IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes

Meer:  Instituten 
Referentie nr.: PFVLIZ00014
Acroniem: EXPER/PF
Periode: Januari 2002 tot December 2004
Status: Afgelopen

Instituten (8)  Top 
  • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
  • Université du Littoral Côte d'Opale; Maison de la Recherche en Environnement Naturel; Ecosystèmes Littoraux et Côtiers; Laboratoire Interdisciplinaire en Sciences de l'Environnement (ULCO/LISE), meer
  • Universiteit Antwerpen; Centrum voor Micro- en Sporenanalyse (MITAC), meer
  • HYdrogéologie, Observation Spatiale, Environnement (HYGEOS), meer
  • Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA); Comité Régional Nord - Pas de Calais (APPA-NPdC), meer
  • Association de Surveillance de la Qualité de l'Air Flandre (OPAL'AIR), meer
  • Association pour la Mise en Oeuvre du Réseau d'Etude, de Mesure et d'Alerte pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique à Lille ( AREMA) (AREMA), meer
  • Association pour le développement de l'innovation et de la recherche en Région Nord Pas de Calais (ADRINORD), meer

Abstract:
De voorziene taken binnen het project zijn:

harmonisatie en verdichting van het interregionaal meetnet voor de controle van de fijne deeltjes PM2.5 en PM10 (opstellen van een gezamenlijke databank (methodologische data, fysisch-chemische parameters, zware metalen, meteogegevens, optische in-situ metingen en beelden) opstarten van en nieuw meetstation PM2.5. Vergelijking van meetprotocols tussen de verschillende instanties gebruik van ruimtelijke teledetectie complementair aan de meetnetten opstellen van GIS meetcampagne rond de Rijselse agglomeratie en grensoverschrijdend transportfysisch-chemische studies van aërosolen tijdens hun transport, inloed van aërosolen op de troposferische scheikunde grensoverschrijdende informatieverstrekking over luchtkwaliteit voor het grote publiek (website, publicaties, rapporten, informatiesessies, colloquia)

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten