pp., meer
 • Fettweis, M.; Houziaux, J.-S.; Du Four, I.; Van Lancker, V.; Baeteman, C.; Mathys, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F. (2009). Long-term influence of maritime access works on the distribution of cohesive sediments: analysis of historical and recent data. [S.n.]: Ostend, Belgium. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Houziaux, J.-S.; Du Four, I.; Van Lancker, V.; Baeteman, C.; Mathys, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Wartel, S. (2009). Long-term influence of maritime access works on the distribution of cohesive sediments: analysis of historical and recent data from the Belgian nearshore area (Southern North Sea). Geo-Mar. Lett. 29(5): 321-330. dx.doi.org/10.1007/s00367-009-0161-7, meer
 • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2009). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport 2 (1 januari 2009 - 30 juni 2009). Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM): Brussel. 33 + appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2009). MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport 3 (1 juli 2009 - 31 december 2009). BMM: Brussel. 38 + appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Nechad, B.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2010). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 januari 2010 - 30 juni 2010). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 32 + appendices pp., meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Van Lancker, V. (2010). Storm influence on SPM concentrations in a coastal turbidity maximum area with high anthropogenic impact (southern North Sea). Cont. Shelf Res. 30(13): 1417-1427. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.05.001, meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2010). Hydro-meteo influences on suspended particle size distributions in a coastal turbidity maximum area, in: Particles in Europe, 15-17 November, Villefranche France. , meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2010). Floc dynamics during storm events in a coastal turbidity maximum area, in: Particles in Europe, 15-17 November, Villefranche France. , meer
 • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2010). SPM dynamics measured with an automated tripod in the Belgian nearshore area: natural dynamics and anthropogenic effects, in: 42th International Liège Colloquium on ocean hydrodynamics "Multiparametric observation and analysis of the Sea", April 26-30, 2010. , meer
 • Fettweis, M.; Nechad, B.; Van Lancker, V.; Van den Eynde, D. (2010). Evaluation of in situ and remote sensing sampling methods of SPM concentration, in: AGU Ocean Science Meeting, 22-26 February, Portland (USA). , meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Lee, B.J.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2011). Hydro-meteo influence on suspended particle size distributions, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 35, meer
 • Fettweis, M.; Chen, P.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.R.M.; Yu, J.C.S. (2011). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 januari 2011 - 30 juni 2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 29 + appendices pp., meer
 • Peer reviewed article Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2011). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area (southern North Sea). Mar. Pollut. Bull. 62(2): 258-269. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2010.11.002, meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Lee, B.J.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2011). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 juli 2010 - 31 december 2010). BMM: Brussel. 44 + appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lauwaert, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Martens, C.; Michielsen, T. (2012). Monitoring the effects of disposal of fine sediments from maintenance dredging on suspended particulate matter concentration in the Belgian nearshore area, in: Baeye, M. Hydro-meteorological influences on the behaviour and nature of sediment suspensions in the Belgian-Dutch coastal zone = Hydro-meteorologische effecten op het gedrag en samenstelling van sedimentsuspensies in de Belgisch-Nederlandse kustzone. pp. 131-150, meer
 • Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2012). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 juli 2011 - 31 december 2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 31 + appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Lee, B.J.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2012). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 januari 2012 - 30 juni 2012). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 27 + appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Der Zande, D.; Van Lancker, V. (2013). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 januari 2013 - 30 juni 2013). Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM): Brussel. 30 + appendices, CD-ROM pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Francken, F.; Lee, B.J.; Nechad, B.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2013). Monitoring en modellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van bagger- en stortoperatie (MOMO): activiteitsrapport (1 juli 2012 - 31 december 2012). Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM): Brussel. 37 + appendices, 1 CD-ROM pp., meer
 • Fettweis, M.; Baeye, M.; Bi, Q.; Chapalain, M.; De Bisschop, J.; Dulière, V.; Lurton, X.; Montereale Gavazzi, G.; Roche, M.; Shen, X.; Toorman, E.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Verney, R.; Zhang, Q. (2016). Tools to support the monitoring of MSFD descriptors 6 'Sea-floor integrity' and 7 'Hydrographical conditions', in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 49, meer
 • Francken, F.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Van Lancker, V.; Backers, J.; Hindryckx, K.; Naudts, L. (2013). A large synoptic dataset of coastal in situ observations, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 48, meer
 • Francken, F.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Van Lancker, V.; Backers, J.; Hindryckx, K.; Naudts, L. (2013). A large synoptic dataset of coastal in situ observation. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 15 February 2013. MUMM: Brussels, Oostende. 1 poster pp., meer
 • Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2014). On-demand assessment of spatial and temporal variability of sediment transport parameters, Belgian and southern Dutch part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 73-80, meer
 • Francken, F.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2017). Application of a large dataset of sediment transport parameters: variability in sediment transport in the HBMC area, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 149-159, meer
 • Peer reviewed article Gao, S.; Collins, M.B.; Lanckneus, J.; De Moor, G.; Van Lancker, V.R.M. (1994). Grain size trends associated with net sediment transport patterns: an example from the Belgian continental shelf. Mar. Geol. 121(3-4): 171-185, meer
 • Hademenos, V.; Van Lancker, V.; Missiaen, T.; Stafleu, J. (2015). Preliminary results on the 3D voxel model of the subsurface of the Belgian Continental Shelf, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 69, meer
 • Hademenos, V.; Van Lancker, V.; Missiaen, T.; Stafleu, J. (2015). Preliminary results on the 3D voxel model of the subsurface of the Belgian Continental Shelf. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. RCMG: Gent. 1 poster pp., meer
 • Hademenos, V.; Kint, L.; Missiaen, T.; Stafleu, J.; Van Lancker, V. (2016). Need of a 3D geological framework underpinning marine exploitation strategies, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 26, meer
 • Hademenos, V.; Kint, L.; Missiaen, T.; Stafleu, J.; Van Lancker, V. (2017). Introducing data and model uncertainty into the new 3D voxel model of the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 41, meer
 • Hademenos, V.; Missiaen, T.; Kapel, M.; Kint, L.; Terseleer, N.; De Tré, G.; De Mol, R.; Stafleu, J.; van Maanen, P.-P.; Appleton, R.; Van Lancker, V.R.M (2018). Mapping offshore resources of the Belgian Continental Shelf using 3D voxel modelling, in: RFG2018: Resources for Future Generations. International conference on energy, minerals, water and the earth, June 16-21 2018, Vancouver, BC, Canada. , meer
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, meer
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. ILVO/INBO/Mariene Biologie. Universiteit Gent/MUMM/Wageningen UR. IMARES: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. C.M. - Int. Counc. Explor. Sea 2010(K:22): 10, meer
 • Peer reviewed article Houziaux, J.-S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2011). Historic (1900) seafloor composition in the Belgian-Dutch part of the North Sea: A reconstruction based on calibrated visual sediment descriptions. Cont. Shelf Res. 31(10): 1043-1056. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2011.03.010, meer
 • Houziaux, J.-S.; Craeymeersch, J.; Merckx, B.; Kerckhof, F.; Van Lancker, V.; Courtens, W.; Stienen, E.; Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C.; Van Hoey, G.; Virgin, L.; Hostens, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2012). 'EnSIS' - Ecosystem Sensitivity to Invasive Species. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 105 pp., meer
 • Kint, K.; Montereale Gavazzi, G.; Van Lancker, V. (2018). Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Beschrijvend element 6: Zeebodemintegriteit. Ruimtelijke analyse fysisch verlies en fysische verstoring. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 41 pp., meer
 • Kint, L.; Van Heteren, S.v.H.; Lagring, R.; Van Lancker, V. (2016). Building a transnationally harmonised marine geological database, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 67, meer
 • Kint, L.; Van Heteren, S.; Lagring, R.; Van Lancker, V. (2016). Versatility of marine geological databases in view of MSFD related assessments, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 99, meer
 • Kint, L.; Van Heteren, S.; Lagring, R.; Van Lancker, V. (2017). Versatility of marine geological databases in view of MSFD related assessments, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 47, meer
 • Kint, L.; Van Heteren, S.; Lagring, R.; Van Lancker, V. (2017). Versatility of marine geological databases in view of MSFD related assessments. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. KBIN - OD Natuur: Brussel. 1 poster pp., meer
 • Kint, L.; De Mol, R.; Hademenos, V.; Stafleu, J.; Van Heteren, S.; Van Lancker, V. (2018). Incorporating data uncertainty in 3D voxel modelling and the importance in decision making, in: NCK Conference 2018: Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multidisciplinarity. Haarlem, The Nerthlands 21-23 March 2018. , meer
 • Lagring, R.; De Cauwer, K.; Baeye, M.; Devolder, M.; Scory, S.; Stojanov, Y.; Van Lancker, V. (2013). Belgian marine geological and environmental data in a European context, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 60, meer
 • Lanckneus, J.; De Moor, G.; Van Lancker, V.R.M.; De Schaepmeester, G. (1993). The use of the McLaren Model for the determination of residual transport directions on the Gootebank, Southern North Sea, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 75-94, meer
 • Lanckneus, J.; De Moor, G.; Van Lancker, V.R.M.; De Schaepmeester, G. (1994). Association of grain-size trends with net sediment transport paths on the Middelkerke Bank, in: 2nd International Conference on the Geology of Siliciclastic Shelf Seas (southern North Sea and other examples), 24-28 May 1994, Gent: abstracts book. pp. 79-80, meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2001). Investigation of the natural sand transport on the Belgian Continental shelf: BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Brussel. 104 + 87 p. annexes pp., meer
 • Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Van Lancker, V. (2001). Sedimentologisch en geofysisch onderzoek op het strand en op zee, in: Mees, J. et al. (Ed.) Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen: Studiedag, Oostende, 9 november 2001. VLIZ Special Publication, 4: pp. 48-52, meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Investigation of the natural sand transport on the Belgian Continental shelf (BUDGET) = Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch Continentaal Plat, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; De Batist, M.; Jacobs, P. (2002). Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch continentaal plat. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): samenvatting van het onderzoek = Research on natural sand transports on the Belgian continental shelf. BUDGET (Beneficial usage of data and geo-environmental techniques): Summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". DWTC/SSTC: Brussel. 9 pp., meer
 • Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Van Lancker, V.R.M. (2002). Overzicht van de verschillende actoren op het Belgisch Continentaal Plat, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-6, meer
 • Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M. (2001). Relatie tussen de hydro-meteo en de sedimentatie in de haven van Zeebrugge, in: Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. pp. 5, meer
 • Le Bot, S.; Van Lancker, V.; Deleu, S.; De Batist, M.; Henriet, J.-P. (2003). Lithostratigraphy and geometry of Eocene and Quaternary deposits on the Belgian continental shelf, in: Laban, C. et al. (Ed.) International Workshop Integrated land-sea lithostratigraphic correlation: abstracts volume. pp. 4-7, meer
 • Le Bot, S.; Van Lancker, V.; Deleu, S.; De Batist, M.; Henriet, J.P. (2003). Tertiary and quaternary geology of the Belgian Continental Shelf. PPS Science policy/Science Policy Office of Belgium: Brussel. 75 + tables pp., meer
 • Le Bot, S.; Van Lancker, V.; MAREBASSE/EUMARSAND Teams (2003). Assessment of acoustic methods dedicated to seabed morpho-sedimentary characterisation: example of the dredged area of the Kwinte Bank (Belgian continental platform), in: ASF (Ed.) 9ème Congrès Français de Sédimentologie. Bordeaux, 14-15-16 octobre 2003: Livre des résumés. Publications ASF, 38: pp. 296, meer
 • Le Bot, S.; Van Lancker, V.; Deleu, S.; Henriet, J.P.; Cabooter, Y.; Palmers, G.; Dewilde, L.; Soens, J.; Driesen, J.; Van Roy, P.; Belmans, R.; Van Hulle, F. (2004). Optimal offshore wind energy developments in Belgium. Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 153 + fig., tables, graphs pp., meer
 • Peer reviewed article Le Bot, S.; Van Lancker, V.; Deleu, S.; De Batist, M.; Henriet, J.P.; Haegeman, W. (2005). Geological characteristics and geotechnical properties of Eocene and Quaternary deposits on the Belgian Continental Shelf: synthesis in the context of offshore wind farming. Geol. Mijnb. 84(2): 147-160, meer
 • Maes, F.; De Batist, M.; Van Lancker, V.; Leroy, D.; Vincx, M. (2005). Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the sea: 2. Maps, in: Maes, F. et al. (Ed.) Een zee van ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee (GAUFRE). pp. 1-149, meer
 • Maes, F.; De Batist, M.; Van Lancker, V.; Leroy, D.; Vincx, M. (2005). Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). Belgian Science Policy: Brussel. XIII, 384 + maps (2 volumes) pp., meer
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Schrijvers, J.; Van Lancker, V.; Vanhulle, A.; Vanden Abeele, P.; Verfaillie, E.; Derous, S.; Volckaert, A.; Degraer, S.; De Wachter, B. (2007). GAUFRE: Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the Belgian part of the North Sea, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 177-249, meer
 • Mathys, M.; Van Lancker, V.; De Backer, A.; Hostens, K.; Degrendele, K.; Roche, M. (2011). Application for a sand extraction concession in exploration Zone 4: Baseline studies on the Hinderbanks and future impact monitoring, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 113-124, meer
 • Mathys, M.; Van Lancker, V.R.M. (2004). Ecologische effecten van zandsuppleties: partim sedimentologie en hydrodynamica, in: Speybroeck, J. et al. Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. pp. 82-90, meer
 • Moerkerke, G.; Van Lancker, V.; Huvenne, V. (2001). The acoustic response of the seafloor, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 52, meer
 • Montereale-Gavazzi, G.; De Bisschop, J.; Roche, M.; Degrendele, K.; Baeye, M.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2016). Can multibeam-derived acoustic backscatter be used to monitor changes in seabed habitats?, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 77, meer
 • Peer reviewed article Montereale-Gavazzi, G.; Roche, M.; Lurton, X.; Degrendele, K.; Terseleer, N.; Van Lancker, V. (2018). Seafloor change detection using multibeam echosounder backscatter: case study on the Belgian part of the North Sea. Mar. Geophys. Res. 39(1-2): 229-247. https://hdl.handle.net/10.1007/s11001-017-9323-6, meer
 • Papili, S.; Du Four, I.; Schelfaut, K.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Recognizing the seafloor’s characteristics using habitat signatures, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 47-48, meer
 • Papili, S.; Baeye, M.; Van Lancker, V. (2013). Decifering mega-ripple variability in an anthropogenically steered environment: implications for mine burial studies, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 207, meer
 • Peer reviewed article Papili, S.; Wever, T.; Dupont, Y.; Van Lancker, V. (2014). Storm influence on the burial of objects in a shallow sandy shelf environment. Mar. Geol. 349: 61-72. hdl.handle.net/10.1016/j.margeo.2014.01.004, meer
 • Papili, S.; Jenkins, C.; Roche, M.; Wever, T.; Lopera, O.; Van Lancker, V. (2015). Influence of shells and shell debris on backscatter strength: Investigation using modeling, sonar measurements and sampling on the Belgian Continental Shelf. Proceedings of the Institute of Acoustics 37(1): 7 pp, meer
 • Rabaut, M.; Du Four, I.; Nakas, G.; Van Lancker, V.R.M.; Degraer, S.; Vincx, M. (2009). Ecosystem engineers stabilize sand bank systems: Owenia fusiformis aggregations as ecologically important microhabitat, in: Rabaut, M. Lanice conchilega, fisheries and marine conservation: Towards an ecosystem approach to marine management. pp. 273-297, meer
 • Rodriguez-Palma, O.; Fettweis, M.; Rabaut, M.; Van Lancker, V.; Degraer, S. (2011). The role of suspended particulate matter in the distribution and structure of macrobenthic communities in the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 73, meer
 • Rumes, B.; Degraer, S.; Di Marcantiono, M.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.; Pichot, G. (2011). Results of the environmental impact study for the extraction of marine aggregates in exploration Zone 4 in the Belgian part of the North Sea, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 141-145, meer
 • Schelfaut, K.; Verfaillie, E.; Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Translation of biological and sedimentological point data towards habitat suitability maps of biological communities and EUNIS level 5 maps. Part 2: From habitat suitability maps of biological communities towards EUNIS level 5 maps, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 55, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review. Aquat. Conserv. 16(4): 419-435. dx.doi.org/10.1002/aqc.733, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 45-63, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 22-44, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review. Mar. Ecol. (Berl.) 29(Suppl. 1): 171-185. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00232.x, meer
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Advances in sandy shore ecology: Proceedings of the Fourth International Sandy Beach Symposium. Marine Ecology (Berlin), 29(Suppl. 1): pp. 171-185, meer
 • Terseleer, N.; Degrendele, K.; Roche, M.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2016). Dynamics of very-large dunes in sandbank areas subjected to marine aggregate extraction, Belgian continental shelf, in: Van Landeghem, K. et al. (Ed.) MARID 2016. Fifth International Conference on Marine and River Dune Dynamics, Caernarfon, United Kingdom, 4 ̶ 6 April 2016: Book of Abstracts. pp. 173-176, meer
 • Terseleer, N.; Roche, M.; Degrendele, K.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V.R.M. (2016). Towards sustainable use of seabed resources using a combined monitoring-modelling approach, Belgian part of the North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 125, meer
 • Terseleer, N.; Hademenos, V.; Missiaen, T.; Stafleu, J.; Van den Eynde, D.; Van Lancker, V. (2017). A continuum of knowledge from measurements to modelling to explore the future of our seabed resources, Belgian part of the North Sea, in: Hydro17 Conference: Connecting 4D Future, 14-16 November 2017, Rotterdam 14-16 November 2017. , meer
 • Peer reviewed article van de Velde, S.; Van Lancker, V.; Hidalgo-Martinez, S.; Berelson, W.M.; Meysman, F.J.R. (2018). Anthropogenic disturbance keeps the coastal seafloor biogeochemistry in a transient state. NPG Scientific Reports 8: 5582. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-23925-y, meer
 • Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Francken, F.; Janssens, J.; Toorman, E.; Van Lancker, V.; Verwaest, T. (2009). Modelling transport of mixed sediments on the Belgian Continental Shelf, in: 10th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '09), Rio de Janeiro/Paraty, Brazil, 3-8 may 2009: book of abstracts. , meer
 • Van den Eynde, D.; Brabant, R.; Fettweis, M.; Francken, F.; Melotte, J.; Sas, M.; Van Lancker, V. (2010). Monitoring of hydrodynamic and morphological changes at the C-Power and the Belwind offshore wind farm sites: A synthesis, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 19-36, meer
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Brabant, R.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haerens, P.; Mathys, M.; Sas, M.; Van Lancker, V. (2013). All quiet on the sea bottom front? Lessons from the morphodynamic monitoring, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 35-47, meer
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Naudts, L.; Van Lancker, V. (2014). Sediment plume monitoring in the Clarion-Clipperton Zone, in: Van Rooij, D. et al. (Ed.) Book of Abstracts. 2nd Deep-Water Circulation Congress: The Contourite Log-book. Ghent, Belgium, 10-12 September 2014. VLIZ Special Publication, 69: pp. 105-106, meer
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2015). Validation of modelled bottom shear stress under the influence of currents and waves, using long-term measurements, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 116-117, meer
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2016). Changes in bottom shear stress, due to aggregate extraction, in the area of the Hinder Banks (Belgian Continental Shelf), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 115-116, meer
 • Van den Eynde, D.; Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2016). Effect of aggregate extraction on MSFD descriptor 7 (hydrographic condition) in the Hinder Banks area (Belgian Continental Shelf), in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 110, meer
 • Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2017). Effects of extraction of sand on the bottom shear stress on the Belgian Continental Shelf, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 67-86, meer
 • van Dijk, T.A.G.P.; van Dalfsen, J.A.; Van Lancker, V.; van Overmeeren, R.A.; Van Heteren, S.; Doornenbal, P.J. (2012). Benthic habitat variations over tidal ridges, North Sea, the Netherlands, in: Harris, P. et al. (Ed.) Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic habitats. pp. 241-249. hdl.handle.net/10.1016/B978-0-12-385140-6.00013-X, meer
 • Van Heteren, S.; Van Lancker, V.; Paquet, F.; Simplet, L.; Cooper, R.; Green, S.; Diesing, M.; Asch, K.; Leth, J.; Selboskar, O.H.; Bøe, R.; Kaskela, A.; Alanen, U.; Kotilainen, A.T.; Stevenson, A. (2016). Seabed sediment: a geological surrogate for North Sea benthic ecosystems, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 58, meer
 • Van Heteren, S.v.H.; Van Lancker, V. (2015). Collaborative seabed-habitat mapping: Uncertainty in sediment data as an obstacle in harmonization, in: Diviacco, P. et al. (Ed.) Collaborative knowledge in scientific research networks. Advances in Knowledge Acquisition, Transfer, and Management (AKATM), : pp. 154-176. https://hdl.handle.net/10.4018/978-1-4666-6567-5.ch008, meer
 • Van Hoey, G.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Dewitte, B.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Martens, C.; Robbens, J.; Van Lancker, V. (2012). Dredged material disposal: does it substantially affect the ecosystem?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 93-94, meer
 • Van Lancker, V. (2007). Zeezand gevraagd!? Symposium presentation. Renard Centre of Marine Geology: Gent. 19 slides pp., meer
 • Van Lancker, V. (2007). Sand Mining and nourishment, in: International Anniversary Symposium of the Netherlands Centre of Coastal Research (NCK), Ijmuiden (NL), 14-15/06/2007. pp. 25 slides, meer
 • Van Lancker, V. (2010). Ecosysteemveranderingen in de Noordzee in de laatste 100 jaar. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: [s.l.]. , meer
 • Van Lancker, V. (2010). Changes in the marine environment, the complexity of the Belgian part of the North Sea. National University of Ireland, Galway University. Department of Earth and Ocean Sciences: Galway. , meer
 • Van Lancker, V. (2011). To Sea, or not to see [PPT Presentation], in: QUEST4D Symposium: Human footprint on the floor. Keys from the past. Doors to the future, 2nd September 2011, Brussels. pp. 1-14, meer
 • Van Lancker, V. (2011). Sediment en morfodynamiek van de Belgische kustzone, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51: pp. 5-6, meer
 • Van Lancker, V. (2011). Influence of European Directives on monitoring, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 91-104, meer
 • Van Lancker, V. (2017). Bedforms as benthic habitats: living on the edge, chaos, order and complexity, in: Guillen, J. et al. (Ed.) Atlas of bedforms in the western Mediterranean. pp. 195-198. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-33940-5_30, meer
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.; Lanckneus, J.; Hearn, S.; Hoekstra, P.; Levoy, F.; Miles, J.; Moerkerke, G.; Monfort, O.; Whitehouse, R. (2004). Coastal and nearshore morphology, bedforms and sediment transport pathways at Teignmouth (UK). Cont. Shelf Res. 24(11): 1171-1202. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2004.03.003, meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Verfaillie, E.; Deleu, S.; Schelfaut, K.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Giardino, A.; Portilla, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2007). Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). Belgian Science Policy: Brussel. 139 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Deleu, S.; Bellec, V.; Du Four, I.; Schelfaut, K.; Verfaillie, E.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Giardino, A.; Portilla, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2007). MAREBASSE: Bridging gaps with other disciplines and end-users, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 83-136, meer
 • Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Du Four, I.; Mathys, M.; Baeteman, C.; De Batist, M.; Henriet, J.-P. (2008). Evaluatie van de zandreserves in de ruimte, diepte en tijd, in: De evolutie en de innovatie van de extractie van mariene aggregaten op het Belgisch Continentaal Plat. Brugge, 20 oktober 2008. pp. 1-3, meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Francken, F.; Monbaliu, J.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Degraer, S.; Houziaux, J.-S.; Vandenberghe, N.; Goffin, A. (2008). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics (QUEST4D). Annual scientific report year 1. Science for sustainable development. Belgian Science Policy: Brussel. 27 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Degraer, S.; Devolder, M.; Francken, F.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Giardino, A.; Portilla, J.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Houziaux, J.-S.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2008). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics - QUEST4D, in: TIDALITES 2008, September 24-27, Qingdao (China). pp. 1, meer
 • Van Lancker, V.; Fettweis, M.; Monbaliu, J.; Verwaest, T.; Vincx, M. (2008). Quantification of erosion/sedimentation patterns to trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. pp. 253, meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Ullman, A.; Toorman, E.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vincx, M.; Houziaux, J.-S. (2009). Mapping in support of a more sustainable exploitation of the seabed, the Belgian Continental shelf. Session “Applied geomorphological mapping”, in: 7th International Conference on Geomorphology, Melbourne (AUS), 4- 22/07/2009. Abstracts. , meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Mathys, M.; Versteeg, W.; De Batist, M. (2009). Towards a high-resolution 3D-analysis of sand-bank architecture on the Belgian Continental Shelf (RESOURCE-3D): Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 39 + annexes pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; Luyten, P.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullmann, A.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Houziaux, J.-S.; Mallaerts, T.; Vandenberghe, H.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A (2009). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics QUEST4D. Final Report phase I. Belgian Science Policy: Brussels. 135 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vincx, M.; Houziaux, J.-S. (2009). Changes in the marine environment: the Belgian part of the North Sea revisited, in: 41st International Liège Colloquium on Ocean Dynamics: Science-Based Management of the Coastal Waters, 4-8 May 2009. pp. [1], meer
 • Van Lancker, V.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Verwaest, T.; Janssens, J.; Vincx, M.; Houziaux, J.-S. (2009). Changes in the marine environment: the Belgian part of the North Sea revisited, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43, meer
 • Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; Fettweis, M.; Francken, F.; Fernández, L.; Komijani, H.; Monbaliu, J. (2011). Natural variability assessment in support of environmental monitoring, a sediment transport modelling approach, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 65-75, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Du Four, I.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Luyten, P.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; De Cauwer, K.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullman, A.; Liste Muñoz, M.; Fernández, L.; Komijani, H.; Verwaest, T.; Delgado, R.; De Schutter, J.; Janssens, J.; Levy, Y.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2011). Towards more sustainable exploitation of economic activities in the EEZ [POSTER]. Management Unit of the North Sea Mathematical Models (MUMM): Brussels. 1 poster pp., meer
 • Van Lancker, V.; Moerkerke, G.; Du Four, I.; Verfaillie, E.; Rabaut, M.; Degraer, S. (2012). Fine-scale geomorphological mapping of sandbank environments for the prediction of macrobenthic occurrences, Belgian Part of the North Sea, in: Harris, P. et al. (Ed.) Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic habitats. pp. 251-260. hdl.handle.net/10.1016/B978-0-12-385140-6.00014-1, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Du Four, I.; Janssens, R.; Degraer, S.; Fettweis, M.; Francken, F.; Houziaux, J.-S.; Luyten, P.; Van den Eynde, D.; Devolder, M.; De Cauwer, K.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Portilla, J.; Ullman, A.; Liste, M.; Fernández, L.; Komijani, H.; Verwaest, T.; Delgado, R.; De Schutter, J.; Janssens, J.; Levy, Y.; Vanlede, J.; Vincx, M.; Rabaut, M.; Vandenberghe, N.; Zeelmaekers, E.; Goffin, A. (2012). Quantification of erosion/sedimentation patterns to trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics "QUEST4D": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 103 pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Francken, F.; Legrand, S.; Van den Eynde, D.; Degrendele, K.; De Mol, L.; Roche, M. (2013). Impact evaluation of marine aggregate extraction through adaptive monitoring of bottom shear stress in bedform areas, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 271-276, meer
 • Van Lancker, V.; Houziaux, J.S.; Baeye, M.; Van den Eynde, D.; Rabaut, M.; Troost, K.; Vermaas, T.; van Dijk, T.A.G.P. (2013). Biogeomorphology in the field: bedforms and species, a mystic relationship, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 277-283, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Sand and gravel extraction, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 121-130, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2013). Zand- & grindwinning, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 129-138, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; Evangelinos, D.; De Mesel, I.; Kerckhof, F.; Van den Branden, R.; Naudts, L. (2014). Working together on innovative monitoring strategies: adapting to nature, huge demands and grand challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 110, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Evangelinos, D.; Francken, F.; Van den Eynde, D.; De Mesel, I.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Van den Branden, R. (2014). Integrated monitoring of sediment processes in an area of intensive aggregate extraction, Hinder Banks, Belgian part of the North Sea, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 59-71, meer
 • Van Lancker, V.; Francken, F.; Terseleer, N.; Van den Eynde, D.; De Mol, L.; De Tré, G.; De Mol, R.; Missiaen, T.; Hademenos, V.; Maljers, D.; Stafleu, J.; Van Heteren, S. (2014). Interactive management of marine resources in the southern North Sea, a long-term perspective, in: De Mol, L. et al. (Ed.) 'Which future for the sand extraction in the Belgian part of the North Sea?'. Study day, 20 October 2014, Belgium Pier - Blankenberge. pp. 89-94, meer
 • Van Lancker, V.; De Mol, L.; De Tré, G.; Maljers, D.; Stafleu, J.; Van den Eynde, D.; Van Heteren, S. (2014). Exploring our marine geological resources in the fifth dimension: About 3D voxels, 4D impact models and uncertainty, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 111, meer
 • Van Lancker, V.; Van den Eynde, D.; De Mol, L.; De Tré, G.; Van Britsom, D.; De Mol, R.; Missiaen, T.; Hademenos, V.; Maljers, D.; Stafleu, J.; van Heteren, S. (2014). Geological resource management of the future: Drilling down the possibilities, in: Van Rooij, D. et al. (Ed.) Book of Abstracts. 2nd Deep-Water Circulation Congress: The Contourite Log-book. Ghent, Belgium, 10-12 September 2014. VLIZ Special Publication, 69: pp. 135-136, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Van den Eynde, D. (2014). Monitoring of the impact of the extraction of marine aggregates, in casu sand, in the zone of the Hinder Banks. Report MOZ4-ZAGRI/X/VVL/201401/EN/SR01. RBINS-OD Nature: Brussels. 384 + annex pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Evangelinos, D.; Van den Eynde, D. (2015). Monitoring of the impact of the extraction of marine aggregates, in casu sand, in the zone of the Hinder Banks. Period 1/1 – 31/12 2014. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Directorate Natural Environment: Brussel. 74 + annexes pp., meer
 • Van Lancker, V.; Deronde, B.; De Vos, K.; Fettweis, M.; Houthuys, R.; Martens, C.; Mathys, M. (2015). Kust en zee, in: Borremans, M. (Ed.) Geologie van Vlaanderen. pp. 340-408, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert, B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Sand and gravel extraction, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 105-114, meer
 • Van Lancker, V.; Lauwaert , B.; De Mol, L.; Vandenreyken, H.; De Backer, A.; Pirlet, H. (2015). Zand- en grindwinning, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 109-118, meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Montereale Gavazzi, G.; Van den Eynde, D. (2016). Monitoring of the impact of the extraction of marine aggregates, in casu sand, in the zone of the Hinder Banks. Scientific Report 3 – January - December 2015 and Synthesis for the period 2011-2015. RBINS-OD Nature: Brussel. 84 + 5 Annexes pp., meer
 • Van Lancker, V.; Francken, F.; Montereale Gavazzi, G.; Van den Eynde, D. (2017). Monitoring of the impact of the extraction of marine aggregates, in casu sand, in the zone of the Hinder Banks: Period 1/1 – 31/12 2016. Report . RBINS-OD Nature: Brussels. 107 + annexes pp., meer
 • Van Lancker, V.; Baeye, M.; Evagelinos, D.; Francken, F.; Montereale Gavazzi, G.; Van den Eynde, D. (2017). MSFD-compliant assessment of the physical effects of marine aggregate extraction in the Hinder Banks, synthesis of the first 5 years, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 87-104, meer
 • Van Lancker, V.; Francken, F.; Kapel, M.; Kint, L.; Terseleer, N.; Van den Eynde, D.; Degrendele, K.; Roche, M.; De Tré, G.; De Mol, R.; Missiaen, T.; Hademenos, V.; Stafleu, J.; Van Heteren, S.; van Maanen, P.-P.; van Schendel, J. (2017). Flexible querying of geological resource quantities and qualities, a sustainability perspective, in: Degrendele, K. et al. (Ed.) Belgian marine sand: a scarce resource? Study day, 9 June 2017, Hotel Andromeda, Ostend. pp. 121-133, meer
 • Van Lancker, V.; Francken, F.; Kint, K.; Terseleer, N.; Van den Eynde, D.; De Mol, L.; De Tré, G.; De Mol, R.; Missiaen, T.; Hademenos, V.; Bakker, M.; Maljers, D.; Stafleu, J.; Van Heteren, S. (2017). Building a 4D voxel-based decision support system for a sustainable management of marine geological resources, in: Diviacco, P. et al. (Ed.) Oceanographic and marine cross-domain data management for sustainable development. pp. 224-252. http://hdl.handle.net/10.4018/978-1-5225-0700-0.ch010, meer
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.; Bonne, W.; Uriarte, A.; Collins, M. (Ed.) (2010). EUMARSAND: European Marine Sand and Gravel Resources. Journal of Coastal Research, Special Issue 51. The Coastal Education and Research Foundation (CERF): Lawrence. 226 pp., meer
 • Van Lancker, V. R. M.; Honeybun, S.D.; Moerkerke, G. P. M. (2000). Sediment transport pathways in the Broers Bank - Westdiep coastal system: preliminary results, in: Trentesaux, A. et al. (Ed.) Marine Sandwave Dynamics, International Workshop, March 23-24 2000, University of Lille 1, France. Proceedings. pp. 205-212, meer
 • Van Lancker, V. R. M.; Jacobs, P. (2000). The dynamical behaviour of shallow-marine dunes, in: Trentesaux, A. et al. (Ed.) Marine Sandwave Dynamics, International Workshop, March 23-24 2000, University of Lille 1, France. Proceedings. pp. 7, meer
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.; Baeye, M. (2015). Wave glider monitoring of sediment transport and dredge plumes in a shallow marine sandbank environment. PLoS One 10(6): e0128948. hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0128948 , meer
 • Van Lancker, V.; Garlan, T. (Ed.) (2013). MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65. Royal Belgian Institute of Natural Sciences/SHOM/Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-2-11-128352-7. 338 pp., meer
 • Van Lancker, V.; QUEST4D Project Team (2007). QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics - QUEST4D, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 63, meer
 • Van Lancker, V.R.M; Baeye, M.; Evangelinos, D.; Montereale-Gavazzi, G.; Terseleer, N.; Van den Eynde, D. (2016). MSFD-compliant investigative monitoring of the effects of intensive aggregate extraction on a far offshore sandbank, Belgian part of the North Sea, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 111, meer
 • Van Lancker, V.R.M; Kint, L.; Hademenos, V.; Missiaen, T.; De Mol, R.; De Tré, G.; Van Heteren, S.; Stafleu, J.; Degrendele, K.; Roche, M. (2018). Transnational Belgian-Dutch geological knowledge base on marine aggregates. From 3D voxel modelling to 4D cross-border environmental assessments, in: RFG2018: Resources for Future Generations. International conference on energy, minerals, water and the earth, June 16-21 2018, Vancouver, BC, Canada. , meer
 • Van Lancker, V.R.M. (1993). Studie van de morfologie en sedimentdynamiek op het centrale deel van de Gootebank, zuidelijke Noordzee. BSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 101 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M. (1999). Sediment and morphodynamics of a siliciclastic near coastal area, in relation to hydrodynamical and meteorological conditions: Belgian Continental Shelf = De sediment- en morfodynamiek van de kustnabije zone in relatie tot de impact van hydrodynamische en meteorologische factoren in een silicoclastische omgeving, Belgisch continentaal plat. PhD Thesis. University of Gent: Gent. 194 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2002). Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers, in: Ontginning van mariene zand en grind in het kader van de duurzame ontwikkeling: studiedag 7 november 2002 = L'exploitation de sable et de gravier marins dans le cadre du developpement durable: journée d'étude du 7 novembre 2002. pp. 1-3, meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2004). Sedimentologie en hydrodynamiek, in: Speybroeck, J. et al. Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. pp. 51-81, meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2007). Effect of development and use on eco-morphology and coastal habitats, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 26-27, meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2007). Morfologische en sedimentologische context van de Baai van Heist, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-10, meer
 • Van Lancker, V.R.M. (2011). Sediment en morfodynamiek Belgische kustzone [PRESENTATIE]. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 21 slides pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Lanckneus, J.; Martens, C.; Moerkerke, G. (2001). Sediment transport in the nearshore area of Egmond-aan-Zee (NL), in: Hanson, H. et al. (Ed.) Coastal Dynamics '01: Proceedings of the Fourth Conference on Coastal Dynamics, June 11-15, 2001, Lund, Sweden. pp. 520-529. https://dx.doi.org/10.1061/40566(260)53, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Moerkerke, G.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Lanckneus, J.; Degraer, S. (2002). Nood aan evaluatiemiddelen voor de opvolging van kustsystemen, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-5, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Deleu, S.; Le Bot, S.; Van Nieuwenhove, B.; Fettweis, M.; Francken, F.; Pison, V.; Van den Eynde, D.; Monbaliu, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2003). Management, Research and Budgeting of Aggregates in Shelf Seas related to End-users (Marebasse): Scientific Report Year 1 (01/04/2002 - 31/03/2003). Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs (OSTC): Belgium. 39 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Deleu, S.; Bellec, V.; Le Bot, S.; Verfaillie, E.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Pison, V.; Wartel, S.; Monbaliu, J.; Portilla, J.; Lanckneus, J.; Moerkerke, G.; Degraer, S. (2004). Management, Research and Budgeting of Aggregates in Shelf Seas related to End-users (Marebasse): Scientific Report Year 2 (01/04/2003 - 31/03/2004). Belgian Science Policy: Belgium. 144 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Deleu, S.; Bellec, V.; Du Four, I.; Verfaillie, E.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Monbaliu, J. (2005). Management, Research and Budgeting of Aggregates in Shelf Seas related to End-users (Marebasse): Scientific Report Year 3 (01/04/2004 - 31/03/2005). Belgian Science Policy: Brussel. 103 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Du Four, I.; Papili, S.; Verfaillie, E.; Schelfaut, K.; Rabaut, M.; Degraer, S. (2007). Habitat signature catalogue: Belgian part of the North Sea. Belgian Science Policy: Brussel. 27 pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Schelfaut, K.; Du Four, I.; Van den Eynde, D. (2007). Marebasse mapping data: GIS in support of Studies and Environmental Assessment. Version 1.0. Belgian Science Policy: Brussel. 8 + 1 dvd pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Bonne, W.; Garel, E.; Degrendele, K.; Roche, M.; Van den Eynde, D.; Bellec, V.; Brière, C.; Collins, M. (2007). Recommendations for the sustainable exploitation of tidal sandbanks, in: Van Lancker, V. et al. Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). pp. 117-139, meer
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.R.M.; Bonne, W.; Garel, E.; Degrendele, K.; Roche, M.; Van den Eynde, D.; Bellec, V.K.; Brière, C.; Collins, M.B.; Velegrakis, A. (2010). Recommendations for the sustainable exploitation of tidal sandbanks. J. Coast. Res. SI 51: 151-164, meer
 • Peer reviewed article Van Lancker, V.R.M.; Bonne, W.; Velegrakis, A.F.; Collins, M.B. (2010). Aggregate extraction from tidal sandbanks: Is dredging with nature an option? Introduction. J. Coast. Res. SI 51: 53-62, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Francken, F.; Kint, L.; Terseleer, N.; Van den Eynde, D.; De Mol, L.; De Tré, G.; De Mol, R.; Missiaen, T.; Chademenos, V.; Bakker, M.; Maljers, D.; Stafleu, J.; van Heteren, S. (2016). Building a 4D voxel-based decision support system for a sustainable management of marine geological resources, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 136, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; De Turck, K.; Mees, J.; Mostaert, F.; Seys, J.; Vandevelde, D.; Van Rooij, D. (Ed.) (2002). Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10. Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. [197] pp., meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Jacobs, P. (1996). A four-dimensional sediment-dynamical approach of a shallow-marine siliciclastic system: the Belgian coastal zone. Bull. Soc. r. Sci. Liège 65: 167-170, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Jacobs, P. (1996). A four-dimensional sediment-dynamical approach of a shallow-marine siliciclastic system: the Belgian coastal zone, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, workshop (Brussels, January 8-9, 1996). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, 65(1-3): pp. 167-170, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Lanckneus, J.; De Moor, G. (1994). The morphology and sediment dynamics of the central part of the Gootebank, Belgian Continental Shelf, in: 2nd International Conference on the Geology of Siliciclastic Shelf Seas (southern North Sea and other examples), 24-28 May 1994, Gent: abstracts book. pp. 121-122, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2005). Geophysical zonation, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 10-13, meer
 • Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2005). Homogeneous zones, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 23-30, meer
 • Van Oyen, T.; Van Lancker, V.; de Swart, H. (2013). De Noordzeebodem: een landschap vol pieken en dalen, in: De Grote Rede 35. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 35: pp. 17-22, meer
 • Van Parys, M.; Dumon, G.; Pieters, A.; Claeys, S.; Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Vangheluwe, M.; Van Sprang, P.; Speleers, L.; Janssen, C.R. (2002). Milieugerichte monitoring van baggerwerkzaamheden MOBAG 2000, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-22, meer
 • Vanaverbeke, J.; Bellec, V.; Bonne, W.; Deprez, T.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.; Vincx, M. (2007). Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK). Belgian Science Policy: Brussel. 92 pp., meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Degraer, S.; Moerkerke, G.; Van Hoey, G. (2003). Evaluation of sonar techniques for the detection of macrobenthic communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 55, meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Meirvenne, M.; Willems, W. (2005). Geostatistics as a tool for predictive modelling of the surficial sediment distribution, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 67, meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.; Maes, F. (2005). Cables and pipelines, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 32-42, meer
 • Verfaillie, E.; Deleu, S.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Sand and gravel extraction, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 142-149, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Van Lancker, V.; Maes, F.; Schrijvers, J. (2005). Dredging and disposal of dredged material, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 150-162, meer
 • Peer reviewed article Verfaillie, E.; Van Lancker, V.; Van Meirvenne, M. (2006). Multivariate geostatistics for the predictive modelling of the surficial sand distribution in shelf seas. Cont. Shelf Res. 26(19): 2454-2468. dx.doi.org/10.1016/j.csr.2006.07.028, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Acoustic habitat modelling for the mapping of biological communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 68, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Degraer, S.; Van Lancker, V.R.M. (2007). Acoustic habitat modelling for the mapping of biological communities, in: Van Lancker, V. et al. Management, research and budgetting of aggregates in shelf seas related to end-users (Marebasse). pp. 69-80, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Van Meirvenne, M.; Van Lancker, V.R.M. (2008). Geostatistical modelling of sedimentological parameters using multi-scale terrain variables: application along the Belgian part of the North Sea, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 73-88, meer
 • Verfaillie, E.; Degraer, S.; Schelfaut, K.; Willems, W.R.; Van Lancker, V.R.M. (2008). A protocol for classifying ecologically relevant marine landscapes, a statistical approach, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 89-108, meer
 • Verfaillie, E.; Degraer, S.; Du Four, I.; Rabaut, M.; Willems, W.R.; Van Lancker, V.R.M. (2008). The relevance of ecogeographical variables for marine habitat suitability modelling of Owenia fusiformis, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 127-143, meer
 • Verfaillie, E.; Du Four, I.; Mathys, M.; Baeteman, C.; De Batist, M.; Henriet, J.-P.; Van Lancker, V. (2008). Onder water met mariene wetenschappers: hoe karteren we het Belgisch continentaal plat? Studiedag Toegepaste geologische kartering in Vlaanderen en op het continentaal plat: nieuwe toepassingen en digitale technieken. VITO, 12 juni 2008. Published by the author(s): Mol. 5 pp., meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.; Van Meirvenne, M. (2008). Multivariate geostatistics for the predictive modelling of the surficial sand distribution in shelf seas, in: Verfaillie, E. Ontwikkeling en validering van een ruimtelijke verspreidingsmodellen van mariene habitats, ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem = Development and validation of spatial distribution models of marine habitats, in support of the ecological valuation of the seabed. pp. 51-72, meer
 • Peer reviewed article Verfaillie, E.; Degraer, S.; Schelfaut, K.; Willems, W.; Van Lancker, V. (2009). A protocol for classifying ecologically relevant marine zones, a statistical approach. Est., Coast. and Shelf Sci. 83(2): 175-185. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.03.003, meer
 • Peer reviewed article Verfaillie, E.; Du Four, I.; Van Meirvenne, M.; Van Lancker, V. (2009). Geostatistical modeling of sedimentological parameters using multi-scale terrain variables: application along the Belgian Part of the North Sea. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 23(2): 135-150. dx.doi.org/10.1080/13658810802184135, meer
 • Verfaillie, E.; Foster-Smith, B.; Van Lancker, V.R.M. (2006). Analysis of bathymetrical derived features on the Belgian Continental Shelf as a support for marine habitat mapping, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 63, meer
 • Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M. (2008). Mapping European Seabed Habitats, the MESH project as a case study, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 29-30, meer
 • Verwaest, T.; Janssens, J.; Vanlede, J.; De Schutter, J.; Mostaert, F.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Francken, F.; Van Lancker, V. (2009). The impact of maritime access works on coastal turbidity in the Belgian coastal zone, in: 41st International Liège Colloquium on Ocean Dynamics: Science-Based Management of the Coastal Waters, 4-8 May 2009. , meer
 • Willems, W.; Goethals, P.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Habitat suitability modelling of the North Sea macrobenthos: data exploration, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 70, meer
 • Peer reviewed article Willems, W.; Goethals, P.; Van den Eynde, D.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Where is the worm? Predictive modelling of the habitat preferences of the tube-building polychaete Lanice conchilega. Ecol. Model. 212(1-2): 74-79. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.10.017, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets