IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Mieren
Dekoninck, W.; Bonte, D. (2004). Mieren, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 194-207
In: Provoost, S.; Bonte, D. (Ed.) (2004). Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0205-7. 416, ill., appendices pp., meer
In: Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Auteurs  Top 
  • Dekoninck, W.
  • Bonte, D., meer

Abstract
    In de Vlaamse kustduinen werden tot op heden 23 mierensoorten waargenomen. Slechts tien soorten zijn typisch voor open en zandige habitats en komen preferentieel in de kustduinen voor en kunnen als aandachtssoort naar voor worden geschoven. De meeste soorten zijn eurytope soorten en het aantal rode lijst-soorten is beperkt. De Vlaamse kustduinen zijn soortenarmer dan de Nederlandse, dit door het nagenoeg ontbreken van duinheide. In deze bijdrage bespreken we de meest algemene soorten, alsook de relatie tussen mieren en bodemontwikkeling, myrmecochore planten en myrmecofiele invertebraten. In het algemeen kunnen we besluiten dat mieren op kleine schaal dynamiek in de bodem en de vegetatie veroorzaken en dat nesten beschutting bieden voor een hele reeks zeldzame invertebraten. Verder onderzoek naar deze biotische en abiotische relaties zijn echter wenselijk.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs