IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring
Stienen, E.W.M.; Van Waeyenberge, J. (2004). Kustbroedvogels: teruggedrongen dynamiek en toegenomen verstoring, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 176-183
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Stienen, E.W.M., meer
  • Van Waeyenberge, J., meer

Abstract
    Evenals in heel Europa zijn in Vlaanderen veel natuurlijke kustgebieden door toedoen van de mens verdwenen of sterk verstoord. Urbanisatie, havenuitbreiding, industriële ontwikkeling en kustverdediging veroorzaakten een verregaande fixatie van dynamische kustsystemen terwijl strandrecreatie een toenemende bron van verstoring vormt. Veel kenmerkende kustbroedvogels zijn hierdoor sterk achteruit gegaan of verdwenen; niet minder dan 11 soorten zijn opgenomen in de Vlaamse rode lijst van broedvogels. Voor kluut [Recurvorostra avosetta, bontbekplevier [Charadrius hiaticula, strandplevier [C. Alexandrinus, visdief [Sterna hirundo, noordse stern [S. Paradisaea, dwergstern [S. Albifrons en grote stern [S. Sandvicensis) is de toestand het meest kritiek. Zwartkopmeeuw [larus melanocephalus, stormmeeuw [L. Canus, zilvermeeuw [L. Argentatus en kleine mantelmeeuw [L. graellsi) zijn minder gevoelig. De aanleg, inrichting en het beheer van specifieke broedgebieden zoals de Baai van Heist en het sternenschiereiland in de Zeebrugse voorhaven zijn cruciaal voor het voortbestaan van een aantal van deze soorten in Vlaanderen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs