IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

mevr. Belpaeme, Kathy

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Provincie West-Vlaanderen; Gebiedswerking Kust, meer
 • Functie: Adjunct-adviseur

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)59-27 07 22
  Fax: +32-(0)59-34 21 31
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer

JPG file

Projecten (14)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 120 Km Kustkwaliteit, meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Bringing Land & Sea Together, meer
 • Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast, meer
 • Coastal Communities 2150, meer
 • Combining sea and coastal planning in Europe, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, meer
 • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 2, meer
 • De Kustatlas online, Belgium, meer
 • Delta Kust, meer
 • Evaluation Model for the Sustainable Development of European Coastal Zones, meer
 • Integrated Coastal Zone Management, meer
 • Sustainable Coastal Development in Practise, meer
 • Vlaams Nederlandse Delta, meer

Datasets (3)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2007, meer
 • Kustbarometer: Duurzaamheidsindicatoren voor de Belgische kust versie 2012, meer
 • SAIL: Duurzaamheidsindicatoren voor de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, meer

Publicaties (92)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 9 peer reviewed ) opsplitsen
 • Belpaeme, K. (1995). Cytogenetische effecten van PCB77 bij Salmo trutta fario. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 46, append. pp., meer
 • Belpaeme, K. (1996). Drinkwaterwinning in de duinen. Opzoek naar een duurzame oplossing. BSc Thesis. VUB: Brussel. 73 pp., meer
 • Belpaeme, K. (1999-2000). Presentatie Faro: Terra actieplan [CD-ROM]. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 1 cd-rom pp., meer
 • Belpaeme, K. (2001). Integrated Coastal Zone Management. The way towards a sustainable coast?, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 28-29, meer
 • Belpaeme, K. (2002). Geïntegreerd beheer van kustgebieden en het socio-economische aspect: de Belgische situatie, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-11, meer
 • Belpaeme, K. (2002). Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management in Belgium (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 27-28, meer
 • Belpaeme, K. (2003). Vloedlijnen met uitsterven bedreigd? Over 'propere' stranden en strandreiniging, in: De Grote Rede 8. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 8: pp. 17-21, meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K. (2003). Een boeiend strand voor iedereen: nieuwe folder over strandreiniging. De Strandvlo 23(2): 37-41, meer
 • Belpaeme, K. (2004). Samenvatting resultaten "Lente-prik op het strand" 27 maart 2004. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 8 pp., meer
 • Belpaeme, K. (2004). Aanspoeling van wieren te Koksijde, eind september 2004: verslag van de evolutie. Published by the author(s): Oostende. 4 pp., meer
 • Belpaeme, K. (2005). Samenvatting resultaten "Lente-prik op het strand" 5 maart 2005. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 14 pp., meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K. (2005). De kustatlas gaat digitaal: nu ook volledig on-line beschikbaar! De Strandvlo 25(3-4): 70-71, meer
 • Belpaeme, K. (2005). Inspanningen geïntegreerd kustzonebeheer, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 72-73, meer
 • Belpaeme, K. (2006). Vissers sorteren ook!, in: De Grote Rede 16. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 16: pp. 16-19, meer
 • Belpaeme, K. (2006). Hoe is het nu gesteld met onze zee? West-Vlaanderen Werkt 48(1): 36-38, meer
 • Belpaeme, K. (2006). De kust kijkt verder: Eerste uitreiking awards 'Duurzaam kustproject'. Natuur & Milieu Info december-januari: 16, meer
 • Belpaeme, K. (2006). Het Globaal Actieprogramma voor de bescherming van het mariene milieu tegen vervuiling door bronnen gelegen op het vasteland: een evaluatie. Argus Milieumagazine 4(4): 34-35, meer
 • Belpaeme, K. (2007). ICZM participation and implementation, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 18-19, meer
 • Belpaeme, K. (2007). Enkele markante gebouwen aan onze kust, in: De Grote Rede 20. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 20: pp. 8-11, meer
 • Belpaeme, K. (2007). Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: activiteitenrapport 2004-2007. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 71 pp., meer
 • Belpaeme, K. (2008). The Belgian coastal atlas: moving from a classical static to an interactive data driven atlas, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 33-34, meer
 • Belpaeme, K. (2008). Mens en meeuw: bovenste beste buren? Natuur & Milieu Info (juni 2008): 18, meer
 • Belpaeme, K. (2008). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 36 pp., meer
 • Belpaeme, K. (2010). User analysis of the Belgian Coastal Atlas and future user needs, in: Wright, D.J. et al. Report of International Coastal Atlas Network Workshop 4: Formalizing the Network, Engaging the Mediterranean. pp. 43-44, meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2001). Terra Coastal Zone Management: aanbevelingen voor een geïntegreerd beheer van het kustgebied. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende. 194 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2006). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 32 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2010). De kust kijkt verder: initiatieven als impuls voor duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 24 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2011). 10 jaar Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: een kwestie van evenwicht. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 64 pp., meer
 • Belpaeme, K. (Ed.) (2011). 10 jaar Duurzaam Kustbeheer, Oostende, België, 20 september 2011: referatenbundel van de studiedag. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 78 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Lin, Z.; Delbeke, K.; Kirsch-Volders, M. (1996). Using the micronucleus test and the single cell gel (comet) assay to study clastogenic effects of PCB77 in fish, in: Report of the joint meeting of the working group on marine sediments in relation to pollution and the working group on biological effects of contaminants, Ostend, Belgium, 29 February 1996. CM Documents - ICES, CM 1996(Env:3): pp. 27, meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K.; Delbeke, K.; Zhu, L.; Kirsch-Volders, M. (1996). PCBs do not induce DNA breakage in vitro in human lymphocytes. Mutagenesis 11(4): 383-389, meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K.; Delbeke, K.; Zhu, L.; Kirsch-Volders, M. (1996). Cytogenetic studies of PCB77 on brown trout (Salmo trutta fario) using the micronucleus test and the alkaline comet assay. Mutagenesis 11(5): 485-492, meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K.; Cooreman, K.; Kirsch-Volders, M. (1998). Development and validation of the in vivo alkaline comet assay for detecting genomic damage in marine flatfish. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 415: 167-184, meer
 • Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2004). Sustainability indicators for the Belgian coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 34-35, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Deckers, P. (2007). Google Earth en de Kustatlas. Symposium presentation. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 slides pp., meer
 • Belpaeme, K.; Vanhooren, S.; Waterbouwkundig Laboratorium; Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust (2010). De zandbank voor Heist: een boeiend fenomeen [FOLDER]. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 1 folder pp., meer
 • Belpaeme, K.; Cliquet, A.; Coppens, J.; Douvere, F.; Maes, F.; Maelfait, H.; Mees, J.; Rabaut, M.; Voets, J.; Volckaert, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Vanhulle, A. (2011). De Noordzee in België: Tijd om de opportuniteiten waar te maken. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 4 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Cliquet, A.; Volckaert, A. (2012). Inspanningen voor geïntegreerd kustzonebeheer, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 75, meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P.; Vanhooren, S. (Ed.) (2011). The coastal atlas Flanders/Belgium 2. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 111 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P.; Vanhooren, S. (Ed.) (2011). De kustatlas Vlaanderen/België 2. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 111 pp., meer
 • Belpaeme, K.; McMeel, O.; Vanagt, T.; Mees, J. (Ed.) (2012). Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 210 pp., meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K.; Cooreman, K.; Kirsch-Volders, M. (1998). Development and validation of the in vivo alkaline comet assay for detecting genomic damage in marine flatfish. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 415(3): 167-184, meer
 • Belpaeme, K.; Haelters, J. (2001). Geïntegreerd kustzonebeheer, in: De Grote Rede 1. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 1: pp. 2-5, meer
 • Peer reviewed article Belpaeme, K.; Kerckhof, F. (2004). Grote wieren-verdwijntruc te Koksijde. De Strandvlo 24(3-4): 129-130, meer
 • Belpaeme, K.; Kerckhof, F.; Gheskiere, T. (2004). About "clean" beaches and beach cleaning in Belgium, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 2. pp. 749-751, meer
 • Belpaeme, K.; Kerckhof, F.; Gheskiere, T. (2005). About “clean” beaches and beach cleaning in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 21, meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P. (Ed.) (2004). De kustatlas Vlaanderen / België [ATLAS]. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 99, maps, photos pp., meer
 • Belpaeme, K.; Konings, P. (Ed.) (2004). The coastal atlas Flanders/Belgium. Coordination Center for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 99 maps pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H. (2011). Belgium, in: Wright, D.J. et al. (Ed.) Coastal informatics: web atlas design and implementation. pp. 156-164, meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 78 pp., meer
 • Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Theunynck, S. (2008). The coast, a matter of balance: an inside view on the coordination centre on integrated coastal zone management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 29-30, meer
 • Belpaeme, K.; Mees, J. (2012). Preface Organising Committee, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 7, meer
 • Belpaeme, K.; Seys, J. (2003). Integrated coastal zone management in Belgium, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 22-24, meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Maes, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Kust en zee: te weinig vis, te veel vervuiling, in: Van Steertegem, M. (Ed.) MIRA-T 2005: Milieurapport Vlaanderen: thema's. pp. 145-159, meer
 • Calewaert, J.-B.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J.; Hostens, K.; Redant, F.; Moulaert, I.; Raemaekers, M.; Demaré, W.; Vanhooreweder, B.; Mergaert, K.; Maes, F.; Douvere, F.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Kyramarios, M.; Tak, P.; Overloop, S.; Peeters, B. (2005). Milieurapport Vlaanderen. MIRA achtergronddocument 2005: kust en Zee. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem. 140 pp., meer
 • Domínguez, H.; Belpaeme, K. (2006). Manual beach cleaning in Belgium: an ecological alternative, in: Tubielewicz, A. (Ed.) Living marine resources and coastal habitats. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 131-135, meer
 • Douvere, F.; Belpaeme, K.; Vanhulle, A.; Maes, F. (2005). Plaats van de visserij in een geïntegreerd marien beleid, in: Redant, F. et al. (Ed.) Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. VLIZ Special Publication, 21: pp. 10-16, meer
 • Dwyer, N.; Kopke, K.; Berman, M.; Belpaeme, K.; O'Dea, L.; Haddad, T.; Wright, D.J. (2012). Report of International Coastal Atlas Network Workshop 5: Coastal Atlases as Engines for Coastal and Marine Spatial Planning, UNESCO IOC IODE Headquarters, Oostende, Belgium, 31 August - 2 September 2011. International Coastal Atlas Network: Portland. , meer
 • Foré, F.; Belpaeme, K.; Debry, M.; Vanwing, T.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). Analysis of social, cultural and educational conditions with respect to the setup of a sustainable ecotouristic project: A comparison between the mangroves of Tanbi Wetland Complex (The Gambia) and projects in Oostende and Knokke-Heist (Belgium), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 43-44, meer
 • Foré, F.; Belpaeme, K.; Debry, M.; Vanwing, T.; Dahdouh-Guebas, F. (2009). A comparison between the mangroves of Tanbi Wetland Complex (The Gambia) and projects in Oostende and Knokke-Heist (Belgium) with respect to the setup of a sustainable ecotouristic project : analysis of social, cultural and educational conditions, in: Dahdouh-Guebas, F. et al. Proceedings of the Symposium African Botany in Brussels. pp. 79, meer
 • Goffin, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Seys, J.; Delbare, D.; Demaré, W.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Parmentier, K.; Redant, F.; Mergaert, K.; Vanhooreweder, B.; Maes, F.; De Meyer, P.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Degraer, S.; De Maersschalck, V.; Derous, S.; Gheskiere, T.; Vanaverbeke, J.; Van Hoey, G.; Kuijken, E.; Stienen, E.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Overloop, S.; Peeters, B. (2007). MIRA Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2006: Kust & zee. Vlaamse Milieumaatschappij: Erembodegem. 180 pp., meer
 • Herrier, J.-L.; Belpaeme, K.; Remans, K. (2004). Conservation of sandy beaches as a natural environment along the Flemish coast, in: Green, D.R. et al. (Ed.) Littoral 2004: 7th International Symposium. Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Aberdeen, Scotland, UK, 20th - 22nd September 2004. Proceedings volume 1. pp. 176-183, meer
 • Kopke, K.; Dwyer, N.; Belpaeme, K.; Berman, M.R.; Taylor, K.; Hart, D.; Wright, D.J. (2010). Improving participation of users in Coastal Web Atlases, in: Littoral 2010: 10th Littoral Conference. Adapting to global change at the coast: leadership, innovation, and investment. pp. 1-8, meer
 • Kopke, K.; Belpaeme, K. (2008). Atlas user expectations and experiences [PPT], in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. pp. 1-27, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanden Berghe, E.; Belpaeme, K. (2004). Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in the southern North Sea: sustainability indicators for communication, monitoring and management guidance, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 56, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 41, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhoorne, A.; Hernández, F.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2007). Indicators for sustainable development and information systems in support of integrated coastal zone management in Belgium, the southern North Sea and Europe, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 42, meer
 • Longhorn, R.A.; Wright, D.J.; Belpaeme, K. (2011). Supporting a successful atlas, in: Wright, D.J. et al. (Ed.) Coastal informatics: web atlas design and implementation. pp. 275-287, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as guides for integrated coastal zone management, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 44-45, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 13-18, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as reliable guides for Integrated Coastal Zone Management, in: Forkiewicz, M. (Ed.) Integrated Coastal Zone Management: theory and practice. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 180-186, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K;; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Integrated coastal zone management, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 251-260, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K. (2013). Geïntegreerd beheer van kustgebieden, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 261-270, meer
 • Maelfait, H.; Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Belpaeme, K. (Ed.) (2012). Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2005). Meeuwen en huisvuil: hoe pakken onze noorderburen dit probleem aan?, in: De Grote Rede 15. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 15: pp. 26-27, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2007). Indicatoren als wegwijzers. Symposium presentation. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 18 slides pp., meer
 • Peer reviewed article Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2010). The Belgian Coastal Atlas: moving from the classic static atlas to an interactive data-driven atlas. J. Coast. Conserv. 14(1): 13-19. dx.doi.org/10.1007/s11852-009-0076-5, meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2007). Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp., meer
 • Maelfait, H.; Belpaeme, K; (Ed.) (2007). The Coastal Compass: indicators as guidelines for Integrated Coastal Zone Management. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management: Oostende. 70 pp., meer
 • Nyerges, T.; Belpaeme, K.; Haddad, T.; Hart, D. (2011). Creating a usable atlas, in: Wright, D.J. et al. (Ed.) Coastal informatics: web atlas design and implementation. pp. 256-266, meer
 • Seys, J.; Belpaeme, K.; Mees, J. (2003). Nood aan maatschappelijk gedragen marien beschermde gebieden. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2018). Zeekrant 2018: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Smith, N.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Vanhooren, S.; Buchan, K.C. (Ed.) (2012). Waarom een oplossing op maat nodig is. Maritieme ruimtelijke ordening in België en Dorset: Kernboodschappen van het C-SCOPE Project. Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB)/Dorset Coast Forum: Oostende/Dorset. 15 pp., meer
 • Theunynck, S.; Belpaeme, K. (2008). De kust kijkt verder: Awards als impuls voor duurzaam kustbeheer. Natuur & Milieu Info (juni 2008): 3-7, meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2012). De Kust 2011: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. De Kust kijkt verder 2012. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 79, 21 pp., meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2009). De Kust 2008: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Van Loo, D.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2010). De Kust 2009: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 61 pp., meer
 • Van Loo, D.; Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2011). De Kust 2010: Het nieuws van de Kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 63 pp., meer
 • Van Loo, D.; Van der Craats, I.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2013). De Kust 2012: Het nieuws van de kust in grote lijnen. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 68 pp., meer
 • Peer reviewed article Vanhooren, S.; Maelfait, H.; Belpaeme, K. (2011). Moving towards an ecological management of the beaches. J. Coast. Res. SI 61: 81-86. hdl.handle.net/10.2112/SI61-001.70, meer
 • Vanhooren, S.; Belpaeme, K. (2012). The Coastal Atlas Flanders/Belgium: an interactive data-driven atlas, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 102, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets