IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Impact van zandsuppleties op het ecosysteem - 1e fase
www.vliz.be/projects/beachsup

Engelstalige titel: On the Ecological Impacts of Beach Nourishments
Referentie nr.: 202.165 - KV.112.A.63
Periode: April 2003 tot September 2003
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (3)  Top | Publicatie 

Abstract
Het algemeen doel van deze studie is het evalueren van de ecologische effecten door suppletie van in zee gewonnen zand op het strand. Hiervoor wordt alle beschikbare expertise verzameld en gecompileerd.

Het onderzoek kan worden ingedeeld in vier deelaspecten:

(1) De beschrijving van het strandecosysteem aan de hand van alle beschikbare informatie en expertise.
(2) Een eerste evaluatie van mogelijke ecologische effecten van strandsuppletie.
(3) De identificatie van hiaten binnen de huidige kennis.
(4) Het formuleren van adviezen voor toekomstig onderzoek.

Leidende ambtenaar van opdrachtgevend bestuur: Peter De Wolf.

Publicatie  Top | Instituten 
  • Speybroeck, J.; Degraer, S.; Vincx, M. (2003). Ecologische monitoring kustverdedigingsproject Oostende (fase 1): eindrapport. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 47 pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie