IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Impulsprogramma " Global Change" - Een kritisch onderzoek naar de betekenis van de hypsometrische positie van zeespiegelindicatoren i.v.m. de Flandriaanse zeespiegelbewegingen

Engelstalige titel: A critical study of the significance of the hypsometric position of sea level indicators in relation to the Flandrian sea level movements
Referentie nr.: GC/E/24
Periode: December 1990 tot November 1994
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Afdeling Fysische Geografie, meer
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geografie; Onderzoeksgroep CartoGIS, meer
  • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer, financier

Abstract
Het doel is bij te dragen tot een kritische evaluatie van de gegevens over de subrecente zeespiegelbeweging door onderzoek van het hoogtebereik van actuele en subactuele zeespiegelindicatoren en naar de kustdynamische effecten langsheen de Belgische en Noord-Franse kust door opstellen van tijdsreeksen van desbetreffende numerisch geformuleerde parameters gepaard met causaal onderzoek door opstellen van gelijklopende tijdsreeksen voor relevante meteorologische elementen. Het project beoogt ook een bijdrage te leveren tot de kennis van de zeespiegelbewegingen in de laatste 2000 jaren door onderzoek naar fossiele morfologische en sedimentologische zeespiegelindicatoren in het Belgische en Noord-Franse kustgebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten