IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

prof. dr. Janssen, Colin
www.researcherid.com/rid/H-3122-2015, researcherid

Instituten (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), meer
 • Functie: Professor, Diensthoofd

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 89 19
  GSM: + 32-(0)477-20 07 97
  Fax: +32-(0)9-264 37 66
  E-mail:
 • Overlegplatform Spuikom, meer

 • eCOAST, meer
 • Functie: Wetenschappelijk Directeur Milieu

 • Oceans & Lakes : Master of Marine and Lacustrine Science and Management, meer
 • Functie: Lecturer

  Contact op het instituut:
  E-mail:
JPG file

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer

Projecten (18)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE, meer
 • Biodiversity and ecosystem functioning in stressed environments, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Detection and isolation of harmful algae in the Belgian Part of the North Sea, meer
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen, meer
 • Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, meer
 • Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Marine Resources Damage Assessment and Sustainable Management of the North Sea, meer
 • Nieuwe strategieën voor monitoring en risicoanalyse van gevaarlijke chemische stoffen in het marien milieu met "Passive Samplers", meer
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen, meer
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen, meer
 • Studie van de biobeschikbaarheid en ecotoxicologie van metalen in aquatische milieus. Aanvraag voor uitbreiding basisuitrusting, meer
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish, meer
 • UGent Aquaculture R&D Consortium, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer

Datasets (6)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Ecotox, meer
 • ED-North Databank: Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem, meer
 • ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006., meer
 • Epifaunal bryozoans sampled at Calvi Bay (Corsica) in September 1982 and April 1983, meer
 • Growth and competition of dinoflagellates in culture media with different N:P ratios, meer
 • The effect of Cu-Ni mixtures on North Sea mussel larvae, meer

Publicaties (490)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 272 peer reviewed ) opsplitsen
 • Allen, H.E.; Janssen, C.R. (2006). Incorporating bioavailability into criteria for metals. NATO Sci. Series IV Earth Environ. Sciences 69: 93-105, meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Arijs, K.; Volckaert, A.M.; Versonnen, B.; Vanhoorne, B.; Vangheluwe, M.; Le Roy, D.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (2007). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): technical and organizational measures related to marine incidents in the North Sea (poster). [S.n.]: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Asselman, J.; De Coninck, D.I.M.; Vandegehuchte, M.B.; Jansen, M.; Decaestecker, E.; De Meester, L.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2015). Global cytosine methylation in Daphnia magna depends on genotype, environment, and their interaction. Environ. Toxicol. Chem. 34(5): 1056-1061. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.2887, meer
 • Asselman, J.; Semmouri, I.; Van Acker, E.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2018). Molecular technologies in the marine environment: assessing the status of marine ecosystems with just four letters ACTG, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 68, meer
 • Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2018). The molecular basis for positive health effects of sea spray on human lung cells, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 32, meer
 • Baert, J.; Janssen, C.R.; Borgå, K.; De Laender, F. (2013). Opportunism and migration increase PCB levels in Arctic seabirds, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 12, meer
 • Baert, J.; De Laender, F.; Sabbe, K.; Janssen, C. (2016). Slow but surely might win the race: diverse phytoplankton communities preserve evenness better in a changing environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 16, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; Janssen, C.R.; Borga, K.; De Laender, F. (2013). Migration and opportunistic feeding increase PCB accumulation in Arctic seabirds. Environ. Sci. Technol. 47(20): 11793-11801. dx.doi.org/10.1021/es402898t, meer
 • Baert, J.M.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Laender, F. (2015). Diatom diversity: the insurance for primary production in a changing world?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 17, meer
 • Peer reviewed article Baert, J.M.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2017). The consequences of nonrandomness in species-sensitivity in relation to functional traits for ecosystem-level effects of chemicals. Environ. Sci. Technol. 51(12): 7228-7235. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b00527, meer
 • Peer reviewed article Balcaen, L.I.L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Moens, L.; Vanhaecke, F. (2008). Development of a method for assessing the relative contribution of waterborne and dietary exposure to zinc bioaccumulation in Daphnia magna by using isotopically enriched tracers and ICP-MS detection. Anal. Bioanal. Chem. 390(2): 555-569. dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1620-5, meer
 • Peer reviewed article Boerjan, B.; Sas, F.; Ernst, U.R.; Tobback, J.; Lemière, F.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Badisco, L.; Marchal, E.; Verlinden, H.; Schoofs, L.; De Loof, A. (2011). Locust phase polyphenism: does epigenetic precede endocrine regulation? Gen. Comp. Endocrinol. 173(1): 120-128. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ygcen.2011.05.003, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2012). A comparison of the short-term toxicity of cadmium to indigenous and alien gammarid species. Ecotoxicology 21(4): 1135-1144. dx.doi.org/10.1007/s10646-012-0868-5, meer
 • Bossuyt, B.T.A.; Cornelis, B.J.; Janssen, C.R. (2001). Bioavailability and ecotoxicity of nickel : effect of water quality characteristics. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 66(4): 185-189, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2004). Using the biotic ligand model for predicting the acute sensitivity of Cladoceran dominated communites to copper in natural surface waters. Environ. Sci. Technol. 38(19): 5030-5037, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Escobar, YR.; Janssen, C.R. (2005). Multigeneration acclimation of Daphnia magna Straus to different bioavailable copper concentrations. Ecotoxicol. Environ. Saf. 61(3): 327-336, meer
 • Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2001). Acclimation of the freshwater crustacean Daphnia magna to copper : changes in tolerance and energy allocation. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 66(4): 191-195, meer
 • Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2002). Influence of bioavailability on acclimation of Daphnia magna to copper. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 67: 133-136, meer
 • Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2003). Acclimation of Daphnia magna Straus to copper: effects on sensitivity and accumulation, in: Proceedings of 7e International Conference of the Biogeochemistry of Trace Elements(ICOBTE). Uppsala, Sweden, 15-19 june, 2003. pp. 134-135, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2003). Acclimation of Daphnia magna to environmentally realistic copper concentrations. Comp. Biochem. Physiol. C, Comp. Pharmacol. Toxicol. 136(3): 253-264, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2004). Influence of multigeneration acclimation to copper on tolerance, energy reserves, and homeostasis of Daphnia magna straus. Environ. Toxicol. Chem. 23(8): 2029-2037, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2004). Long-term acclimation of Pseudokirchneriella subcapitata (Korshikov) Hindak to different copper concentrations: changes in tolerance and physiology. Aquat. Toxicol. 68(1): 61-74. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2004.02.005, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2005). Copper regulation and homeostasis of Daphnia magna and Pseudokirchneriella subcapitata: influence of acclimation. Environ. Pollut. 136(1): 135-144, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2005). Copper toxicity to different field-collected cladoceran species: intra- and inter-species sensitivity. Environ. Pollut. 136(1): 145-154, meer
 • Peer reviewed article Bossuyt, B.T.A.; Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2005). Relevance of generic and site-specific species sensitivity distributions in the current risk assessment procedures for copper and zinc. Environ. Toxicol. Chem. 24(2): 470-478, meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere. Coordination Centre for Integrated Coastal Zone Management/Flanders Marine Institute (VLIZ)/INBO/Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Braarup Cuykens, A.; Claessens, M.; Maelfait, H.; Dewitte, E.; Goffin, A.; Stienen, E.W.M.; Janssen, C.R. (2011). Sea, beach and birds: plastics everywhere, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 15, meer
 • Peer reviewed article Burton, GA.; Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R.; Baudo, R.; McWilliam, R.; Bossuyt, B.T.A.; Beltramini, M.; Green, A.S. (2005). Field validation of sediment zinc toxicity. Environ. Toxicol. Chem. 24(3): 541-553, meer
 • Peer reviewed article Burton, GA.; Green, A.S.; Baudo, R.; Forbes, V.E.; Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R.; Kukkonen, J.V.K.; Leppanen, M.; Maltby, L.; Soares, A.M.V.M; Kapo, K.; Smith, P.; Dunning, J. (2007). Characterizing sediment acid volatile sulfide concentrations in European streams. Environ. Toxicol. Chem. 26(1): 1-12, meer
 • Peer reviewed article Caldwell, D.J.; Mastrocco, F.; Hutchinson, T.H.; Länge, R.; Heijerick, D.; Janssen, C.; Anderson, P.D.; Sumpter, J.P. (2008). Derivation of an aquatic predicted no-effect concentration for the synthetic hormone, 17a-ethinyl estradiol. Environ. Sci. Technol. 42(19): 7046-7054. dx.doi.org/10.1021/es800633q, meer
 • Peer reviewed article Chapman, P.M.; Thornthon, I.M.; Persoone, G.; Janssen, C.R.; Godtfredsen, K.; Z'Graggen, M.N. (1996). International harmonization related to persistence and bioavailability. Human and Ecological Risk Assessment 2(3): 393-404, meer
 • Peer reviewed article Chapman, P.M.; Wang, F.Y.; Janssen, C.R.; Persoone, G.; Allen, H.E. (1998). Ecotoxicology of metals in aquatic sediments: binding and release, bioavailability, risk assessment, and remediation. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 55: 2221-2243, meer
 • Peer reviewed article Chapman, P.M.; Wang, F.Y.; Janssen, C.R.; Goulet, RR.; Kamunde, C.N. (2003). Conducting ecological risk assessments of inorganic metals and metalloids: Current status. Human and Ecological Risk Assessment 9(4): 641-697, meer
 • Peer reviewed article Charoy, C.; Janssen, C.R.; Persoone, G.; Clément, P. (1995). The swimming behaviour of Brachionus calyciflorus (rotifer) under toxic stress: 1. The use of automated trajectometry for determining sublethal effects of chemicals. Aquat. Toxicol. 32: 271-282, meer
 • Peer reviewed article Charoy, C.; Janssen, C.R. (1996). The swimming behaviour of Brachionus calyciflorus under toxic stress : 2. Exposure period. Environ. Toxicol. Chem. 1996, meer
 • Peer reviewed article Cheng, T.; De Schamphelaere, K.A.C.; Lofts, S.; Janssen, C.R.; Allen, H.E. (2005). Measurement and computation of zinc binding to natural dissolved organic matter in European surface waters. Anal. Chim. Acta 542(2): 230-239, meer
 • Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2008). The use of integrative passive samplers as a source of contaminant mixtures in ecotoxicological laboratory experiments, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 36, meer
 • Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2008). The use of integrated passive samplers as a source of contaminant mixtures in ecotoxicological laboratory experiments. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Coates, D.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2009). Use of multibiomarker experiments with caged mussels for risk assessment of marine pollutants, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 29, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Wille, K.; Monteyne, E.M.; Goffin, A.; Vanhaecke, L.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.F.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2009). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 30, meer
 • Claessens, M.; De Meester, S.; Janssen, C.R. (2009). Occurrence of microplastics in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 28, meer
 • Claessens, M.; Wille, K.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2009). Occurrence and effects of pharmaceuticals in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 31, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Roose, P.; Janssen, C. (2010). Hoe vervuild is onze Noordzee nu eigenlijk?, in: De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27: pp. 3-11, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; De Meester, S.; Van Landuyt, L.; De Clerck, K.; Janssen, C.R. (2011). Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Mar. Pollut. Bull. 62(10): 2199-2204. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2011.06.030, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2013). New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms. Mar. Pollut. Bull. 70(1-2): 227-233. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.03.009, meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Goffin, A.; Ghekiere, A.; Mees, J.; Vanhaecke, L.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2013). Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone: INRAM: Final Report. SD/NS/02. Belgian Science Policy Office: Brussels. 114 pp., meer
 • Claessens, M.; Van Cauwenberghe, L.; Goffin, A.; Dewitte, E.; Braarup Cuykens, A.; Maelfait, H.; Vanhecke, V.; Mees, J.; Stienen, E.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian continental shelf: occurrence and effects "AS-MADE": Final Report. SD/NS/12. Belgian Science Policy Office: Brussels. 79 pp., meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Vanhaecke, L.; Wille, K.; Janssen, C.R. (2013). Emerging contaminants in Belgian marine waters: single toxicant and mixture risks of pharmaceuticals. Mar. Pollut. Bull. 71(1-2): 41-50. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.03.039, meer
 • Claessens, M.; Vanhaecke, L.; Wille, K.; Janssen, C.R. (2013). Emerging contaminants in Belgian marine waters: single toxicant and mixture risks of pharmaceuticals, in: Claessens, M. The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. pp. 23-38, meer
 • Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Development of a passive dosing technique to assess the ecotoxicity of realistic environmental contaminant mixtures, in: Claessens, M. The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. pp. 39-51, meer
 • Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Application of a passive dosing technique to assess the ecotoxicity of realistic environmental contaminant mixtures, in: Claessens, M. The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. pp. 53-64, meer
 • Claessens, M.; De Laender, F.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Modelling the fate of micropollutants in the marine environment using passive sampling: an equilibrium partitioning approach, in: Claessens, M. The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. pp. 65-78, meer
 • Claessens, M.; De Laender, F.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Risk assessment of PAHs and PCBs in the Belgian marine environment using passive sampling data, in: Claessens, M. The use of passive samplers as a central tool in integrated environmental risk assessments. pp. 79-94, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; De Laender, F.; Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2015). Modelling the fate of micropollutants in the marine environment using passive sampling. Mar. Pollut. Bull. 96(1-2): 103-109. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.05.040, meer
 • Peer reviewed article Claessens, M.; Monteyne, E.; Wille, K.; Vanhaecke, L.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2015). Passive sampling reversed: coupling passive field sampling with passive lab dosing to assess the ecotoxicity of mixtures present in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 93(1-2): 9-19. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.02.028, meer
 • Claessens, M.; Janssen, C.R. (2011). Plastics on your plate? Detecting microplastics in sediments and organisms, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 18, meer
 • Peer reviewed article Clément, B.; Persoone, G.; Janssen, C.R.; Le Dû-Delpierre, A. (1996). Estimation of the hazard of landfills through toxicity testing of leachates: 1. Determination of leachate toxicity with a battery of acute tests. Chemosphere 33(11): 2303-2320, meer
 • Crane, M.; Grosso, A.; Janssen, C.R. (2000). Statistical techniques for the ecological risk assessment of chemicals in freswaters, in: Sparks, T. (Ed.) Statistics in ecotoxicology. pp. 247-278, meer
 • Peer reviewed article Criel, P.; Lock, K.; Van Eeckhout, H.; Oorts, K.; Smolders, E.; Janssen, C.R. (2008). Influence of soil properties on copper toxicity for two soil invertebrates. Environ. Toxicol. Chem. 27(8): 1748-1755. http://dx.doi.org/10.1897/07-545.1, meer
 • Peer reviewed article De Bel, E.; Dewulf, J.; De Witte, B.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.R. (2009). Influence of pH on the sonolysis of ciprofloxacin: biodegradability, ecotoxicity and antibiotic activity of its degradation products. Chemosphere 77(2): 291-295. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2009.07.033, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1997). The use of biomarkers in Daphnia magna testing: 2. Digestive activity in Daphnia magna exposed to sublethal concentrations of cadmium, chromium and mercury. Chemosphere 25(5): 1053-1076, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1997). The use of biomarkers in Daphnia magna testing: 4. Cellular Energy Allocation: a new biomarker to assess the energy budget of toxicant-stressed Daphnia populations. J. Aquat. Ecosyst. Stress Recovery 6: 43-55, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1998). The use of biomarkers in Daphnia magna testing: 1. The digestive physiology of daphnids exposed to toxic stress. Hydrobiologia 367: 199-209, meer
 • De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1999). Detection of endocrine-disrupting compounds in freshwater sediments: PAHs, PCBs and organochlorine pesticides as suspected oestrogenlike agents, in: Belfroid, A.C. et al. Hormoonontregelaars in water: oriënterende studie naar de aanwezigheid van oestrogeen-actieve stoffen in watersystemen en afvalwater in Nederland. pp. 78-82, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (2003). A multivariate biomarker-based model predicting population-level responses of Daphnia magna. Environ. Toxicol. Chem. 22(9): 2195-2201, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (2003). The missing biomarker link: Relationships between effects on the cellular energy allocation biomarker of toxicant-stressed Daphnia magna and corresponding population characteristics. Environ. Toxicol. Chem. 22(7): 1632-1641, meer
 • De Coen, W.M.; Janssen, C.R.; Giesy, J.P. (2000). Biomarker applications in ecotoxicology: bridging the gap between toxicology and ecology, in: Persoone, G. et al. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. pp. 13-25, meer
 • De Coen, W.M.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1995). Biochemical assessment of Cellular Energy Allocation in Daphnia magna exposed to toxic stress as an alternative to the conventional "Scope for Growth" methodology, in: Biological Markers of Pollution: ANNP International Symposium, 21-22 September 1995, Chinon, France. pp. 163-170, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Janssen, C.R.; Segner, H. (2001). The use of biomarkers in Daphnia magna toxicity testing: 5. In vivo alterations in the carbohydrate metabolism of Daphnia magna exposed to sublethal concentrations of mercury and lindane. Ecotoxicol. Environ. Saf. 48(3): 223-234, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Robbens, J.; Janssen, C.R. (2006). Ecological impact assessment of metallurgic effluents using in situ biomarker assays. Environ. Pollut. 141(2): 283-294, meer
 • Peer reviewed article De Coen, W.M.; Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R. (1998). The use of biomarkers in Daphnia magna testing: 3. Rapid toxicity testing of pure chemicals and sediment pore waters using ingestion and digestive enzyme activity. Chemosphere 37: 2677-2694, meer
 • De Deckere, E.; Blust, R.; Cornelis, B.; Herman, P.; Janssen, C.; Meire, P.; Van Regenmortel, S.; Starink, M.; Steen Redeker, E.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T. (2001). Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer : implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en ontwikkeling in overstromingsgebieden. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 97 pp., meer
 • De Laender, F.; Verdonck, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R.; Vanrolleghem, P.A. (2004). The influence of copper toxicity on a two species system in Swedish surface waters, in: Proceedings of SETAC Europe, 14th Annual Meeting, Prague, Czech Republic, 18-24 April 2004. pp. 1-1, meer
 • De Laender, F.; Verdonck, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2004). Geo-referencing of chronic zinc toxicity: towards catchment based standards, in: Proceedings of SETAC Europe, 14th Annual Meeting, Prague, Czech Republic, 18-24 April 2004. pp. 1-1, meer
 • De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Verdonck, F.; Heijerick, D.G.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2004). Geographical and temporal variability of zinc bioavailability: towards region-based water quality standards, in: Proceedings of BelTox meeting. Liege, Belgium, April 1 2004. pp. 1-1, meer
 • De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Schaefers, C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2005). Understanding copper effects on the functioning of aquatic ecosystems: a modelling approach, in: [s.d.] Proceeding of SETAC Europe, 15th annual meeting, Lille, France, 22-26 May 2005. pp. 1-1, meer
 • De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Schaefers, C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2005). Do Species Sensitivity Distributions protect ecosystem function? A case study for copper, in: [s.d.] Proceeding of SETAC Europe, 15th annual meeting, Lille, France, 22-26 May 2005. pp. 1-1, meer
 • De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2005). Ecological effect assessment through the combination of mechanistic and data driven models, in: Proceedings Final Conference COST-626 European Aquatic Modelling Network. Silkeborg, Denmark, May 19-20 2005. pp. 137-145, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Verdonck, F.A.M.; Heijerick, D.G.; Van Sprang, P.A.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2005). Simulation of spatial and temporal variability of chronic copper toxicity to Daphnia magna and Pseudokirchneriella subcapitata in Swedish and British surface waters. Human and Ecological Risk Assessment 11(6): 1177-1191, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Vanrolleghem, P.A. (2007). An ecosystem modelling approach for deriving water quality criteria. Wat. Sci. Tech. 56(6): 19-27, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Do we have to incorporate ecological interactions in the sensitivity assessment of ecosystems? An examination of a theoretical assumption underlying species sensitivity distribution models. Environ. Int. 34(3): 390-396. dx.doi.org/10.1016/j.envint.2007.09.006, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Comparison of different toxic effect sub-models in ecosystem modelling used for ecological effect assessments and water quality standard setting. Ecotoxicol. Environ. Saf. 69(1): 13-23. dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.08.020, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Validation of an ecosystem modelling approach as a tool for ecological effect assessments. Chemosphere 71(3): 529-545. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.09.052, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2008). Is ecosystem structure the target of concern in ecological effect assessments? Wat. Res. 42(10-11): 2395-2402. https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2008.01.006, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2009). Non-simultaneous ecotoxicity testing of single chemicals and their mixture results in erroneous conclusions about the joint action of the mixture. Chemosphere 76(3): 428-432. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2009.03.027, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van Rolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2009). Comparing ecotoxicological effect concentrations of chemicals established in multi-species vs. single-species toxicity test systems. Ecotoxicol. Environ. Saf. 72(2): 310-315. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2008.07.014, meer
 • De Laender, F.; Soetaert, K.; Janssen, C.R.; Middelburg, J.J. (2009). Stressor effects on aquatic food web functioning: methodology and case study, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 43, meer
 • De Laender, F.; van Oevelen, D.; Frantsen, S.; Soetaert, K.; Janssen, C.R.; Middelburg, J.J. (2009). Seasonal PCB bioaccumulation in an Arctic marine ecosystem: a model analysis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 44, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Soetaert, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Middelburg, J.J.; Janssen, C.R. (2010). Ecological significance of hazardous concentrations in a planktonic food web. Ecotoxicol. Environ. Saf. 73(3): 247-253. hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2009.12.008, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Olsen, G.H.; Frost, T.; Grøsvik, B.E.; Grung, M.; Hansen, B.H.; Hendriks, A.J.; Hjorth, M.; Janssen, C.R.; Klok, C.; Nordtug, T.; Smit, M.; Carroll, J.; Camus, L. (2011). Ecotoxicological mechanisms and models in an impact analysis tool for oil spills. J. Toxicol. Environ. Health. Part A 74(7-9): 605-619. hdl.handle.net/10.1080/15287394.2011.550567#.UZsVS8pmPTA, meer
 • De Laender, F.; Hammer, J.; Soetaert, K.; Janssen, C.R. (2011). Cocktails in the Arctic: Are the polar bears loaded yet?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 25, meer
 • Peer reviewed article De Laender, F.; Hammer, J.; Hendriks, A.J.; Soetaert, K.; Janssen, C.R. (2011). Combining monitoring data and modeling identifies PAHs as emerging contaminants in the Arctic. Environ. Sci. Technol. 45(20): 9024-9029. dx.doi.org/10.1021/es202423f, meer
 • De Laender, F.; Janssen, C.R. (2009). Incorporating trait diversity in food web models for use in predictive ecological risk assessment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. pp. 42, meer
 • De Meester, S.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2009). Appearance and potential effects of microplastics in the Belgian coastal area, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 35, meer
 • De Pauw, N.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1992). Biologische en toxikologische monitoring van het aquatisch milieu. Verhandelingen Fac. L. & TBW, Univ. Gent 32: 1-21, meer
 • De Raedt, J.; Baert, J.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2015). Interaction between chemical stress and dispersal in marine phytoplankton communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 46, meer
 • De Raedt, J.; De Laender, F.; Baert, J.; Janssen, C. (2016). Algal and toxicant dispersal are key factors for maintaining biovolume production in diatom communities affected by a toxic stressor, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 38, meer
 • De Raedt, J.; Janssen, C.R.; Baert, J.M.; De Laender, F. (2017). Movement of chemical stressors changes the relationship between regional diversity and productivity, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 22, meer
 • Peer reviewed article De Raedt, J.; Baert, J.M.; Janssen, C.R.; De Laender, F. (2017). Non-additive effects of dispersal and selective stress on structure, evenness, and biovolume production in marine diatom communities. Hydrobiologia 788(1): 385-396. https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-016-3016-z, meer
 • De Raedt, J.; De Laender, F.; Baert, J.; Janssen, C.R. (2018). The effect of connectivity on productivity and diversity in micro-algae communities, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 11, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Vanhaeck, L.; Janssen, C.R. (2013). Toxicity of two marine algal toxins to blue mussel and brine shrimp larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 34, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Nevejan, N.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; Janssen, C.R. (2014). Spatfall in a changing environment: mind the HAB, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 39, meer
 • De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). The combined temperature and nutrient load effects do not explain the development of harmful algal blooms, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 47, meer
 • De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). Sick mussels: toxic algae pave the way for pathogenic bacteria, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 48, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.B.; Vanden Bussche, J.; Nevejan, N.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2015). Common European harmful algal blooms affect the viability and innate immune responses of Mytilus edulis larvae. Fish Shellfish Immunol. 47(1): 175-181. https://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2015.09.003, meer
 • De Rijcke, M.; Baert, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Allelopathy in algal bloom formation? A (allelo)pathetic story…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 39, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Van Acker, E.; Nevejan, N.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2016). Toxic dinoflagellates and Vibrio spp. act independently in bivalve larvae. Fish Shellfish Immunol. 57: 236-242. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fsi.2016.08.027, meer
 • De Rijcke, M.; Van Acker, E.; Janssen, C.; Vandegehuchte, M. (2017). Sea spray aerosols, a new wind in coastal monitoring. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. , meer
 • De Samber, B.; Silversmit, G.; Schoonjans, T.; Evens, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Balcaen, L.I.L.; Vanhaecke, F.; Szaloki, I.; Falkenberg, G.; Vincze, L. (2007). Micro X-Ray Fluorescence Computed Tomography and Radiography on Daphnia Magna. Desy Annual Report 2006: 1087-1088, meer
 • De Samber, B.; Silversmit, G.; Evens, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Masschaele, B.; Van Hoorebeke, L.; Vanhaecke, F.; Falkenberg, G.; Vincze, L.; Balcaen, L.I.L.; Szaloki, I. (2008). Micro-X-Ray Fluorescence (2D/CT) and Laboratory Absorption Microtomography Reveal Tissue Specific Metal Distribution in Daphnia magna. Desy Annual Report 2007: 1291-1292, meer
 • Peer reviewed article De Samber, B.; Evens, R.; De Schamphelaere, K.; Silversmit, G.; Masschaele, B.; Schoonjans, T.; Vekemans, B.; Janssen, C.R.; Van Hoorebeke, L.; Szaloki, I.; Vanhaecke, F.; Falkenberg, G.; Vincze, L. (2008). A combination of synchrotron and laboratory X-ray techniques for studying tissue-specific trace level metal distributions in Daphnia magna. JAAS 23(6): 829-839. http://dx.doi.org/10.1039/b800343m, meer
 • Peer reviewed article De Samber, B.; Silversmit, G.; Evens, R.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.; Masschaele, B.; Van Hoorebeke, L.; Balcaen, L.; Vanhaecke, F.; Falkenberg, G.; Vincze, L. (2008). Three-dimensional elemental imaging by means of synchrotron radiation micro-XRF: developments and applications in environmental chemistry. Anal. Bioanal. Chem. 390(1): 267-271. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-007-1694-0, meer
 • De Schamphelaere, K.A.C.; De Laender, F.; Verdonck, F.; Heijerick, D.G.; Van Sprang, P.; Vanrolleghem, P.A.; Janssen, C.R. (2003). Geography-referenced bioavailability modelling in risk assessment: a case study of copper in Swedish surface waters, in: Proceedings of 7e International Conference of the Biogeochemistry of Trace Elements(ICOBTE). Uppsala, Sweden, 15-19 june, 2003, Volume 1. Scientific Programs 3. pp. 254-255, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Vasconcelos, FM.; Heijerick, D.G.; Tack, F.M.G.; Delbeke, K.; Allen, H.E.; Janssen, C.R. (2003). Development and field validation of a predictive copper toxicity model for the green alga Pseudokirchneriella subcapitata. Environ. Toxicol. Chem. 22(10): 2454-2465, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Vasconcelos, FM.; Tack, F.M.G.; Allen, H.E.; Janssen, C.R. (2004). Effect of dissolved organic matter source on acute copper toxicity to Daphnia magna. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1248-1255, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Canli, M.; Van Lierde, V.; Forrez, I.; Vanhaecke, F.; Janssen, C.R. (2004). Reproductive toxicity of dietary zinc to Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 70(3): 233-244. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2004.09.008, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Stauber, J.L.; Wilde, KL.; Markich, S.J.; Brown, P.L.; Franklin, N.M.; Creighton, NM.; Janssen, C.R. (2005). Toward a biotic ligand model for freshwater green algae: Surface-bound and internal copper are better predictors of toxicity than free Cu2+-ion activity when pH is varied. Environ. Sci. Technol. 39(7): 2067-2072, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Unamuno, VIR.; Tack, F.M.G.; Vanderdeelen, J.; Janssen, C.R. (2005). Reverse osmosis sampling does not affect the protective effect of dissolved organic matter on copper and zinc toxicity to freshwater organisms. Chemosphere 58(5): 653-658, meer
 • De Schamphelaere, K.A.C.; Stauber, J.L.; Wilde, KL.; Markich, S.J.; Brown, P.L.; Franklin, N.M.; Creighton, NM.; Janssen, C.R. (2005). Towards a Biotic Ligand Model for Green Algae: Surface-bound Copper Predicts the Effect of pH on Copper Toxicity, in: Proceedings of 8e International Conference of the Biogeochemistry of Trace Elements(ICOBTE). Adelaide, Australie, 03-07 april 2005. , meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Forrez, I.; Dierckens, K.; Sorgeloos, P.; Janssen, C.R. (2007). Chronic toxicity of dietary copper to Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 81(4): 409-418. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.01.002, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Koene, J.M.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2008). Reduction of growth and haemolymph Ca levels in the freshwater snail Lymnaea stagnalis chronically exposed to cobalt. Ecotoxicol. Environ. Saf. 71(1): 65-70. dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.07.004, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2007). Variability of the protective effect of sodium on the acute toxicity of copper to freshwater cladocerans. Environ. Toxicol. Chem. 26(3): 535-542, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2002). Refinement and field validation of a biotic ligand model predicting acute copper toxicity to Daphnia magna. Comp. Biochem. Physiol. C, Comp. Pharmacol. Toxicol. 133(1): 243-258, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2004). Comparison of the effect of different pH buffering techniques on the toxicity of copper and zinc to Daphnia magna and Pseudokirchneriella subcapitata. Ecotoxicology 13(7): 697-705, meer
 • De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2005). Design and analysis of toxicity tests for the development and validation of biotic ligand models for predicting metal bioavailability and toxicity, in: Ostrander, G.K. (Ed.) Techniques in aquatic toxicology, Volume 2. pp. 385-409, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2006). Cross-phylum comparison of a chronic biotic ligand model to predict chronic toxicity of copper to a freshwater rotifer, Brachionus calyciflorus (Pallas). Ecotoxicol. Environ. Saf. 63(2): 189-195, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2000). A biotic ligand modeling approach to predict copper toxicity towards Daphnia magna as a function of Ca2+, Mg2+, Na+ and H+ concentrations. Comp. Biochem. Physiol., Part A Physiol. 126A(Suppl. 1): 40, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2001). A biotic ligand model predicting acute copper toxicity for Daphnia magna: effects of calcium, magnesium, sodium, potassium and pH. Environ. Sci. Technol. 2001: accepted, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2004). Bioavailability and chronic toxicity of zinc to juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Comparison with other fish species and development of a biotic ligand model. Environ. Sci. Technol. 38(23): 6201-6209, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2004). Effects of dissolved organic carbon concentration and source, pH, and water hardness on chronic toxicity of copper to Daphnia magna. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1115-1122, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2004). Development and field validation of a biotic ligand model predicting chronic copper toxicity to Daphnia magna. Environ. Toxicol. Chem. 23(6): 1365-1375, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2006). Bioavailability models for predicting copper toxicity to freshwater green microalgae as a function of water chemistry. Environ. Sci. Technol. 40(14): 4514-4522, meer
 • Peer reviewed article De Schamphelaere, K.A.C.; Lofts, S.; Janssen, C.R. (2005). Bioavailability models for predicting acute and chronic toxicity of zinc to algae, daphnids, and fish in natural surface waters. Environ. Toxicol. Chem. 24(5): 1190-1197, meer
 • Peer reviewed article De Vetter, L.; Depraetere, G.; Janssen, C.; Stevens, M.; Van Acker, J. (2008). Methodology to assess both the efficacy and ecotoxicology of preservative-treated and modified wood. Ann. For. Sci. 65(5): 504. dx.doi.org/10.1051/forest:2008030, meer
 • Peer reviewed article De Vetter, L.; Depraetere, G.; Stevens, M.; Janssen, C.R.; van Acker, J. (2009). Potential contribution of aorganosilicon compounds to reduced leaching of biocides in wood protection. Ann. For. Sci. 66(2): Art. 209. https://hdl.handle.net/10.1051/forest/2008091, meer
 • Peer reviewed article De Wash, K.; Poelmans, S.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Van Hoof, N.; De Brabander, H.F. (2002). An alternative for vertebrate animal experiments in the study of the metabolisation of illegal growth promotors and veterinary drugs. Anal. Chim. Acta 473(1-2): 59-69, meer
 • Peer reviewed article De Wilde, R.; Swevers, L.; Soin, T.; Christiaens, O.; Rougé, P.; Cooreman, K.; Janssen, C.R.; Smagghe, G. (2013). Cloning and functional analysis of the ecdysteroid receptor complex in the opossum shrimp Neomysis integer (Leach, 1814). Aquat. Toxicol. 130-131: 31-40. hdl.handle.net/10.1016/j.aquatox.2012.12.011, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; Muyssen, B.T.A.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2007). Comparison of nickel toxicity to cladocerans in soft versus hard surface waters. Aquat. Toxicol. 84(2): 223-235. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.03.025, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; De Schamphelaere, K.A.C.; Heijerick, D.G.; Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2008). The acute toxicity of nickel to Daphnia magna: Predictive capacity of bioavailability models in artificial and natural waters. Ecotoxicol. Environ. Saf. 70(1): 67-78, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Laender, F.; Chepurnov, V.A.; Vyverman, W.; Janssen, C.R. (2009). A single bioavailability model can accurately predict Ni toxicity to green microalgae in soft and hard surface waters. Wat. Res. 43(7): 1935-1947. https://hdl.handle.net/10.1016/j.watres.2009.01.019, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2009). Effects of Mg2+ and H+ on the toxicity of Ni2+ to the unicellular green alga Pseudokircheriella subcapitata: model development and validation with surface waters. Sci. Total Environ. 407(6): 1901-1914. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2008.11.052, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2007). A bioavailability model predicting the toxicity of nickel to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and fathead minnow (Pimephales promelas) in synthetic and natural waters. Ecotoxicol. Environ. Saf. 67(1): 1-13, meer
 • Peer reviewed article Deleebeeck, N.M.E.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2008). A novel method for predicting chronic nickel bioavailability and toxicity to Daphnia magna in artificial and natural waters. Environ. Toxicol. Chem. 27(10): 2097-2107, meer
 • Peer reviewed article Demeestere, K.; Dewulf, J.; Janssen, C.R.; Van Langenhove, H. (2004). Environmental engineering education at Ghent University, Flanders (Belgium). Wat. Sci. Tech. 49(8): 117-124, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2012). Physiological effects of a marine algal toxin on a primary consumer: tales of the unexpected, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 27, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Vergucht, E.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2013). The combined effects of DOC and salinity on the accumulation and toxicity of copper in mussel larvae, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 40, meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Vergucht, E.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2013). The combined effects of DOC and salinity on the accumulation and toxicity of copper in mussel larvae. Commun. Agric. Appl. Biol. Sci. 78(1), meer
 • Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.; De Schamphelaere, K.; Blust, R.; Janssen, C.R. (2014). Copper toxicity in mussels: do salinity, organic matter and population history matter?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 52, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Garrevoet, J.; Vandegehuchte, M.B.; Vergucht, E.; De Samber, B.; Vekemans, B.; Appel, K.; Falkenberg, G.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2014). The combined effect of Dissolved Organic Carbon and salinity on the bioaccumulation of Copper in marine mussel larvae. Environ. Sci. Technol. 48(1): 698-705. http://dx.doi.org/10.1021/es4024699, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; De Laender, F.; Vergucht, E.; Delbeke, K.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2015). Salinity and dissolved organic carbon both affect copper toxicity in mussel larvae: copper speciation or competition cannot explain everything. Environ. Toxicol. Chem. 34(6): 1330-1336. http://dx.doi.org/10.1002/etc.2924, meer
 • Deruytter, D.; De Schamphelaere, K.; Nevejan, N.; Janssen, C.R. (2015). Toxicity of marine metal mixtures is concentration- and metal combination- dependent, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 59, meer
 • Deruytter, D.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Does the dose make the poison? The influence of biotic and abiotic factors on the toxicity of copper in mussels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 50, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Vandegehuchte, M.B.; Garrevoet, J.; Blust, R.; Vincze, L.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Salinity, dissolved organic carbon, and interpopulation variability hardly influence the accumulation and effect of copper in Mytilus edulis. Environ. Toxicol. Chem. 36(8): 2074-2082. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.3736, meer
 • Peer reviewed article Deruytter, D.; Baert, J.M.; Nevejan, N.; Janssen, C.R. (2017). Mixture toxicity in the marine environment: model development and evidence for synergism at environmental concentrations. Environ. Toxicol. Chem. 36(12): 3471-3479. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.3913, meer
 • Devriese, L.; Vandendriessche, S.; Janssen, C. (2017). Zeevruchten: Microplastics op je bord?, in: De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46: pp. 20, meer
 • Devriese, L.; Janssen, C. (2017). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2017_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-34-4. 26 pp., meer
 • Dhooge, W.; D'haese, I.; Versonnen, B.; Schellekens, P.; Comhaire, F.; Verstraete, W.; Janssen, C.R. (1999). Pseudo-hormonen, fictie of realiteit? Mens 4: 3-15, meer
 • Peer reviewed article Dhooge, W.; Arijs, K.; D'haese, I.; Stuyvaert, S.; Versonnen, B.; Janssen, C.R.; Verstraete, W.; Comhaire, F. (2006). Experimental parameters affecting sensitivity and specificity of a yeast assay for estrogenic compounds: results of an interlaboratory validation exercise. Anal. Bioanal. Chem. 386(5): 1419-1428, meer
 • Peer reviewed article Du Four, V.; Janssen, C.R.; Brits, E.; Van Larebeke, N. (2005). Genotoxic and mutagenic activity of environmental air samples from different rural, urban and industrial sites in Flanders, Belgium. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 588(2): 106-117, meer
 • Peer reviewed article Du Four, V.; Van Larebeke, N.; Janssen, C.R. (2004). Genotoxic and mutagenic activity of environmental air samples in Flanders, Belgium. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 558(1-2): 155-167, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothionein and cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 357(2): 172-180. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2008.01.015, meer
 • Peer reviewed article Erk, M.; Muyssen, B.T.A.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2008). Metallothioneins and cytosolic metals in Neomysis integer exposed to cadmium at different salinities. Mar. Environ. Res. 65(5): 437-444. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2008.02.002, meer
 • Espiritu, E.Q.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1995). Cyst-based toxicity tests: 7. Evaluation of the 1 hour enzymatic inhibition test (Fluotox) with Artemia nauplii. Environmental Toxicology and Water Quality 10: 25-34, meer
 • Peer reviewed article Evens, R.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2009). The effects of chronic dietary nickel exposure on growth and reproduction of Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 94(2): 138-144. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2009.06.011, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2011). Should anthropogenic influences be incorporated in marine habitat suitability models?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 34, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2013). PCBs still sticking around, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 45, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2015). Relative contribution of persistent organic pollutants to marine phytoplankton biomass dynamics in the North Sea and the Kattegat. Chemosphere 134: 76-83. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.03.084, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Multidecadal field data support intimate links between phytoplankton dynamics and PCB concentrations in marine sediments and biota. Environ. Sci. Technol. 49(14): 8704-8711. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b01159, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Much to do about nothing? Assessing the toxicity of realistic marine contaminant mixtures, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 62, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump. How a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 51, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Monteyne, E.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). Realistic environmental mixtures of hydrophobic compounds do not alter growth of a marine diatom. Mar. Pollut. Bull. 102(1): 58-64. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.11.058, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump: how a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Deschutter, Y.; De Troch, M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Multimodel inference to quantify the relative importance of abiotic factors in the population dynamics of marine zooplankton. J. Mar. Syst. 181: 91-98. https://hdl.handle.net/10.1016/j.jmarsys.2018.02.009, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2018). Risk assessment of microplastics in the ocean: modelling approach and first conclusions. Environ. Pollut. In Press(Corrected Proof). https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2018.07.069, meer
 • Peer reviewed article Ferrando, M.D.; Janssen, C.R.; Andreu, E.; Persoone, G. (1993). Ecotoxicological studies with the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus: 2. An assessment of the chronic toxicity of lindane and 3,4 dichloroaniline using life tables. Hydrobiologia 255-256: 33-40, meer
 • Peer reviewed article Ferrando, M.D.; Janssen, C.R.; Andreu, E.; Persoone, G. (1993). Ecotoxicological studies with the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus: resource competition between rotifers and daphnids under toxic stress. Sci. Total Environ. 1993: 1059-1069, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2012). Ocean literacy through art: a partnership between art educators and marine scientists, in: Copejans, E. et al. (Ed.) First conference on ocean literacy in Europe: Book of abstracts. Bruges, Belgium, 12 October 2012. VLIZ Special Publication, 60: pp. 28, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2012). Ocean Literacy through art: a partnership between art educators and marine scientists [Poster]. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Universiteit Gent, Marine@UGent/Academie voor Beeldende Kunst van Gent: Belgium. 1 poster pp., meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; De Wolf, D.; Van Rijckeghem, C.; Tavernier, I.; Janssen, C.R.; Marine@UGent consortium (2013). MarineArt: a partnership between art educators and marine scientists, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 46, meer
 • Fockedey, N.; Goffin, A.; Copejans, E.; Van Bruane, J.; Demuysere, M.-A.; De Dobbelaere, T.; De Wolf, D.; Van Rijckeghem, C.; Tavernier, I.; Janssen, C.; Marine@UGent consortium (2014). Art students enhance their ocean literacy, in: Abstracts IMSCC 2014: 1st International Marine Science Communication Conference, 8-9 September 2014, Porto, Portugal. pp. 1, meer
 • Galgani, F.; Fleet, D.; Van Franeker, J.; Katsanevakis, S.; Maes, T.; Mouat, J.; Oosterbaan, L.; Poitou, I.; Hanke, G.; Thompson, R.; Amato, E.; Birkun, A.; Janssen, C. (2010). Marine Strategy Framework Directive Task Group 10 Report: Marine litter. JRC Scientific and Technical Reports. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg. ISBN 978-92-79-15653-3. 48 pp., meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2003). Ecdysteroid metabolism in Neomysis integer and its future perspectives in invertebrate endocrine disruption research, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 38, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2004). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol. 138(4): 427-433. dx.doi.org/10.1016/j.cbpb.2004.05.012, meer
 • Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2005). Impact of endocrine disruptors on the molting and embryogenesis in mysid shrimp (Crustacea; Mysidacea), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 37, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Fenske, M.; Verslycke, T.; Tyler, C.; Janssen, C.R. (2005). Development of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for vitellin in the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol., Part A Physiol. 142(1): 43-49. dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2005.07.006, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Fockedey, N.; Janssen, C.R. (2006). Non-target effects of the insecticide methoprene on molting in the estuarine crustacean Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 332(2): 226-234. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.11.021, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2006). Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Ghekiere, A. Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814) = Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 24-35, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2006). Effects of methoprene, nonylphenol, and estrone on the vitellogenesis of the mysid Neomysis integer. Gen. Comp. Endocrinol. 147(2): 190-195. hdl.handle.net/10.1016/j.ygcen.2005.12.021, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2006). Effects of methoprene, nonylphenol, and estrone on the vitellogenesis of the mysid Neomysis integer, in: Ghekiere, A. Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814) = Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 48-57, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Janssen, C.R. (2007). Marsupial development in the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) to evaluate the effects of endocrine-disrupting chemicals. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 9-15. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2006.02.008, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2004). Non-target effects of the insecticide methoprene on molting of mysid shrimp (Crustacea; Mysidacea), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 50, meer
 • Peer reviewed article Girling, A.E.; Pascoe, D.; Janssen, C.R.; Peither, A.; Wenzel, A.; Schäfer, H.; Neumeier, B.; Mitchell, G.C.; Taylor, E.J.; Maund, S.J.; Lay, J.-P.; Jüttner, I.; Crossland, N.O.; Stephenson, R.R.; Persoone, G. (2000). Development of methods for evaluating toxicity to freshwater ecosystems. Ecotoxicol. Environ. Saf. 45(2): 148-176, meer
 • Peer reviewed article Girling, A.E.; Tattersfield, L.; Mitchell, G.C.; Crossland, N.O.; Pascoe, D.; Blockwell, S.J.; Maund, S.J.; Taylor, E.J.; Wenzel, A.; Janssen, C.R.; Jüttner, I. (2000). Derivation of predicted no-effect concentrations for lindane, 3,4 dichloroaniline, atrazine, and copper. Ecotoxicol. Environ. Saf. 46: 148-162, meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2016). Measuring biodiversity with a bottle of water: development and field validation of an eDNA approach with plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 56, meer
 • Grosemans, T.; Asselman, J.; Boets, P.; Mees, J.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2017). Detection and degradation of environmental DNA (eDNA) in the marine environment: a lab and field approach using plaice, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 39, meer
 • Hamerlynck, O.; Janssen, C.R.; Van Landtschoote, E. (1987). The food of early post-larval plaice, Pleuronectes platessa. CM Documents - ICES, C.M. 1987(L:17). ICES: [s.l.]. [no pag.] pp., meer
 • Peer reviewed article Hamerlynck, O.; Janssen, C.R. (1985). De grondels (Pisces, Gobiidae) van de Belgische kustwateren en de aangrenzende estuaria. De Strandvlo 5(3): 72-78, meer
 • Hamerlynck, O.; Janssen, C.R.; Heip, C.H.R. (1985). A preliminary note on the food of gobies (Pisces, Gobiidae) in the Belgian coastal waters, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 314-320, meer
 • Hamerlynck, O.; Van de Vyver, P.; Janssen, C.R. (1990). The trophic position of Pomatoschistus lozanoi (Pisces: Gobiidae) in the Southern Bight, in: Barnes, M. et al. (Ed.) Trophic Relationships in the Marine Environment: Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium. pp. 183-190, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.; Karlen, C.; Janssen, C.R.; Odnevall Wallinder, I.; Leygraf, C. (2001). Ecotoxicity of run-off water from zinc roofing materials. Chemosphere 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.; Janssen, C.R. (2001). The combined effects of hardness, pH and dissolved organic carbon on the chronic toxicity of zinc to Daphnia magna: development of a surface response model. Environ. Toxicol. Chem. 2001: submitted, meer
 • Heijerick, D.; Janssen, C.R. (2003). Identificatie en kwantificatie van de verschillende factoren die bijdragen tot de degradatie van het mariene milieu, in: Maes, F. (Ed.) Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer: eindrapport november 2002 (Ministerieel Besluit BA3673, Contract nr. MN/02/71). Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 6-213, meer
 • Heijerick, D.; Janssen, C.R. (2004). Identificatie en kwantificatie van de verschillende factoren die bijdragen tot de degradatie van het mariene milieu, in: Maes, F. et al. (Ed.) Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", : pp. 7-213, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; Janssen, C.R.; Karlen, C.; Wallinder, IO.; Leygraf, C. (2002). Bioavailability of zinc in runoff water from roofing materials. Chemosphere 47(10): 1073-1080, meer
 • Heijerick, D.G.; Van Sprang, P.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Vanrolleghem, P.A. (2004). Development and use of the surface water database (SWAD) and the soil/sediment database (S-SED) in risk assessment procedures, in: Proceedings of SETAC Europe, 14th Annual Meeting, Prague, Czech Republic, 18-24 April 2004. pp. 1-1, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; Bossuyt, B.T.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; Indeherberg, M.B.M.; Mingazzini, M.; Janssen, C.R. (2005). Effect of varying physicochemistry of European surface waters on the copper toxicity to the green alga Pseudokirchneriella subcapitata. Ecotoxicology 14(6): 661-670, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van Sprang, P.A.; Janssen, C.R. (2005). Development of a chronic zinc biotic ligand model for Daphnia magna. Ecotoxicol. Environ. Saf. 62(1): 1-10, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2002). Predicting acute zinc toxicity for Daphnia magna as a function of key water chemistry characteristics: Development and validation of a biotic ligand model. Environ. Toxicol. Chem. 21(6): 1309-1315, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2002). Biotic ligand model development predicting Zn toxicity to the alga Pseudokirchneriella subcapitata: possibilities and limitations. Comp. Biochem. Physiol. C, Comp. Pharmacol. Toxicol. 133(1): 207-218, meer
 • Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (1999). A multi-variate model describing the relationship between physico-chemical characteristics of test media and chronic toxicity of zinc towards Daphnia magna. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 64(4): 117-120, meer
 • Peer reviewed article Heijerick, D.G.; Janssen, C.R. (2000). The combined effect of three water quality characteristics (pH, hardness and DOC) on the acute and chronic ecotoxicity of Zn towards D. magna. Environm. Sc. & Poll. Res. Spec. Iss.(1): 64, meer
 • Peer reviewed article Heyerick, D.G.; Janssen, C.R. (2000). Influence of water quality characteristics on the bioavailability and toxicity of zinc for three freshwater invertebrates. Environm. Sc. & Poll. Res. Spec. Iss.(1): 56, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C. (1981). Komt Porphyra purpurea (Roth) (Bangiales) aan de Belgische kust in situ voor? De Strandvlo 1(4): 94-99, meer
 • Janssen, C. (2017). A brief overview of potential harmful effects to marine ecosystems of ship-associated technology, in: International Symposium on Corrosion and Fouling. Two natural curses for a ship's hull. Antwerp Maritime Academy 3 April 2017. pp. 10, meer
 • Janssen, C.R. (1990). Het pekelkreeftje, 1. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (2): 11-12, meer
 • Janssen, C.R. (1991). Het pekelkreeftje, 2. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (3): 15-16, meer
 • Janssen, C.R. (1991). Het pekelkreeftje, 3. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (4): 20-21, meer
 • Janssen, C.R. (1992). Onzichtbare schoonheid. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende (7): 15-16, meer
 • Janssen, C.R. (1992). The use of sublethal criteria for toxicity tests with the freshwater rotifer Brachionus calyiflorus (Pallas) = Het gebruik van subletale criteria voor toxiciteitstesten met de zoetwaterrotifeer Brachionus calyciflorus (Pallas). PhD Thesis. Faculteit Landbouwwetenschappen: Gent. XIII, 157 pp., meer
 • Janssen, C.R. (1997). Alternative testsystems: a review, in: Schuurmann, G. et al. (Ed.) Ecotoxicology: ecological fundamentals, chemical exposure and biological effects. , meer
 • Janssen, C.R. (1997). Alternative assays for routine toxicity assessments: a review, in: Schuurmann, G. et al. (Ed.) Ecotoxicology: ecological fundamentals, chemical exposure and biological effects. pp. 813-831, meer
 • Janssen, C.R. (1998). Bioavailability of copper in aquatic media, in: Lagos, G.E. et al. (Ed.) Advances in risk assessment of copper in the environment: Proceedings of the International Workshop, Reñaca, Chile, 7-9 May 1997. pp. 87-92, meer
 • Janssen, C.R. (2008). Wat is giftig en wat niet, de zee onder de loep. Het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie, in: Goffin, A. et al. (Ed.) UGent aan Zee. pp. 56-63, meer
 • Janssen, C.R. (2014). Marine pollution along the East African coast: problems and challenges, in: Mees, J. et al. (Ed.) Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal benefits. VLIR-UOS International Conference 2014. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 70: pp. 13, meer
 • Janssen, C.R.; Thielemans, L.K.; Vermeulen, Y. (1983). Bryozoa van de Baai van Calvi (Corsica), in: FKFO Project 2.9007.82. Systematiek en ecologie van mariene organismen: verslag over het tweede werkingsjaar 1983. pp. 59-69, meer
 • Janssen, C.R.; Boel, E.; Herman, R.; Vincx, M. (1988). Diversiteit, densiteit en biomassa van het macrobenthos in de Westerschelde: 1986-1988. Rijksuniversiteit Gent, Instituut voor Dierkunde, Sektie Mariene Biologie: Gent. 13 + tabellen + figuren pp., meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.; Heyerick, D.; Muyssen, B.T.A.; Lock, K.; Bossuyt, B.T.A.; Vangheluwe, M.L.; Van Sprang, P. (2000). Uncertainties in the environmental risk assessment of metals. Human and Ecological Risk Assessment 6: 1003-1018. hdl.handle.net/10.1080/10807030091124257, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; Heijerick, D.G.; De Schamphelaere, K.A.C.; Allen, H.E. (2003). Environmental risk assessment of metals: tools for incorporating bioavailability. Environ. Int. 28(8): 793-800, meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Espiritu, E.Q.; Persoone, G. (1993). Evaluation of the new "enzymatic inhibition" criterion for rapid toxicity testing with Daphinia magna, in: Soares, A.M.V.M. et al. (Ed.) Progress in standardization of aquatic toxicity tests. pp. 71-81, meer
 • Janssen, C.R.; Espiritu, E.Q.; Persoone, G. (1993). Evaluation of the new "enzymatic inhibition" criterion for rapid toxicity testing with Daphnia magna, in: Soares, A.M.V.M. et al. (Ed.) Progress in standardization of aquatic toxicity tests. pp. 71-81, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; Ferrando, M.D.; Persoone, G. (1993). Ecotoxicological studies with the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus: 1. Conceptual framework and applications. Hydrobiologia 255-256: 21-32, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; Ferrando, M.D.; Persoone, G. (1994). Ecotoxicological studies with the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus: 4. Rotifer behavior as a sensitive and rapid sublethal test criterion. Ecotoxicol. Environ. Saf. 28: 247-255, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; Heijerick, D.G. (2003). Algal toxicity tests for environmental risk assessments of metals. Rev. Environ. Cont. Tox. 178: 23-52, meer
 • Janssen, C.R.; Muyssen, B.T.A. (2001). Essentiality of metals : consequences for environmental risk assessment. ICME Fact Sheet , meer
 • Janssen, C.R.; Persoone, G. (1992). Routine aquatic toxicity testing: some problems and new approaches, in: Bonotto, S. et al. (Ed.) Biological Indicators of Environmental Monitoring. pp. 195-207, meer
 • Janssen, C.R.; Persoone, G. (2002). De Oostendse Spuikom: één van de best onderzochte Vlaamse wateren?, in: Mees, J. et al. (Ed.) De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Relaas Spuikom Studiedag 8 december 2000 Duin en Zee (Oostende). VLIZ Special Publication, 8: pp. 7-8, meer
 • Peer reviewed article Janssen, C.R.; Persoone, G.; Snell, T. (1994). Cyst-based toxicity tests: 8. Short-chronic toxicity tests with the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus. Aquat. Toxicol. 28: 243-258, meer
 • Janssen, C.R.; Snell, T.; Persoone, G. (1993). Recent advances in rapid toxicity assessment methods and their application to marine biomonitoring, in: Proceedings of the Ecotoxicology Symposium, Curtin University, Perth, Australia. pp. 124-136, meer
 • Janssen, C.R.; Vangheluwe, M.L.; Van Sprang, P.A. (2000). A brief review and critical evaluation of the status of microbiotests, in: Persoone, G. et al. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. pp. 27-37, meer
 • Janssen, C.R.; Verslycke, T. (2002). Hormonenverstoring in het marien milieu: realiteit of fictie?, in: De Grote Rede 4. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 4: pp. 10-11, meer
 • Peer reviewed article Karlén, C.; Odnevall Wallinder, I.; Heijerick, D.; Leygraf, C.; Janssen, C.R. (2001). Runoff rates and ecotoxicity of zinc induced by atmospheric corrosion. Sci. Total Environ. 277(1-3): 169, meer
 • Koch, J.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Investigating life history toxicity in the copepod Nitocra spinipes by means of a Dynamic Energy Budget model, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 18, meer
 • Peer reviewed article Koelmans, A.; Bakir, A.; Burton, G.; Janssen, C.R. (2016). Microplastic as a vector for chemicals in the aquatic environment: critical review and model-supported reinterpretation of empirical studies. Environ. Sci. Technol. 50(7): 3315-3326. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b06069, meer
 • Peer reviewed article Laforce, B.; Vermeulen, B.; Garrevoet, J.; Vekemans, B.; Van Hoorebeke, L.; Janssen, C.; Vincze, L. (2016). Laboratory scale X-ray fluorescence tomography: instrument characterization and application in earth and environmental science. Anal. Chem. 88(6): 3386-3391. https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.6b00137, meer
 • Peer reviewed article Latif, M.; Persoone, G.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M.; Svardal, K. (1995). Toxicity evaluations of waste waters in Austria with conventional and cost-effective bioassays. Ecotoxicol. Environ. Saf. 32: 139-146, meer
 • Le Roy, D.; van Haecke, P.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1996). The settling sea, in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 189-193, meer
 • Lock, K.; De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1999). The influence of bioavailability, acclimatisation and adaptation on the toxicity of zinc and cadmium in Enchytraeus albidus (Annelida: Oligochaeta). Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 64(4): 155-157, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Desender, K.; Janssen, C.R. (2001). Effects of metal contamination on the activity and diversity of carabid beetles in an ancient Pb-Zn mining area at Plombières (Belgium). Entomol. exp. appl. (Print) 99(3): 355-360. hdl.handle.net/10.1046/j.1570-7458.2001.00835.x, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Waegeneers, N.; Smolders, E.; Criel, P.; Van Eeckhout, H.; Janssen, C.R. (2006). Effect of leaching and aging on the bioavailability of lead to the springtail Folsomia candida. Environ. Toxicol. Chem. 25(8): 2006-2010, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Becaus, S.; Criel, P.; Van Eeckhout, H.; Janssen, C.R. (2006). Development and validation of an acute biotic ligand model (BLM) predicting cobalt toxicity in soil to the potworm Enchytraeus albidus. Soil Biol. Biochem. 38(7): 1924-1932, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Criel, P.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van Eeckhout, H.; Janssen, C.R. (2007). Influence of calcium, magnesium, sodium, potassium and pH on copper toxicity to barley (Hordeum vulgare). Ecotoxicol. Environ. Saf. 68(2): 299-304, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Becaus, S.; Criel, P.; Van Eeckhout, H.; Janssen, C.R. (2007). Development and validation of a terrestrial biotic ligand model predicting the effect of cobalt on root growth of barley (Hordeum vulgare). Environ. Pollut. 147(3): 626-633, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Van Eeckhout, H.; De Schamphelaere, K.A.C.; Criel, P.; Janssen, C.R. (2007). Development of a biotic ligand model (BLM) predicting nickel toxicity to barley (Hordeum vulgare). Chemosphere 66(7): 1346-1352, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2001). The effect of lindane on terrestrial invertebrates. Environ. Pollut. 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2000). Dagvlinders op de zinkflora van La Calamine. Vlinders 15: 21-23, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Cadmium toxicity for terrestrial invertebrates: Taking soil parameters affecting bioavailability into account. Ecotoxicology 10(5): 315-322, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). The effect of ageing on the toxicity of zinc for the potworm Enchytraeus ambodus. Environ. Pollut. 2001: in press, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Mixture toxicity of zinc, cadmium, copper and lead to the potworm Enchytraeus albidus. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicity of nickel to Eisenia fetida, Enchytraeus albidus and Folsomia candida. Chemosphere 2001: in press, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicity of arsenate to Eisena fetida, Enchytraeus albidus and Folsomia candida. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicity of mercury to Eisenia fetida, Enchytraeus albidus and Folsomia candida. Biol. fertil. soils (Print) 34(4): 219-221, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicity of chromium (III) to Eisenia fetida, Enchytraeus albidus and Folsomia candida. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Multi-generation toxicity of zinc, cadmium, copper and lead to the potworm Enchytraeus albidus. Environ. Pollut. 2001: accepted, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Tolerance changes of the potworm Enchytraeus albidus after long-term exposure to cadmium. Sci. Total Environ. 2001: in press, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicity of zinc in spiked artificial soils versus contaminated field soils. Environ. Sci. Technol. 35(21): 4295-4300, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Effect of clay and organic matter type on the ecotoxicity of zinc and cadmium to the potworm Enchytraeus albidus. Chemosphere 44(8): 1669-1672. dx.doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00565-8, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Modelling zinc toxicity for terrestrial invertebrates. Environ. Toxicol. Chem. 2001: in press, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Zinc and cadmium body burdens in terrestrial invertebrates: use and significance in environmental risk assessment. Environ. Toxicol. Chem. 20(9): 2067-2072, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2001). Test designs to assess the influence of soil characteristics on the toxicity of copper and lead to the oligochaete Enchytraeus albidus. Ecotoxicology 10(3): 137-144. dx.doi.org/10.1023/A:1016633725412, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2002). Toxicity of arsenate to the compostworm Eisenia fetida, the potworm Enchytraeus albidus and the springtail Folsomia candida.. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 68(5): 760-765, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Effect of new soil metal immobilizing agents on metal toxicity to terrestrial invertebrates. Environ. Pollut. 121(1): 123-127, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Influence of aging on copper bioavailability in soils. Environ. Toxicol. Chem. 22(5): 1162-1166, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Influence of aging on metal availability in soils. Rev. Environ. Cont. Tox. 178: 1-12, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Influence of aging on zinc bioavallability in soils. Environ. Pollut. 126(3): 371-374, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Comparative toxicity of a zinc salt, zinc powder and zinc oxide to Eisenia fetida, Enchytraeus albidus and Folsomia candida. Chemosphere 53(8): 851-856, meer
 • Lock, K.; Janssen, C.R. (2003). Pollution Induced Community Tolerance (PICT) as an indicator of zinc bioavailability to terrestrial micro-organisms, in: Proceedings of 7e International Conference of the Biogeochemistry of Trace Elements(ICOBTE). Uppsala, Sweden, 15-19 june, 2003, Volume 1. Scientific Programs 3. pp. 180-181, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R. (2005). Influence of soil zinc concentrations on zinc sensitivity and functional diversity of microbial communities. Environ. Pollut. 136(2): 275-281, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M. (2000). Multivariate test designs to assess the influence of zinc and cadmium bioavailability in soils on the toxicity to Enchytraeus albidus. Environ. Toxicol. Chem. 19: 2666-2671, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2006). Energy allocation in brachypterous versus macropterous morphs of the pygmy grasshopper Tetrix subulata (Orthoptera : Tetrigidae). Entomol. Gener. 28(4): 269-274, meer
 • Lodewijks, E.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Potential human health effects of phycotoxins in marine bioaerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 139-140, meer
 • Peer reviewed article Luong, A.D.; De Laender, F.; Olsen, Y; Vadstein, O; Dewulf, J.; Janssen, C.R. (2014). Inferring time-variable effects of nutrient enrichment on marine ecosystems using inverse modelling and ecological network analysis. Sci. Total Environ. 493: 708-718. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.027, meer
 • Maes, F.; Janssen, C.R.; Pichot, G.; Bocken, H. (2002). Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer (MARE-DASM: 1998-2002), in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Maes, F.; Polet, H.; Vincx, M.; Janssen, C.; Scory, S.; Leroy, D. (2007). Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS). Belgian Science Policy: Brussel. 200 + annexes, cd-rom pp., meer
 • Maes, F.; Janssen, C.R.; Pichot, G.; Bocken, H. (Ed.) (2004). Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 962 pp., meer
 • Peer reviewed article Mees, J.; Fockedey, N.; Dewicke, A.; Janssen, C.R.; Sorbe, J.-C. (1995). Aberrant individuals of Neomysis integer and other Mysidacea: intersexuality and variable telson morphology. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(2): 161-166, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Pirlet, R.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marien onderzoek, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 8-52, meer
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marine research, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 8-51, meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-3-3. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C.R.; Herman, R. (Ed.) (2013). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-820731-4-0. 127 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgisch Marien Onderzoek - een overzicht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-3-9. 146 pp., meer
 • Mees, J.; Verleye, T.J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Janssen, C. (Ed.) (2015). Belgian Marine Research - an overview. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920431-2-2. 146 pp., meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2015). Stressor-induced biodiversity gradients: revisiting biodiversity–ecosystem functioning relationships. Oikos (Kbh.) 124(6): 677–684. hdl.handle.net/10.1111/oik.01904, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. 105(6): 1598-1609. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2745.12777, meer
 • Peer reviewed article Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.; Rivera, F.C.; Sabbe, K.; De Troch, M.; Mensens, C. (2018). Selective and context-dependent effects of chemical stress across trophic levels at the basis of marine food webs. Ecol. Appl. 28(5): 1342-1353. https://hdl.handle.net/10.1002/eap.1737, meer
 • Moeris, S.; Vanryckeghem, F.; Huysman, S.; Demeestere, K.; Vanhaecke, L.; Van Langenhove, H.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Ecotoxicity testing of environmentally realistic contaminant mixtures using passive samplers: what can we learn from repeating toxicity tests over an extended period of time?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 22, meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007). Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern?. BMM: Oostende. 1 poster pp., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Pollution monitoring at extreme low concentration levels: is it still feasible?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 68, meer
 • Peer reviewed article Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2013). Application of a silicone rubber passive sampling technique for monitoring PAHs and PCBs at three Belgian coastal harbours. Chemosphere 91(3): 390-398. hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2012.11.074, meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2005). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary (2), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 47, meer
 • Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2007). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary: distribution exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 44, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R.; Bossuyt, B.T.A. (2002). Tolerance and acclimation to zinc of field-collected Daphnia magna populations. Aquat. Toxicol. 56(2): 69-79. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(01)00206-5, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Brix, K.V.; DeForest, D.K.; Janssen, C.R. (2004). Nickel essentiality and homeostasis in aquatic organisms. Environ. Rev. 12(2): 113-131, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2006). Mechanisms of chronic waterborne Zn toxicity in Daphnia magna. Aquat. Toxicol. 77(4): 393-401. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2006.01.006, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2009). Calcium accumulation and regulation in Daphnia magna: links with feeding, growth and reproduction. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol. 152(1): 53-57. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cbpa.2008.08.031, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Bossuyt, B.T.A.; Janssen, C.R. (2005). Inter- and intra-species variation in acute zinc tolerance of field-collected cladoceran populations. Chemosphere 61(8): 1159-1167, meer
 • Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (1999). Zinc acclimatization and deficiency of freshwater organisms: consequences for their sensitivity towards zinc. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 64(4): 39-42, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2000). Zinc deficiency and toxicity in multi-generation acclimation experiments with Daphnia magna: shifts in zinc tolerance. Comp. Biochem. Physiol., Part A Physiol. 126(Suppl. 1): 108, meer
 • Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2000). Zinc tolerance and acclimation of field-collected Daphnia magna populations. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 65(4): 225-229, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2001). Zinc deficiency and toxicity in multi-generation Daphnia magna experiments: implications for water quality guidelines and ecological risk assessments. Environ. Toxicol. Chem. 2001: in press, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2001). Zinc acclimation and its effect on the zinc tolerance of Raphidocelis subcapitata and Chlorella vulgaris in laboratory experiments. Chemosphere 45(4-5): 507-514, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2001). Tolerance and acclimation to zinc of Ceriodaphnia dubia. Environ. Pollut. 2001: submitted, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2001). Multigeneration zinc acclimation and tolerance in Daphnia magna: Implications for water-quality guidelines and ecological risk assessment. Environ. Toxicol. Chem. 20(9): 2053-2060, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2002). Accumulation and regulation of zinc in Daphnia magna: Links with homeostasis and toxicity. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 43(4): 492-496, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2004). Multi-generation cadmium acclimation and tolerance in Daphnia magna Straus. Environ. Pollut. 130(3): 309-316, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2005). Importance of acclimation to environmentally relevant zinc concentrations on the sensitivity of Daphnia Magna toward zinc. Environ. Toxicol. Chem. 24(4): 895-901, meer
 • Peer reviewed article Muyssen, B.T.A.; Janssen, C.R. (2007). Age and exposure duration as a factor influencing Cu and Zn toxicity toward Daphnia magna. Ecotoxicol. Environ. Saf. 68(3): 436-442, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, L.T.H.; Vandegehuchte, M.B.; van der Geest, H.G.; Janssen, C.R. (2012). Evaluation of the mayfly Ephoron virgo for European sediment toxicity assessment. J. Soils Sediments 12(5): 749-757. https://hdl.handle.net/10.1007/s11368-012-0488-y, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R. (2001). Comparative sensitivity of embryo-larval toxicity assays with African catfish (Clarias gariepinus) and zebra fish (Danio rerio). Environ. Toxicol. 16(6): 566-571, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R. (2002). Embryo-larval toxicity tests with the African catfish (Clarias gariepinus): Comparative sensitivity of endpoints. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 42(2): 256-262, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.L.; Adriaens, D.; Janssen, C.R. (1997). Morphological abnormalities in African catfish (Clarias gariepinus) larvae exposed to malathion. Chemosphere 35(7): 1475-1486, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.L.; Janssen, C.R.; Volckaert, F.A.M.J. (1999). Susceptibility of embryonic and larval African catfish (Clarias gariepinus) to toxicants. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 62: 230-237, meer
 • Peer reviewed article Nockemann, P.; Thijs, B.; Driessens, K.; Janssen, C.R.; Van Hecke, K.; Van Meervelt, L.; Kossmann, S.; Kirchner, B.; Binnemans, K. (2007). Choline saccharinate and choline acesulfamate: Ionic liquids with low toxicities. J. Phys. Chem. B 111(19): 5254-5263, meer
 • Noppe, H.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2005). Endocriene verstoringen in het Schelde estuarium (1) = Endocrine disruptors in the Scheldt estuary (1), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 50, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2005). Development and validation of an analytical method for detection of estrogens in water. Anal. Bioanal. Chem. 382(1): 91-98. dx.doi.org/10.1007/s00216-005-3174-8, meer
 • Noppe, H.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2006). Development and validation of an analytical method for detection of estrogens in water, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 21-41, meer
 • Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt estuary (Belgium-Netherlands), in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 85-105, meer
 • Noppe, H.; Arijs, K.; De Wasch, K.; Van Cruchten, S.; Poelmans, S.; Courtheyn, D.; Cobbaert, E.; Gillis, W.; Vanthemsche, P.; De Brabander, H.F.; Janssen, C.R.; Van Hoof, N. (2006). Biological and chemical approaches for the detection and identification of illegal estrogens in water based solutions, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 59-72, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Arijs, K.; De Wasch, K.; Van Cruchten, S.; Poelmans, S.; Courtheyn, D.; Cobbaert, E.; Gillis, W.; Vanthemsche, P.; De Brabander, H.F.; Janssen, C.R.; Van Hoof, N. (2006). Biological and chemical approaches for the detection and identification of illegal estrogens in water based solutions. Vet. Res. Comm. 30(6): 577-585. http://dx.doi.org/10.1007/s11259-006-3326-0, meer
 • Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. Analytiek van hormoon verstorende stoffen in milieumatrices = Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey. Ecotoxicol. Environ. Saf. 66(1): 1-8. hdl.handle.net/10.1016/j.ecoenv.2006.04.005, meer
 • Peer reviewed article Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt Estuary (B-Nl). Environ. Pollut. 147(3): 668-676. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2006.09.016, meer
 • Odnevall Wallinder, I.; Verbiest, P.; Janssen, C.R.; Leygraf, C. (1999). Environmental effects of zinc runoff from roofing materials of different age as a result of atmospheric corrosion, in: Proceedings of the 14th International Corrosion Congress, Cape Town, South Africa. , meer
 • Peer reviewed article Odnevall Wallinder, I.; Leygraf, C.; Karlén, C.; Heijerick, D.; Janssen, C.R. (2001). Atmospheric corrosion of zinc-based materials: runoff rates, chemical speciation and ecotoxity effects. Corros.Sci. 43(5): 809-816, meer
 • Peer reviewed article Olsen, G.H.; Klok, C.; Hendriks, A.J.; Geraudie, P.; De Hoop, L.; De Laender, F.; Farmen, E.; Grosvik, B.E.; Hansen, B.H.; Hjorth, M.; Jansen, C.R.; Nordtug, T.; Ravagnan, E.; Viaene, K.; Carroll, J. (2013). Toxicity data for modeling impacts of oil components in an Arctic ecosystem. Mar. Environ. Res. 90: 9-17. dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2013.05.007, meer
 • Orellana, G.; Vandegehuchte, M.; Vanden Bussche, J.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2013). Toxin profile of a Dinophysis sp. strain from the North Sea (Belgium) by ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 75, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). Validation of a confirmatory method for lipophilic marine toxins in shellfish using UHPLC-HR-Orbitrap MS. Anal. Bioanal. Chem. 406(22): 5303-5312. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-014-7958-6, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; Van Vooren, S.; De Rijcke, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2015). Quantification and profiling of lipophilic marine toxins in microalgae by UHPLC coupled to high-resolution orbitrap mass spectrometry. Anal. Bioanal. Chem. 407(21): 6345-6356. https://dx.doi.org/10.1007/s00216-015-8637-y, meer
 • Peer reviewed article Orellana, G.; Van Meulebroek, L.; De Rijcke, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2017). High resolution mass spectrometry-based screening reveals lipophilic toxins in multiple trophic levels from the North Sea. Harmful Algae 64: 30-41. https://hdl.handle.net/10.1016/j.hal.2017.03.005, meer
 • Orellana, O.; Vanden Bussche, J.; Van Meulebroek, L.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R.; Vanhaecke, L. (2014). UHPLC-HR-Orbitrap mass spectrometry for quantitative analysis of lipophilic marine toxins in shellfish, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 84, meer
 • Peer reviewed article Paquin, P.R.; Gorsuch, J.W.; Apte, S.C.; Batley, GE.; Bowles, K.C.; Campbell, P.; Delos, CG.; Di Toro, DM; Dwyer, RL.; Galvez, F.; Gensemer, R.W.; Goss, CG.; Hogstrand, C.; Janssen, C.R.; McGeer, J.C.; Naddy, R.B.; Playle, R.C.; Santore, RC.; Schneider, U.A.; Stubblefield, W.A.; Wood, C.M.; Wu, KB. (2002). The biotic ligand model: a historical overview. Comp. Biochem. Physiol. C, Comp. Pharmacol. Toxicol. 133(1-2): 3-35, meer
 • Peer reviewed article Pascoe, D.; Wenzel, A.; Janssen, C.R.; Girling, A.E.; Jüttner, I.; Fliedner, A.; Blockwell, S.J.; Maund, S.J.; Taylor, A.C.; Diedrich, M.; Persoone, G.; Verhelst, P.; Stephenson, R.R.; Crossland, N.O.; Mitchell, G.C.; Pearson, N.; Tattersfield, L.; Lay, J.-P.; Peither, A.; Neumeier, B.; Velletti, A.-R. (2000). The development of toxicity tests for freshwater pollutants and their validation in stream and pond mesocosms. Wat. Res. 34(8): 2323-2329, meer
 • Peer reviewed article Persoone, G.; Blaise, C.; Snell, T.; Janssen, C.R.; Van Steertegem, M. (1992). Cyst-based toxicity tests: 2. Report on an international intercalibration exercise with three cost-effective Toxkits. Z. Angew. Zool. 79(1): 17-36, meer
 • Persoone, G.; Janssen, C.R. (1993). Freshwater invertebrate toxicity tests, in: Calow, P. (Ed.) Handbook of ecotoxicology. pp. 51-66, meer
 • Persoone, G.; Janssen, C.R. (1994). Field validation of predictions based on laboratory toxicity tests, in: Heimbach, F. et al. (Ed.) Freshwater field tests for the hazard assessment of chemicals. pp. 379-398, meer
 • Peer reviewed article Persoone, G.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M. (1994). Cyst-based toxicity tests: 10. Comparison of the sensitivity of the acute Daphnia magna test and two crustacean microbiotests for chemicals and wastes. Chemosphere 29(12): 2701-2710, meer
 • Persoone, G.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M. (1995). Bodem-en grondwaterverontreiniging door vast afval: kosten-effektieve toxiciteitsscreening met behulp van microbiotesten. Bodem 1: 43-46, meer
 • Persoone, G.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M. (2000). New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. Kluwer Academic/Plenum Publishers: New York. ISBN 0-306-46406-3. 210 pp., meer
 • Poelmans, S.; De Wasch, K.; Courtheyn, D.; Van Hoof, N.; Noppe, H.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2004). Metabolisation experiments with the invertebrate Neomysis integer, a study of some new anabolic drugs, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 61-62, meer
 • Poelmans, S.; Verslycke, T.; Noppe, H.; Van Hoof, N.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2005). Testosterone metabolism modulation in Neomysis integer: a biomarker for endocrine disruption, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 52, meer
 • Peer reviewed article Poelmans, S.; De Wasch, K.; Noppe, H.; Van Hoof, N.; Van De wiele, M.; Courtheyn, D.; Gillis, W.; Vanthemsche, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2005). Androstadienetrione, a boldenone-like component, detected in cattle faeces with GC-MSn and LC-MSn. Food Addit. Contam. 22(9): 798-807, meer
 • Peer reviewed article Poelmans, S.; De Wasch, K.; Courtheyn, D.; Van Hoof, N.; Noppe, H.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2005). The study of some new anabolic drugs by metabolism experiments with Neomysis integer. Anal. Chim. Acta 529(1-2): 311-316, meer
 • Peer reviewed article Poelmans, S.; Verslycke, T.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006). Testosterone metabolism in Neomysis integer following exposure to benzo(a)pyrene. Comp. Biochem. Physiol. (B Biochem. Mol. Biol.) 144(4): 405-412. hdl.handle.net/10.1016/j.cbpb.2006.04.001, meer
 • Peer reviewed article Prokop, Z.; Vangheluwe, M.L.; Van Sprang, P.A.; Janssen, C.R.; Holoubek, I. (2003). Mobility and toxicity of metals in sandy sediments deposited on land. Ecotoxicol. Environ. Saf. 54(1): 65-73, meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Rappé, K.; Claessens, M.; Coates, D.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2008). Biomarker responses in Mytilus edulis following in situ exposure in Belgian coastal harbours, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2009). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 60, meer
 • Peer reviewed article Roman, YE.; De Schamphelaere, K.A.C.; Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R. (2007). Chronic toxicity of copper to five benthic invertebrates in laboratory-formulated sediment: Sensitivity comparison and preliminary risk assessment. Sci. Total Environ. 376(1-3): 128-140, meer
 • Roose, P.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Janssen, C. (2007). The INRAM project. CM Documents - ICES, CM 2007(J:11). International Council for the Exploration of the Sea: Copenhagen. 17 pp., meer
 • Roose, P.; Albaigés, J.; Bebianno, M.J.; Camphuysen, C.J.; Cronin, M.; de Leeuw, J.; Gabrielsen, G.; Hutchinson, T.; Hylland, K.; Jansson, B.; Jenssen, B.M.; Schulz-Bull, D.; Szefer, P.; Webster, L.; Bakke, T.; Janssen, C.; Calewaert, J.-B.; McDonough, N. (2011). Monitoring Chemical Pollution in Europe’s Seas: Programmes, practices and priorities for research. European Marine Board Position Paper, 16. Marine Board-ESF: Ostend. ISBN 978-2-918428-57-2. 103 pp., meer
 • Peer reviewed article Schockaert, E.R.; Martens, P.; Revis, N.; Janssen, T.; Willems, W.; Artois, T.J. (2014). A new genus with six new species of Typhlopolycystidinae Evdonin, 1977 (Platyhelminthes, Kalyptorhynchia, Polycystididae). Zootaxa 3755(3): 259-272. hdl.handle.net/10.11646/zootaxa.3755.3.4, meer
 • Schoeters, G.E.R.; Janssen, C.R.; Persoone, G.; Delbeke, K. (1996). Ecotoxicologische testen voor beoordeling van waterkwaliteit. Water 15(91): 280-282, meer
 • Peer reviewed article Segner, H.; Carroll, K.; Fenske, M.; Janssen, C.R.; Maack, G.; Pascoe, D.; Schafers, C.; Vandenbergh, G.F.; Watts, M.; Wenzel, A. (2003). Identification of endocrine-disrupting effects in aquatic vertebrates and invertebrates: report from the European IDEA project. Ecotoxicol. Environ. Saf. 54(3): 302-314, meer
 • Semmouri, I.; Asselman, J.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K. (2018). Effects of temperature on the transcriptome of the marine copepod Temora longicornis, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 112, meer
 • Peer reviewed article Smolders, E.; Oorts, K.; Van Sprang, P.; Schoeters, I.; Janssen, C.R.; McGrath, SP.; McLaughlin, M.J. (2009). Toxicity of trace metals in soil as affected by soil type and aging after contamination: using calibrated bioavailability models to set ecological soil standards. Environ. Toxicol. Chem. 28(8): 1633-1642. https://hdl.handle.net/10.1897/08-592.1, meer
 • Peer reviewed article Snell, T.; Janssen, C.R. (1995). Rotifers in ecotoxicology: a review. Hydrobiologia 313: 231-247, meer
 • Snell, T.W.; Moffat, B.D.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1991). Acute toxicity tests using rotifers: 3. Effects of temperature, strain and exposure time on the sensitivity of Brachionus plicatilis. Environmental Toxicology and Water Quality 6: 63-75, meer
 • Peer reviewed article Snell, T.W.; Moffat, B.D.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1991). Acute toxicity tests using rotifers. IV. Effects of cyst age, temperature and salinity on the sensitivity of Brachionus calyciflorus. Ecotoxicol. Environ. Saf. 21: 308-317, meer
 • Snell, T.W.; Janssen, C.R. (1997). Microscale toxicity testing with rotifers, in: Wells, P.G. et al. (Ed.) Microscale testing in aquatic toxicology: advances, techniques and practice. pp. 409-422, meer
 • Peer reviewed article Soin, T.; Iga, M.; Swevers, L.; Rouge, P.; Janssen, C.R.; Smagghe, G (2009). Towards Coleoptera-specific high-throughput screening systems for compounds with ecdysone activity: development of EcR reporter assays using weevil (Anthonomus grandis)-derived cell lines and in silico analysis of ligand binding to A. grandis EcR ligand-binding pocket. Insect Biochem. Mol. Biol. 39(8): 523-534. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ibmb.2009.06.003, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Vanthuyne, D.R.J.; Lock, K.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2007). Influence of flooding, salinity and inundation time on the bioavailability of metals in wetlands. Sci. Total Environ. 380(1-3): 144-153. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2006.07.041, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Lock, K.; Vanthuyne, D.R.J.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2010). Hydrological regime and salinity alter the bioavailability of Cu and Zn in wetlands. Environ. Pollut. 158(5): 1870-1875. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2009.10.040, meer
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., meer
 • Peer reviewed article Thakali, S.; Allen, H.E.; Di Toro, DM; Ponizovsky, AA.; Rooney, CP.; Zhao, FJ.; McGrath, SP.; Criel, P.; Van Eeckhout, H.; Janssen, C.R.; Oorts, K.; Smolders, E. (2006). Terrestrial biotic ligand model. 2. Application to Ni and Cu toxicities to plants, invertebrates, and microbes in soil. Environ. Sci. Technol. 40(22): 7094-7100, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2016). Right place, wrong time: mixture toxicity effects of pathogens and HABs on bivalve recruitment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 111, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.; Janssen, C.R. (2017). Phycotoxins in sea spray aerosols: friend or foe?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 86, meer
 • Van Acker, E.; Asselman, J.; De Rijcke, M.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Do marine aerosols improve human health?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 133, meer
 • Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Huysman, S.; Vandegehuchte, M.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R. (2018). Human exposure to algal toxins via sea spray aerosols, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 155, meer
 • Van Campenhout, K.; De Coen, W.M.; Vandenbergh, G.F.; De Nayer, B.; Janssen, C.R. (2001). The occurrence of estrogenic effects in Flanders, Belgium: a screening of resident fish populations, in: [s.d.] pp. submitted, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2012). Occurrence of microplastics in mussels (Mytilus edulis) and lugworms (Arenicola marina) collected along the French-Belgian-Dutch coast, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 87, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C.R. (2012). Occurrence of microplastics in Mytilus edulis and Arenicola marina collected along the French-Belgian-Dutch coast. Poster presentation. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Selective uptake of microplastics by a marine bivalve (Mytilus edulis), in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 88, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vandegehuchte, M.B.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Plastic waste in the Belgian coastal waters and marine invertebrate wildlife, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 161-162, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environ. Pollut. 182: 495-499. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.08.013, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2013). Assessment of marine debris on the Belgian Continental Shelf. Mar. Pollut. Bull. 73(1): 161-169. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2013.05.026, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Vanreusel, A.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2014). Microplastics... one league under the sea*!, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 107, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2014). Microplastic on our plate, also in our shops…, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 108, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Devriese, L.; Galgani, F.; Robbens, J.; Janssen, C.R. (2015). Microplastics in sediments: A review of techniques, occurrence and effects. Mar. Environ. Res. 111: 5-17. hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2015.06.007, meer
 • Van Cauwenberghe, L.; Van Echelpoel, W.; De Gussem, K.; De Gueldre, G.; Vandegehuchte, M.; Janssen, C. (2015). Unraveling the sources of marine microplastics: your daily contribution?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 136, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2015). Microplastics are taken up by mussels (Mytilus edulis) and lugworms (Arenicola marina) living in natural habitats. Environ. Pollut. 199: 10-17. https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2015.01.008, meer
 • Peer reviewed article Van Cauwenberghe, L.; Janssen, C. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environ. Pollut. 193: 65-70. hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2014.06.010, meer
 • Peer reviewed article Van Hoecke, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; Van der Meeren, P.; Lucas, S.; Janssen, C.R. (2008). Ecotoxicity of silica nanoparticles to the green alga Pseudokirchneriella subcapitata: Importance of surface area. Environ. Toxicol. Chem. 27(9): 1948-1957, meer
 • Peer reviewed article Van Hoecke, K.; Quik, T.K.; Mankiewicz-Boczek, J.; De Schamphelaere, K.A.C.; Elsaesser, A.; Van der Meeren, P.; Barnes, C.; McKerr, G.; Howard, V.C.; Van De Meent, D.; Rydzýnski, K.; Dawson, K.A.; Salvati, A.; Lesniak, A.; Lynch, I.; Silversmit, G.; De Samber, B.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2009). Fate and effects of CeO2 nanoparticles in aquatic ecotoxicity tests. Environ. Sci. Technol. 43(12): 4537-4546. http://dx.doi.org/10.1021/es9002444, meer
 • Peer reviewed article Van Hoof, N.; De Wash, K.; Poelmans, S.; Bruneel, D.; Spruyt, S.; Noppe, H.; Janssen, C.R.; Courtheyn, D.; De Brabander, H.F. (2004). Norchlorotestosterone acetate: An alternative metabolism study and GC-MS2 analysis in kidney fat, urine, and faeces. Chromatographia (Wiesb.) 59: S85-S93, meer
 • Peer reviewed article Van Laer, L.; Smolders, E.; Degryse, F.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2006). Speciation of nickel in surface waters measured with the Donnan membrane technique. Anal. Chim. Acta 578(2): 195-202, meer
 • Peer reviewed article Van Malderen, S.J.M.; Vergucht, E.; De Rijcke, M.; Janssen, C.; Vincze, L.; Vanhaecke, F. (2016). Quantitative determination and subcellular imaging of Cu in single cells via laser ablation-ICP-mass spectrometry using high-density microarray gelatin standards. Anal. Chem. 88(11): 5783-5789. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.analchem.6b00334, meer
 • Van Parys, M.; Dumon, G.; Pieters, A.; Claeys, S.; Lanckneus, J.; Van Lancker, V.R.M.; Vangheluwe, M.; Van Sprang, P.; Speleers, L.; Janssen, C.R. (2002). Milieugerichte monitoring van baggerwerkzaamheden MOBAG 2000, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-22, meer
 • Van Regenmortel, S.; De Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Cornelis, B.; Janssen, C.; Steen Redecker, E.; Blust, R.; Meire, P. (2002). Impact of contamination on the development of controlled inundation areas along the Scheldt estuary (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 48, meer
 • Peer reviewed article Van Sprang, P.; Janssen, C.R.; Sabayasachi, M.; Benijts, F.; Persoone, G. (1996). Assessment of ammonia toxicity in contaminated sediments in the upper Scheldt (Belgium): the development and application of toxicity identification evaluation procedures. Chemosphere 33(10): 1967-1974. hdl.handle.net/10.1016/0045-6535(96)00304-9, meer
 • Van Sprang, P.A.; Janssen, C.R.; Benijts, F.; Persoone, G. (1997). Evaluatie van ammonium toxiciteit in verontreinigde waterbodems van de Bovenschelde: ontwikkeling en toepassing van Toxiciteit-Identificatie Evaluatie procedures. Water 16(92): 7-9, meer
 • Peer reviewed article Van Sprang, P.A.; Verdonck, F.A.M.; Vanrolleghem, P.A.; Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R. (2004). Probabilistic environmental risk assessment of zinc in dutch surface waters. Environ. Toxicol. Chem. 23(12): 2993-3002, meer
 • Peer reviewed article Van Sprang, P.A.; Janssen, C.R. (1997). Identification and confirmation of ammonia toxicity in contaminated sediments using a modified toxicity identification evaluation approach. Environ. Toxicol. Chem. 16(12): 2501-2507. hdl.handle.net/10.1002/etc.5620161210, meer
 • Peer reviewed article Van Sprang, P.A.; Janssen, C.R. (2001). The toxicity identification of heavy metals : The development of toxicity identification fingerprints. Environ. Toxicol. Chem. 20: 2604-2610, meer
 • Van Sprang, P.A.; Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R. (2000). The toxicity identification of inorganic toxicants in real world samples, in: Persoone, G. et al. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. pp. 459-465, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Vandenbrouck, T.; De Coninck, D.; De Coen, W.M.; Janssen, C. (2010). Gene transcription and higher-level effects of multigenerational Zn exposure in Daphnia magna. Chemosphere 80(9): 1014-1020. https://hdl.handle.net/10.1016/j.chemosphere.2010.05.032, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Vandenbrouck, T.; De Coninck, D.; De Coen, W.M.; Janssen, C. (2010). Can metal stress induce transferable changes in gene transcription in Daphnia magna? Aquat. Toxicol. 97(3): 188-195. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquatox.2009.07.013, meer
 • Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Nguyen, L.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2012). Addressing emerging issues in marine metal ecotoxicology with novel analytical techniques, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 96, meer
 • Vandegehuchte, M.; Garrevoet, J.; Nguyen, L.; De Schamphelaere, K.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2012). Addressing emerging issues in marine metal ecotoxicology with novel analytical techniques. Poster presentation. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Vandegehuchte, M.; Van Cauwenberghe, L.; Claessens, M.; Janssen, C.R. (2012). Plastic waste in the Belgian coastal waters: where and how much?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 97, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.; Nguyen, L.T.H.; De Laender, F.; Muyssen, B.T.A.; Janssen, C. (2013). Whole sediment toxicity tests for metal risk assessments: on the importance of equilibration and test design to increase ecological relevance. Environ. Toxicol. Chem. 32(5): 1048-1059. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.2156, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Roman, Y.E.; Nguyen, L.T.H.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2007). Toxicological availability of nickel to the benthic oligochaete Lumbriculus variegatus. Environ. Int. 33(6): 736-742. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envint.2007.02.006, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Lemière, F.; Janssen, C.R. (2009). Quantitative DNA-methylation in Daphnia magna and effects of multigeneration Zn exposure. Comp. Biochem. Physiol. C-Toxicol. Pharmacol. 150(3): 343-348. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cbpc.2009.05.014, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Kyndt, T.; Vanholme, B.; Haegeman, A.; Gheysen, G.; Janssen, C.R. (2009). Occurrence of DNA methylation in Daphnia magna and influence of multigeneration Cd exposure. Environ. Int. 35(4): 700-706. https://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2009.01.002, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; De Coninck, D.; Vandenbrouck, T.; De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (2010). Gene transcription profiles, global DNA methylation and potential transgenerational epigenetic effects related to Zn exposure history in Daphnia magna. Environ. Pollut. 158(10): 3323-3329. dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2010.07.023, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Lemière, F.; Vanhaecke, L.; Vanden Berghe, W.; Janssen, C.R. (2010). Direct and transgenerational impact on Daphnia magna of chemicals with a known effect on DNA methylation. Comp. Biochem. Physiol. C-Toxicol. Pharmacol. 151(3): 278-285. https://hdl.handle.net/10.1016/j.cbpc.2009.11.007, meer
 • Vandegehuchte, M.B.; Silversmit, G.; Vekemans, B.; Vincze, L.; Janssen, C.R. (2011). Molluscs in their element? An x-ray view inside, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 99, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2011). Epigenetics and its implications for ecotoxicology. Ecotoxicology 20(3): 607-624. hdl.handle.net/10.1007/s10646-011-0634-0, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.B.; Janssen, C.R. (2014). Epigenetics in an ecotoxicological context. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. 764-765: 36-45. https://hdl.handle.net/10.1016/j.mrgentox.2013.08.008, meer
 • Vandenbergh, G.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M.; Comhaire, F.; Dhooge, W.; Callebaut, K. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem: samenvatting van het onderzoek = Evaluation of possible impacts of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem: summary of the research. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 5 pp., meer
 • Vandenbergh, G.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M.; Comhaire, F.; Dhooge, W.; Callebaut, K. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem: eindrapport. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Ecolas/EMRGent/Onderzoeksgroep Milieutoxicologie Universiteit Gent: Gent. 1 cd-rom pp., meer
 • Vandenbergh, G.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M.; Comhaire, F.; Dhooge, W.; Callebaut, K. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee-ecosysteem: eindrapport. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Gent. 103 pp., meer
 • Vandenbergh, G.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Comhaire, F.; Callebaut, K. (2002). Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op de Noordzee-ecosysteem, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Vandenbergh, G.F.; Verslycke, T.A.; Adriaens, D.; Janssen, C.R. (2000). Gonad histopathology in juvenile Lymnaea stagnalis exposed to endocrine disrupting agents. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 65(4): 205-209, meer
 • Vandenbergh, G.F.; Janssen, C.R.; De Coen, W.M.; Dhooge, W.; Comhaire, F. (2000). Verspreiding en effecten van endocrien verstorende stoffen in België. (at) WEL (Hoboken) 6: 1-7, meer
 • Peer reviewed article Vandenbergh, G.F.; Adriaens, D.; Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2003). Effects of 17 alpha-ethinylestradiol on sexual development of the amphipod Hyalella azteca. Ecotoxicol. Environ. Saf. 54(2): 216-222, meer
 • Vandenbergh, G.F.; Janssen, C.R. (2001). Vitellogenesis as a biomarker of endocrine disruption in the freshwater amphipod Hyalella azteca, in: Perspective in Comparative Endocrinology: Unity and Diversity. Proceedings of the 14th International Congress of Comparative Endocrinology. Monduzzi Editore, Bologna, Italy. 26-30 May 2001. pp. 261-267, meer
 • Vandenbroele, M.C.; Vangheluwe, M.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1997). Impulsprogramma zeewetenschappen 1992-1997: Definiëring en toepassing van ecologische criteria en economische indicatoren voor de effectstudie en kostenbepaling van diverse types van verontreiniging in de Noordzee. Database ‘Noordzee’. Universiteit Gent, Laboratorium voor Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging: Gent. 282 pp., meer
 • Vandenbroele, M.C.; Heijerick, D.G.; Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R. (2000). Comparison of the conventional algal assay and the Algaltoxkit FTM microbiotest for toxicity evaluation of sediment pore waters, in: Persoone, G. et al. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. pp. 261-268, meer
 • Peer reviewed article Vandermeersch, G.; Van Cauwenberghe, L.; Janssen, C.R.; Marques, A.; Granby, K.; Fait, G.; Kotterman, M.; Diogene, J.; Bekaert, K.; Robbens, J.; Devriese, L. (2015). A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. Environ. Res. 143(Part B): 46-55. https://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2015.07.016, meer
 • Vangheluwe, M.; Van Sprang, P.; Speleers, L.; Dumon, G.; Janssen, C.R. (2001). Ecotoxicologische evaluatie op pelagische organismen van de turbiditeit veroorzaakt door baggeractiviteiten en natuurlijke verstoringen, in: Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. pp. 6, meer
 • Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R.; Persoone, G. (1996). Ecotoxicologische evaluatie van waterbodems in Vlaanderen: evaluatie en selectie van geschikte toxiciteitstesten. Water 15(89): 173-177, meer
 • Vangheluwe, M.L.; Janssen, C.R.; Van Sprang, P.A. (2000). Selection of bioassays for sediment toxicity screening, in: Persoone, G. et al. New microbiotests for routine toxicity screening and biomonitoring. pp. 449-458, meer
 • Verbiest, P.; Janssen, C.R.; Odnevall Wallinder, I.; Leygraf, C. (1999). Environmental effects of zinc runoff from phosphated zinc sheets used for building applications, in: Proceedings of the 14th International Corrosion Congress, Cape Town, South Africa. , meer
 • Verdonck, F.; Janssen, C.R.; Thas, O.; Jawarska, J.; Vanrolleghem, P.A. (2001). Probabilstic environmental risk assessment. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 66(4): 13-20, meer
 • Verdonck, F.; Deksissa, T.; De Laender, F.; De Schamphelaere, K.A.C.; Matamoros, D.; Vandenberghe, V.; Vincke, S.; Janssen, C.R.; Vanrolleghem, P.A. (2003). Uncertainty and variability in spatio-temporal probabilistic risk modelling, in: Proceeding of SETAC Europe 13th Annual Meeting, Hamburg, Germany, 27 april - 1 may 2003. , meer
 • Peer reviewed article Verdonck, F.A.M.; Janssen, C.R.; Jaworska, J.; Vanrolleghem, P.A. (2003). Geo-referencing of probabilistic risk of new chemicals in rivers. Wat. Sci. Tech. 48(3): 39-46, meer
 • Verdonck, F.A.M.; Janssen, C.R.; Vanrolleghem, P.A. (2002). Potential of ecological informatics in probabilistic risk assessment of chemicals in rivers, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 18, meer
 • Peer reviewed article Vergucht, E.; Brans, T.; Beunis, F.; Garrevoet, J.; De Rijcke, M.; Bauters, S.; Vandegehuchte, M.; Van Nieuwenhove, I.; Janssen, C.; Burghammer, M.; Vincze, L. (2015). In vivo X-ray elemental imaging of single cell model organisms manipulated by laser-based optical tweezers. NPG Scientific Reports 5: 9049. https://hdl.handle.net/10.1038/srep09049, meer
 • Peer reviewed article Vergucht, E.; Brans, T.; Beunis, F.; Garrevoet, J.; Bauters, S.; De Rijcke, M.; Deruytter, D.; Janssen, C.; Riekel, C.; Burghammer, M.; Vincze, L. (2015). Methodological challenges of optical tweezers-based X-ray fluorescence imaging of biological model organisms at synchrotron facilities. Journal of Synchrotron Radiation 22(4): 1096-1105. https://hdl.handle.net/10.1107/s1600577515009534, meer
 • Peer reviewed article Verheyden, K.; Noppe, H.; Mortier, V.; Vercruysse, J.; Claerebout, E.; Van Immerseel, E.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2007). Formation of boldenone and boldenone-analogues by maggots of Lucilia sericata. Anal. Chim. Acta 586(1-2): 163-170, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Lock, K.; Mees, J. (2000). First occurrence of the Pontocaspian invader Hemimysis anomala (Sars, 1907) in Belgium (Crustacea: Mysidacea). Belg. J. Zool. 130(2): 157-158, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2001). The testosterone metabolism of Neomysis integer: how different are we from shrimp?, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 69, meer
 • Verslycke, T.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2002). The testosterone metabolism of Neomysis integer: the quest continues… (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 52, meer
 • Verslycke, T.; Goethals, P.L.M.; Vandenbergh, G.; Callebaut, K.; Janssen, C.R. (2002). Application of rule induction techniques for detecting the possible impact of endocrine disruptors on the North Sea ecosystem, in: Brown, M. et al. (Ed.) The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11: pp. 21, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; De Wasch, K.; De Brabander, H.F.; Janssen, C.R. (2002). The testosterone metabolism of the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea): Identification of testosterone metabolites and endogenous vertebrate-type steroids. Gen. Comp. Endocrinol. 126: 190-199. hdl.handle.net/10.1006/gcen.2002.7793, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vandenbergh, G.F.; Versonnen, B.; Arijs, K.; Janssen, C.R. (2002). Induction of vitellogenesis in 17 alpha-ethinylestradiol-exposed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): a method comparison. Comp. Biochem. Physiol. C, Comp. Pharmacol. Toxicol. 132(4): 483-492, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2003). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Verslycke, T. Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) = Endocriene verstoring bij de estuariene invertebraat Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). pp. 13-34, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Poelmans, S.; De Wash, K.; Vercauteren, J.; Devos, C.; Moens, L.; Sandra, P.; De Brabander, H.F.; Janssen, C.R. (2003). Testosterone metabolism in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea; Mysidacea) following tributyltin exposure. Environ. Toxicol. Chem. 22(9): 2030-2036, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vercauteren, J.; Devos, C.; Moens, L.; Sandra, P.; Janssen, C.R. (2003). Cellular energy allocation in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following tributyltin exposure. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 288(2): 167-179. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(03)00006-6, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Vangheluwe, M.; Heijerick, D.; De Schamphelaere, K.; Van Sprang, P.; Janssen, C.R. (2003). The toxicity of metal mixtures to the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) under changing salinity. Aquat. Toxicol. 64(3): 307-315. dx.doi.org/10.1016/S0166-445X(03)00061-4, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2004). Seasonal and spatial patterns in cellular energy allocation in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) of the Scheldt estuary (The Netherlands). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(2): 245-267. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2004.01.014, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Poelmans, S.; De Wasch, K.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2004). Testosterone and energy metabolism in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following exposure to endocrine disruptors. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1289-1296. hdl.handle.net/10.1897/03-338, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Roast, S.D.; Widdows, J.; Jones, M.B.; Janssen, C.R. (2004). Cellular energy allocation and scope for growth in the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) following chlorpyrifos exposure: a method comparison. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 306(1): 1-16. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2003.12.022, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2004). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1219-1234. https://doi.org/10.1897/03-332, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2005). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 249-275, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Raimondo, S.; Janssen, C.R. (2007). Mysid crustaceans as standard models for the screening and testing of endocrine-disrupting chemicals. Ecotoxicology 16: 205-219, meer
 • Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002). Can mysid shrimp help us unravel possible endocrine disruption in marine environments?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 21, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002). Effects of a changing abiotic environment on the energy metabolism in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 279(1-2): 61-72. dx.doi.org/10.1016/S0022-0981(02)00339-8, meer
 • Verslycke, T.A.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wash, K.; Vethaak, A.D.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2004). The ENDIS-RISKS project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 84, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.A.; Vethaak, A.D.; Arijs, K.; Janssen, C.R. (2005). Flame retardants, surfactants and organotins in sediment and mysid shrimp of the Scheldt estuary (The Netherlands). Environ. Pollut. 136(1): 19-31. hdl.handle.net/ 10.1016/j.envpol.2004.12.008, meer
 • Versonnen, B.; De Coen, W.M.; Janssen, C.R. (1999). Synthesis of molecular probes to detect endocrine disruption in zebrafish (Danio rerio): isolation of vitellogenin mRNA. Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 64(4): 239-242, meer
 • Versonnen, B.; Janssen, C.R. (2002). Man, vrouw, manvrouw: stoffen die gelijken op hormonen verstoren de voortplanting van vissen, vogels en zoogdieren. Milieurama (Bruss.) 22: 24-26, meer
 • Peer reviewed article Versonnen, B.J.; Arijs, K.; Verslycke, T.; Lema, W.; Janssen, C.R. (2003). In vitro and in vivo estrogenicity and toxicity of o-, m- and p-dichlorobenzene. Environ. Toxicol. Chem. 22(2): 329-335, meer
 • Peer reviewed article Versonnen, B.J.; Roose, P.; Monteyne, E.; Janssen, C.R. (2004). Estrogenic and toxic effects of methoxychlor on zebrafish (Danio rerio). Environ. Toxicol. Chem. 23(9): 2194-2201, meer
 • Peer reviewed article Versonnen, B.J.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Janssen, C.R. (2004). Vitellogenin content in European eel (Anguilla anguilla) in Flanders, Belgium. Environ. Pollut. 128(3): 363-371. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2003.09.013, meer
 • Versonnen, B.J.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Janssen, C.R. (2008). Vitellogenin in eel, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 173-187, meer
 • Versonnen, B.J.; Janssen, C.R. (2000). Detection of vitellogenin mRNA in estradiol-exposed zebrafish (Danio rerio). Meded. - Fac. Landbouwkd. Toegep. Biol. Wet. 65(4): 63-67, meer
 • Peer reviewed article Versonnen, B.J.; Janssen, C.R. (2004). Xenoestrogenic effects of ethinylestradiol in zebrafish (Danio rerio). Environ. Toxicol. 19(3): 198-206, meer
 • Peer reviewed article Versteeg, D.J.; Stalmans, M.; Dyer, S.D.; Janssen, C.R. (1997). Ceriodaphnia and Daphnia: a comparison of their sensitivity to xenobiotics and utility as test species. Chemosphere 34(4): 869-892, meer
 • Viaene, K.; de Hoop, L.; Hendriks, J.; De Laender, F.; Janssen, C.R. (2014). Modelling – alternative resource for oil risk assessment?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 7 March 2014. VLIZ Special Publication, 67: pp. 126, meer
 • Viaene, K.P.J.; Janssen, C.R.; de Hoop, L.; Hendriks, J.; De Laender, F. (2013). Oil spills: never mind the droplets, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 106, meer
 • Peer reviewed article Viaene, K.P.J.; Janssen, C.R.; de Hoop, L.; Hendriks, A.; De Laender, F. (2014). Evaluating the contribution of ingested oil droplets to the bioaccumulation of oil components - A modeling approach. Sci. Total Environ. 499: 99-106. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.08.040, meer
 • Peer reviewed article Villavicencio, G.; Urrestarazu, P.; Carvajal, C.; De Schamphelaere, K.A.C.; Janssen, C.R.; Torres, JC.; Rodriguez, PH. (2005). Biotic ligand model prediction of copper toxicity to daphnids in a range of natural waters in Chile. Environ. Toxicol. Chem. 24(5): 1287-1299, meer
 • Volckaert, A.M.; Le Roy, D.; Vangheluwe, M.; Versonnen, B.; Arijs, K.; Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Mees, J.; Fockedey, N.; Claus, S.; Janssen, C.R. (Ed.) (2006). Marine Incidents Management Cluster (MIMAC): Research in the framework of the BELSPO Supporting Actions - SPSDII. MIMAC 2006: International Conference on Marine Incidents Management, Brugge, Belgium, 19-20 October 2006. VLIZ Special Publication, 34. Belgian Science Policy/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 83 pp., meer
 • Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2009). Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 78, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). A validated analytical method for the determination of perfluorinated compounds in surface-, sea- and sewagewater using liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. 1217(43): 6616-6622. dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.03.054, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2010). Validation and application of an LC-MS/MS method for the simultaneous quantification of 13 pharmaceuticals in seawater. Anal. Bioanal. Chem. 397(5): 1797-1808. dx.doi.org/10.1007/s00216-010-3702-z, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Kiebooms, J.A.L.; Claessens, M.; Rappé, K.; Vanden Bussche, J.; Noppe, H.; Van Praet, N.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Development of analytical strategies using U-HPLC-MS/MS and LC-ToF-MS for the quantification of micropollutants in marine organisms. Anal. Bioanal. Chem. 400(5): 1459-1472. dx.doi.org/10.1007/s00216-011-4878-6, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Janssen, C.; De Brabander, H.F.; Vanhaecke, L. (2011). Rapid quantification of pharmaceuticals and pesticides in passive samplers using ultra high performance liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry. J. Chromatogr. 1218(51): 9162-9173. hdl.handle.net/10.1016/j.chroma.2011.10.039, meer
 • Peer reviewed article Wille, K.; De Brabander, H.F.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.; Vanhaecke, L. (2012). Coupled chromatographic and mass-spectrometric techniques for the analysis of emerging pollutants in the aquatic environment. Trends Anal. Chem. 35: 87-108. hdl.handle.net/10.1016/j.trac.2011.12.003, meer
 • Witters, H.E.; Van den Heuvel, R.; Brits, E.; Schoeters, G.E.R.; Van Larebeke, N.; Dufour, V.; Janssen, C.R. (2005). Evaluatie van de luchtkwaliteit in Vlaanderen door effectgerichte metingen in de omgevingslucht. Universiteit Gent/VITO: [s.l.]. 238 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets