IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Spatial and temporal migrations of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Belgian part of the North Sea and the Western Scheldt

Meer:  Instituut 
Originele titel: Ruimtelijke en temporele migraties van kabeljauw (Gadus morhua) in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde

Instituut  Top 

Abstract:
In dit project wordt de migratie-ecologie van kabeljauw in kustwateren onderzocht. Kabeljauw is een soort die (grote) migraties maakt tussen voedings- en voortplantings/overwinteringsgronden. Het migratorisch gedrag verschil echter tussen verschillende subpopulaties. Dit kan resulteren in veranderingen in verspreiding van de stock. Het is van belang voor het visserij beheer om te weten waarheen vissen trekken en waarom ze dit doen. Aangezien kabeljauw een soort is met een hoge commerciële waarde en de stock onder hevige visserijdruk staat is het van belang om de populatie gedurende hun ganse levenscyclus te monitoren. Dit om correcte beheersmaatregelen te kunnen nemen. In dit project wordt de focus gelegd om kabeljauw van de Belgische Noordzee aangezien weinig informatie beschikbaar is over de potentiële overwinterings/voortplantingsgebieden.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut