IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

Impact of piling noise on Atlantic cod during windfarm construction

Meer:  Instituten | Dataset 
Status: Gestart

Instituten (2)  Top | Dataset 

Abstract:
Hoe schadelijk is het heigeluid geproduceerd bij de constructie van een windmolenpark op zee voor de kabeljauw die daar rondzwemt? Dit project wil een antwoord geven op deze vraag. Door de constructie van offshore windmolenparken zijn de industriële activiteiten in de Noordzee de voorbije jaren sterk toegenomen. De constructieactiviteiten die gepaard gaan met de bouw van een windmolenpark genereren echter krachtig onderwatergeluid. Dit onderwatergeluid kan schadelijk zijn voor het mariene leven. Verschillende vissoorten gebruiken de windmolenparken als rust-, voedsel- of voortplantingsgebieden, waardoor uitbreiding van bestaande windmolenparken potentiële problemen kan opleveren voor deze lokale gemeenschappen. Al is de belangstelling voor vissen sinds enkele jaren sterk gegroeid, er zijn tot op heden opmerkelijk weinig experimentele data beschikbaar over de potentiële impact van onderwatergeluid op vis tijdens de constructiefase en al helemaal geen data van veldexperimenten. Atlantische kabeljauw is een vissoort die windmolenparken gebruikt als voedselgebied en ter bescherming tegen prooidieren. Kabeljauw staat echter ook onder druk door overbevissing en i s daardoor sinds kort geclassificeerd als 'kwetsbare soort'. In België, zijn de windmolenparken afgesloten voor visserij waardoor ze extra kunnen bijdragen tot het behoud en herstel van de kabeljauwpopulaties. Het is evenwel mogelijk dat toekomstige heiwerkzaamheden in het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ) een negatieve impact zouden hebben op de aanwezige kabeljauwen en zo de druk op de Belgische kabeljauwpopulatie verder zouden kunnen verhogen. Dit project zal aan de hand van een kooi-experiment in het veld de mogelijke impact van de constructie (het heien) van een windmolenpark op kabeljauw nagaan. Drie kooien met telkens 10 kabeljauwen zullen uitgehangen worden op toenemende afstand (50m, 2km, 17 km) van de heiwerkzaamheden en dit zal driemaal herhaald worden in de tijd. Op die manier worden ze elk blootgesteld aan een verschillend niveau van onderwatergeluid, wat zal toelaten om een schadelijke drempel te bepalen waarbij kabeljauw mogelijke verwondingen oploopt.

Dataset  Top | Instituten 
  • Atlantic cod acoustic telemetry dataset used to assess impact of piling noise on cod movement behaviour, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset