IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Climate Resilient Coast
www.crestproject.be

Acroniem: CREST
Periode: November 2015 tot Oktober 2019
Status: Afgelopen
 Instituten | Publicaties | Datasets 

Instituten (10)  Top | Publicaties | Datasets 

Abstract
Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.

Datasets (22)  Top | Instituten | Publicaties 
 • 2D golfoverslag en -impact experimenten voor zeedijken met met ondiepe voorlanden (golfgoot Universiteit Gent, 2018), meer
 • 3D golfoverslag en -impact experimenten voor zeedijken met ondiepe voorlanden (golftank Waterbouwkundig Laboratorium, 2018), meer
 • 3D modellering van intertidale strandzone in april 2018, meer
 • 3D modellering van intertidale strandzone in januari 2018, meer
 • 3D modellering van intertidale strandzone in november 2017, meer
 • 3D modellering van intertidale strandzone in oktober 2017, meer
 • 3D modelling of intertidal beach zone in mei 2017, meer
 • 3D-modellering van intertidale strandzone, meer
 • 3D-modellering van intertidale strandzone in december 2016, meer
 • 3D-modellering van intertidale strandzone in maart 2017, meer
 • 3D-modellering van intertidale strandzone in mei 2016, meer
 • Belgische kustvolumes per kustsectie (1979-2019), meer
 • Belgische kustvolumes per kuststrook (1979-2019), meer
 • Eolisch zandtransport (Koksijde, 2016-2018), meer
 • Eolisch zandtransport (Mariakerke, 2016-2018), meer
 • Gecombineerde topografie en bathymetrie van de Belgische kust, geïnterpoleerd naar kustdwarse raaien (1997-2019), meer
 • Metingen naar de hydrodynamics in het intergetijdegebied bij Mariakerke en Groenendijk, meer
 • Metingen van de grondwaterstand in Mariakerke, meer
 • Morphan Vlaanderen 1.0, meer
 • Strandprofielen opgemeten ter hoogte van kilometerpalen langsheen de Belgische Kust (1979-1996), meer
 • Strandprofielen opgemeten ter hoogte van merktekens langs de Belgische Kust (1971-1983), meer
 • Strandprofielen van de Belgische kust (1971-1996), meer

Publicaties (16)  Top | Instituten | Datasets 
 • Montreuil, A.-L.; Dan, S.; Verwaest, T.; Vereecken, H.; Chen, M. (2019). A video system as a multi-tool to monitor the Belgian coast [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research/VUB: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Strypsteen, G.; Rauwoens, P. (2019). Aeolian sand transport across a shell-fragmented beach: a field study [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • De Sloover, L.; Brand, E.; Montreuil, A.-L.; Strypsteen, G.; Rauwoens, P.; Vos, S.; De Wulf, A. (2019). Applications of permanent terrestrial lasers scanning: a year of inter- and subtidal beach topography [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). Coastal surveys: an invaluable source of data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Strypsteen, G.; De Sloover, L.; De Wulf, A.; Rauwoens, P. (2019). Downwind evolution of aeolian saltation across an artificially constructed berm [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Dan, S.; Vos, G.R.; Verwaest, T. (2019). Flemish shoreline evolution during the last four centuries [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Roest, B.; Houthuys, R.; Verwaest, T.; Rauwoens, P. (2019). How does the Flemish coast change? Analysis of decades of coastal monitoring [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Brand, E.; Montreuil, A-L.; Chen, M. (2019). Hydrodynamic forcing vs. topographic response in the intertidal zone [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. VUB/Flanders Hydraulics Research: Brussels. 1 poster pp., meer
 • Streicher, M.; Suzuki, T.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Large-scale experiments on overtopping wave loads (WALOWA) on dike mounted vertical walls with shallow foreshores: hydrostatic force estimate [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • Escobar Ramos, J.S. (2019). Mixed sediments of the Belgian Coast and the Scheldt: modelling and comparison with satellite data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., meer
 • Wongsoredjo, S.; Ruessink, G.; Naipal, S.; Monbaliu, J.; Toorman, E. (2017). Numerical modeling of cohesive sediment transport along a mud dominated coast, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 143-144, meer
 • Gruwez, V.; Altomare, C.; Suzuki, T.; Streicher, M.; Cappietti, L.; Kortenhaus, A.; Troch, P. (2019). Numerical modelling of overtopped bore impacts on dike mounted vertical walls in very shallow foreshore conditions [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. Ghent University: Ghent. 1 poster pp., meer
 • (2018). Output Workshop ‘Climate Scenarios Flemish Coast’, 12 December 2018. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 pp., meer
 • (2018). Resultaten Workshop ‘Klimaatscenario’s Vlaamse Kust, 12 December 2018. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 pp., meer
 • Monbaliu, J.; Mertens, T.; Toorman, E.; Troch, P.; Verwaest, T.; De Hauwere, N.; Van den Eynde, D. (2017). Status CREST onderzoek: beleidsinformerend mid term rapport. KULeuven/VLIZ: België. 19 pp., meer
 • Brand, E.; De Sloover, L.; De Wulf, A.; Montreuil, A.-L.; Vos, S.; Chen, M. (2019). Suspended sediment transport compared to topographic changes in the intertidal zone [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. VUB/Flanders Hydraulics Research: Brussels. 1 poster pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Datasets