IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Broedvogels
Bonte, D. (2004). Broedvogels, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 158-175
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteur 

Auteur  Top 

Abstract
    In deze bijdrage geven we een overzicht van de verspreiding en de habitatpreferentie van broedvogels in de Vlaamse kustduinen en schorren. Tot op heden werden 149 broedvogels waargenomen. Daarvan zijn slechts vier broedvogels uit de duinen kustspecifiek: dwergstern [Sterna albifrons], grote stern [S. Sandvicensis], strandplevier [Charadrius alexandrinus] en tapuit [Oenanthe oenanthe]. Broedvogels van kale zandplaten en schorren vertonen daarentegen hogere affiniteiten met de kust.De soortensamenstelling in de duinen wordt bepaald door de vegetatieontwikkeling, zanddynamiek en de mate van anthropogene invloed. Vooral. Schorren, hoogstrand, jonge duinpannen en duingraslanden worden gekarakteriseerd door een hoog aandeel. Aan duinpreferentiële soorten. De soortensamenstelling in struwelen is sterk gerelateerd met de totale grootte [die op zich gerelateerd is met interne habitat-heterogeniteit] en demate van mozaiëkstructuur.Gedurende de laatste drie decennia zijn drie grote trends in soortensamenstelling zichtbaar: 1] soorten van open duin en hoogstrand [staan onder hoge recreationele druk] zijn nagenoeg volledig verdwenen, 2] de aantallen hydrofiele soorten gaan sterk achteruit [gevolg van o.m. waterwinning] en 3] de diversiteit en densiteit van bossoorten steeg als gevolg van de toegenomen vegetatiesuccessie.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur